Aktuality


Pozvánka – třídní schůzky a beseda

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky 1.-9.ročníku k 1. čtvrtletí šk. r. 2017/2018, které se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 16.00 hod do 16.30 hod v kmenových třídách a poté budou následovat individuální konzultacedo 18.00 hod.

V rámci třídní schůzky v 7. ročníku proběhne i informační schůzka věnovaná ozdravnému pobytu dětí, proto je Vaše účast žádoucí.

Zároveň Vás srdečně zveme na tradiční besedu s odborníkem, která začne téhož dne v učebně zeměpisu (1.patro) v 17.00 hod – tentokrát na téma „Netolismus (závislosti dětí na počítačových hrách, sociálních sítích, příčiny, příznaky a prevence závislostí)“, kterým Vás provede zkušený odborník v této oblasti p. Jan Hlaváč. Akce se uskuteční v rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity pro žáky a spolupráce s rodiči ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská“.

Těšíme se na Vás – vedení školy a pedagogové.


Zpět nahoru …


Den v bílé

V pátek 10. listopadu 2017 jsme se v dalším tematickém dni snažili přivolat Martina na bílém koni. Většina dětí i dospělých se oblékla do bílé, doladili doplňky, pedagogové dětem vysvětlili, proč se říká, že přijede Martin na bílém koni a viděli jsme i krásné obrázky bílých koní. A povedlo se nám Martina přivolat?

Samozřejmě!

Na horách v sobotu 11. 11. opravdu sněžilo!


Zpět nahoru …


Soutěž mladých zoologů – ZOO Ostrava

Začátkem listopadu 2017 se soutěžní družstvo ve složení Lubomír Turčík, Ondřej Kaloč, Štěpán Vykoukal, Jana Dangová a Leona Ščerbová (všichni ze 7.r.) vydali do výukového pavilónu ostravské ZOO, kde se zúčastnili přírodovědné soutěže ze života lichokopytníků (koňovitých, tapírovitých a nosorožcovitých). Po ukončení soutěže se prošli ZOO a kochali se krásou rybek, sloního mláděte, ptáčků a ještěrek.


Zpět nahoru …


Popelnice v barvách duhy – 2.B

Na konci října 2017 se naši druháci vypravili do OZO na program „Popelnice v barvách duhy, který je zajímavou formou zasvětil do tajů třídění odpadu. Své zážitky a nové poznatky pak nejen nakreslili na výkres, ale určitě se budou snažit odpad i sami třídit.


Zpět nahoru …


Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – 2017/2018

S novým školním rokem je tady opět soutěž „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Náš první letošní úkol „Vydržím víc a posloužím déle“ byl o obyčejných a nabíjecích bateriích – akumulátorech. Řešením zajímavých úloh jsme získali nové informace a poznatky, které určitě uplatníme v dalším životě. Soutěžní příspěvky zaslaly třídy 4.A, 4.C, 5.B, 6.B, 8.AB a 9.AB.

(Mgr. Pavla Farníková, koordinátor EVVO)


Zpět nahoru …


Poděkování

Alespoň touto cestou bych chtěla poděkovat VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci 10. ročníku Svátku dýní a strašidel.

Irena Klozová – vedoucí vychovatelka


Zpět nahoru …


Šumná Ostrava 2017/2018 – 10. ročník – kategorie O

Přihlašovací list a zadání soutěžních úkolú:

Skupina A – 1.ročník

Skupina B – 2. a 3.ročník

Skupina C – 4. a 5.ročník

Termín řešení: do 31.10.2017


Zpět nahoru …


Projekt – První šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt První šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich byl i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty jsme připravili ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který byl naplněn sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka

Fotogalerie – 3. den

Fotogalerie – 4. den

Fotogalerie – Zakončení

Závěrečná reflexe školního metodika prevence – Mgr. Hany Bayerové:

„Krásná příroda, spousta zábavy, historický karneval, dovádění v hotelovém bazénu, rukodělné dílny, filmy, procházky v lese a tři košíky hub… Dvacítka našich žáků strávila skvělý týden v Hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se učili čelit rizikům jakými jsou třeba šikana, drogy, alkohol nebo kyberšikana. Pobyt, na který finančně přispěli Moravskoslezský kraj a Městský obvod Slezská Ostrava, se mezi dětmi setkal s nadšením. Doufáme, že za rok pojedeme zase.“


Zpět nahoru …


Volná pracovní pozice – zástup po dobu nemnoci

ZŠ Bohumínská nabízí volnou pracovní pozici – uklízečka – na zástup po dobu nemoci (cca 2-3 měsíce). Jedná se o práci na odpolední směny, nástup možný ihned.

Bližší informace u ekonomky školy – č.t. 724 333 066.


Zpět nahoru …


Školní projekt 2017/2018 – informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, pro školní rok 2017/2018 došlo ke spojení projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pod společný projekt s názvem „Školní projekt“.

Od září 2017 budou žáci dostávat vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít nárok všechny děti základní školy, tzn. žáci 1.- 9. ročníku. Zdarma tedy bude ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré a nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Předpokládá se však, že bude zachován počet závozů jako nyní (tzn. 1 x za 14dní). Děti dostanou 2 ks ovoce, zeleniny či šťávy a 2 ks neochucených mléčných výrobků.

Tímto bychom chtěli požádat žáky, aby si nosili do školy lžičku.


Další články…


ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Zpět nahoru …


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 608 478 828.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.