Aktuality


Svátek dýní a strašidel 2017 – pozvánka

Naši mílí žáci, rodiče, příznivci naší školy i děti

z okolních mateřských a základních škol,

srdečně vás všechny zveme na náš tradiční

Svátek dýní a strašidel,

jehož 10. ročník se koná v úterý 24. října 2017

od 16:00 do 18:00 hod na Slezskoostravském hradě.

Součástí akce, která je spolufinancována účelovou dotací Statutárního města Ostravy a městským obvodem Slezská Ostrava, je i soutěž o nejhezčí dýni a nejnápaditější halloweenskou masku.

Přijďte se bát spolu s námi, těšíme se na vás!


Zpět nahoru …


Házená – školní liga – stříbrně-bronzový start

V půlce října 2017 jsme odstartovali již 13. ročník Školní házenkářské ligy, kterou pravidelně pořádá ZŠ Nádražní. Naše škola je stálým účastníkem a to v obou kategoriích. A hned na úvod jsme začali úspěšně:

4. ročník – 2. místo

5. ročník – 3. místo

Na další turnaj, který se uskuteční v listopadu 2017, se žáci intenzivně připravují v kroužku házené pod odborným vedením Mgr. Pavla Molnára.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou – 4.B

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hladnov se v říjnu 2017 uskutečnilo setkání žáků 4. třídy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Poutavé povídání bylo zpestřeno dramatizací její pohádky, jejímiž hlavními hrdiny se stali právě naši čtvrtáci.


Zpět nahoru …


Přírodovědný Klokan 2017 – kategorie Kadet

V říjnu 2017 jsme se opět zapojili do oblíbené celorepublikové přírodovědné soutěže v kategorii Kadet. Garantem školního kola byla Mgr. Simona Kyselová. Z 69 žáků 8. a 9. ročníku si nejlépe se směsí otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky poradili tito žáci:

Marcela Lhopitaux, 9.A – 71 bodů

Vojtěch Blahut, 9.A – 70 bodů

Jan Goj, 8.B – 69 bodů

Jindřich Lakomý, 8.B – 69 bodů

Josef Mráz, 8.A – 63 bodů

Martin Košťál, 9.A – 62 bodů

Jan Knapek, 9.B – 62 bodů

Petr Sosna, 8.A – 60 bodů


Zpět nahoru …


Moravskoslezský kraj očima 4.B

V rámci předmětu vlastivěda naši čtvrtáci zažili projektovou hodinu o Moravskoslezském kraji. Projekty plné zajímavostí si žáci nejen sami připravili, ale i prezentovali ostatním spolužákům.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2017 – výsledky kategorie B

V říjnu 2017 se naše škola přidala k online soutěži Logická olympiáda. Garantem školního kola byla Mgr. Jana Čepeláková. V celé ČR se zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599. Mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) se zařadili tito naši žáci:

Josef Mráz, 8.A – kvantil 87,19

Matěj Dutko, 9.B – kvantil 86,34

Dominik Kunce, 9.B – kvantil 77,93

Jindřich Lakomý, 8.B – kvantil 76,46

Martin Kalus, 9.B – kvantil 72,11

Jan Knapek, 9.B – kvantil 68,62

Jaroslav Pietrasz, 8.A – kvantil 61,39

Petr Hikl, 8.B – kvantil 55,18

Jakub Horáček, 8.A – kvantil 48,74

Katarina Gjoni, 8.A – kvantil 25,65


Zpět nahoru …


Projekt – Druhá šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt Druhá šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich bude i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty připravujeme ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který počítá se sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Mgr. Hana Bayerová, školní metodik prevence

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka


Zpět nahoru …


Volná pracovní pozice – zástup po dobu nemnoci

ZŠ Bohumínská nabízí volnou pracovní pozici – uklízečka – na zástup po dobu nemoci (cca 2-3 měsíce). Jedná se o práci na odpolední směny, nástup možný ihned.

Bližší informace u ekonomky školy – č.t. 724 333 066.


Zpět nahoru …


Školní projekt 2017/2018 – informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, pro školní rok 2017/2018 došlo ke spojení projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pod společný projekt s názvem „Školní projekt“.

Od září 2017 budou žáci dostávat vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít nárok všechny děti základní školy, tzn. žáci 1.- 9. ročníku. Zdarma tedy bude ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré a nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Předpokládá se však, že bude zachován počet závozů jako nyní (tzn. 1 x za 14dní). Děti dostanou 2 ks ovoce, zeleniny či šťávy a 2 ks neochucených mléčných výrobků.

Tímto bychom chtěli požádat žáky, aby si nosili do školy lžičku.


Další články…


ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Zpět nahoru …


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 608 478 828.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.