Aktuality


Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

vzhledem k plánovaným rekonstrukcím učebnového pavilonu naší školy

v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), §24, odst.2,

vyhlašuji ředitelské volno na období 26.-30.06.2017.

Školní družina bude v těchto dnech v provozu (více informací zde).

Konkrétní organizační opatření týkající se programu výuky a vzdělávání žáků

v druhé polovině června Vám budou včas sdělena

prostřednictvím webových stránek (viz níže) i žákovských knížek.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Časový harmonogram závěru školního roku 2016/2017

12. – 16.06.2017

19. – 23.06.2017


Zpět nahoru …


KAMEŇÁK – ČERVEN 2017


Sportovní den 2017 v hale Tatran


Zpět nahoru …


Rozlučková videa našich deváťáků


Zpět nahoru …


Dětský den 2017 na Bohumínské

V pátek 2. června 2017 proběhl v areálu ZŠ Bohumínská Dětský den. Toto zábavné odpoledne bylo přichystáno pro žáky 1. stupně ZŠ a strávilo ho zde 130 dětí. Soutěžily v 15 disciplínách, které mnohdy byly spíše zábavou. Když splnily všechny úkoly, získaly balíček se sladkou odměnou a drobnostmi od sponzorů! V průběhu odpoledne za dětmi přicházeli rodiče, mohli dětem koupit občerstvení a také opéci si špekáček. Na závěr akce bylo připraveno letní kino. Promítání filmu Myšák Stuart Little se zúčastnilo 50 dětí. Promítání i celá akce byla zdárně ukončena v 19 hodin.

Tým organizátorů (vedení školy a SRPŠ)


Zpět nahoru …


Zápis do 1. ročníku

Během dvou dnů zápisu do 1. ročníku se na naši školu přišlo zapsat a ověřit si svoji připravenost k nástupu do školy celkem 80 dětí. Z toho u 11 dětí žádají zákonní zástupci o odklad školní docházky. Učitelé motivovali úkoly děti ke školní docházce a zároveň orientačně posuzovali školní připravenost dětí. Děti byly spokojené a rády plnily úkoly. Na závěr si odnesly malé dárečky. Výsledky zápisu jsou zveřejněny v samostatném dokumentu níže.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018


Zpět nahoru …


ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Zpět nahoru …


Další články…Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Zpět nahoru …


Vracíme dětem úsměvy 2017

Český den proti rakovině 2016


Zpět nahoru …


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka dosáhla 6274,- Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků. V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Zpět nahoru …


Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.