Aktuality


Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro rok 2018/19

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019, a to dítě narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dítě po odkladu.

Zápis žáků do 1. tříd se v naší škole uskuteční v úterý 10.04.2018 a ve středu 11.04.2018 od 12.00 do 17.00 hodin v přízemí ZŠ Bohumínská. Ve školním roce 2018/19 otevře naše škola dvě první třídy, s maximální kapacitou 60 žáků.

Kritéria zápisu:

  • Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy (Slezská Ostrava).
  • V případě, že bude počet žáků s místem trvalého pobytu ve školském obvodu vyšší než maximální kapacita, budou přednostně přijímány děti, které již mají ve škole sourozence.
  • V případě, že bude počet žáků vyšší než maximální kapacita, rozhodne o přijetí los.

Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. U dětí po odkladu rovněž „Rozhodnutí“.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti o odklad naleznete ZDE nebo přímo v den zápisu u vyučujících.


Zpět nahoru …


Valentýnská pošta 2018

Již tradičně se u nás ve škole koná tzv. Valentýnská pošta. Všichni žáci mají možnost poslat psaníčko svým milým, kamarádům, přátelům. Děti nezapomínají ani na sourozence a oblíbené učitele, či vychovatelky školní družiny, nebo paní kuchařky. Ve fotogalerii ©Mgr. Liany Svobodové nakouknete do přípravy (vlevo) a průběhu (vpravo) Valentýnské pošty.


Zpět nahoru …


OZO Ostrava – 8.AB

V únoru 2018 se naši osmáci věnovali problematice správného třídění odpadu ve výukovém centru společnosti OZO Ostrava. V rámci výukového programu „Odpady zbavené otazníků“ se zábavnou formou seznámili se zásadami správného třídění. Názorně se přesvědčili, co vše může obsahovat kontejner na směsný odpad a co do něj naopak nepatří. Dozvěděli se také, jaká je další cesta jednotlivých složek komunálního odpadu od okamžiku jeho vzniku až po finální zpracování či likvidaci. V rámci programu také zhlédli 3D výukový film a byli poučeni, že správným tříděním odpadu lze zvýšit životnost velkoplošných skládek. Také se dověděli o zajímavém projektu – prodej bez obalu.


Zpět nahoru …


Královna Koloběžka v Divadle loutek Ostrava – 4.BC

Do ostravského Divadla loutek se v únoru 2018 vydali i naši čtvrtáci. A divadelní představení Královna Koloběžka rozhodně nezklamalo, děti si odnesly příjemné umělecké zážitky.


Zpět nahoru …


Beseda se Zdeňkem Svěrákem

„V únoru 2017 jsme se s paní učitelkou Lianou Svobodovou a čtenářským klubem naší školy vydali do Knihcentra Ostrava na besedu s panem Zdeňkem Svěrákem. Beseda s panem Svěrákem byla tak žádaná, že se tam nedalo skoro nikam sednout, lidé stáli všude okolo i na schodech. Vůbec se ale nedivím. Pan Svěrák byl velmi zábavný. Sotva přišel, hned řekl, že tady u nás v Ostravě máme snad nejlepší publikum. To bylo velmi milé. Kdybych to měla shrnout, tak vám řeknu, že to bylo velmi zajímavé, poučné a zábavné zároveň. Strašně bych si přála ho zase někdy potkat a naslouchat jeho vyprávění.“ (Patricie Holaňová, 8.A)


Zpět nahoru …


Předškoláci na Kamenci – Škola nanečisto 2018

Naše ZŠ již poněkolikáté organizovala akci pro budoucí prvňáčky s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“. Této akce se zúčastnilo asi 40 rodičů s dětmi předškolního věku, které mohly zasednout do školních lavic a spolu s učitelkami si vyzkoušely hodinu výuky. Dětí bylo ve třídě 30 a hravou formou si zkoušely počítat, vybarvovat a také si zazpívaly některé písničky za doprovodu klavíru. Mezitím, co byly děti ve třídě s učitelkami, rodiče byli informováni o dalších akcích pro předškoláky a zápisech v dubnu. Seznámili jsme je s potřebnými doklady, které musí přinést k zápisu a o možnosti odkladu školní docházky. Poté jsme je provedli ve třech skupinách po škole, ukázali jim také prostory ŠD, kde si mohli pohovořit s vedoucí ŠD. Vše jsme zvládli během 45 minut. Na závěr proběhla neformální diskuze s některými rodiči. Děti odcházely spokojené ze školy domů a věříme, že zmizel jejich ostych. Doufáme, že většina z nich také dorazí k našim zápisům a pak je také uvidíme v novém školním roce 2018/19, kdy chceme otevřít dvě 1. třídy.


Zpět nahoru …


Hodina Komenského v Divadle loutek Ostrava – 5.AB

Také žáci pátého ročníku se v únoru 2018 vydali za kulturou do ostravského Divadla loutek . V něm měli možnost zhlédnout divadlo s názvem Hodina Komenského a dozvědět se tak o výrazné osobnosti našich dějin J. A. Komenském. Divadlo bylo velmi zajímavě zpracované a žáci díky němu získali spoustu informací z jeho života a také se mohli přímo zapojit do samotného představení. Ač jsme si v závěru představení trochu posteskli, že nebylo delší, všichni jsme si kulturní dopoledne velmi užili a už teď se nedočkavě těšíme na další.


Zpět nahoru …


Stříhali dohola Josefa Kainara – 9.AB

Výuku v naší škole doplňujeme také pečlivě vybranými divadelním představeními. Naši deváťáci tak v únoru 2018 zhlédli hru Stříhali dohola Josefa Kainara, která byla premiérově uvedena v Divadle loutek 24. listopadu 2017. Představení připomíná sto let od narození předního českého básníka, skladatele a textaře Josefa Kainara, jehož život byl částečně spjat i s Ostravou.


Zpět nahoru …


Amazing Race 2018

Den po vysvědčení, v únoru 2018 náš tým pod vedením Mgr. Viery Dobešové ve složení Katarina Gjoni a Josef Mráz (8.A), Jan Goj a Jindřich Lakomý (8.B), Zuzana Krajčíková a Vilém Štupalský (9.A), Veronika Zaviatičová a Martin Kalus (9.B) přijal výzvu a statečně zabojoval v celoměstské angličtinářské soutěži „Amazing Race“ a kromě 11. místa si odnesl spoustu nových poznatků a zážitků.


Zpět nahoru …


Čtení nás baví – 6.B

Doufáme, že nikdo nepochybuje o tom, jak je čtení pro děti důležité. I ve škole se snažíme podpořit a hlavně rozvíjet dětské čtenářství. V současnosti stejně jako dříve platí, že práce s textem a dobré porozumění jeho obsahu jsou základními předpoklady pro vzdělávání. Ve výuce tak pracujeme nejen s učebnicemi, ale část hodin literatury věnujeme také seznámení s knihami, které děti čtou doma. Vyprávíme si o nich, předčítáme, co nás zaujalo, diskutujeme o žánrech a vhodnosti výběru, navzájem se inspirujeme. V pololetí si pak žáci 6.B tvořili přehled přečtených knih, které výtvarně zpracovali a vystavili.


Zpět nahoru …


Naše první vysvědčení – 1.C


Zpět nahoru …


Krok za krokem – recyklování – 6.B

Druhý úkol v soutěži „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ měl název „Krok za krokem.“ Žáci zjišťovali, kde se nachází nejbližší sběrné místo v okolí naší školy – tedy červený kontejner, do kterého lze odevzdat k recyklaci nepotřebné drobné elektro. Čekal je pohyb v terénu, kreativní práce při tvorbě mapy a také bonusová soutěž – fotoreportáž! Úkolu se zhostili žáci 6.B pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Čepelákové. Posuďte sami, jak se jim to povedlo: -fotoreportáž-


Zpět nahoru …


Recitační soutěž – 1.C

Naši prvňáčci se naučili vtipné básně z básnické sbírky Jana Vodňanského „Šlo povidlo na vandr“ s ilustracemi Aloise Mikulky (např. Jak se píše písnička, Nastoupil pes do tramvaje, Postavil jsem sněhuláka, Dejte mi pastelku) a potom je přednesli před porotou složenou z třídní učitelky Mgr. Vladimíry Rutarové a paní učitelky Mgr. Anny Měrkové. Porota se rozhodla odměnit všechny žáky, protože si ocenění zasloužili, zvládli nelehký úkol a mohou být právem na sebe pyšní.


Zpět nahoru …


The English Alphabet

Pro velký zájem žáků o anglickou soutěž ve spellingu jsme v lednu 2018 připravili The English Alphabet. Přihlášení žáci byli rozděleni do dvou skupin (6. ročníky a 7.-9. ročníky). Paní učitelka Mgr. Viera Dobešová měla zajímavě připravena všechna tři základní kola soutěže na procvičení a zdokonalení anglické abecedy. Do finále vždy z každé skupiny postoupili 3 nejlepší žáci. Jak to všechno dopadlo?

6. ročník

1. místo – Ivo Horák

2. místo – Filip Lhopitaux

3. místo – Michaela Dluhošová

7.- 9. ročník

1. místo – Jindřich Lakomý

2. místo – Leona Bidrmanová

3. místo – Veronika Zaviatičová

Krásné ceny byly ale rozděleny všem zúčastněným, kterým děkujeme za příjemný průběh celé soutěže a výhercům srdečně gratulujeme. (Mgr. Viera Dobešová a Mgr. Blanka Malá)


Zpět nahoru …


Florbal – děvčata – okresní kolo

V okresním kole se naše děvčata

v kategorii 7. – 9. ročník umístila

na 4. místě.


Zpět nahoru …


Školní projekt 2017/2018 – informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, pro školní rok 2017/2018 došlo ke spojení projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pod společný projekt s názvem „Školní projekt“.

Od září 2017 budou žáci dostávat vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít nárok všechny děti základní školy, tzn. žáci 1.- 9. ročníku. Zdarma tedy bude ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré a nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Předpokládá se však, že bude zachován počet závozů jako nyní (tzn. 1 x za 14dní). Děti dostanou 2 ks ovoce, zeleniny či šťávy a 2 ks neochucených mléčných výrobků.

Tímto bychom chtěli požádat žáky, aby si nosili do školy lžičku.


Další články…


ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Zpět nahoru …


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 608 478 828.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.