Aktuality


Pozvánka

jarmar-17


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – lyžařský kurz – 7. ročník

Období před Vánocemi tráví naši sedmáci (a také někteří osmáci) v Beskydech, kde v rámci ozdravného pobytu absolvují i lyžařský kurz. Takto vypadal jejich první den…


Zpět nahoru …


Šumná Ostrava 2017/2018 – 10. ročník – kategorie O

Celý letošní rok 2017 je v Ostravě ve znamení historických oslav. Jejich součástí byla i tradiční vědomostní soutěž určená žákům ostravských základních a středních škol Šumná Ostrava. Na přípravě 10. ročníku s Ostravským muzeem organizačně spolupracovalo Wichterlovo gymnázium a poprvé i Základní škola Bohumínská pod vedením koordinátorky Mgr. Hany Bayerové. Po říjnovém korespondenčním prvním kole se 30 nejlepších z každé kategorie potkalo ve finále, které se konalo 28. a 29. listopadu 2017 v Ostravském muzeu. Ve všech kategoriích měla své zastoupení i ZŠ Bohumínská.

Mezi vítěze v nejmladší kategorii se zařadil i žák naší školy

Petr Malý, 1.B.

Svou cenu si převzal z rukou ředitelky Ostravského muzea Jiřiny Kábrtové a náměstka primátora Zbyňka Pražáka na slavnostním zakončení celoročních oslav, které se konalo 29. listopadu na Prokešově náměstí.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Volba povolání – 9.AB – IPS ÚP v Ostravě

Naši žáci devátých ročníků studují nabídky středních škol, probírají s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Kajfošovou, ale i se svými třídními učitelkami, také s rodiči a kamarády různé možnosti jejich dalšího studia. Během listopadu 2017 navštívily obě 9. třídy Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Ostravě. Během besedy se zde dozvěděli informace k přijímacímu řízení, jaká je situace na trhu práce, vybírali z nabídky Atlasu školství, mohli si vyplnit test se zaměřením na profesní orientaci a také zde bylo nepřeberné množství složek s informacemi k více než stovce povolání. Žáci si tuto besedu a návštěvu IPS ÚP pochvalovali, že jim v mnohém pomohla, nebo aspoň napověděla…


Zpět nahoru …


Halová kopaná – děvčata

Naše děvčata z 8. a 9. ročníku se zúčastnila okresního kola v halové kopané, kde vybojovala konečné 4. místo.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Projekt – První šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt První šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich byl i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty jsme připravili ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který byl naplněn sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka

Fotogalerie – 3. den

Fotogalerie – 4. den

Fotogalerie – Zakončení

Závěrečná reflexe školního metodika prevence – Mgr. Hany Bayerové:

„Krásná příroda, spousta zábavy, historický karneval, dovádění v hotelovém bazénu, rukodělné dílny, filmy, procházky v lese a tři košíky hub… Dvacítka našich žáků strávila skvělý týden v Hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se učili čelit rizikům jakými jsou třeba šikana, drogy, alkohol nebo kyberšikana. Pobyt, na který finančně přispěli Moravskoslezský kraj a Městský obvod Slezská Ostrava, se mezi dětmi setkal s nadšením. Doufáme, že za rok pojedeme zase.“


Zpět nahoru …


Volná pracovní pozice – zástup po dobu nemoci

ZŠ Bohumínská nabízí volnou pracovní pozici – uklízečka – na zástup po dobu nemoci (cca 2-3 měsíce). Jedná se o práci na odpolední směny, nástup možný ihned.

Bližší informace u ekonomky školy – č.t. 724 333 066.


Zpět nahoru …


Školní projekt 2017/2018 – informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, pro školní rok 2017/2018 došlo ke spojení projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pod společný projekt s názvem „Školní projekt“.

Od září 2017 budou žáci dostávat vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít nárok všechny děti základní školy, tzn. žáci 1.- 9. ročníku. Zdarma tedy bude ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré a nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Předpokládá se však, že bude zachován počet závozů jako nyní (tzn. 1 x za 14dní). Děti dostanou 2 ks ovoce, zeleniny či šťávy a 2 ks neochucených mléčných výrobků.

Tímto bychom chtěli požádat žáky, aby si nosili do školy lžičku.


Další články…


ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Zpět nahoru …


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 608 478 828.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.