Aktuality


Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro rok 2017/18

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2017/2018, a to dítě narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dítě po odkladu.

Zápis žáků do 1. tříd se v naší škole uskuteční ve středu 19.04.2017 a ve čtvrtek 20.04.2017 od 12.00 do 17.00 hodin v přízemí ZŠ Bohumínská.

Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. U dětí po odkladu rovněž „Rozhodnutí“.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti o odklad naleznete ZDE nebo přímo v den zápisu u vyučujících.


Zpět nahoru …


Důležité oznámení

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že letos v období hlavních prázdnin připravuje naše základní škola ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Slezská Ostrava – kompletní výměnu elektrorozvodů v celém učebnovém pavilonu. Je velmi pravděpodobné, že na poslední týden měsíce června 2017 vyhlásíme z důvodu rozsáhlých stavebních prací ředitelské volno. Vysvědčení chceme vydat všem žákům již 23.06.2017 (pátek), pak by již žákům začaly prázdniny. O podrobnostech týkajících se ukončení školního roku 2016/2017 Vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek i na třídních schůzkách.

Marek Sládeček, ředitel školy


Zpět nahoru …


Auschwitz-Birkenau 2017

Ve čtvrtek 16. března 2017 navštívila čtyřicítka žáků ZŠ Bohumínská v doprovodu Mgr. Hany Bayerové a Mgr. Hany Kajfošové nechvalně proslulý vyhlazovací komplex Auschwitz-Birkenau, v němž bylo mezi lety 1940-1945 zavražděno nejméně 1,3 milionu lidí. Žáci si v doprovodu česky hovořících průvodců prohlédli v táboře Auschwitz mimo jiné bloky 4, 5, nebo tzv. blok smrti č. 11. Dojem zanechaly zejména hromady osobních věcí popravených vězňů, například osm tisíc párů bot, brýlí, kufrů, hrnků, kartáčů nebo kupy dětského oblečení a botiček. Ve druhé části žáci navštívili tábor Birkenau, který je překvapil svou velikostí (1×2 km).


Zpět nahoru …


Český jazyk (trochu) netradičně – 4. kolo

Připravili jsme pro žáky II. stupně soutěž „Český jazyk (trochu) netradičně v příslovích a rčeních“. Každé pondělí najdete na nástěnce ve 3. patře, případně na dveřích knihovny, zadání úkolu. Svou odpověď odevzdejte vždy následující pondělí do 09:45 hodin paní učitelce Malé, nezapomeňte napsat své jméno a třídu. Přejeme hodně úspěchů!

Otázky a řešení předcházejících úloh soutěže


Zpět nahoru …


Basketbal 2017 – děvčata – okresní kolo

V březnu 2017 se na ZŠ Volgogradské v Ostravě Zábřehu konalo okresní kolo v basketbalu starších dívek. Osm děvčat z naší školy se popralo s velkou konkurencí ze ZŠ Dvorského, Porubská a gymnáziem F. Hajdy. Přestože skončily na 4. místě, dostala děvčata pochvalu, jak statečně bojovala se školami, které měly ve svých týmech několik dívek, které hrají basketbal závodně. Vítězství naše reprezentantky nikomu nedaly zadarmo.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – 5. ročník

Dne 18. března 2017 jsme odjeli na čtrnáctidenní ozdravný pobyt do Jeseníku. V deštivém sobotním podvečeru jsme se ubytovali v hotelu Kamzík v Karlově. Nedělní ráno nás překvapilo nádherným slunečným počasím, což jsme využili k procházce po okolí. Cestou lesem si děti pohrály s přírodninami při stavbě domečků. Odpoledne jsme k míčovým hrám využili venkovní hřiště i tělocvičnu. Super sportovní den !!!


Zpět nahoru …


Recitační soutěž – postupová kola

Ze školního kola dětských recitátorů, které se konalo v únoru 2017, bylo vybráno k postupu do kola obvodního celkem 10 dětí v pěti kategoriích. Tyto děti reprezentovaly naši školu 1. března 2017 v Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Konkurence byla velká, mnohé děti navštěvují dramatické kroužky a recitaci se intenzivně věnují.

Velmi nás tak těší úspěch Petra Sosny, 7.A v 3. kategorii a Alexandry Lakomé, 9.A ve 4. kategorii, kteří svými výkony přesvědčili odbornou porotu a postoupili do kola městského.

V městském kole pak Petr i Alexandra soutěžili ve svých kategoriích s nejlepšími žáky základních škol a víceletých gymnázií. K postupu do kola krajského to už nestačilo, přesto jsme neskončili bez ocenění.

Alexandra Lakomá získala „Cenu poroty za autorský počin“. Jako jediná soutěžila s vlastním textem.

Gratulujeme a všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Zpět nahoru …


Putování časem – Staré pověsti české – Vidím město veliké…

Za sychravých únorových dnů děti v družině plnily další úkoly, vyplývající z celoroční družinové hry „Putování starými pověstmi českými“. Tento měsíc jsme se zabývali Libušinými proroctvími a vysvětlovali si pojmy „minulost“ a „budoucnost“. Nejznámější Libušino proroctví, týkající se města Prahy, jsme si připomněli výstavou pohlednic i fotografií. Na téma „Praha“ proběhla výtvarná soutěž, ve které zvítězili: Daniel Petrák, Johanka Žmolíková, Adélka Pavlisková, Marie Habreková Uyen Phuong Vu a Anetka Fochlerová. Všechny děti, které se do soutěže zapojily, dostaly sladkou odměnu zakoupenou z finančních prostředků SRPŠ.


Zpět nahoru …


Naše odpoledne s panem školníkem

V pondělí 27.února nás překvapilo neskutečně krásné počasí. Sluníčko se konečně po několikaměsíční odmlce ukázalo a svými hřejivými paprsky rozsvítilo přírodu. Hned jsme všichni uvěřili, že jaro je tady a přivítali ho radostnými honičkami a hrami na školní zahradě, kam za námi přišel pan školník. A tehdy jsme se domluvili na tom, že společnými silami uklidíme náš altánek. Druhý den pak všechno propuklo. Děti pilně sbíraly papírky a jiné „poklady“, které naše zahrada po zimě skýtala, hledaly a ukládaly zatoulaná polínka, která pan školník schovává pod stříškou altánku, zametaly a hrabaly. Moc jsme si odpoledne s panem školníkem užili. Nevím, jestli větší odměnou byl pohyb na čerstvém vzduchu nebo pocit z dobře vykonané práce.


Zpět nahoru …


Recitační soutěž

V únoru 2017 se na naší škole konala recitační soutěž žáků 1. i 2. stupně. Již během ledna proběhla v jednotlivých třídách výběrová kola, a tak v pondělí mohli předstoupit před své spolužáky ti, kterým se recitace povedla nejlépe. V 5 kategoriích soutěžilo celkem 67 žáků a žákyň. Jednotlivé výstupy hodnotila porota složená z učitelů českého jazyka, poradní hlas měli ale i samotní žáci. Příjemně strávené dopoledne během recitace dětské poezie a prózy rychle uběhlo a porota musela zvolit dva postupující z každé kategorie. V obvodním kole, které se koná 1. března 2017 v SVČO budeme držet palce:

Elišce Kuběnové, 1.B, Karolíně Tozbey, 1.A,

Sebastianu Ryškovi, 3.B, Dominiku Rajnyšovi, 3.C,

Lukáši Teichmanovi, 4.A, Nikole Bergerové, 4.A,

Jindřichu Lakomému, 7.B, Petru Sosnovi, 7.A,

Jakubu Siejovi, 8.B, a Alexandře Lakomé, 9.A.

Všem oceněným gratulujeme a věříme, že si všichni recitační přehlídku užili.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2017 – informace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že naše škola obdržela dotaci ve výši 480 000 Kč na uspořádání Ozdravného pobytu pro žáky naší základní školy. Dotace na jednoho žáka činí 6000 Kč. Tuto dotaci jsme získali díky Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostrava.

Z účelové dotace budou hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění žáků a doprovodné aktivity ozdravného charakteru. Konkrétní zařízení, v němž se uskuteční ozdravný pobyt, bylo vybráno na základě kritérií: cena za pobyt žáka (ubytování, strava), kvalitu ubytování, vzdělávací prostory, vzdálenost zařízení od sídla školy a možnosti volnočasového využití okolního prostředí. Smyslem této akce je umožnit všem žákům čtrnáctidenní pobyt v prostředí s čistým ovzduším a zapojení do aktivit, které přispívají k regeneraci organismu dětí.

Připravovaný ozdravný pobyt pro žáky naší školy se uskuteční ve dvou turnusech:

1. turnus: 30.01.-12.02.2017, hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry – Beskydy (pro žáky 7. ročníku)

2. turnus: 18.-31.03.2017, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem – Jeseníky (pro žáky 5. ročníku)

Oba turnusy proběhnou v horském prostředí nezasaženém smogovou situací. Tyto oblasti jsou známy čistým ovzduším a prostředím zajišťujícím prostor ke sportovním a turistickým aktivitám žáků, s různými možnostmi poznávání přírodních a kulturních krás našeho regionu.

Během ozdravného pobytu budou pro žáky připraveny rozmanité sportovní, turistické a poznávací aktivity a pořádány výlety do okolí (pravděpodobné cíle výletů mohou být: Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka, Velké Losiny, Karlova Studánka, Ovčárna atd. podle lokality ozdravného pobytu).

Podrobné informace o organizaci akce, jednotlivých turnusech, termínech a lokalitách ozdravného pobytu Vám průběžně sdělíme jednak prostřednictvím webových stránek, jednak na třídních schůzkách i zvláštních schůzkách určených právě k organizaci ozdravných pobytů v průběhu školního roku.


Další články…Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Zpět nahoru …


Vracíme dětem úsměvy 2017

Český den proti rakovině 2016


Zpět nahoru …


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka dosáhla 6274,- Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků. V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Zpět nahoru …


Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.

Návštěvní řád hřiště


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.