Aktuality

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu – nákup učebnice

Hledáme dodavatele na pořízení učebnic a učebních pomůcek pro žáky ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace.

Oznámení úmyslu zadat VZ_UČEBNICE _2016
Priloha c. 2 – Cestne prohlaseni – zakladni kvalifikacni predpoklady (1)
Příloha č.1 – Krycí list – Seznam učebnic a uč.pomůcek (1)
Příloha č.2 – Návrh KUPNÍ SM LOUVY učebnice
Příloha č.3 – Čestné prohl ášení dodavatele (1)


INFORMACE K PRŮBĚHU A UKONČENÍ VÝUKY

27.6. (pondělí) – projektový den Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací – od 7.50h do 11.30h

- ukončení výuky v rozmezí 11.30h – 11.45h

- provoz školní jídelny: od 11h do 14h

- provoz družiny: do 16.30h

28.6. (úterý) a 29.6. (středa): třídnické práce – od 7.50h do 11.25h

- ukončení výuky: 1. – 3. ročník … 11.25h – žáci odejdou do družiny a odstravují se až po odchodu žáků z vyšších ročníků

4. + 5. ročník … 11.25h

6. + 7. ročník … 11.35h

8. + 9. ročník … 11.45h

Třídní učitelé odvedou žáky do školní jídelny a odstravují je.

- provoz školní jídelny: od 11h do 14h

- provoz družiny: do 16.30h

30.6. (čtvrtek): slavnostní rozloučení s žáky 9.třídy – od 7.50h do 8.30h; předání vysvědčení (třídní učitelé ve svých třídách) – od 8.45 do 9.30h

- ukončení výuky: všichni nejpozději v 9.30h

- provoz školní jídelny: od 9.30 do 13h

- provoz družiny: do 16h

Přejeme všem našim žákům i zaměstnancům pokud možno klidné ukončení školního roku a hlavně krásné prázdniny plné slunce, pohody a nezapomenutelných zážitků!

V novém školním roce se opět setkáme dne 1. září 2016 (čtvrtek) při zahájení nového školního roku.


Školní dvůr bude uzavřen

Upozorňujeme, že školní dvůr bude dne 27. června 2016 do 12 hod. uzavřen pro veřejnost.


Aerobik maratonu se zúčastnil šest desítek žáků

Dne 23. 5. 2016 proběhl 2. ročník Aerobik maratonu, kterého se zúčastnilo 60 žáků 3. – 9. ročníků ostravských základních škol. Akce byla pořádána za finanční podpory Statutárního města Ostravy. Soutěžící museli zvládnout krokové sestavy v aerobiku, step aerobiku a v zumbě. Hodnoceny byly kategorie mladších žáků a starších žáků. Maraton trval celkem tři hodiny s přestávkami.

Výsledky mladších žáků:

1. místo : Tereza Gizová , ZŠ Generála Janka

2. místo : Vanesa Baumannová, ZŠ Nádražní

3. místo : Melánie Mikulíková, ZŠ Pěší

Výsledky starších žáků:

1. místo : Viktorie Charvátová, ZŠ Nádražní

2. místo : Zuzana Krajčíková, ZŠ Bohumínská

3. místo : Viktorie Vaňková , ZŠ generála Zdeňka Škarvady

Jsme rádi, že jsou mezi námi žáci, kteří rádi cvičí a mají radost z pohybu. Všem soutěžícím patří velká pochvala a ocenění za jejich snahu a vytrvalost.


Ars Poetika – Puškinův památník

Dne 6. 6. 2016 se v Praze, v Ruském domě vědy a kultury, konala celostátní přehlídka vítězů krajských kol soutěže Puškinův památník. Úvodní slovo přednesl zplnomocněný velvyslanec Ruské federace a mezi čestnými hosty byli i poslanci a senátoři PČR. Po tomto oficiálním zahájení začala přehlídka celkem 22 vystoupení . Naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku – Zuzana Poběžalová, Leona Bidrmanová, Anna Dobešová, Matěj Dutko a Dominik Kunce. Se svoji dramatizaci Puškinovy pohádky O rybáři a rybce zanechali u poroty dobrý dojem, za což byli odměněni Diplomem za vzornou reprezentaci své školy. Celkově měla přehlídka vysokou uměleckou úroveň a žáci společně se svým učitelem Mgr. Pavlem Molnárem si z Prahy odvezli hluboký zážitek.


Dětský den na naší škole

Dne 31. května proběhl na ZŠ Bohumínská další ročník oblíbeného Dětského dne u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Akce byla určena především žákům 1. stupně a proběhla ve všech prostorách školy. Na školním hřišti, zahradě a nádvoří vzniklo celkem 18 stanovišť, kde si děti mohly zasoutěžit, zacvičit, výtvarně se odreagovat nebo i poučit. Na každém z těchto míst získaly děti razítko do kartičky, pokud se dané aktivity zúčastnily. V závěru odpoledne pak mohly dostat sladkou odměnu ve formě balíčku, kterou jim připravila škola ve spolupráci se SRPŠ (Spolek rodičů a příznivců školy).

Jednalo se o opravdu velkou a zdařilou akci: v rámci celého odpoledne od 14 do 18.30 hodin se soutěží zúčastnilo 140 dětí. Organizaci zajišťovalo přes 50 zaměstnanců školy a studentů Ostravské univerzity, se kterou má ZŠ Bohumínská smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Naše poděkování patří také společnostem „Děti na startu“ a „Ovocentrum“ z Valašského Meziříčí, které si rovněž připravily své úkoly a soutěže. Byli jsme rádi, že se akce zúčastnili také bývalí absolventi naší školy a někteří dokonce pomáhali u stanovišť s organizací.

Přestože předpověď počasí slibovala déšť a bouřky, nakonec téměř vůbec nepršelo. Opeklo se téměř 100 buřtů na zahradním ohništi, vyčepoval celý sud kofoly a snědly se nejrůznější další dobroty. Celé odpoledne se vskutku vydařilo, o čemž svědčily spokojené tváře rodičů a nadšení soutěžících dětí.
Příští rok budeme určitě pokračovat a zveme tímto všechny, kterým to letos nevyšlo.

Mgr. Bc. Marek Sládeček
ředitel školy


FajnOVA hodina ve škole

Dne 26.5. 2016 navštívili školu představitelé města, kteří se podílejí na přípravě strategického plánu rozvoje města Ostravy na rok 2017-2023.
Předvedli žákům 9. ročníku tzv. FajnOVOU hodinu, ve které diskutovali a sbírali podněty a představy pro tvorbu nového plánu Ostravy.
Při zajímavé diskusi se ukázalo, že i děti si nejvíce přejí zlepšit kvalitu životního prostředí, bezpečnost ve městě nebo čistotu a vzhled veřejných prostor.


Český den proti rakovině

V květnu se žáci a zaměstnanci ZŠ Bohumínská 1082 / 72 ve Slezské Ostravě aktivně zapojili do již 20. ročníku celostátní akce s názvem „Český den proti rakovině.“ Všichni si mohli zakoupit tradiční žlutou kytičku měsíčku lékařského za minimální příspěvek 20 Kč a podpořit tak boj proti rakovině – nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Akci zorganizovali žáci školního parlamentu pod vedením p. uč. Liany Svobodové. Velmi nás těší, že se prodaly všechny objednané kytičky.
Nyní již máme vše spočítáno a odevzdáno. Na boj proti rakovině jsme prodejem 250 kvítků měsíčku lékařského přispěli částkou 5 833,- Kč.

Všem, kteří si kvítek zakoupili, velmi, velmi děkujeme !


Upozornění

Dne 31. května 2016 bude z důvodu konání akce k příležitosti Dne dětí zákaz vjezdu všech motorových vozidel na školní dvůr.
K parkování využijte parkovací místa v okolí.

Děkujeme za pochopení.


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka ze všech tříd dosáhla 6 274 Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků.

V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Ozdravné pobyty v Beskydech

V měsících únoru až dubnu absolvovali žáci naší školy ozdravné pobyty v Beskydech. Přinášíme zprávu o všech čtyřech turnusech.

ZPRÁVA z ozdravného pobytu 2016


Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 13.5. proběhlo na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce okresní kolo dopravní soutěže, ve které naši školu reprezentovali ve dvou kategoriích žáci čtvrtého a sedmého ročníku. Ve velmi silné konkurenci ostatních škol obsadili žáci sedmého ročníku, ve složení Zuzana Krajčíková, Tereza Grygarová, Vojtěch Blačinský a Jan Špaňhel, nádherné druhé místo. K tomuto úspěchu jmenovaným blahopřejeme.


Den Slezské

Srdečně Vás zveme na tradiční Den Slezské, který se uskuteční v sobotu 21. května na Slezskoostravském hradě. V rámci bohatého programu, který začíná v 10:00 hod se můžete těšit například na Daru Rolins nebo Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vstup zdarma. Více informací v přiložené pozvánce.

Dny Slezské


Soutěž Ars Poetica – Puškinův památník

Dne 8. dubna v bohumínském kině K3 proběhl jubilejní 50. ročník krajského kola soutěže v ruském jazyce pod názvem Ars Poetica – Puškinův památník. Soutěž je určena pro žáky základních, středních i vysokých škol a je rozdělena na oblast recitační, hudební a hraný projev. V hudební kategorii naši školu reprezentovala žákyně 7.B třídy Zuzana Poběžalová. V kategorii hraného projevu s pohádkou A. S. Puškina O rybáři a rybce vystoupili žáci 7.B třídy Matěj Dutko, Dominik Kunce, Anna Dobešová, Leona Bidrmanová a Zuzana Poběžalová. V konkurenci osmi škol obsadili 3. místo a Anička Dobešová za roli babky dostala mimořádné uznání poroty. Všem zúčastněným k tomuto úspěchu blahopřejeme. Poděkování zaslouží i Mgr. Pavel Molnár, který žáky na vystoupení připravil.


Soutěž Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL naše škola uspořádala výtvarně – kreativní a literární soutěž. Každý žák si mohl vybrat kategorii, ve které bude soutěžit. Tyto tři kategorie byly rozděleny do 4 skupin podle ročníku a to: 1.-2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník.
Nejpočetnější skupinou byla kategorie – výtvarná. Najít výherce mezi všemi těmi jablíčky, hruškami, mrkvičkami nebylo jednoduché, proto o vítězi rozhodovala odborná porota. Některé příspěvky byly opravdu velmi povedené.
V kreativní části bylo soutěžních příspěvku o něco méně, ale zato opravdu vydařené. Vyrobené ovoce nebo zelenina vypadala opravdu, jako by byla právě utržena. I mnozí kolegové chtěli zakousnout do krásného hroznového vína či cherry rajčátek.

Jsme velmi rádi, že jsou naši žáci tak nápadití a kreativní. V literární části bylo o vítězi rozhodnuto velmi jednoduše. Za všechny věkové kategorie se zúčastnil pouze 1 žák. Složil velmi pěknou básničkou o mrkvi.
V přiložené tabulce naleznete jednotlivé vítěze v dané kategorii a skupině. Všem výhercům byly rozdány věcné ceny, které byly financovány z rozpočtu SRPŠ. Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Vítězné příspěvky budou vystaveny ve vestibulu školy a také na stránkách školy www.zsbohuminska.cz. Věříme, že se zúčastníte i při jiných soutěžích a vaše výtvory budou ještě zajímavější a originálnější.

Ovoci a zelenině zdar 

Lenka Hurníková

Výsledky

Soutěžní příspěvky – kreativní část

Výtvarné příspěvky


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že naše škola obdržela dotaci ve výši 1 584 000 Kč na uspořádání Ozdravného pobytu pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ. Tuto dotaci jsme získali díky Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostrava.

Z účelové dotace budou hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění žáků a doprovodné aktivity ozdravného charakteru. Konkrétní zařízení, v němž se uskuteční ozdravný pobyt, bude vybráno na základě výběrového řízení, přičemž hodnotící kritéria pro toto zařízení budou obsahovat zejména cenu za pobyt žáka (ubytování, strava), kvalitu ubytování, vzdělávací prostory, vzdálenost zařízení od sídla školy a možnosti volnočasového využití okolního prostředí.

Smyslem této akce je umožnit všem žákům čtrnáctidenní pobyt v prostředí s čistým ovzduším a zapojení do aktivit, které přispívají k regeneraci organismu dětí.

Připravovaný ozdravný pobyt pro žáky naší školy se uskuteční v jarních měsících roku 2016 (přesněji v období únor až duben 2016) v horském prostředí nezasaženém smogovou situací – buď v Chráněné krajinné oblasti Beskydy nebo Jeseníky. Tyto oblasti jsou známy čistým ovzduším a prostředím zajišťujícím prostor ke sportovním a turistickým aktivitám žáků, s různými možnostmi poznávání přírodních a kulturních krás našeho regionu.

Během ozdravného pobytu budou pro žáky připraveny rozmanité sportovní, turistické a poznávací aktivity a pořádány výlety do okolí (Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka apod. dle skutečné lokality ozdravného pobytu).

Podrobné informace o organizaci akce, jednotlivých turnusech, termínech a lokalitách ozdravného pobytu Vám včas sdělíme jednak prostřednictvím webových stránek, jednak na třídních schůzkách v průběhu školního roku.


Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017. Od 1. února mohou zákonní zástupci podepsat na sekretariátu školy rozhodnutí o přijetí.

Seznam přijatých žáků 2016-2017


Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

Oznámení o úmyslu zadat VZMR „Zajištění ozdravného pobytu pro žáky ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, p.o.“

Oznámení úmyslu zadat VZ – zajištění OZDRAV.POBYTU 2016 ZŠBOH.

Priloha c.1 – Kupní smlouva OZP 2016

Priloha c. 2 – Cestne prohlaseni – zakladni kvalifikacni predpoklady

Priloha c. 3- Cestne prohlaseni dodavatele


Harmonogram školního roku

Časový plán akcí 2015-16


ZŠ Bohumínská získala dotaci na modernizaci vybavení dílen

Po úspěšném podání projektu na čtenářské dílny a zahraniční jazykový pobyt pro žáky jsme získali další prostředky – tentokrát pro materiálně – technické vybavení školy. Dne 17.9.2015 rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 204 112,- Kč na projekt „Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Bohumínská“ (Výzva č.57, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0941). Cílem projektu je modernizace vybavení školních dílen. Naše škola se v průběhu prvního pololetí tohoto školního roku zavázala, že minimálně 15 žáků druhého stupně vytvoří své výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností.

Žáky povede kvalifikovaný učitel – ten vybere takové typy výrobků, které mohou žáci včas dokončit, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracováním žákovského portfolia. Z postupu práce bude průběžně pořizován fotografický záznam. Vedení školy rozhodlo, že se do projektu zapojí hoši z 6.ročníku (třídy 6.A a 6.B).

Dotace ve výši 85% z celkových nákladů na projekt byla poskytnuta z prostředků ESF (Evropský sociální fond), 15% nákladů půjde ze státního rozpočtu ČR.


Aktuality a důležité informace

Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště


Informace ke školnímu stravování
Přihláška ke školnímu stravování – na šk.r.2015-16


Zapojení školy do projektu
Naše škola se zapojila do projektu Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01646.
V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám přírodovědné učebny a k pořízení nových výukových pomůcek a nezbytného nábytku, dále bylo pořízeno nové ICT vybavení. Tento projekt se spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Více informací zde.Zapojení školy do projektu
Od 1.10.2014 je naše škola zapojena do nového projektu, který vytvořila Ostravská univerzita v Ostravě a v současnosti je v něm přihlášeno téměř 50 škol regionu Severní Moravy a Slezska.
Název projektu je „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0009.
Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských základních a středních škol. Poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory chceme v rámci projektu dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

Komentáře nejsou povoleny.