Aktuality


Důležité oznámení

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že letos v období hlavních prázdnin připravuje naše základní škola ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Slezská Ostrava – kompletní výměnu elektrorozvodů v celém učebnovém pavilonu. Je velmi pravděpodobné, že na poslední týden měsíce června 2017 vyhlásíme z důvodu rozsáhlých stavebních prací ředitelské volno. Vysvědčení chceme vydat všem žákům již 23.06.2017 (pátek), pak by již žákům začaly prázdniny. O podrobnostech týkajících se ukončení školního roku 2016/2017 Vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek i na třídních schůzkách.

Marek Sládeček, ředitel školy


Český jazyk (trochu) netradičně

Připravili jsme pro žáky II. stupně soutěž „Český jazyk (trochu) netradičně v příslovích a rčeních“. Každé pondělí najdete na nástěnce ve 3. patře, případně na dveřích knihovny, zadání úkolu. Svou odpověď odevzdejte vždy následující pondělí do 09:45 hodin paní učitelce Malé, nezapomeňte napsat své jméno a třídu. Přejeme hodně úspěchů!

Soutěžní otázky 1. kola jsou skryté v obrázku…


Zpět nahoru …


Zeměpisná olympiáda 2017 – okresní kolo

A již tu máme výsledky okresního kola – 21.02.2017:

3. místo – Jan Goj, 7.B

7. místo – Štěpán Vykoukal, 6.r

20. místo – Adam Krečmer, 9.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Valentýnská pošta 2017

Den plný překvapení, upřímných vyznání, srdíček, přáníček i dárečků nám prostřednictvím členů školního parlamerntu připravil Svatý Valentýn – patron všech zamilovaných.


Zpět nahoru …


Významné dny pro přírodu – celoroční soutež

Vyhodnocení za 1. pololetí 2016/2017 proběhlo ve čtvrtek 16.02.2017. Blahopřejeme výhercům:

Marcela Lhopitaux – 8.A, Daniela Trojanová – 4.B, Petr Hikl – 7.B, Daniel Krsek – 7.B.

Otázky 4. kola soutěže

„Významné dny pro přírodu“.

Mezinárodní den bez palmového oleje

Podepsané odpovědi odevzdávejte svému třídnímu učiteli do 28.02.2017. Na otázky můžete odpovídat i do soukromých zpráv na facebookové stránce školy (ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava).


Zpět nahoru …


Karneval 2017

Školní družina pořádala v únoru 2017 tradiční karneval, který se konal v tělocvičně školy pro žáky 1.-5. ročníku. O soutěže a zábavu se nám starala paní vychovatelky Zuzka Sviderská a Monika Novotná, hudbu pouštěla paní vychovatelka Irena Klozová a o občerstvení se postarala pani vychovatelka Soňa Křístková s paní ekonomkou Janou Oršulíkovou.

Během programu se nám představily všechny masky, z kterých na závěr porota vybrala 10 nejnápaditějších. Ty byly odměněny věcnými cenami, financovanými z prostředků SRPŠ. Z těchto prostředků bylo také zakoupeno malé občerstvení pro všechny účastníky karnevalu. Poděkování patří i žákům 2. stupně Veronice Jarešové, Markétě Klozové, Marcele Lhopitaux a Dominiku Olahovi za pomoc při organizaci.


Zpět nahoru …


Recyklohraní – Staň se tiskařem – 4.B

Třída 4. B se na začátku února 2017 pustila do plnění druhého úkolu Recyklohraní, tentokrát s názvem „Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír“. Úkolem žáků bylo sestavit tajnou zprávu z rozházených slov, vyřešit slovní úlohy a výsledná čísla doplnit do textu, ze kterého se dozvěděli mnoho zajímavého o recyklaci cartridgí a tonerů. Na závěr si žáci připomněli, že i v naší škole naleznou sběrný box na vypotřebované náplně do tiskáren. (Mgr. Pavla Farníková, koordinátorka EVVO)


Zpět nahoru …


Záhada jaderné elektrárny – 9.AB

V rámci učiva chemie „Zdroje energie“ a tematického celku „Jaderná energie“ ve fyzice absolvovali naši deváťáci interaktivní vzdělávací program ve Světě techniky v Ostravě. Naučili se měřit radioaktivitu, sestavili model elektrárny a zachránili reaktor před havárií, to vše ve slušivém ochranném oděvu, který skoro všem padl jako ulitý.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2017 – informace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že naše škola obdržela dotaci ve výši 480 000 Kč na uspořádání Ozdravného pobytu pro žáky naší základní školy. Dotace na jednoho žáka činí 6000 Kč. Tuto dotaci jsme získali díky Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostrava.

Z účelové dotace budou hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění žáků a doprovodné aktivity ozdravného charakteru. Konkrétní zařízení, v němž se uskuteční ozdravný pobyt, bylo vybráno na základě kritérií: cena za pobyt žáka (ubytování, strava), kvalitu ubytování, vzdělávací prostory, vzdálenost zařízení od sídla školy a možnosti volnočasového využití okolního prostředí. Smyslem této akce je umožnit všem žákům čtrnáctidenní pobyt v prostředí s čistým ovzduším a zapojení do aktivit, které přispívají k regeneraci organismu dětí.

Připravovaný ozdravný pobyt pro žáky naší školy se uskuteční ve dvou turnusech:

1. turnus: 30.01.-12.02.2017, hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry – Beskydy (pro žáky 7. ročníku)

2. turnus: 18.-31.03.2017, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem – Jeseníky (pro žáky 5. ročníku)

Oba turnusy proběhnou v horském prostředí nezasaženém smogovou situací. Tyto oblasti jsou známy čistým ovzduším a prostředím zajišťujícím prostor ke sportovním a turistickým aktivitám žáků, s různými možnostmi poznávání přírodních a kulturních krás našeho regionu.

Během ozdravného pobytu budou pro žáky připraveny rozmanité sportovní, turistické a poznávací aktivity a pořádány výlety do okolí (pravděpodobné cíle výletů mohou být: Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka, Velké Losiny, Karlova Studánka, Ovčárna atd. podle lokality ozdravného pobytu).

Podrobné informace o organizaci akce, jednotlivých turnusech, termínech a lokalitách ozdravného pobytu Vám průběžně sdělíme jednak prostřednictvím webových stránek, jednak na třídních schůzkách i zvláštních schůzkách určených právě k organizaci ozdravných pobytů v průběhu školního roku.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – 7. ročník

V sobotu 4. února 2017 nás na ozdravném pobytu čekal první výlet. Dojeli jsme na Bumbálku a pohodlnou procházkou, zpestřenou soutěžemi a hrami v zasněžené krajině, jsme zamířili na Masarykovu chatu. Po návratu jsme si pak zahráli na malíře. Úkolem bylo nakreslit velkou pohlednici z Beskyd, Bumbálky apod. Nejlepší výtvory nám nyní zdobí stěny školních chodeb.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2017 – 7. ročník – Lyžařský kurz

Ani na ozdravném pobytu jsme nepřišli o slavnostní událost – rozdání pololetního vysvědčení. Z Ostravy za námi 31. ledna přijel pan ředitel s paní zástupkyní a vysvědčení nám předali. Mnohým pogratulovali ke krásným výsledkům, dokonce i k samým jedničkám, jiné povzbudili k další práci. Zároveň nám popřáli, ať se nám na ozdravném pobytu líbí a hlavně, ať jsme všichni zdraví. Děkujeme…

Součástí našeho ozdravného pobytu byla 5 denní lyžařská a snowboardová výuka. Ve čtvrtém albu nám držte palce, jdeme totiž poprvé na kotvu. A fakt to pro nás, začátečníky lyžaře a snowboarďáky, není snadné. Ale zkoušíme to zas a znova… Ono to nakonec půjde…

Velkou motivací naší celotýdenní snahy naučit se lyžovat a snowboardovat byly závěrečné závody. Všichni jsme zvládli projet všemi brankami, což je skvělé. A kdo byl nejrychlejší?

Lyžaři: 1. Vítek Skokan – 7.B, 2. Vojta Křenek – 8.B, 3. Vojta Blahut – 8.A

Snowboarďáci: 1. Vojta Gavlas – 7.B, 2. Verča Šupíková – 8.A, 3. Daniel Krsek – 7. B

Večer nám pak naši instruktoři připravili přednášku o lyžařském vybavení, bezpečném chování na svahu, první pomoci apod., na závěr nám předali medaile a ceny za umístění v závodech.

V pátek 3. února nás čekala poslední lyžovačka, poslední rady od instruktorů, společné focení a rozloučení. A bylo znát že jsou pololetní prázdniny, protože se sjezdovka dost zaplnila.


Zpět nahoru …Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Zpět nahoru …


Český den proti rakovině 2016

V květnu 2016 se i naše škola zapojila do do sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2016“ a prodejem kytiček tak přispěla na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině částkou 5833,- Kč. Organizátoři akce zaslali naší škole poděkování za spolupráci.


Zpět nahoru …


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka dosáhla 6274,- Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků. V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Zpět nahoru …


Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.

Návštěvní řád hřiště


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.