Aktuality


Oznámení

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách konaných dne 15.09.2016 jste byli na 1. stupni ZŠ osloveni s nabídkou dopoledních svačinek (tzv. „přesnídávek“), které by žákům podávala naše školní jídelna. Velice nás potěšil Váš zájem, proto od 3. října 2016 tento systém svačinek začne fungovat.

Zajistěte si, prosím, dostatečný kredit, kterým u nás hradíte školní stravu, a my zajistíme, aby Vaše děti v době mezi 9:30-9:45hod mohly ve školní jídelně kvalitně posvačit.

(Vedení školy)


Nabídka zájmových kroužků – 2016/2017Podzimní Srdíčkové dny 2016

Zástupci školního parlamentu si každoročně volí charitativní projekty, které podpoří, např. prodejem charitativních předmětů. Pro 1. pololetí si zvolili tradiční celorepublikovou sbírku „Podzimní Srdíčkové dny,“ kterou pořádá o.p.s. ŽIVOT DĚTEM. Také žáci naší školy mají od 19. 9. 2016 možnost se na sbírce spolupodílet. Ve školní knihovně jsou každou velkou přestávku žákům k dispozici zástupci školního parlamentu, kteří drobné předměty se symbolem srdíčka prodávají. Děti si tak mohou zakoupit např. magnetky, barevné náramky, reflexní srdíčka, přívěsky ke klíčům se žetonem, CD s vánočními písněmi apod. Výtěžek sbírky pomůže rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez pomoci jiných neobejdou. ŽIVOT DĚTEM srdečně děkuje všem lidem, kteří si od dobrovolníků – studentů – předměty zakoupí.

Více informací na www.zivotdetem.cz

(Mgr. Liana Svobodová)


Příběh mé loutky – 4. B

Žáci 4. B v záři 2016 zavítali do Divadla loutek, ale tentokrát nezamířili do hlediště, nýbrž do podzemních prostor divadla, kde se zapojili do zážitkově umělecko – vzdělávací dílny s názvem „Příběh mé loutky“. V úvodu nám herci předvedli pohádku „O veliké řepě“ s totemovými loutkami. Pak se již žáci vrhli do tvorby své vlastní loutky. Z připraveného výtvarného materiálu vznikaly myšky, králové, čerti, prasátka, domy, kočky, vlk, krokodýli, veverka, sovičky… Na závěr si vyzkoušeli hereckou profesi. Krátké scénky nás pobavily a překvapily nečekaným rozuzlením. V dílnách se projevil princip spolupráce, partnerství, vzájemného respektu a tvořivé fantazie.

(Mgr. Pavla Farníková)


Příběh mé loutky – 3. B

V září 2016 se žáci 3. B zúčastnili umělecko-vzdělávacího programu „Příběh mé loutky“. Na alternativní scéně loutkového divadla zhlédli krátké představení pohádky „O veliké řepě“, s pomocí lektorek si vyrobili vlastní totemové loutky a sehráli s nimi divadelní hry. Kromě loutek si děti odnesly i herecký a tvůrčí zážitek.

(Mgr. Klára Putniorzová)


Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Multifunkční hřiště pro veřejnost


ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.
Návštevní řád hřiště


Komentáře nejsou povoleny.