Aktuality


Třídní schůzky – pozvánka

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 17. ledna 2017 od 16.00 do 16.30 hod v jednotlivých třídách, poté následují individuální konzultace s učiteli od 16.30 do 18.00 hod. Těšíme se na Vaši účast!


Školní ples 2017 – pozvánka


Ozdravný pobyt 2017 – informace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že naše škola obdržela dotaci ve výši 480 000 Kč na uspořádání Ozdravného pobytu pro žáky naší základní školy. Dotace na jednoho žáka činí 6000 Kč. Tuto dotaci jsme získali díky Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostrava.

Z účelové dotace budou hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění žáků a doprovodné aktivity ozdravného charakteru. Konkrétní zařízení, v němž se uskuteční ozdravný pobyt, bylo vybráno na základě kritérií: cena za pobyt žáka (ubytování, strava), kvalitu ubytování, vzdělávací prostory, vzdálenost zařízení od sídla školy a možnosti volnočasového využití okolního prostředí. Smyslem této akce je umožnit všem žákům čtrnáctidenní pobyt v prostředí s čistým ovzduším a zapojení do aktivit, které přispívají k regeneraci organismu dětí.

Připravovaný ozdravný pobyt pro žáky naší školy se uskuteční ve dvou turnusech:

1. turnus: 30.01.-12.02.2017, hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry – Beskydy (pro žáky 7. ročníku)

2. turnus: 18.-31.03.2017, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem – Jeseníky (pro žáky 5. ročníku)

Oba turnusy proběhnou v horském prostředí nezasaženém smogovou situací. Tyto oblasti jsou známy čistým ovzduším a prostředím zajišťujícím prostor ke sportovním a turistickým aktivitám žáků, s různými možnostmi poznávání přírodních a kulturních krás našeho regionu.

Během ozdravného pobytu budou pro žáky připraveny rozmanité sportovní, turistické a poznávací aktivity a pořádány výlety do okolí (pravděpodobné cíle výletů mohou být: Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka, Velké Losiny, Karlova Studánka, Ovčárna atd. podle lokality ozdravného pobytu).

Podrobné informace o organizaci akce, jednotlivých turnusech, termínech a lokalitách ozdravného pobytu Vám průběžně sdělíme jednak prostřednictvím webových stránek, jednak na třídních schůzkách i zvláštních schůzkách určených právě k organizaci ozdravných pobytů v průběhu školního roku.


ŠKOLA NANEČISTO 2017 – pozvánka


Výběrové řízení – Zpracování účetnictví

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na zpracování účetnictví. Podrobnosti v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pdf)//(doc)

Příloha č.1: Smlouva o zpracování účetnictví (pdf)//(doc)

Příloha č.2: Čestné prohlášení uchazeče (pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf)//(doc)


Klub zábavné logiky a deskových her

Na naší škole zahájily v lednu 2017 svou činnost „Kluby zábavné logiky a deskových her“. Celkem šestnáct žáků ze 4.B a 5.B se pravidelně schází každé úterý pod vedením pedagogů Mgr. Pavly Farníkové a Mgr. Pavla Molnára. Na druhém stupni se klub pro zájemce ze 7. B koná každé pondělí pod vedením paní učitelky Mgr. Liany Svobodové. Děti si zde procvičí nejen logické uvažování, ale také si rozšíří slovní zásobu a všeobecné vědomosti.

Dne 9. ledna 2017 zahájili činnosti klubu žáci 7. B hrami, které rozvíjejí neméně důležité vlastnosti a schopnosti: soustředění, koncentraci, komunikaci, spolupráci, vzájemnou pomoc, postřeh, rozvahu při rozhodování a také trpělivost.


Úspěšný fotograf Dominik

Pokud sledujete dění v naší škole, jistě jste si všimli, že naši žáci jsou úspěšní v soutěžích. Těší nás, že se i ve volném čase věnují smysluplným koníčkům, jako např. focení. Zájemci o focení 7. – 9. tříd se pod vedením paní učitelky Liany Svobodové zúčastnili 7. ročníku fotografické soutěže pořádané SPŠS. Letošním tématem byla Nejkrásnější místa Moravskoslezského kraje. Do soutěže bylo zasláno více než 200 fotografií ve dvou kategoriích, do 18 a nad 18 let. Ve čtvrtek 8. prosince 2016 pak proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž fotografií, na které byli vyhodnoceni nejlepší fotografové. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například vedoucí odboru kultury a školství městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Gabriela Tóthová, DiS., a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Vernisáže se dále zúčastnili populární čeští herci David Prachař a Igor Chmela.

Nejmladší účastník – Dominik Kunce – žák 8. B, se umístil na krásném 7. místě, zároveň získal speciální ocenění místostarostky Ing. Hany Tichánkové a vyzkoušel si, jaké to je být hvězdou, když dával svůj první rozhovor pro regionální televizi Polar.


Deváté VáNoční čtení 2016

Ve středu 21. prosince 2016 si asi 40 žáků 1. – 9. tříd užilo odpoledne, večer a noc ve škole. Zúčastnili se totiž 9. ročníku „VáNočního čtení“. Letošním tématem byla zvířátka v pohádkách. V 17 hodin naše setkání zahájil pan ředitel Mgr. Bc. Marek Sládeček, jehož četba z knížky Karla Čapka „Dášeňka, čili život štěněte“ všechny nadchla a např. pasáž, jak se Dášeňka učila chodit, i rozesmála. Překvapením pak byla jeho kytarová hra nejznámějších vánočních koled, které si děti připomněly a zazpívaly.

Aby děti měly tento večer co nejpestřejší, byly pro ně připraveny vánoční dílny, kde si postupně mohly nazdobit a také sníst perníčky, vytvořit voňavý svícen z jablíčka a také medovou svíčku, přemýšlet, komu věnují vlastnoručně vyrobené přáníčko a užít si tajemnou atmosféru vánočních tradic, např. krájení jablíčka, házení botou nebo pouštění ořechových lodiček, no a hlavně číst, číst a číst. Po společně závěrečné pohádce nakonec děti prošly ztemnělou školou jen s prskavkami a večer ukončily u stromečku společným zpěvem koled. No a pak už je čekala jen hygiena a spánek. Po ranním probuzení a uklizení spacáků a karimatek pak všichni posnídali ve školní jídelně a těšili se na slavnostní vánoční dopoledne se svými spolužáky.

Velmi děkuji kolegyním Aničce Měrkové, Hance Kajfošové, Hance Bayerové a Blance Malé za spolupráci a spoluorganizaci této akce, také vedení školy za slavnostní zahájení, skvělý čtenářský výkon a podporu. (Mgr. Liana Svobodová)


Bruslení pro školy

Žáci 8.B třídy s radostí přijali nabídku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v čase předvánočním v rámci akce „Bruslení pro školy“ předvedli své krasobruslařské umění na otevřeném kluzišti na Masarykově náměstí.


Prohlídky Katedrály Božského Spasitele

V období adventu připravila naše škola pro žáky komentovanou prohlídku Katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Smyslem této akce bylo jednak představit kostel jako významnou historickou a architektonickou památku Ostravy, a zároveň přispět k rozšíření znalostí našich žáků na téma křesťanských vánočních tradic. Prohlídku absolvovali žáci 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku, vždy pod vedením zkušené průvodkyně Mgr. Petry Košákové. Na začátku akce žáci obdrželi pracovní listy, v nichž byly informace o historii katedrály (věděli jste např. že naše katedrála byla vybudována v letech 1883–1889 a že je v současnosti druhá největší na Moravě?). Po půlhodině strávené na faře přešli žáci do budovy kostela a strávili zde další hodinu zkoumáním interiéru, měřením šířky budovy a prohlídkou sakristie. Nakonec se žáci vrátili zpět do vzdělávací místnosti na faře, kde paní průvodkyně shrnula dosažené poznatky a rozloučila se s žáky. Prohlídka měla vysokou odbornou úroveň a určitě přispěla k výchově našich žáků ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Žáci 4. ročníku měli možnost shlédnout i betlém, který se stavěl 16. prosince 2016 a bude v Katedrále vystaven až do Hromnic (2. února 2017) a budou ho moci shlédnout ještě žáci 3. a 5. ročníku.


Vánoční jarmark 2016

Dne 14. prosince 2016 se v naší škole konal premiérový Vánoční jarmark. Pro návštěvníky byly připraveny stánky s pestrou nabídkou dárků. Žáci 3. až 9. ročníku vytvořili adventní věnce, svíčky, perníčky, ozdoby a mnoho dalších dekorativních předmětů. Příjemnou atmosféru umocňovala vánoční hudba. A ti, které snad všechno to hemžení zmohlo, se mohli občerstvit vánočním punčem a moučníkem. Měla jsem obrovskou radost, když jsem procházela kolem stánků a viděla děti s jakým zaujetím, radostí a pýchou nabízejí své výrobky.(Mgr. Pavla Farníková)

Žáci 4. B popsali své zážitky takto:

„Moc se nám to líbilo, hlavně, že jsme si mohli prodávat své výrobky.“

„Máme z toho neskutečný zážitek.“ – „Byly tam skvělé věci.“

„Připadala jsem si jako Ježíšek.“

„Pan ředitel si koupil náš svícen, protože jsme mu dali krabici.“

„Prodávání bylo super.“ – „Líbila se mi atmosféra.“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku,

a také rodičům, kteří nás podpořili svou návštěvou a slovy uznání.


Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

V pátek 9. prosince 2016 se i naše ŠD zapojila do celorepublikového projektu Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Paní vychovatelka Z. Sviderská se 14 dětmi vyrazila ke kulturnímu domu v Muglinově, kde tato akce probíhala. Nejkrásnějším překvapením pro děti byla Elza, Anna a sněhulák Olaf z pohádky Ledové království. Přinesenými vyrobenými vánočními ozdobami se nastrojil stromeček, za což každé dítě obdrželo plyšovou hračku. Po vyhlášeném signále se k obloze vznesly balónky s vytouženým přáním a odpoledne bylo zakončeno překrásným ohňostrojem.


… další články …


Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Český den proti rakovině 2016

V květnu 2016 se i naše škola zapojila do do sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2016“ a prodejem kytiček tak přispěla na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině částkou 5833,- Kč. Organizátoři akce zaslali naší škole poděkování za spolupráci.


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka dosáhla 6274,- Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků. V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.

Návštěvní řád hřištěZpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.