Aktuality

Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka ze všech tříd dosáhla 6 274 Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků.

V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 13.5. proběhlo na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce okresní kolo dopravní soutěže, ve které naši školu reprezentovali ve dvou kategoriích žáci čtvrtého a sedmého ročníku. Ve velmi silné konkurenci ostatních škol obsadili žáci sedmého ročníku, ve složení Zuzana Krajčíková, Tereza Grygarová, Vojtěch Blačinský a Jan Špaňhel, nádherné druhé místo. K tomuto úspěchu jmenovaným blahopřejeme.


MARATON V AEROBIKU

Dne 23.5.2016 proběhne v tělocvičně naší školy již druhý ročník velké taneční soutěže – MARATON V AEROBIKU. Soutěžit mohou žáci prvního i druhého stupně ZŠ z celé Ostravy. Podrobnosti v přiloženém letáku – zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Dobešové (garant akce).

Maraton v aerobiku 2016


Den boje proti rakovině

Dne 11.května 2016 podpoří naše škola celostátní akci s názvem „Den boje proti rakovině“. Naši žáci i zaměstnanci si budou moci zakoupit tradiční žlutou kytičku za minimální příspěvek od 20 Kč. Akci má na starosti náš školní parlament. Více informací v přiloženém souboru.

ČDPR_2016


Den Slezské

Srdečně Vás zveme na tradiční Den Slezské, který se uskuteční v sobotu 21. května na Slezskoostravském hradě. V rámci bohatého programu, který začíná v 10:00 hod se můžete těšit například na Daru Rolins nebo Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vstup zdarma. Více informací v přiložené pozvánce.

Dny Slezské


Soutěž Ars Poetica – Puškinův památník

Dne 8. dubna v bohumínském kině K3 proběhl jubilejní 50. ročník krajského kola soutěže v ruském jazyce pod názvem Ars Poetica – Puškinův památník. Soutěž je určena pro žáky základních, středních i vysokých škol a je rozdělena na oblast recitační, hudební a hraný projev. V hudební kategorii naši školu reprezentovala žákyně 7.B třídy Zuzana Poběžalová. V kategorii hraného projevu s pohádkou A. S. Puškina O rybáři a rybce vystoupili žáci 7.B třídy Matěj Dutko, Dominik Kunce, Anna Dobešová, Leona Bidrmanová a Zuzana Poběžalová. V konkurenci osmi škol obsadili 3. místo a Anička Dobešová za roli babky dostala mimořádné uznání poroty. Všem zúčastněným k tomuto úspěchu blahopřejeme. Poděkování zaslouží i Mgr. Pavel Molnár, který žáky na vystoupení připravil.


Soutěž Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL naše škola uspořádala výtvarně – kreativní a literární soutěž. Každý žák si mohl vybrat kategorii, ve které bude soutěžit. Tyto tři kategorie byly rozděleny do 4 skupin podle ročníku a to: 1.-2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník.
Nejpočetnější skupinou byla kategorie – výtvarná. Najít výherce mezi všemi těmi jablíčky, hruškami, mrkvičkami nebylo jednoduché, proto o vítězi rozhodovala odborná porota. Některé příspěvky byly opravdu velmi povedené.
V kreativní části bylo soutěžních příspěvku o něco méně, ale zato opravdu vydařené. Vyrobené ovoce nebo zelenina vypadala opravdu, jako by byla právě utržena. I mnozí kolegové chtěli zakousnout do krásného hroznového vína či cherry rajčátek.

Jsme velmi rádi, že jsou naši žáci tak nápadití a kreativní. V literární části bylo o vítězi rozhodnuto velmi jednoduše. Za všechny věkové kategorie se zúčastnil pouze 1 žák. Složil velmi pěknou básničkou o mrkvi.
V přiložené tabulce naleznete jednotlivé vítěze v dané kategorii a skupině. Všem výhercům byly rozdány věcné ceny, které byly financovány z rozpočtu SRPŠ. Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Vítězné příspěvky budou vystaveny ve vestibulu školy a také na stránkách školy www.zsbohuminska.cz. Věříme, že se zúčastníte i při jiných soutěžích a vaše výtvory budou ještě zajímavější a originálnější.

Ovoci a zelenině zdar 

Lenka Hurníková

Výsledky

Soutěžní příspěvky – kreativní část

Výtvarné příspěvky


Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017. Od 1. února mohou zákonní zástupci podepsat na sekretariátu školy rozhodnutí o přijetí.

Seznam přijatých žáků 2016-2017


Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

Oznámení o úmyslu zadat VZMR „Zajištění ozdravného pobytu pro žáky ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, p.o.“

Oznámení úmyslu zadat VZ – zajištění OZDRAV.POBYTU 2016 ZŠBOH.

Priloha c.1 – Kupní smlouva OZP 2016

Priloha c. 2 – Cestne prohlaseni – zakladni kvalifikacni predpoklady

Priloha c. 3- Cestne prohlaseni dodavatele


Harmonogram školního roku

Časový plán akcí 2015-16


ZŠ Bohumínská získala dotaci na modernizaci vybavení dílen

Po úspěšném podání projektu na čtenářské dílny a zahraniční jazykový pobyt pro žáky jsme získali další prostředky – tentokrát pro materiálně – technické vybavení školy. Dne 17.9.2015 rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 204 112,- Kč na projekt „Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Bohumínská“ (Výzva č.57, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0941). Cílem projektu je modernizace vybavení školních dílen. Naše škola se v průběhu prvního pololetí tohoto školního roku zavázala, že minimálně 15 žáků druhého stupně vytvoří své výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností.

Žáky povede kvalifikovaný učitel – ten vybere takové typy výrobků, které mohou žáci včas dokončit, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracováním žákovského portfolia. Z postupu práce bude průběžně pořizován fotografický záznam. Vedení školy rozhodlo, že se do projektu zapojí hoši z 6.ročníku (třídy 6.A a 6.B).

Dotace ve výši 85% z celkových nákladů na projekt byla poskytnuta z prostředků ESF (Evropský sociální fond), 15% nákladů půjde ze státního rozpočtu ČR.


Aktuality a důležité informace

Multifunkční hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití multifunkčního hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště


Informace ke školnímu stravování
Přihláška ke školnímu stravování – na šk.r.2015-16


Zapojení školy do projektu
Naše škola se zapojila do projektu Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01646.
V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám přírodovědné učebny a k pořízení nových výukových pomůcek a nezbytného nábytku, dále bylo pořízeno nové ICT vybavení. Tento projekt se spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Více informací zde.Zapojení školy do projektu
Od 1.10.2014 je naše škola zapojena do nového projektu, který vytvořila Ostravská univerzita v Ostravě a v současnosti je v něm přihlášeno téměř 50 škol regionu Severní Moravy a Slezska.
Název projektu je „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0009.
Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských základních a středních škol. Poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory chceme v rámci projektu dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

Komentáře nejsou povoleny.