Archiv akcíFotogalerie:

http://zsbohuminska.rajce.idnes.cz a http://zsbohuminska2.rajce.idnes.czBadatelský den 2017 ve Světě techniky Ostrava


Zpět nahoru …


Sportovní den 2017 v hale Tatran


Zpět nahoru …


Exkurze na Dlouhé Stráně 2017 – 8. a 9. ročník

V červnu 2017 se uskutečnil výlet osmáků a deváťáků do Jeseníků na Dlouhé Stráně. Vyjeli jsme v 7 hodin z točny autobusů nad školou. Cesta byla velmi dlouhá a vyčerpávající, ale nakonec jsme dojeli do elektrárny ČEZ. Nejprve jsme zhlédli krátký film a poté jsme se šli podívat do podzemí elektrárny. Po krátké prohlídce jsme nasedli do autobusu a vyjeli jsme na horní nádrž. Když jsme dorazili, byli jsme uchváceni krásným výhledem na Jeseníky. Obešli jsme nádrž, nasedli jsme do autobusu a cestou zpět jsme se kochali pohledem na dolní nádrž a okolní krajinu. O půl druhé jsme vyrazili domů a po tříhodinové cestě jsme dorazili na autobusovou točnu a každý se rozešel svou cestou. Výlet se nám líbil a doufáme, že se tam ještě někdy podíváme. (Jakub Drahošan a Martin Košťál)


Zpět nahoru …


Rozlučková videa našich deváťáků


Zpět nahoru …


Ars Poetica 2017 – 51. celostátní přehlídka

Dne 06. června 2017 se v Praze, v Ruském domě vědy a kultury, konala již 51. celostátní přehlídka vítězů krajských kol soutěže Puškinův památník. Úvodní slovo přednesl zplnomocněný velvyslanec Ruské federace. Po tomto oficiálním zahájení začala přehlídka celkem 27 vystoupení . Naši školu reprezentovali žáci 8. ročníku – Zuzana Poběžalová, Leona Bidrmanová, Anna Dobešová, Eliška Vosáhlová, Matěj Dutko a Dominik Kunce. Se svou volnou dramatizací pohádky o Barmalejovi, od autora Korněje Čukovského, zanechali u poroty hluboký dojem, za což byli odměněni Mimořádným oceněním poroty. Celkově měla přehlídka vysokou uměleckou úroveň a žáci společně se svým učitelem Mgr. Pavlem Molnárem, který je na vystoupení připravoval, si z Prahy odvezli veliký a nezapomenutelný zážitek. Doporučujeme zhlédnout video z vystoupení na konci alba.


Zpět nahoru …


My Favourite Project 2017

Začátkem června 2017 proběhla soutěž o nejlepší projekt na libovolné téma v anglickém jazyce. Hlavním rozhodčím, který posuzoval práce žáků, byl Emanuel, náš rodilý mluvčí. Výsledky:

5. ročník

1. místo – Michal Caletka

2. místo – Petr Caletka

3. místo – Michaela Černá

6. ročník

1. místo – Kateřina Anežková

2. místo – Lukáš Mul

3. místo – Jana Dangová

7. ročník

1. místo – Patricie Holaňová

2. místo – Matěj Kristl

3. místo – Natálie Vítková

8. ročník

1. místo – Zuzana Krajčíková

2. místo – Veronika Šupíková

3. místo – David Dutka


Zpět nahoru …


Hledej pramen vody 2017 – Finále

Vybraný pětičlenný tým třídy 4. B se dne 02. června 2017 zúčastnil finále soutěže „Hledej pramen vody“ na Slezskoostravském hradě. O prvenství zápolilo ve velkém finále 34 týmů čtvrťáků a páťáků. Na žáky čekalo 5 disciplín:

1. Vědomostní kvíz

2. Z pomyslného rybníku vybrat kartičky s tím, co do rybníku nepatří.

3. Sestavit soupravu na filtraci špinavé vody.

4. V časovém limitu 5 minut převézt na koloběžce vodu tak, aby se vystřídal celý tým a zároveň, aby v kelímku zůstalo větší množství vody než polovina.

5. Házet balónkem naplněným vodou tak, aby nespadl.

Zatímco náš tým soutěžil, ostatní žáci třídy se aktivně zapojili do doprovodného programu: soutěže na pódiu, kvízy městské policie, ukázky zbraní, práce psovodů, zásah služebních koní policejního sboru, monitoring potrubí pomocí robota, stánek s pokusy, zdravověda…

Jsem na děti pyšná, protože mě během celé soutěže mnohokrát překvapily svým zaujetím, dovednostmi a znalostmi, a to nejen o vodě. Doufám, že ostravská vodní hra bude i nadále pokračovat, protože takových projektů, u kterých se děti baví a něco nového se naučí, je pořád málo.


Zpět nahoru …


Dětský den 2017 na Bohumínské

V pátek 2. června 2017 proběhl v areálu ZŠ Bohumínská Dětský den. Toto zábavné odpoledne bylo přichystáno pro žáky 1. stupně ZŠ a strávilo ho zde 130 dětí. Soutěžily v 15 disciplínách, které mnohdy byly spíše zábavou. Když splnily všechny úkoly, získaly balíček se sladkou odměnou a drobnostmi od sponzorů! V průběhu odpoledne za dětmi přicházeli rodiče, mohli dětem koupit občerstvení a také opéci si špekáček. Na závěr akce bylo připraveno letní kino. Promítání filmu Myšák Stuart Little se zúčastnilo 50 dětí. Promítání i celá akce byla zdárně ukončena v 19 hodin.

Tým organizátorů (vedení školy a SRPŠ)


Zpět nahoru …


Odysea Holy – Mladí vědci v U6

V květnu 2017 se konalo superfinále přírodovědné soutěže „Mladý vědec 2017“ a jedna z cen pro všechny finalisty byla účast na interaktivním programu v U6 Světa techniky v Ostravě, kam se vydali právě na Den dětí. Celá aktivita se žákům 6.-9. ročníku velmi líbila – v týmech zachraňovali expedici na Mars a přitom starší žáci využili své vědomosti z fyziky a chemie, mladší účastníci si mnohé nové vědomosti přisvojili a všichni se báječně zabavili. Celá mise byla nakonec zachráněna a účastníci si mohli ještě vyzkoušet různé pokusy s plyny v Divadle vědy.


Zpět nahoru …


Knihovnická lekce

V naší škole se intenzivně snažíme o to, aby děti četly, aby četly s porozuměním, aby je čtení bavilo. Využíváme k tomu čtenářské dílny, čtenářské kluby, akce ve školní knihovně jako např. VáNoční čtení, setkávání s babičkami dětí při týdenní akci „Hledáme čtenářskou babičku“, soutěžními literárními kvízy v rámci Týdne čtenářství, nebo školní soutěží Čeština netradičně v příslovích a rčeních. Rádi jsme také využili nabídku knihovnických lekcí KMO, konkrétně pobočky na Hladnově. Žáci 7.A a 7.B třídy si tak v pátek 26. května 2017 zopakovali a rozšířili své vědomosti z oblasti řecké mytologie. Tématem knihovnické lekce totiž byl Božský život.


Zpět nahoru …


Hledej pramen vody 2017

Žáci čtvrtých tříd se zúčastnili zábavného osvětového projektu „Hledej pramen vody 2017“, který již tradičně připravuje Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Tento úspěšný projekt má dvě části. První je teoretická, kdy každá třída obdržela celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „Voda“. Čtvrťáci museli splnit tyto úkoly:

1. Provést průzkum, zda je lepší používat vodu z kohoutku nebo vodu balenou, zdůvodnit.

2. Z video spotu zjistit informace o úpravně vody a o ceně vody v našem regionu.

3. Odpovědět na otázky týkající se společnosti OVAK.

4. Vyrobit si plakát, propagující tuto soutěž a vyfotit se u řeky, zakreslit toto místo do mapy.

5. Vodní geocaching – vyhledat informace o vodě v Ostravě pomocí zadaných souřadnic.

6. Vytvořit Promospot VODA – na téma: „Proč pít kohoutkovou vodu?“.

Třída 4.B úspěšně splnila všechny úkoly a z celkového počtu 45 přihlášených tříd postoupila do druhé části projektu – velkého finále, které se uskuteční 02. června 2017 na Slezskoostravském hradě. Tak držme pěsti!!!


Zpět nahoru …


Trojnásobné vítězství v Beach korfbalu 2017

Ve čtvrtek 25. května 2017 jsme se zúčastnili 1. ročníku turnaje školních družstev v plážovém korfbalu v Ostravě v areálu TJ Várenská. Ve čtyřech žákovských kategoriích se utkalo celkem 25 školních korfbalových družstev. Naše škola nominovala 4 družstva do tří věkových kategorií – U9, U11 (2 družstva) a U13.

U091. místo

U111. místo

U131. místo

Nejlepší střelec:

Filip Šupík – 24 bodů

Nejlepší střelkyně:

Veronika Terelmesová – 12 bodů

Chtěli bychom všem žákům poděkovat, protože i přes nepřízeň počasí předváděli výborné výkony a vzorně reprezentovali naši ZŠ Bohumínská. Na vyhlášení vítězů nakonec vysvitlo sluníčko a žáci se již těší na příští rok, protože byli plážovou formou korfbalu uchváceni.


Zpět nahoru …


Setkání s Komenským

V květnu 2017 se obě sedmé třídy vydaly do Divadla loutek na představení Hodina Komenského. Zábavnou formou se žáci dověděli důležité informace o životě a díle Jana Amose Komenského a dodrželi tak jedno z jeho školních pravidel – učit se hrou.

Že se představení dětem líbilo dokazují i jejich ohlasy, např. Marcela Chvostková (7.B) napsala:
„Podle mne bylo to vtipné, záživné a taky krásně zahrané, takže za všechny musím říci, že dnešní den jsme si parádně užili.“


Zpět nahoru …


Mladý vědec 2017 – 1. ročník přírodovědné soutěže

V období od března do května 2017 probíhala na 2. stupni přírodovědná soutěž „Mladý vědec“. V březnu se zapojili všichni žáci a vytvářeli databázi otázek z předmětů přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. V dubnu proběhla třídní kola soutěže, kterých se zúčastnilo 120 žáků. Z každé třídy postoupila dvojice finalistů do superfinále, které se uskutečnilo 15. května 2017 za účasti ředitele školy Mgr. Bc. Marka Sládečka, předsedkyně PKPV Mgr. Dagmar Sládečkové, učitelů přírodovědných předmětů Mgr. Ivy Podstufkové a Mgr. Simony Kyselové, která celou soutěž koordinovala.

Mladý vědec – kategorie 6Ondřej Kaloč, 6.r.

Mladý vědec – kategorie 7Josef Mráz, 7.A

Mladý vědec – kategorie 8Zuzana Poběžalová, 8.B

Mladý vědec – kategorie 9Kateřina Klímková, 9.A

Nejlepší tvůrci databáze otázek:

Lukáš Mul, 6.r. – Patricie Holaňová a kol., 7.A – Jindřich Lakomý a kol., 7.B – Patrik Jurík a Martin Košťál, 8.A – Anna Dobešová, 8.B – Sára Golombková, 9.A – Hana Valentíková a Natálie Sýkorová, 9.B.

Soutěž probíhala v bojovném, ale přátelském duchu a ti nejlepší byli po zásluze oceněni. Všichni finalisté z třídních kol se v červnu zúčastní interaktivního programu „Holy Odysea“ v U6 Světa techniky v Ostravě. Vítězi superfinále získali certifikát „Mladý technik 2017“, dárkový poukaz a sladkost na dobití spotřebované energie. Také ostatní superfinalisté si pochutnali na sladké odměně, spolu se žáky třídy 8. A, kterým patří i pochvala za pomoc při organizaci superfinále. Všechny odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což srdečně děkujeme.

Vítězům srdečně blahopřejeme a příští rok se těšíme na 2. ročník soutěže!


Zpět nahoru …


Aerobic maraton 2017

V květnu 2017 proběhl 3. ročník Aerobik maratonu, kterého se zúčastnilo 65 žákyň 3.- 9. ročníku ostravských základních škol. Akce byla pořádána za finanční podpory Statutárního města Ostravy. Soutěžící museli zvládnout krokové sestavy v aerobiku, step aerobiku a v zumbě. Hodnoceny byly kategorie mladších a starších žákyň. Maraton trval celkem 3 hodiny s přestávkami.

Výsledky mladších žákyň:

1. místo – Petra Řeháčková, ZŠ Vřesina

2. místo – Dominika Bártová, ZŠ Vřesina

3. místo – Kristýna Horváthová, ZŠ Nádražní

Výsledky starších žákyň:

1. místo – Zuzana Krajčíková, ZŠ Bohumínská

2. místo – Veronika Šupíková, ZŠ Bohumínská

3. místo – Viktorie Charvátová, ZŠ Nádražní

Výkony žákyň byly velmi vyrovnané, proto se porota rozhodla udělit cenu útěchy. V mladší kategorii si cenu zasloužila Anna Bártková, ZŠ Vřesina, ve starší kategorii Markéta Klozová, ZŠ Bohumínská.

Blahopřejeme oceněným a děkujeme všem soutěžícím za jejich výkon a vytrvalost. Věříme, že příští ročník bude tak početný a realizován s takovým nasazením, jak nám to předvedly žákyně letos. (Mgr. Viera Dobešová)


Zpět nahoru …


Český den proti rakovině 2017

Naše škola se prostřednictvím zástupců školního parlamentu ve středu 10. května zúčastnila 21. ročníku Českého dne proti rakovině. Připojili jsme se tak k více než 14.500 dobrovolníků, kteří se prodejem kvítku měsíčku lékařského snažili přispět na prevenci a léčbu nádorů hlavy a krku. Stejně jako loni se nám podařilo prodat všech 250 kvítků a na konto sbírky přispět krásnou částkou 5.617 Kč. Od organizátorů sbírky nám přišlo poděkování:

„Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině, přijměte prosím jménem organizátorů a jménem Ligy proti rakovině Praha naše upřímné poděkování za pomoc při dnešní sbírce Vám i všem Vašim spolupracujícím dobrovolníkům! Doufáme, že se u Vás dnešní den vydařil, lidé byli milí a ochotní přispívat a většinu objednaných kvítků se Vám podařilo úspěšně prodat. Vaší pomoci a spolupráce si opravdu ceníme a ještě jednou Vám moc DĚKUJEME za obětavost a dobře odvedenou práci!“

Více informací


Zpět nahoru …


Pozvánka – osvětová beseda

Vážení rodiče a zákonní zástupci, nedávno jsme se s Vámi setkali na osvětové besedě na téma „Kyberšikana“, v rámci které jste se dozvěděli více informací o nebezpečích číhajících na internetu a sociálních sítích. Besedou Vás provázel pan Bc. Tomáš Velička. Beseda se uskutečníla v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“.

Rádi bychom navázali na tuto úspěšnou aktivitu a dovolujeme si Vás pozvat na další osvětovou besedu, tentokrát na téma „Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“. Beseda pod vedením zkušené odbornice v této oblasti paní Mgr. Dagmar Viláškové (speciální pedagog) se uskuteční dne 30. května 2017 (úterý) od 17.30 h (po třídních schůzkách) v učebně zeměpisu (viz pozvánka vlevo).

Těšíme se na setkání s Vámi!


Zpět nahoru …


Stříbro z obvodního kola v minikopané chlapců

Začátkem května 2017 se na hřišti v Hošťálkovicích odehrálo obvodní kolo v minikopané chlapců 8. a 9.
tříd. I přes nepřízeň počasí, kdy pršelo a bylo chladno, naši chlapci odehráli fantastický turnaj a vybojovali stříbrné medaile.

Blahopřejeme ke skvělému výsledku!


Zpět nahoru …


Pohádkové město – mezinárodní literární soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili literární soutěže v rámci II. ročníku Mezinárodního česko-polského festivalu pohádek. Téma letošního ročníku „Pohádkové město“ bylo velmi inspirativní. Děti psaly, jak si takové město představují, jak se obyčejné město může proměnit v pohádkové, jaké bytosti zde žijí apod. Tato akce byla pořádána za podpory statutárního města Ostravy v rámci oslav 21. výročí česko-polských dnů. Slavnostní vyhodnocení se konalo v neděli 9. dubna 2017 v zaplněném sále SVČ Korunka v Mariánských Horách. Pro děti i dospělé byl připraven zajímavý program. Zhlédli jsme dvě taneční vystoupení, zasoutěžili si, ocenili jsme výtvarné práce dětí z mateřských školek, pobavila nás pantomima herců z Polska. A jak jsme dopadli v soutěži? Z rukou náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, ředitelky SVČ Korunka Mgr. Jany Secové a vedoucí střediska Mgr. Heleny Skálové si ocenění převzala naše děvčata:

1. místo

Hana Valentíková, 9.B.

2. místo

Alexandra Lakomá, 9.A a Anna Dobešová, 8.B

3. místo

Barbora Červenková, 7.A

Velmi blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


51. ročník festivalu Ars Poetica – Puškinův památník

Dne 7. dubna se v bohumínském kině K3 uskutečnil v pořadí již 51. ročník festivalu Ars Poetica, který je znám pod názvem Puškinův památník. Na tomto festivalu soutěží žáci a studenti základních, středních i vysokých škol, a to v kategoriích – sólová recitace, ústní projev kolektivů a hudební projev.

ZŠ Bohumínskou letos na této krajské soutěži reprezentovali žáci 8.B a 8.A třídy Anna Dobešová, Leona Bidrmanová, Zuzana Poběžalová, Eliška Vosáhlová, Dominik Kunce a Matěj Dutko, kteří se připravovali na své vystoupení pod vedením svého učitele ruského jazyka Mgr. Pavla Molnára. V soutěži předvedli dramatizaci pohádky o Barmalejovi od autora Korněje Čukovského. Se svým vystoupením se umístili na 1. místě ve své kategorii, za což obdrželi diplom a zároveň si zajistili účast na celorepublikové přehlídce, která se bude konat 6. června v Praze.

Blahopřejeme celému kolektivu k vynikajícímu umístění v krajském kole soutěže.


Zpět nahoru …


Naše zlaté fotbalistky 2017

Baník Ostrava ve spolupráci se ZŠ Bohumínská rozjel dne 06. dubna 2017 akci k propagaci ženského (dívčího) fotbalu „Fotbal, hra pro každého“. Cílem bylo ukázat i děvčatům, že mohou hrát tento krásný sport a vyrovnat se tak chlapcům. Na tomto turnaji se představila jako domácí ZŠ Bohumínská, dále ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova. Na celý turnaj dohlížela delegovaná rozhodčí. Hrálo se o poháry, medaile, diplomy jak pro týmy, tak pro jednotlivé hráčky. Ceny do turnaje věnoval FC Baník Ostrava a SRPŠ při ZŠ Bohumínská. A jak to celé dopadlo?

1. místo

ZŠ Bohumínská

Nejlepší střelkyně:

Sára Sněhotová, 9.A

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Český jazyk (trochu) netradičně – vyhodnocení

Pro žáky II. stupně jsme připravili soutěž „Český jazyk (trochu) netradičně v příslovích a rčeních“. Jaké úkoly na soutěživé zájemce čekaly? Doplňování chybějících částí českých přísloví, určování slovních druhů, označování podmětů a přísudků, hledání podmětů a určování, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny, a určování větných členů. A jak to všechno dopadlo?

Mezi tři nejúspěšnější řešitele patří:

Eliška Vosáhlová, 8.A

Marcela Lhopitauxová, 8.A

Jan Knapek, 8.B

Všem výhercům gratulujeme

a věříme, že jim dárky udělaly radost.

Otázky a řešení úloh soutěže


Zpět nahoru …


Zlatá korfbalová liga 2017 – Slezská Ostrava – U13 a U16

V tělocvičně ZŠ Bohumínská se 31. března 2017 konalo poslední kolo této sezóny v kategoriích mladších a starších žáků ve skupině Slezská Ostrava. V obou těchto kategoriích potvrdila svou dominanci pořádající ZŠ Bohumínská, která si ale svá vítězství musela v této sezóně opravdu vybojovat. Závěrečný turnaj starších žáků pak vytvořil rekord v nejmenším počtu nastřílených košů za jeden turnaj v historii Slezské Ostravy. Ve třech zápasech padlo pouhých 6 košů. Všichni hráči sváděli neskutečně těsné souboje a obránci v malé hale útočníkům nedávali téměř žádné příhodné střelecké pozice, a tak všechny zápasy měly svou dramatičnost až do samotných závěrečných vteřin.

Kategorie U13 – mladší žáci

1. místo: ZŠ Bohumínská – 14 bodů

Nejlepší střelec soutěže

Jakub Dluhoš, 7.A – 18 bodů

Kategorie U16 – starší žáci

1. místo: ZŠ Bohumínská – 15 bodů

Nejlepší střelkyně soutěže

Natálie Čížová, 9.A – 14 bodů

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Zlato-stříbrná korfbalová liga 2017 – Slezská Ostrava – U11 a U9

Na ZŠ Pěší se dne 23. března 2017 konalo poslední kolo korfbalové ligy ve skupině Slezská Ostrava – U9 a U11. Bohužel se z důvodu účasti na OZP nemohlo účastnit družstvo U11, které suverénně ovládlo tuto sezónu a zajistilo vítězství ZŠ Bohumínská. Přesto i náhradníci podali plné nasazení a některé zápasy vyhráli a přebrali tak celkové vítězství v této kategorii. Výborný výkon jsme podali i v nejmladší kategorii U9.

Kategorie U11 – minižáci

1. místo: ZŠ Bohumínská – 14 bodů

Nejlepší střelec soutěže

Filip Šupík – 12 bodů

Nejlepší střelkyně soutěže

Bára Górná – 7 bodů

Kategorie U9 – přípravka

2. místo: ZŠ Bohumínská – 10 bodů

Nejlepší střelkyně soutěže

Karolína Konečná – 13 bodů

Náš nejlepší střelec

Sebastian Ryška – 24 bodů

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Mimořádné ocenění při příležitosti Dne učitelů 2017


Zpět nahoru …


Den ve společenském oblečení – vyhodnocení

Opravdu nelehká práce čekala zástupce školního parlamentu, protože vybrat vítěze Dne ve společenském oblečení bylo více než zapeklité. Ve společenském totiž byli téměř všichni. Nakonec procházeli fotku po fotce, diskutovali, argumentovali, počítali, znovu prohlíželi a…rozhodli o NEJ třídě:

1. stupeň: 2. A s paní učitelkou Hanou Smělíkovou

Všechny děti byly krásné, navíc se jim dokonce podařilo sladit i jako kolektivu. Téměř všichni měli oblečení laděno do tmavě modra, či doplňky v této barvě.

2. stupeň: 8. B s paní učitelkou Dagmar Sládečkovou

Tady jsme přihlédli k tomu, že ve třídě je převaha mladých mužů, 4 z nich byli v obleku, dokonce nechyběla ani obleková vestička, vše stylově doplnili i společenskou obuví, kravatou. Samozřejmostí byla v této třídě také jednobarevná košile s dlouhým rukávem.

Oběma vítězným třídám přišli pogratulovat a předat sladkou odměnu spolu s diplomem ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček a paní zástupkyně Mgr. Jana Vaněčková. Oba ocenili nejen společenské oblečení dětí, ale také chování, které v ten den bylo opravdu vzorné.


Zpět nahoru …


Den učitelů – Den ve společenském oblečení

Zástupci našeho školního parlamentu si připravili další akci. Po únorové Valentýnské poště zvolili náplň tematického dne a na 28. března 2017 vyhlásili Den ve společenském oblečení. Datum nebylo vybráno náhodně. Žáci si tak připomněli narození Jana Amose Komenského a s tím spojené oslavy Dne učitelů. Zároveň věnovali vybranou hodinu lekci společenského chování. Zástupci školního parlamentu všechny třídy navštívili a vyfotili. Nyní probíhá vyhodnocování a v pátek bude vyhlášena třída, která si dala na výběru společenského oblečení nejvíce záležet. Ta pak dostane slíbenou sladkou odměnu.


Zpět nahoru …


Auschwitz-Birkenau 2017

Ve čtvrtek 16. března 2017 navštívila čtyřicítka žáků ZŠ Bohumínská v doprovodu Mgr. Hany Bayerové a Mgr. Hany Kajfošové nechvalně proslulý vyhlazovací komplex Auschwitz-Birkenau, v němž bylo mezi lety 1940-1945 zavražděno nejméně 1,3 milionu lidí. Žáci si v doprovodu česky hovořících průvodců prohlédli v táboře Auschwitz mimo jiné bloky 4, 5, nebo tzv. blok smrti č. 11. Dojem zanechaly zejména hromady osobních věcí popravených vězňů, například osm tisíc párů bot, brýlí, kufrů, hrnků, kartáčů nebo kupy dětského oblečení a botiček. Ve druhé části žáci navštívili tábor Birkenau, který je překvapil svou velikostí (1×2 km).


Zpět nahoru …


Basketbal 2017 – děvčata – okresní kolo

V březnu 2017 se na ZŠ Volgogradské v Ostravě Zábřehu konalo okresní kolo v basketbalu starších dívek. Osm děvčat z naší školy se popralo s velkou konkurencí ze ZŠ Dvorského, Porubská a gymnáziem F. Hajdy. Přestože skončily na 4. místě, dostala děvčata pochvalu, jak statečně bojovala se školami, které měly ve svých týmech několik dívek, které hrají basketbal závodně. Vítězství naše reprezentantky nikomu nedaly zadarmo.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – 5. ročník

Dne 18. března 2017 jsme odjeli na čtrnáctidenní ozdravný pobyt do Jeseníkú. V deštivém sobotním podvečeru jsme se ubytovali v hotelu Kamzík v Karlově. Když nám počasí přálo, toulali jsme se po okolí, když se sluníčko schovalo, využívali jsme ke sportovním hrám i tělocvičnu. Každý den byl plný překvapení, a je proto jasné, že se nám 31. května ani nechtělo jet domů.


Zpět nahoru …


Recitační soutěž – postupová kola

Ze školního kola dětských recitátorů, které se konalo v únoru 2017, bylo vybráno k postupu do kola obvodního celkem 10 dětí v pěti kategoriích. Tyto děti reprezentovaly naši školu 1. března 2017 v Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Konkurence byla velká, mnohé děti navštěvují dramatické kroužky a recitaci se intenzivně věnují.

Velmi nás tak těší úspěch Petra Sosny, 7.A v 3. kategorii a Alexandry Lakomé, 9.A ve 4. kategorii, kteří svými výkony přesvědčili odbornou porotu a postoupili do kola městského.

V městském kole pak Petr i Alexandra soutěžili ve svých kategoriích s nejlepšími žáky základních škol a víceletých gymnázií. K postupu do kola krajského to už nestačilo, přesto jsme neskončili bez ocenění.

Alexandra Lakomá získala „Cenu poroty za autorský počin“. Jako jediná soutěžila s vlastním textem.

Gratulujeme a všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Zpět nahoru …


Poděkování

Dne 11. února 2017 proběhl na naší škole již 7. ročník školního plesu, který pořádalo SRPŠ (Spolek rodičů a příznivců školy) při ZŠ Bohumínská. Akce se zúčastnilo více než sto hostů – zejména rodičů našich současných žáků, dále jejich přátelé a známí, nechyběli ani zaměstnanci školy a zástupci sociálních partnerů ZŠ Bohumínská. Společenský večer zahájilo předtančení v podání taneční formace Základní umělecké školy Edvarda Runda a pak už měla hlavní roli skupina Remix pod vedením pana Kuchaře. V sále školní tělocvičny se všichni hosté protančili až k půlnoční tombole, která nabízela více než 40 hodnotných cen.

Za všechny, kteří pomáhali s přípravou a realizací školního plesu, chceme ještě jednou poděkovat hostům, že dokázali vytvořit skvělé prostředí, kde se mohli setkat lidé, jimž naše škola leží na srdci a jsme rádi, že naše námaha nebyla zbytečná. Doufáme, že se za rok zase uvidíme na podobné akci!

Marek Sládeček, ředitel školy a Antonín Ďuriš, předseda SRPŠ


Zpět nahoru …


Recitační soutěž

V únoru 2017 se na naší škole konala recitační soutěž žáků 1. i 2. stupně. Již během ledna proběhla v jednotlivých třídách výběrová kola, a tak v pondělí mohli předstoupit před své spolužáky ti, kterým se recitace povedla nejlépe. V 5 kategoriích soutěžilo celkem 67 žáků a žákyň. Jednotlivé výstupy hodnotila porota složená z učitelů českého jazyka, poradní hlas měli ale i samotní žáci. Příjemně strávené dopoledne během recitace dětské poezie a prózy rychle uběhlo a porota musela zvolit dva postupující z každé kategorie. V obvodním kole, které se koná 1. března 2017 v SVČO budeme držet palce:

Elišce Kuběnové, 1.B, Karolíně Tozbey, 1.A,

Sebastianu Ryškovi, 3.B, Dominiku Rajnyšovi, 3.C,

Lukáši Teichmanovi, 4.A, Nikole Bergerové, 4.A,

Jindřichu Lakomému, 7.B, Petru Sosnovi, 7.A,

Jakubu Siejovi, 8.B, a Alexandře Lakomé, 9.A.

Všem oceněným gratulujeme a věříme, že si všichni recitační přehlídku užili.


Zpět nahoru …


Zeměpisná olympiáda 2017 – okresní kolo

A již tu máme výsledky okresního kola – 21.02.2017:

3. místo – Jan Goj, 7.B

7. místo – Štěpán Vykoukal, 6.r

20. místo – Adam Krečmer, 9.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Valentýnská pošta 2017

Den plný překvapení, upřímných vyznání, srdíček, přáníček i dárečků nám prostřednictvím členů školního parlamerntu připravil Svatý Valentýn – patron všech zamilovaných.


Zpět nahoru …


Chemická olympiáda – školní kolo

1. místoJakub Valentík, 9.B

2. místoMartin Košťál, 8.A

3. místoAdam Krečmer, 9.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – 7. ročník

V sobotu 4. února 2017 nás na ozdravném pobytu čekal první výlet. Dojeli jsme na Bumbálku a pohodlnou procházkou, zpestřenou soutěžemi a hrami v zasněžené krajině, jsme zamířili na Masarykovu chatu. Po návratu jsme si pak zahráli na malíře. Úkolem bylo nakreslit velkou pohlednici z Beskyd, Bumbálky apod. Nejlepší výtvory nám nyní zdobí stěny školních chodeb.


Zpět nahoru …


Recyklohraní – Staň se tiskařem – 4.B

Třída 4. B se na začátku února 2017 pustila do plnění druhého úkolu Recyklohraní, tentokrát s názvem „Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír“. Úkolem žáků bylo sestavit tajnou zprávu z rozházených slov, vyřešit slovní úlohy a výsledná čísla doplnit do textu, ze kterého se dozvěděli mnoho zajímavého o recyklaci cartridgí a tonerů. Na závěr si žáci připomněli, že i v naší škole naleznou sběrný box na vypotřebované náplně do tiskáren. (Mgr. Pavla Farníková, koordinátorka EVVO)


Zpět nahoru …


Záhada jaderné elektrárny – 9.AB

V rámci učiva chemie „Zdroje energie“ a tematického celku „Jaderná energie“ ve fyzice absolvovali naši deváťáci interaktivní vzdělávací program ve Světě techniky v Ostravě. Naučili se měřit radioaktivitu, sestavili model elektrárny a zachránili reaktor před havárií, to vše ve slušivém ochranném oděvu, který skoro všem padl jako ulitý.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2017 – 7. ročník – Lyžařský kurz

Ani na ozdravném pobytu jsme nepřišli o slavnostní událost – rozdání pololetního vysvědčení. Z Ostravy za námi 31. ledna přijel pan ředitel s paní zástupkyní a vysvědčení nám předali. Mnohým pogratulovali ke krásným výsledkům, dokonce i k samým jedničkám, jiné povzbudili k další práci. Zároveň nám popřáli, ať se nám na ozdravném pobytu líbí a hlavně, ať jsme všichni zdraví. Děkujeme…

Součástí našeho ozdravného pobytu byla 5 denní lyžařská a snowboardová výuka. Ve čtvrtém albu nám držte palce, jdeme totiž poprvé na kotvu. A fakt to pro nás, začátečníky lyžaře a snowboarďáky, není snadné. Ale zkoušíme to zas a znova… Ono to nakonec půjde…

Velkou motivací naší celotýdenní snahy naučit se lyžovat a snowboardovat byly závěrečné závody. Všichni jsme zvládli projet všemi brankami, což je skvělé. A kdo byl nejrychlejší?

Lyžaři: 1. Vítek Skokan – 7.B, 2. Vojta Křenek – 8.B, 3. Vojta Blahut – 8.A

Snowboarďáci: 1. Vojta Gavlas – 7.B, 2. Verča Šupíková – 8.A, 3. Daniel Krsek – 7. B

Večer nám pak naši instruktoři připravili přednášku o lyžařském vybavení, bezpečném chování na svahu, první pomoci apod., na závěr nám předali medaile a ceny za umístění v závodech.

V pátek 3. února nás čekala poslední lyžovačka, poslední rady od instruktorů, společné focení a rozloučení. A bylo znát že jsou pololetní prázdniny, protože se sjezdovka dost zaplnila.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2017 – informace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že naše škola obdržela dotaci ve výši 480 000 Kč na uspořádání Ozdravného pobytu pro žáky naší základní školy. Dotace na jednoho žáka činí 6000 Kč. Tuto dotaci jsme získali díky Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostrava.

Z účelové dotace budou hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění žáků a doprovodné aktivity ozdravného charakteru. Konkrétní zařízení, v němž se uskuteční ozdravný pobyt, bylo vybráno na základě kritérií: cena za pobyt žáka (ubytování, strava), kvalitu ubytování, vzdělávací prostory, vzdálenost zařízení od sídla školy a možnosti volnočasového využití okolního prostředí. Smyslem této akce je umožnit všem žákům čtrnáctidenní pobyt v prostředí s čistým ovzduším a zapojení do aktivit, které přispívají k regeneraci organismu dětí.

Připravovaný ozdravný pobyt pro žáky naší školy se uskuteční ve dvou turnusech:

1. turnus: 30.01.-12.02.2017, hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry – Beskydy (pro žáky 7. ročníku)

2. turnus: 18.-31.03.2017, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem – Jeseníky (pro žáky 5. ročníku)

Oba turnusy proběhnou v horském prostředí nezasaženém smogovou situací. Tyto oblasti jsou známy čistým ovzduším a prostředím zajišťujícím prostor ke sportovním a turistickým aktivitám žáků, s různými možnostmi poznávání přírodních a kulturních krás našeho regionu.

Během ozdravného pobytu budou pro žáky připraveny rozmanité sportovní, turistické a poznávací aktivity a pořádány výlety do okolí (pravděpodobné cíle výletů mohou být: Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka, Velké Losiny, Karlova Studánka, Ovčárna atd. podle lokality ozdravného pobytu).

Podrobné informace o organizaci akce, jednotlivých turnusech, termínech a lokalitách ozdravného pobytu Vám průběžně sdělíme jednak prostřednictvím webových stránek, jednak na třídních schůzkách i zvláštních schůzkách určených právě k organizaci ozdravných pobytů v průběhu školního roku.


Zpět nahoru …


Železo-mistr přeměny – 9.AB

Opět jsme využili nabídku Světa techniky Ostrava a na závěr probraného učiva „Výroba železa“(chemie) jsme v lednu a únoru 2017 zaběhli na interaktivní vzdělávací program, mezipředmětově doplněný 3D videoprojekcí filmů „Galapágy“(přírodopis) a „Cesta do vesmíru“(fyzika). Ve stejném čase spolužáci ze 7.AB absolvovali matematický program „Roboti v našem životě“.


Zpět nahoru …


The English Alphabet

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili v lednu 2017 oblíbené soutěže „The English Alphabet“. Po splnění tří kol úkolů postoupili z každého ročníku do finále 3 nejlepší účastníci. Celá akce probíhala opět v příjemné a veselé náladě a naši žáci nám opět udělali radost, jak jsou šikovní, proto si všichni zasloužili zajímavé ceny. Už teď se těšíme na další ročník soutěže! A jaké jsou výsledky?

Vítězi 6. ročníku:

1. místo – Jana Dangová

2. místo – Štěpán Vykoukal

3. místo – David Chlebeček

Vítězi 7. ročníku:

1. místo – Jindřich Lakomý

2. místo – Petr Sosna

3. místo – Matyáš Kolek

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Lyžařský výcvik 2017 – 1. – 5. ročník

V letošním roce (v týdnu od 16. do 20. ledna) jsme nabídli dětem výjezdový lyžařský kurz do SKI areálu Vaňkův kopec, který se nachází uprostřed lesů táhnoucích se od Horní Lhoty až po Háj ve Slezsku. Tento kopec je vhodný pro začátečníky i pokročilejší lyžaře. Je mírnější a delší než kopec na Skalce, kde jsme jezdili vloni. Kopec byl špičkově upraven a nasněžen. Počasí nám přálo, teplota vzduchu se pohybovala kolem mínus pěti stupňů a nefoukal vítr.

Sluníčko se na nás přišlo podívat až poslední den, kdy jsme si ověřili, kolik jsme se toho naučili při závodech. Nebylo důležité vyhrát, ale projet všechny branky, protože to byl cíl celého kurzu. Pokročilí lyžaři si vylepšili lyžařský styl a začátečníci se naučili jezdit v obloučcích. Nyní může všech 52 dětí, které se na kurz z naší školy přihlásily, směle vyrazit s rodiči na hory.

Zapsala a organizovala Mgr. Vladimíra Rutarová


Zpět nahoru …


Olympiáda v českém jazyce 2016/2017

V prosinci 2016 se na naší škole konalo školní kolo OČJ. Soutěž pořádá MŠMT, v tomto školním roce se konal již 43. ročník. Olympiáda je určena pro nadané žáky 8. a 9. ročníku, kteří řeší nejdříve jazykovou část, poté musí zvládnout za 60 minut napsat slohovou práci na předem neznámé téma. Letos je potrápilo téma: Moje vzlety a pády.

Školního kola se účastnilo celkem 24 žáků, 12 osmáků a 12 zástupců 9. tříd. Do okresního kola postupují dva nejlepší:

1. místo

Alex Lakomá, 9.A

2. místo

Jakub Valentík, 9.B

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Klub zábavné logiky a deskových her

Na naší škole zahájily v lednu 2017 svou činnost „Kluby zábavné logiky a deskových her“. Celkem šestnáct žáků ze 4.B a 5.B se pravidelně schází každé úterý pod vedením pedagogů Mgr. Pavly Farníkové a Mgr. Pavla Molnára. Na druhém stupni se klub pro zájemce ze 7. B koná každé pondělí pod vedením paní učitelky Mgr. Liany Svobodové. Děti si zde procvičí nejen logické uvažování, ale také si rozšíří slovní zásobu a všeobecné vědomosti.

Dne 9. ledna 2017 zahájili činnosti klubu žáci 7. B hrami, které rozvíjejí neméně důležité vlastnosti a schopnosti: soustředění, koncentraci, komunikaci, spolupráci, vzájemnou pomoc, postřeh, rozvahu při rozhodování a také trpělivost.


Zpět nahoru …


Úspěšný fotograf Dominik

Pokud sledujete dění v naší škole, jistě jste si všimli, že naši žáci jsou úspěšní v soutěžích. Těší nás, že se i ve volném čase věnují smysluplným koníčkům, jako např. focení. Zájemci o focení 7. – 9. tříd se pod vedením paní učitelky Liany Svobodové zúčastnili 7. ročníku fotografické soutěže pořádané SPŠS. Letošním tématem byla Nejkrásnější místa Moravskoslezského kraje. Do soutěže bylo zasláno více než 200 fotografií ve dvou kategoriích, do 18 a nad 18 let. Ve čtvrtek 8. prosince 2016 pak proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž fotografií, na které byli vyhodnoceni nejlepší fotografové. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například vedoucí odboru kultury a školství městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Gabriela Tóthová, DiS., a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Vernisáže se dále zúčastnili populární čeští herci David Prachař a Igor Chmela.

Nejmladší účastník – Dominik Kunce – žák 8. B, se umístil na krásném 7. místě, zároveň získal speciální ocenění místostarostky Ing. Hany Tichánkové a vyzkoušel si, jaké to je být hvězdou, když dával svůj první rozhovor pro regionální televizi Polar.


Zpět nahoru …


Deváté VáNoční čtení 2016

Ve středu 21. prosince 2016 si asi 40 žáků 1. – 9. tříd užilo odpoledne, večer a noc ve škole. Zúčastnili se totiž 9. ročníku „VáNočního čtení“. Letošním tématem byla zvířátka v pohádkách. V 17 hodin naše setkání zahájil pan ředitel Mgr. Bc. Marek Sládeček, jehož četba z knížky Karla Čapka „Dášeňka, čili život štěněte“ všechny nadchla a např. pasáž, jak se Dášeňka učila chodit, i rozesmála. Překvapením pak byla jeho kytarová hra nejznámějších vánočních koled, které si děti připomněly a zazpívaly.

Aby děti měly tento večer co nejpestřejší, byly pro ně připraveny vánoční dílny, kde si postupně mohly nazdobit a také sníst perníčky, vytvořit voňavý svícen z jablíčka a také medovou svíčku, přemýšlet, komu věnují vlastnoručně vyrobené přáníčko a užít si tajemnou atmosféru vánočních tradic, např. krájení jablíčka, házení botou nebo pouštění ořechových lodiček, no a hlavně číst, číst a číst. Po společně závěrečné pohádce nakonec děti prošly ztemnělou školou jen s prskavkami a večer ukončily u stromečku společným zpěvem koled. No a pak už je čekala jen hygiena a spánek. Po ranním probuzení a uklizení spacáků a karimatek pak všichni posnídali ve školní jídelně a těšili se na slavnostní vánoční dopoledne se svými spolužáky.

Velmi děkuji kolegyním Aničce Měrkové, Hance Kajfošové, Hance Bayerové a Blance Malé za spolupráci a spoluorganizaci této akce, také vedení školy za slavnostní zahájení, skvělý čtenářský výkon a podporu. (Mgr. Liana Svobodová)


Zpět nahoru …


Bruslení pro školy

Žáci 8.B třídy s radostí přijali nabídku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v čase předvánočním v rámci akce „Bruslení pro školy“ předvedli své krasobruslařské umění na otevřeném kluzišti na Masarykově náměstí.


Zpět nahoru …


Prohlídky Katedrály Božského Spasitele

V období adventu připravila naše škola pro žáky komentovanou prohlídku Katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Smyslem této akce bylo jednak představit kostel jako významnou historickou a architektonickou památku Ostravy, a zároveň přispět k rozšíření znalostí našich žáků na téma křesťanských vánočních tradic. Prohlídku absolvovali žáci 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku, vždy pod vedením zkušené průvodkyně Mgr. Petry Košákové. Na začátku akce žáci obdrželi pracovní listy, v nichž byly informace o historii katedrály (věděli jste např. že naše katedrála byla vybudována v letech 1883–1889 a že je v současnosti druhá největší na Moravě?). Po půlhodině strávené na faře přešli žáci do budovy kostela a strávili zde další hodinu zkoumáním interiéru, měřením šířky budovy a prohlídkou sakristie. Nakonec se žáci vrátili zpět do vzdělávací místnosti na faře, kde paní průvodkyně shrnula dosažené poznatky a rozloučila se s žáky. Prohlídka měla vysokou odbornou úroveň a určitě přispěla k výchově našich žáků ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Žáci 4. ročníku měli možnost shlédnout i betlém, který se stavěl 16. prosince 2016 a bude v Katedrále vystaven až do Hromnic (2. února 2017) a budou ho moci shlédnout ještě žáci 3. a 5. ročníku.


Zpět nahoru …


Vánoční jarmark 2016

Dne 14. prosince 2016 se v naší škole konal premiérový Vánoční jarmark. Pro návštěvníky byly připraveny stánky s pestrou nabídkou dárků. Žáci 3. až 9. ročníku vytvořili adventní věnce, svíčky, perníčky, ozdoby a mnoho dalších dekorativních předmětů. Příjemnou atmosféru umocňovala vánoční hudba. A ti, které snad všechno to hemžení zmohlo, se mohli občerstvit vánočním punčem a moučníkem. Měla jsem obrovskou radost, když jsem procházela kolem stánků a viděla děti s jakým zaujetím, radostí a pýchou nabízejí své výrobky.(Mgr. Pavla Farníková)

Žáci 4. B popsali své zážitky takto:

„Moc se nám to líbilo, hlavně, že jsme si mohli prodávat své výrobky.“

„Máme z toho neskutečný zážitek.“ – „Byly tam skvělé věci.“

„Připadala jsem si jako Ježíšek.“

„Pan ředitel si koupil náš svícen, protože jsme mu dali krabici.“

„Prodávání bylo super.“ – „Líbila se mi atmosféra.“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku,

a také rodičům, kteří nás podpořili svou návštěvou a slovy uznání.


Zpět nahoru …


The Christmas Alphabet

Po dopolední návštěvě Mikuláše, andělů a rozverných čertů jsme se odpoledne sešli se zástupci 4. a 5. tříd k anglické soutěži „The Christmas Alphabet“. Konal se již 2. ročník této soutěže ve spellingu. Žáci plnili zajímavé úkoly tří kol soutěže a z každého ročníku postoupili do finále tři nejlepší. Všichni zúčastnění žáci dostali pěkné dárky, ale nejzajímavější ceny čekaly na výherce. Všichni jsme si soutěž užili, žákům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Vítězi 4. ročníku:

1. místo – Lukáš Teichmann

2. místo – Laura Mokrášová

3. místo – Denis Holub

Vítězi 5. ročníku:

1. místo – Ivo Horák

2. místo – Karolína Foldynová

3. místo – Petr Caletka

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Mikulášská nadílka

Dokážete si představit prosinec bez Mikulášské nadílky? My ne! Jsme proto rádi, že na naší škole má již dlouholetou tradici.


Zpět nahoru …


Bronzová finanční gramotnost

V říjnu 2016 absolvovali naši sedmáci vzdělávací program „Finanční svoboda“ (Svět techniky Ostrava), kde pomocí zajímavé deskové hry nahlédli do světa financí. Své vědomosti a zručnosti zúročili během Dne finanční gramotnosti, který připravila Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách v listopadu 2016. V silné konkurenci žáků 8. a 9. tříd se naše osmičlenné družstvo sedmáků v doprovodu paní učitelky Mgr. Ivy Podstufkové rozhodně neztratilo a v souděži dvojic si bronzové medaile vybojovali

Vítek Skokan a Honza Goj ze 7.B

Ceny jim osobně předal autor hry Finanční svoboda

Ing. Karel Kořený.

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Svět (techniky) patří nám

Nám – tedy žákům 8. A a 8. B třídy, pro které byl v posváteční listopadový pátek připraven ve Světě techniky Ostrava praktický vzdělávací fyzikálně – chemický dvojprogram – „Jak zprovoznit nemocnici“ a „Chemická pitva vody“. Všichni jsme po náročném dni odcházeli unavení, ale maximálně spokojení.


Zpět nahoru …


Soutěžili jsme v ZOO Ostrava

V úterý 8. listopadu 2016 jsme se zúčastnili v ostravské ZOO vědomostní Soutěže mladých zoologů 2016 pro žáky 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěžili jsme 4 žáci ze třídy 7. A: Patricie Holaňová, Katarina Gjoni, Jakub Horáček, Lukáš Lettovský. Doprovázela nás paní učitelka Kajfošová, která, jak všichni dobře víte, učí přírodopis.

Tématem letošního ročníku byli „Papoušci“. Celý test se skládal z několika částí – z anatomie, ohrožení, způsobu života, významu, druhů a výskytu papoušků. Například jsme museli vědět, kteří papoušci žijí v Jižní Americe, popsat jejich hlavu a jak se jmenuje největší papoušek na světě.

Přestože byla soutěž docela těžká a konkurence veliká (148 družstev ze 75 škol z celého Moravskoslezského kraje), skončili jsme velmi dobře – na 77.– 80. místě. Za odměnu jsme si prohlédli i část ZOO (hrochy, slony, papoušky, medvědy, mořský svět, krokodýly a orla). Škoda, že jsme se nestihli podívat do pavilonu evoluce. Ale to až příště. I tak to byl super zážitek a už se těšíme na další soutěžení.


Zpět nahoru …


Významné dny pro přírodu – celoroční soutež

Otázky 6. kola soutěže

„Významné dny pro přírodu“.

Evropský den parků

Podepsané odpovědi odevzdávejte svému třídnímu učiteli do 09.06.2017. Na otázky můžete odpovídat i do soukromých zpráv na facebookové stránce školy (ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava).

Vyhodnocení za 1. pololetí 2016/2017 proběhlo ve čtvrtek 16.02.2017. Blahopřejeme výhercům:

Marcela Lhopitaux – 8.A, Daniela Trojanová – 4.B, Petr Hikl – 7.B, Daniel Krsek – 7.B.

Řešení 3. kola – Mezinárodní den nekuřáků

1. Tabák byl přivezen do Evropy z Ameriky v roce 1518.

2. Tabákový kouř obsahuje nikotin, dehet, arsen, kyanovodík, fenol,amoniak, metanol, oxid síry a dusíku.

3. Závislost kuřáků způsobuje nikotin.

4. Lepší fyzička, zdravá pleť, nezežloutnou zuby, nepáchnu po kouři, šetření peněz, …

Vyhodnocení 2. kola

Ze správných řešitelů byli vylosováni:

Daniela Tomanová, 4.B

Daniel Krsek, 7.B

Marcela Lhopitauxová, 8.A

Otázky 2. kola soutěže

„Významné dny pro přírodu“.

Kolo bylo ukončeno v pondělí 31.10.2016.


Zpět nahoru …


Osmáci v OZO!!!

Naši žáci z 8.A a 8.B se v listopadu 2016 vzdělávali ekologicky, navštívili totiž OZO!!! v Ostravě-Kunčicích…


Zpět nahoru …


Koncert „Ruská píseň“

Žáci 8.B třídy – Anna Dobešová, Zuzana Poběžalová, Leona Bidrmanová, Matěj Dutko a Dominik Kunce – dne 4. listopadu 2016 účinkovali na koncertu s názvem „Ruská píseň“, kde předvedli pohádku na motivy A. S. Puškina O zlaté rybce. Svým výkonem strhli publikum k mohutnému potlesku a přispěli tak k vysokému uměleckému zážitku z celého koncertu. Žáky přišli podpořit a poděkovat za reprezentaci školy Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ, dále třídní učitelka Mgr. Dagmar Sládečková a Mgr. Pavel Molnár, který celé pásmo s dětmi nastudoval.


Zpět nahoru …


„Bramborová“ medaile ve florbale

Chlapci z 8. a 9. ročníku začátkem listopadu 2016 reprezentovali naši školu ve florbalovém turnaji v Sokolovně ve Vratimově. Skončili sice na nepopulárním 4. místě, ale ukázali bojovná srdce a kolektivního ducha…


Zpět nahoru …


Skvělý úspěch v soutěži Šumná Ostrava

V říjnu letošního roku proběhlo první kolo již 9. ročníku tradiční dějepisné soutěže Šumná Ostrava, kterou pro žáky základních a středních škol každoročně organizuje porubské Wichterlovo gymnázium. Letošní ročník byl věnován době a životu císaře Františka Josefa I. Naši žáci navázali na výborné výsledky z minulých ročníků. V soutěžní kategorii pro žáky 6.- 9. tříd a nižších stupňů gymnázií, jsou mezi 17 postupujícími finalisty hned čtyři žáci naší školy, přičemž Vilém postupuje dokonce z prvního děleného místa. (Mgr. Hana Bayerová)

Naši finalisti:

Vilém Štupalský z 8.A

Jakub Valentík z 9.B

Ondřej Karp z 9.A

Anna Dobešová z 8.B

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Tematický den – Bláznivé účesy

Na naší škole mají barevné a tematické dny už dlouholetou tradici. Mezi nejoblíbenější a tím pádem opakující se patří Den bláznivých účesů. A jak to u nás ve škole vypadalo?

Někdo ráno prostě jen vstal a neučesal se, jiným pomáhala s tvořením složitých účesů maminka, kamarádky navzájem ladily účesy i ve škole. Ceníme si i snahy kluků s velmi krátkými vlasy. Speciální díky patří vedení školy, všem pedagogům, paním vychovatelkám, paní ekonomce a slečně sekretářce, kteří se nestyděli a šli do toho s námi…

Pořadatele této akce – školní parlament – těší uznání dětí i učitelů. Za všechny uvádíme hodnocení paní učitelky Mileny Dvořákové: „Takové akce by měly být častěji. Všimli jste si, že se na sebe všichni od rána usmívali?“ (Mgr. Liana Svobodová)


Zpět nahoru …


Recyklohraní – Lov baterií

První letošní úkol v recyklohraní byl zaměřen tak trochu zeměpisně. Pátrali jsme s baterkou a lovili baterie. Skládali jsme obrys naši republiky z baterií. Mladší žáci hledali sběrný box na baterie v okolí školy a našli! Je v prodejně Hruška. Starší hledali sběrná místa na interaktivní webové mapě mapa.ecobat.cz a pomocí indicií vyplnili tajenku. Do pátrání se aktivně zapojili žáci 4.B a 9.A. Kromě splnění úkolu se podařilo nasbírat plný box vybitých baterií, který předáváme firmě ECOBAT k ekologické likvidaci. Ve sběru baterií byla nejaktivnější 3.C. (Iva Podstufková, koordinátor EVVO)


Zpět nahoru …


Prevence – Šikana – 7.A a 7.B

Dne 17. a 18. října 2016 se 7. A a 7. B zúčastnily preventivního programu v RENARKONU. Prožitkový program byl zaměřen na problematiku šikany. Žáci diskutovali, co to vlastně šikana je, jak se projevuje, a formou hry si vyzkoušeli, jak se mohou nejúčinněji bránit, popř. koho v takových případech požádat o pomoc.


Zpět nahoru …


Chceme čistou řeku – 8.A a 8.B

V pátek 14. října 2016 se žáci 8. A a 8. B třídy zapojili do akce pod názvem TAKME5 OSTRAVICE aneb Chceme čistou řeku. Tato akce je součástí projektů 72 hodin a Ukliďme Česko, kdy se dobrovolníci po celé České republice pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě a našemu okolí. V loděnici na břehu řeky Ostravice byli naši osmáci vybaveni rukavicemi a igelitovými pytli, aby mohli vyrazit do terénu. Vytvořili skupinky a výsledkem jejich pilné práce bylo několik plných pytlů odpadků. Jsme rádi, že jsme se do takovéto aktivity mohli zapojit a pomohli tak přírodě.


Zpět nahoru …


Barvy podzimu – žluto-hnědý den

Školní povinnosti si zpestřujeme již tradičními tematickými či barevnými dny. 13. října 2016 jsme sebe i školu „oblékli“ do podzimních barev – žluté a hnědé. Moc nás těší, že se k nám přidali i naši učitelé.


Zpět nahoru …


Přírodovědný Klokan 2016/2017

Žáci naší školy se zapojili do celorepublikové soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. S otázkami z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu si nejlépe poradili tito řešitelé:

8. ročník

Kategorie KADET

9. ročník

Martin Košťál, 8.A

70 b.

1. místo

Sára Golombková, 9.A

70 b.

Martin Kalus, 8.B

61 b.

2. místo

Martin Kubečka, 9.A

63 b.

Vojtěch Křenek, 8.B

60 b.

3. místo

Richard Zima, 9.A

61 b.

Blahopřejeme!!!


Zpět nahoru …


Druháci v OZO!!!

Poslední den v září 2016 vyjeli druháci poprvé do podniku OZO Ostrava-Kunčice. V rámci dvouhodinového programu „Popelnice v barvách duhy“ se téměř dokonale naučili třídit odpad, který vzniká v domácnostech. Nyní už zbývá jediné-naučit to také doma své blízké a třídit a třídit. Žáci si program moc užívali a větší či menší odměny, které všichni získali, je moc potěšily.


Zpět nahoru …


Příběh mé loutky – 4. B

Žáci 4. B v záři 2016 zavítali do Divadla loutek, ale tentokrát nezamířili do hlediště, nýbrž do podzemních prostor divadla, kde se zapojili do zážitkově umělecko – vzdělávací dílny s názvem „Příběh mé loutky“. V úvodu nám herci předvedli pohádku „O veliké řepě“ s totemovými loutkami. Pak se již žáci vrhli do tvorby své vlastní loutky. Z připraveného výtvarného materiálu vznikaly myšky, králové, čerti, prasátka, domy, kočky, vlk, krokodýli, veverka, sovičky… Na závěr si vyzkoušeli hereckou profesi. Krátké scénky nás pobavily a překvapily nečekaným rozuzlením. V dílnách se projevil princip spolupráce, partnerství, vzájemného respektu a tvořivé fantazie.


Zpět nahoru …


Příběh mé loutky – 3. B

V září 2016 se žáci 3. B zúčastnili umělecko-vzdělávacího programu „Příběh mé loutky“. Na alternativní scéně loutkového divadla zhlédli krátké představení pohádky „O veliké řepě“, s pomocí lektorek si vyrobili vlastní totemové loutky a sehráli s nimi divadelní hry. Kromě loutek si děti odnesly i herecký a tvůrčí zážitek.


Zpět nahoru …


Podzimní Srdíčkové dny 2016

Zástupci školního parlamentu si každoročně volí charitativní projekty, které podpoří, např. prodejem charitativních předmětů. Pro 1. pololetí si zvolili tradiční celorepublikovou sbírku „Podzimní Srdíčkové dny,“ kterou pořádá o.p.s. ŽIVOT DĚTEM. Také žáci naší školy mají od 19. 9. 2016 možnost se na sbírce spolupodílet. Ve školní knihovně jsou každou velkou přestávku žákům k dispozici zástupci školního parlamentu, kteří drobné předměty se symbolem srdíčka prodávají. Děti si tak mohou zakoupit např. magnetky, barevné náramky, reflexní srdíčka, přívěsky ke klíčům se žetonem, CD s vánočními písněmi apod.

Výtěžek sbírky pomůže rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez pomoci jiných neobejdou. ŽIVOT DĚTEM srdečně děkuje všem lidem, kteří si od dobrovolníků – studentů – předměty zakoupí.

Více informací na www.zivotdetem.cz


Zpět nahoru …


Anglický jazyk tak trochu jinak

Na základě pozitivních ohlasů projektu „Rodilí mluvčí do škol“ ve spolupráci s jazykovou školou Hello i v tomto školním roce obohacujeme výuku anglického jazyka žákům 6. až 8. ročníku přítomností rodilého mluvčího, pana Emanuela Aisu z Keni. Konverzační hodiny probíhají v rámci povinné výuky anglického jazyka jednou týdně. Počáteční obavy žáků z neporozumění rychle opadly a nyní se již děti na výuku těší a jsou zvědavé, co jim Emanuel připraví. Ať už je to prezentace o jeho rodné zemi, o jeho studiu, o jeho zážitcích z cest, nebo jen o běžných denních situacích. Děti poslouchají a posléze se dotazují a diskutují. A ani nevnímají, že se přitom učí …. Pan Emanuel Aisu je velmi rád mezi našimi dětmi a pobyt v ČR bere jako své poslání. Aby umožnil i mladším dětem učení s rodilým mluvčím, otevírá pro ně v rámci volnočasových aktivit ve školní družině dva kroužky, kde má pro ně připraveny nejrůznější aktivity, hry, písničky, říkadla a další. Komunikace v těchto hodinách je úžasná, děti se dorozumívají jednak slovíčky, které se už naučily, nebo věc ukáží či nakreslí obrázek. Během jejich setkání panuje přátelská atmosféra a nás těší vidět takový zájem dětí učit se mluvit anglicky.


Zpět nahoru …


Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

K 1. září 2016 nastoupilo na naši školu 53 prvňáčků, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Otevíráme pro ně dvě třídy. S tímto počtem jsme spokojeni, neboť dvě třídy v každém ročníku jsou pro nás dlouhodobě optimálním počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a jejímu vybavení. Přes prázdniny jsme nechali vymalovat prostory školní jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebnovém pavilonu se připravujeme na rekonstrukci elektroinstalace, která by měla proběhnout v roce 2017. V oblasti zájmového vzdělávání připravujeme od října pro naše žáky pestrou nabídku kroužků. Novinkou je zapojení školy do projektu „Šablony“, v němž se mj. pedagogové budou vzdělávat pro oblast inkluzivního vzdělávání. Celkově můžeme říci, že škola je připravena v novém školním roce nabídnout všem svým 400 žákům kvalitní vzdělávání i zázemí pro trávení volného času.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská


Zpět nahoru …


Vracíme dětem úsměvy 2017

Český den proti rakovině 2016


Zpět nahoru …


Sponzorujeme zvířátko ze ZOO Ostrava

V roce 2015 jsme se stali adoptivními rodiči čtyř krásných zvířátek ze ZOO Ostrava. Jedná se o čtyři dospělé jedince ježka bělobřichého (dva páry – dva samce a dvě samice). Vybíralo se ze zvířat, která dosud neměla žádného sponzora. Každý se mohl rozhodnout jen pro jedno zvíře, kterému dal svůj hlas. Celková vybraná částka dosáhla 6274,- Kč. Byla poukázána na účet ZOO Ostrava na výdaje spojené s chovem ježků. V tuto chvíli jsou ježci umístěni v zázemí. Budou umístěni v dokončovaném pavilonu Noční Tanganika, kde jsou převážně africká zvířata. Noční Tanganika je unikátní expozice, kde bude pro noční zvířata, kterými jsou také ježci, nastaven opačný režim. V modrém světle tak během dne budou mít návštěvníci možnost vidět aktivity nočních živočichů, kteří jinak spí. Bylo vytvořeno zařízení, aby docházelo k postupnému stmívání a rozednívání a byly postupně snižovány a zvyšovány teploty, aby co nejvíc odpovídaly reálné situaci.

Pomáháme přírodě. I malé činy každého z nás mohou mít velký význam!


Zpět nahoru …


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: 596 241 739, 730 658 897.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Školní rok 2015-2016


Judo

Tomuto tvrdému sportu se věnují sestry Ščerbovy – Leona z 5.A a Amálka z 2.A třídy. Obě sestry závodí za klub TJ Ostrava Judo club. Leonka během letošního školního roku absolvovala celkem 17 turnajů, z toho dva mezinárodní, a to v polském Jasle a slovenském Bardejově. Je nositelkou titulu „Šampionka Moravy“. Z turnajů, které absolvovala, byla 16 krát první a jednou druhá. Její mladší setra Amálka byla ve své kategorii druhá. Ze své sportovní činnosti májí i řadu medailí a pohárů. Leonce i Amálce k jejich velkému úspěchu blahopřejeme.


Zpět nahoru …


Den Země

V dubnu 2015 se naše škola zapojila do environmentálního výukového programu konaného ke Dni Země. Žáci 1. a 2. ročníků navštívili Komenského sady, kde byly připraveny tematické areály zabývající se půdou, faunou, flórou, Zemí, člověkem a životním prostředím. Po celou dobu žáci plnili úkoly, pracovali s pracovními listy a sbírali razítka, která na konci putování mohli vyměnit za upomínkové předměty. Ostatní žáci školy se zapojili do oslav Dne Země úklidem prostor školní zahrady a blízkého okolí školy nebo vytvořením velmi podnětných plakátů zaměřených na ochranu naší planety, které jsou vystaveny na chodbách školy.

    


Zpět nahoru …


Školní házenkářská liga

V dubnu 2014 se uskutečnilo další kolo školní házenkářské ligy. Naši žáci se turnaje zúčastnili opětovně v obou kategoriích a vybojovali druhá místa. Poslední kolo turnaje proběhne na ZŠ Nádražní v květnu. Přejeme hráčům mnoho úspěchů do dalších zápasů.


Zpět nahoru …


Coolinaření s Albertem

Žáci 1.B, 2.B, 3.A a 3.B se v březnu 2015 zúčastnili regionálního kola soutěže Coolinaření s Albertem. Soutěžní disciplínou byla příprava studeného párty pohoštění. Žáci si vyzkoušeli umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů. Smyslem soutěže bylo podpořit u dětí znalost zásad správné výživy.

   


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt

V březnu 2015 se uskutečnil v malebném koutu Beskyd v údolí řeky Morávky ozdravný pobyt pro žáky 4. , 5. a několika žáků 6. třídy. Byl pro ně připraven bohatý program exkurzí, plný výletů, sportovních turnajů, ale i poznávání blízkého okolí a samotné obce Morávka. Velký dojem na děti udělala prohlídka vodního díla Morávka, dále pak prohlídka hradu a obory na Hukvaldech, Návštěva Zámku a Muzea ve Frýdku – Místku, ale největší zážitek měly děti při exkurzi v podniku Marlenka, která byla spojena s ochutnávkou tamních medových výrobků. Ne méně zajímavá byla i beseda s lesníky – zaměstnanci lesů ČR. Samozřejmě žáci měli i výuku hlavních předmětů, ale většina činnosti byla směřována k pobytu na čerstvém vzduchu, což byl i hlavní záměr ozdravného pobytu. Tato akce proběhla za finanční podpory Statutárního města Ostrava.
Mgr. Pavel Molnár, učitel


Zpět nahoru …


49. ročník festivalu Ars Poetica – Puškinův památník

V dubnu 2015 se v bohumínském kině K3 uskutečnil v pořadí již 49. ročník festivalu Ars Poetica, který je znám pod názvem Puškinův památník. Na tomto festivalu soutěží žáci a studenti základních, středních i vysokých škol, a to v kategoriích – sólová recitace, ústní projev kolektivů a hudební projev. ZŠ Bohumínskou letos na této krajské přehlídce reprezentovala žákyně 9. ročníku Andrea Matoušková, která se připravovala na své vystoupení pod vedením svého učitele ruského jazyka Mgr. Pavla Molnára a v soutěži předvedla dramatizaci pohádky o Lidojedovi a princezně od autora Genricha Sapgira. Se svým vystoupením se umístila na celkovém 4. místě ve své kategorii, za což obdržela čestné uznání poroty. Blahopřejeme Andree k jejímu pěknému umístění v krajském kole soutěže.
Mgr. Pavel Molnár, učitel


Zpět nahoru …


Poznej tajemství vědy

V prosinci 2014 se žáci naší školy Patrik Šigut, Jiří Reitšmíd, Václav Paťorek a Jan Špaňhel zúčastnili „Badatelské soutěže“, kterou pořádalo Gymnázium Hello v rámci projektu „Poznej tajemství vědy“. Účasti ve finále soutěže předcházela tvorba modelu letiště, který chlapci prezentovali. Během samotné soutěže museli zvládnout znalostní kvíz, prokázat své schopnosti při měření fyzikálních veličin a stavění a programování robotické stavebnice LEGO EU3. V celkovém hodnocení získali 196 bodů a v konkurenci 9 základních škol se umístili na krásném 2.místě. Žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Zpět nahoru …


Košík plný rozumu

V říjnu 2014 se na naší škole konalo krajské kolo turnaje v deskové hře Košík plný rozumu pro žáky 5. až 8. ročníku. Všichni naši soutěžící prokázali své znalosti a obsadili dvě první místa
(Z. Krajčíková, K. Klímková), jedno druhé (V. Slaný) a jedno třetí místo (J. Horáček). Děvčata postoupila do celostátního kola, které se uskutečnilo v Praze.


Zpět nahoru …


Svátek dýní a strašidel – český Halloween

V říjnu 2014 se již po sedmé uskutečnila akce s názvem Svátek dýní a strašidel – český Halloween na Slezskoostravském hradě pořádaná naší školou, která byla financována účelovou dotací Statutárního města Ostravy a městským obvodem Slezská Ostrava. Z důvodu nepříznivého počasí se zúčastnilo této akce méně dětí a jejich rodičů, než tomu bylo předešlé roky, ale to nezabránilo celkově příjemné atmosféře. Všechny přítomné přivítal ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček a poté už předal slovo panu moderátorovi Romanovi, který nás bavil hudbou i různými soutěžemi. V průběhu odpoledne jsme vyhlásili a odměnili věcnými cenami masky a nejoriginálnější dýně. Také každý dětský účastník si domů odnesl na památku malou plstěnou dýni.


Zpět nahoru …


ZŠ Bohumínská žila angličtinou

V září 2014 se naše škola zúčastnila projektu Edison pod patronátem mezinárodní studentské organizace AIESEC. Na naši školu byly vybrány studentky ze sedmi zemí světa: Natsumi Ogava- Japonsko , Kay Wang- Čína, Thalita Fonesca – Brazílie, Alice Cortese – Itálie, Ioana Balboaca – Rumunsko, Damla Kurt- Turecko, Lisa Rauh – Německo. Angličtinu si v tomto týdnu procvičili až do morku všichni žáci naší školy, kteří s postupem času ztráceli ostych a mluvili a mluvili a mluvili. Za tuto nevšední příležitost se chtěly děti našim hostům odměnit, a tak jim na rozloučenou jednotlivé třídy přinesly dárečky v upomínku na nás i na naši zemi. Snad na nás budou vzpomínat tak jako my na ně. Reakce našich žáků: „Děkujeme! Moc se nám to líbilo! Přijeďte zas! Nikdy na vás nezapomeneme!“-takovými slovy se loučili naši žáci, na některých tvářích byly vidět i slzičky.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.