Realizované akceFotogalerie:

http://zsbohuminska.rajce.idnes.cz a http://zsbohuminska2.rajce.idnes.czHázená – školní liga – stříbrně-bronzový start

V půlce října 2017 jsme odstartovali již 13. ročník Školní házenkářské ligy, kterou pravidelně pořádá ZŠ Nádražní. Naše škola je stálým účastníkem a to v obou kategoriích. A hned na úvod jsme začali úspěšně:

4. ročník – 2. místo

5. ročník – 3. místo

Na další turnaj, který se uskuteční v listopadu 2017, se žáci intenzivně připravují v kroužku házené pod odborným vedením Mgr. Pavla Molnára.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou – 4.B

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hladnov se v říjnu 2017 uskutečnilo setkání žáků 4. třídy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Poutavé povídání bylo zpestřeno dramatizací její pohádky, jejímiž hlavními hrdiny se stali právě naši čtvrtáci.


Zpět nahoru …


Přírodovědný Klokan 2017 – kategorie Kadet

V říjnu 2017 jsme se opět zapojili do oblíbené celorepublikové přírodovědné soutěže v kategorii Kadet. Garantem školního kola byla Mgr. Simona Kyselová. Z 69 žáků 8. a 9. ročníku si nejlépe se směsí otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky poradili tito žáci:

Marcela Lhopitaux, 9.A – 71 bodů

Vojtěch Blahut, 9.A – 70 bodů

Jan Goj, 8.B – 69 bodů

Jindřich Lakomý, 8.B – 69 bodů

Josef Mráz, 8.A – 63 bodů

Martin Košťál, 9.A – 62 bodů

Jan Knapek, 9.B – 62 bodů

Petr Sosna, 8.A – 60 bodů


Zpět nahoru …


Moravskoslezský kraj očima 4.B

V rámci předmětu vlastivěda naši čtvrtáci zažili projektovou hodinu o Moravskoslezském kraji. Projekty plné zajímavostí si žáci nejen sami připravili, ale i prezentovali ostatním spolužákům.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2017 – výsledky kategorie B

V říjnu 2017 se naše škola přidala k online soutěži Logická olympiáda. Garantem školního kola byla Mgr. Jana Čepeláková. V celé ČR se zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599. Mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) se zařadili tito naši žáci:

Josef Mráz, 8.A – kvantil 87,19

Matěj Dutko, 9.B – kvantil 86,34

Dominik Kunce, 9.B – kvantil 77,93

Jindřich Lakomý, 8.B – kvantil 76,46

Martin Kalus, 9.B – kvantil 72,11

Jan Knapek, 9.B – kvantil 68,62

Jaroslav Pietrasz, 8.A – kvantil 61,39

Petr Hikl, 8.B – kvantil 55,18

Jakub Horáček, 8.A – kvantil 48,74

Katarina Gjoni, 8.A – kvantil 25,65


Zpět nahoru …


Projekt – Druhá šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt Druhá šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich bude i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty připravujeme ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který počítá se sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Mgr. Hana Bayerová, školní metodik prevence

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka


Zpět nahoru …


Zahájení školního roku 2017/2018 – 1.A, 1.B, 1.C

Na ZŠ Bohumínská nastoupilo do 1. ročníku celkem 60 žáků. Všechny prvňáčky letos přivítali hosté ze Slezské Ostravy (místostarostka p. Ing. Vaňková, místostarosta p. Ing. Goryczka a vedoucí odboru školství a kultury p. Mgr. Nitková) i ze statutárního města Ostravy (p. náměstek primátora Ing. Cigánek, p. vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sládečková).

„S počty prvňáčků jsme spokojeni, byli rozděleni do tří tříd po dvaceti. Náš zřizovatel proto nechal kompletně vybudovat novou učebnu pro jednu ze tříd prvňáčků. Na škole bude v roce 2017/18 celkem 420 žáků, z toho na 1. stupni 260 žáků. Hlavní pavilon prošel během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektrorozvodů i rozvodů vody a odpadu. Máme nově vymalovány všechny učebny i chodby a úplně nová jsou také sociální zařízení. S úklidem jsme finišovali až do neděle, 3. září 2017.“

„Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří po celý týden včetně víkendu pomáhali školu připravit na start do nového roku.“

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Zpět nahoru …


Rekonstrukce školy 2017


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.