Realizované akceFotogalerie:

http://zsbohuminska.rajce.idnes.cz a http://zsbohuminska2.rajce.idnes.czOzdravný pobyt – lyžařský kurz – 7. ročník

Období před Vánocemi tráví naši sedmáci (a také někteří osmáci) v Beskydech, kde v rámci ozdravného pobytu absolvují i lyžařský kurz. Takto vypadal jejich první den…


Zpět nahoru …


Šumná Ostrava 2017/2018 – 10. ročník – kategorie O

Celý letošní rok 2017 je v Ostravě ve znamení historických oslav. Jejich součástí byla i tradiční vědomostní soutěž určená žákům ostravských základních a středních škol Šumná Ostrava. Na přípravě 10. ročníku s Ostravským muzeem organizačně spolupracovalo Wichterlovo gymnázium a poprvé i Základní škola Bohumínská pod vedením koordinátorky Mgr. Hany Bayerové. Po říjnovém korespondenčním prvním kole se 30 nejlepších z každé kategorie potkalo ve finále, které se konalo 28. a 29. listopadu 2017 v Ostravském muzeu. Ve všech kategoriích měla své zastoupení i ZŠ Bohumínská.

Mezi vítěze v nejmladší kategorii se zařadil i žák naší školy

Petr Malý, 1.B.

Svou cenu si převzal z rukou ředitelky Ostravského muzea Jiřiny Kábrtové a náměstka primátora Zbyňka Pražáka na slavnostním zakončení celoročních oslav, které se konalo 29. listopadu na Prokešově náměstí.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Volba povolání – 9.AB – IPS ÚP v Ostravě

Naši žáci devátých ročníků studují nabídky středních škol, probírají s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Kajfošovou, ale i se svými třídními učitelkami, také s rodiči a kamarády různé možnosti jejich dalšího studia. Během listopadu 2017 navštívily obě 9. třídy Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Ostravě. Během besedy se zde dozvěděli informace k přijímacímu řízení, jaká je situace na trhu práce, vybírali z nabídky Atlasu školství, mohli si vyplnit test se zaměřením na profesní orientaci a také zde bylo nepřeberné množství složek s informacemi k více než stovce povolání. Žáci si tuto besedu a návštěvu IPS ÚP pochvalovali, že jim v mnohém pomohla, nebo aspoň napověděla…


Zpět nahoru …


Halová kopaná – děvčata

Naše děvčata z 8. a 9. ročníku se zúčastnila okresního kola v halové kopané, kde vybojovala konečné 4. místo.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Beseda s mistrem etikety

Další z akcí čtenářského klubu žákyň 8. a 9. ročníku byla beseda s mistrem etikety panem Ladislavem Špačkem. Konala se v listopadu 2017 v Knihcentru. Dle ohlasů nejen žákyň naší školy, ale i ostatních návštěvníků, to byla akce velmi zdařilá. Pan Špaček zaujal vyprávěním zážitků ze setkání s prezidenty, královnou, zahraničními delegacemi. Dal nám spoustu užitečných rad, seznámil nás se základy etikety, pobavil vtipnými historkami a také představil svou novou knihu. Na závěr všem ochotně podepisoval knihy a se zájemci se dokonce i vyfotil.


Zpět nahoru …


Bobřík informatiky 2017

V listopadu 2017 se naše učebna výpočetní techniky zaplnila bystrými žáky se zájmem o technologii, kteří se utkali v národním kole informatické soutěže, kde odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Koordinátorkou soutěže byla Mgr. Jana Čepeláková.

Do online testu, v němž si vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce, se v kategorii Benjamin zapojilo 111 žáků a v kategorii Kadet 64 žáků. Hranici úspěšného řešitele (nad 150 bodů) pokořilo těchto 33 žáků:

Úspěšní řešitelé


Zpět nahoru …


Den v bílé

V pátek 10. listopadu 2017 jsme se v dalším tematickém dni snažili přivolat Martina na bílém koni. Většina dětí i dospělých se oblékla do bílé, doladili doplňky, pedagogové dětem vysvětlili, proč se říká, že přijede Martin na bílém koni a viděli jsme i krásné obrázky bílých koní. A povedlo se nám Martina přivolat?

Samozřejmě!

Na horách v sobotu 11. 11. opravdu sněžilo!


Zpět nahoru …


Soutěž mladých zoologů – ZOO Ostrava

Začátkem listopadu 2017 se soutěžní družstvo ve složení Lubomír Turčík, Ondřej Kaloč, Štěpán Vykoukal, Jana Dangová a Leona Ščerbová (všichni ze 7.r.) vydali do výukového pavilónu ostravské ZOO, kde se zúčastnili přírodovědné soutěže ze života lichokopytníků (koňovitých, tapírovitých a nosorožcovitých). Po ukončení soutěže se prošli ZOO a kochali se krásou rybek, sloního mláděte, ptáčků a ještěrek.


Zpět nahoru …


Popelnice v barvách duhy – 2.B

Na konci října 2017 se naši druháci vypravili do OZO na program „Popelnice v barvách duhy, který je zajímavou formou zasvětil do tajů třídění odpadu. Své zážitky a nové poznatky pak nejen nakreslili na výkres, ale určitě se budou snažit odpad i sami třídit.


Zpět nahoru …


Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – 2017/2018

S novým školním rokem je tady opět soutěž „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Náš první letošní úkol „Vydržím víc a posloužím déle“ byl o obyčejných a nabíjecích bateriích – akumulátorech. Řešením zajímavých úloh jsme získali nové informace a poznatky, které určitě uplatníme v dalším životě. Soutěžní příspěvky zaslaly třídy 4.A, 4.C, 5.B, 6.B, 8.AB a 9.AB.

(Mgr. Pavla Farníková, koordinátor EVVO)


Zpět nahoru …


Den bláznivých účesů

Mezi nejoblíbenější akce pořádané školním parlamentem patří jednoznačně Den bláznivých účesů, a proto ho každý rok v říjnu opakujeme. A každý rok se nestačíme divit, jak hodně kreativní děti, pedagogy, rodiče, prarodiče atd. máme. Ti všichni se našeho bláznivého dne totiž účastní. Buď jako modelové a modelky, nebo jako úžasní kadeřníci a kadeřnice. Jak se nám tento tematický den vydařil, si prohlédněte ve fotogalerii.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou

Na naší škole i v tomto školním roce fungují 2 čtenářské kluby. Pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Barbory Huňkové a pro 2. stupeň pod vedením Mgr. Liany Svobodové. V těchto klubech se snažíme u dětí podpořit čtenářství a zvýšit jejich zájem o knihy. Jednou z aktivit jsou i besedy se spisovateli ve spolupráci s Knihcentrem Ostrava. V pondělí se tak žákyně 2. stupně zúčastnily besedy se spisovatelkou Barbarou Nesvadbovou, která představila svůj projekt Diář.


Zpět nahoru …


Házená – školní liga – stříbrně-bronzový start

V půlce října 2017 jsme odstartovali již 13. ročník Školní házenkářské ligy, kterou pravidelně pořádá ZŠ Nádražní. Naše škola je stálým účastníkem a to v obou kategoriích. A hned na úvod jsme začali úspěšně:

4. ročník – 2. místo

5. ročník – 3. místo

Na další turnaj, který se uskuteční v listopadu 2017, se žáci intenzivně připravují v kroužku házené pod odborným vedením Mgr. Pavla Molnára.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou – 4.B

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hladnov se v říjnu 2017 uskutečnilo setkání žáků 4. třídy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Poutavé povídání bylo zpestřeno dramatizací její pohádky, jejímiž hlavními hrdiny se stali právě naši čtvrtáci.


Zpět nahoru …


Přírodovědný Klokan 2017 – kategorie Kadet

V říjnu 2017 jsme se opět zapojili do oblíbené celorepublikové přírodovědné soutěže v kategorii Kadet. Garantem školního kola byla Mgr. Simona Kyselová. Z 69 žáků 8. a 9. ročníku si nejlépe se směsí otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky poradili tito žáci:

Marcela Lhopitaux, 9.A – 71 bodů

Vojtěch Blahut, 9.A – 70 bodů

Jan Goj, 8.B – 69 bodů

Jindřich Lakomý, 8.B – 69 bodů

Josef Mráz, 8.A – 63 bodů

Martin Košťál, 9.A – 62 bodů

Jan Knapek, 9.B – 62 bodů

Petr Sosna, 8.A – 60 bodů


Zpět nahoru …


Moravskoslezský kraj očima 4.B

V rámci předmětu vlastivěda naši čtvrtáci zažili projektovou hodinu o Moravskoslezském kraji. Projekty plné zajímavostí si žáci nejen sami připravili, ale i prezentovali ostatním spolužákům.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2017 – výsledky kategorie B

V říjnu 2017 se naše škola přidala k online soutěži Logická olympiáda. Garantem školního kola byla Mgr. Jana Čepeláková. V celé ČR se zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599. Mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) se zařadili tito naši žáci:

Josef Mráz, 8.A – kvantil 87,19

Matěj Dutko, 9.B – kvantil 86,34

Dominik Kunce, 9.B – kvantil 77,93

Jindřich Lakomý, 8.B – kvantil 76,46

Martin Kalus, 9.B – kvantil 72,11

Jan Knapek, 9.B – kvantil 68,62

Jaroslav Pietrasz, 8.A – kvantil 61,39

Petr Hikl, 8.B – kvantil 55,18

Jakub Horáček, 8.A – kvantil 48,74

Katarina Gjoni, 8.A – kvantil 25,65


Zpět nahoru …


Projekt – První šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt První šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich byl i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty jsme připravili ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který byl naplněn sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka

Fotogalerie – 3. den

Fotogalerie – 4. den

Fotogalerie – Zakončení

Závěrečná reflexe školního metodika prevence – Mgr. Hany Bayerové:

„Krásná příroda, spousta zábavy, historický karneval, dovádění v hotelovém bazénu, rukodělné dílny, filmy, procházky v lese a tři košíky hub… Dvacítka našich žáků strávila skvělý týden v Hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se učili čelit rizikům jakými jsou třeba šikana, drogy, alkohol nebo kyberšikana. Pobyt, na který finančně přispěli Moravskoslezský kraj a Městský obvod Slezská Ostrava, se mezi dětmi setkal s nadšením. Doufáme, že za rok pojedeme zase.“


Zpět nahoru …


Zahájení školního roku 2017/2018 – 1.A, 1.B, 1.C

Na ZŠ Bohumínská nastoupilo do 1. ročníku celkem 60 žáků. Všechny prvňáčky letos přivítali hosté ze Slezské Ostravy (místostarostka p. Ing. Vaňková, místostarosta p. Ing. Goryczka a vedoucí odboru školství a kultury p. Mgr. Nitková) i ze statutárního města Ostravy (p. náměstek primátora Ing. Cigánek, p. vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sládečková).

„S počty prvňáčků jsme spokojeni, byli rozděleni do tří tříd po dvaceti. Náš zřizovatel proto nechal kompletně vybudovat novou učebnu pro jednu ze tříd prvňáčků. Na škole bude v roce 2017/18 celkem 420 žáků, z toho na 1. stupni 260 žáků. Hlavní pavilon prošel během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektrorozvodů i rozvodů vody a odpadu. Máme nově vymalovány všechny učebny i chodby a úplně nová jsou také sociální zařízení. S úklidem jsme finišovali až do neděle, 3. září 2017.“

„Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří po celý týden včetně víkendu pomáhali školu připravit na start do nového roku.“

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Zpět nahoru …


Rekonstrukce školy 2017


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.