SRPŠ


Spolek rodičů a příznivců ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72


Dne 12. listopadu 1998 bylo při naší škole založeno občanské sdružení, které bylo v souladu s legislativou od 1.1.2016 transformováno na

„Spolek rodičů a příznivců základní školy“.

Cílem Sdružení je spolupráce s rodiči, občanskou veřejností a samosprávními orgány Slezské Ostravy, podporování modernizace vzdělávacího procesu, pomoc žákům ze sociálně slabších rodin, přispívat na další rozvoj talentovaných žáků, na odměny žákům a akce školy pro žáky.


Složení výboru:

Antonín Ďuriš – předseda

Lenka Kosmová – místopředsedkyně

Ing. Jaroslava Volčíková – pokladní, revize

Jana Mostýnová – zástupkyně pokladní

Miroslava Turčíková – člen, zapisovatelka

Jana Košťálová – člen

Petr Pyka – člen

Miroslava Karlová – člen

Christina Višňovská – člen

Jahůdková – člen


Kontaktní e-mail: srpsbohuminska@seznam.cz


Číslo účtu: 7583492001/5500


Příspěvek rodičů do Sdružení v minimální částce činí 100,- Kč.


ZÁPIS 14.04.2016          ZÁPIS 14.01.2016           ZÁPIS 12.11.2015

ZÁPIS 17.09.2015


Poděkování

Dne 11. února 2017 proběhl na naší škole již 7. ročník školního plesu, který pořádalo SRPŠ (Spolek rodičů a příznivců školy) při ZŠ Bohumínská. Akce se zúčastnilo více než sto hostů – zejména rodičů našich současných žáků, dále jejich přátelé a známí, nechyběli ani zaměstnanci školy a zástupci sociálních partnerů ZŠ Bohumínská. Společenský večer zahájilo předtančení v podání taneční formace Základní umělecké školy Edvarda Runda a pak už měla hlavní roli skupina Remix pod vedením pana Kuchaře. V sále školní tělocvičny se všichni hosté protančili až k půlnoční tombole, která nabízela více než 40 hodnotných cen.

Za všechny, kteří pomáhali s přípravou a realizací školního plesu, chceme ještě jednou poděkovat hostům, že dokázali vytvořit skvělé prostředí, kde se mohli setkat lidé, jimž naše škola leží na srdci a jsme rádi, že naše námaha nebyla zbytečná. Doufáme, že se za rok zase uvidíme na podobné akci!

Marek Sládeček, ředitel školy a Antonín Ďuriš, předseda SRPŠ


Školní jarmark 2016 – vyúčtování finančních prostředků SRPŠ

Vánoční jarmark 2016-Využití finančních prostředků SRPŠ (pdf)


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.