Vybavení školy


Naše škola byla zapojena do realizace projektu

 „Modernizace vybavení škol městského obvodu Slezská Ostrava“,

 který byl realizován v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Více informací: projekt Modernizace

Vybavení školy:

 • 32 učeben,  z toho 16 odborných učeben (3 učebny cizích jazyků, 2 počítačové učebny, učebny Hv, Vv,  F-Ch, Př, Z, D a M, knihovna, školní dílny – pozemky, dílna, kuchyňka, pracovna pro I. st.)
 • 1 tělocvična
 • 1 školní hřiště
 • 2 knihovny (žákovská a učitelská)
 • 5 oddělení školní družiny

Odborné učebny:

 • 2 učebny cizích jazyků pro 2. stupeň,
 • 1 učebna – digitální jazyková laboratoř (15 + 1 PC) s připojením k internetu
 • 2 učebny VT (VT1 – 25+1 PC, VT2 – 12+2 PC) s připojením k internetu
 • učebny Př, Z, F-Ch, D, M, knihovny, oddělení ŠD – PC s připojením k internetu
 • didaktická technika – učebny Př, Z, F-Ch, D, Cj a M – televizor, DVD, notebook, dataprojektor, vizualizér, radiomagnetofon, meotar apod.
 • interaktivní tabule – učebny VT, F-Ch, Př a Cj
 • Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové činnosti.

planetárium 002 planetárium 004press-centrum-ke-stazeni-logo-cez

logo

Slavnostní otevření školního hřiště proběhlo 15. dubna 2011 za přítomnosti představitelů městského obvodu Slezská Ostrava, společnosti ČEZ a samozřejmě žáků a učitelů naší školy. Sportoviště vybudované za přispění Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžové hřiště bude sloužit nejen žákům školy v hodinách tělesné výchovy a k dalším aktivitám, ale i široké veřejnosti. Oficiální přestřižení pásky doplnilo taneční vystoupení žákyně 8.třídy Nikoly Dvorské a ukázka volejbalu, kterou předvedli žáci 7. – 9.tříd. Ostatní žáci se již těší, až si na hřišti zahrají basketbal, tenis, házenou, kopanou nebo jiné míčové hry, využijí běžeckou dráhu nebo porovnají své výkony ve skoku do dálky. Všem malým i velkým sportovcům přejeme, aby jim hřiště dlouho sloužilo k jejich maximální spokojenosti a přispělo tak ke zdravému životnímu stylu.

Informace o Nadaci ČEZ a projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ najdete na www.cezregionum.cz

V případě zájmu o využití multifunkčního hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště:

telefon: +420 596 241 739 // mobil: +420 725 538 885

Návštevní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen) je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.