Řády školy


Školní řád zde


Klasifikační řád školy zde


Školní preventivní strategie zde


Program proti šikanování zde


Minimální preventivní program-2017-2018 zde


Vnitřní řád ŠD zde


Úplata za ŠD zde


Organizační řád ŠJ zde


Vnitřní řád ŠJ zde


Návštěvní řád školního hřiště zde


Komentáře nejsou povoleny.