Speciální pedagog

Mgr. Kristýna Varnušková

email: varnuskova.k@seznam.cz

Konzultační hodiny:

  • úterý – 14:30-15:30 hod
  • nebo dle domluvy

Speciální pedagog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.


Náplň práce:

  • individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu
  • depistáž specifických poruch učení u žáků ZŠ
  • úzká spolupráce s PPP při realizaci jejich doporučení
  • speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
  • speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky a konzultace

Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.