První šance pro každého

Název projektu:

První šance pro každého IV.

Dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

Zahájení projektu:

01. září 2017

Ukončení projektu:

31. května 2018

Poskytnutá dotace:

Moravskoslezský kraj – 80.000,- Kč

Městký obvod Slezská Ostrava – 20.000,- Kč

Cílová skupina:

žáci 2. stupně ZŠ

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V tomto školním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Městského obvodu Slezská Ostrava. Díky projektu budeme moci rozšířit náš tradiční edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich byl i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty jsme připravili a realizovali ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který byl naplněn sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Závěrečná reflexe školního metodika prevence – Mgr. Hany Bayerové:„Krásná příroda, spousta zábavy, historický karneval, dovádění v hotelovém bazénu, rukodělné dílny, filmy, procházky v lese a tři košíky hub… Dvacítka našich žáků strávila skvělý týden v Hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se učili čelit rizikům jakými jsou třeba šikana, drogy, alkohol nebo kyberšikana. Pobyt, na který finančně přispěli Moravskoslezský kraj a Městský obvod Slezská Ostrava, se mezi dětmi setkal s nadšením. Doufáme, že za rok pojedeme zase.“

Součástí projektu jsou také již zmiňované bezplatné přednášky a besedy odborníků zaměřené na prevenci patologických jevů. Tyto přednášky absolvují naši žáci v průběhu tohoto školního roku do dubna 2018. Fotografie naleznete na našich webových stránkách ve školních odkazech, ve fotogalerii.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.