Archív akcíFotogalerie:

https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz

https://zsbohuminska2.rajce.idnes.czŠkolní rok 2017-2018


Almanach žákovské a studentské poezie 2018

Koncem června 2018 se ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě konal křest Almanachu žákovské a studentské poezie. Této události se zúčastnili také žáci a žákyně naší školy, jejichž příspěvky byly z velkého množství zaslaných prací vybrány. Program slavnostního dopoledne byl velice rozmanitý. Po přednesu nejzajímavějších prací, mj. také básně Kateřiny Anežkové ze 7. třídy, následovaly zábavné soutěže z oblasti českého jazyka. Celým programem nás také provázela hudební vystoupení básníka, prozaika, muzikanta a herce Milana Šťastného. A kdo nás tak vzorně reprezentoval? Fotogalerii připravila Mgr. Liana Svobodová.

Michael Halfar, Michal Caletka

Jana Dangová, Kateřina Anežková

Matěj Hejný, Matěj Kristl

Eleni Engonidu, Jaroslav Pietrasz

Veronika Zaviatičová

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Na 180 minut středoškolákem

V červnu 2018 se naši osmáci zúčastnili programu ve Střední zdravotnické škole AGEL, který byl vlastně zajímavým průřezem středoškolskou výukou. Soutěžní týmy ze základních škol Pěší, Chrustova a Bohumínská plnily úkoly na jednotlivých stanovištích – chemie a biologie, matematika, fyzika, tělocvik, angličtina, první pomoc, čeština a péče o dítě. Výsledky potěšily i žáky samotné, my blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotogalerii připravila Mgr. Liana Svobodová.

1. místo

ZŠ Bohumínská

2. místo

ZŠ Bohumínská

3. místo

ZŠ Bohumínská


Zpět nahoru …


The Best Project 2018

V průběhu měsíce června 2018 odprezentovali žáci 6.-9. ročníku své soutěžní projekty z anglického jazyka na předem daná témata – My best holiday, My Experiences, There is someone/something doing something, Free topic. Ve spolupráci s panem E. Aisu byly vyhodnoceny jednotlivé kategorie a nejlepší tvůrci byli oceněni drobnými cenami a sladkostmi.

Kategorie – 6. ročník

1. místo

Petr Košťál

2. místo

Jakub Tomášek

3. místo

Vendula Košťálová

zvláštní cena

Jakub Špaňhel

Jakub Binar

Kategorie – 7. ročník

1. místo

Lubomír Turčík

2. místo

Jana Dangová

Kategorie – 8. ročník

1. místo

Nikol Vlachová

2. místo

Eleni Engonidu

3. místo

Zdeněk Dobeš

zvláštní cena

Matěj Kristl

Jan Goj

Kategorie – 9. ročník

1. místo

Veronika Zaviatičová

2. místo

Leona Bidrmanová

3. místo

Vojtěch Křenek

zvláštní cena

Jakub Drahošan

Patrik Jurík

Vítězům blahopřejeme, SRPŠ děkujeme za příspěvek na ceny a těšíme se na další ročník soutěže!


Zpět nahoru …


Ochrana osob za mimořádných událostí 2018

V červnu 2018 proběhla na naší škole ve spolupráci s Hasičckým sborem cvičná evakuace všech osob spojená s ukázkou vyproštění osob z výškové budovy. Žáky 1. – 4. ročníku pak čekaly aktivity ve třídách a pro žáky 5.- 8. ročníku následovaly vzdělávací a soutěžní aktivity ve školní zahradě, na dvoře a na hřišti na 7 stanovištích – Ochrana CO, Požární ochrana, Uzly a hod na cíl, Dopravní výchova, 1. pomoc, Střelba ze vzduchovky a Topografie. Koordinátorem tohoto projektu byl Mgr. Pavel Molnár.

Nejlepší trojčlenná družstva byla odměněna věcnými cenami:

1. místo – 8.A

2. místo – 8.B

3. místo – 7.r.

Blahopřejeme a zároveň děkujeme žákům 9. ročníku za pomoc při organizaci.


Zpět nahoru …


Ars Poetika 2018 – Puškinův památník

Začátkem června 2018 se v Praze, v Ruském domě vědy a kultury, konala celostátní přehlídka vítězů krajských kol soutěže Ars Poetika – Puškinův památník. Úvodní slovo přednesl předseda Asociace rusistů ČR pan Mgr. Jiří Klapka. Mezi čestnými hosty byli i poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Po tomto oficiálním zahájení začala přehlídka celkem 27 vystoupení, která měla vysokou uměleckou úroveň a žáci společně se svým učitelem Mgr. Pavlem Molnárem si z Prahy odvezli hluboký zážitek.

Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku

Zuzana Poběžalová, Leona Bidrmanová, Eliška Vosáhlová, Matěj Dutko a Dominik Kunce.

Se svou dramatizaci čtyř příběhů ruského autora Daniela Charmse vzbudili u poroty velmi dobrý dojem, za což byli odměněni

Mimořádným oceněním poroty

za vzornou reprezentaci své školy.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Beach korfbal 2018

V červnu 2018 jsme se zúčastnili 2. ročníku turnaje školních družstev v plážovém korfbalu v Ostravě v areálu TJ Sokol na Várenské. Ve čtyřech žákovských kategoriích se utkalo celkem 25 školních korfbalových družstev. Naše škola nominovala 4 družstva do čtyř věkových kategorií – U9, U11, U13 a U16.

U094. místo

U111. místo

U133. místo

U162. místo

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Minibasketbal – Putovní pohár MOaP

V červnu 2018 se naši vybraní žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili minibasketbalového turnaje O putovní pohár městského obvodu MOaP, který se konal ve sportovní hale Tatran. V konkurenci šesti škol obsadili

2. místo

a odnesli si tak domů stříbrné medaile a malé dárečky v podobě sladkostí.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Hledej pramen vody 2018

I v tomto roce jsme měli v červnovém finále soutěže Hledej pramen vody 2018 své zastoupení – žáky 4.C třídy, kteří se zapojili do této soutěže v březnu 2018 pod přezdívkou Ostravští vodoborci. Během soutěžení zažili spoustu zábavy a legrace a jejich paní učitelka Mgr. Markéta Pajdáková mohla být za jejich snažení a výkony právem na ně pyšná.


Zpět nahoru …


Den dětí 2018

I v tomto školním roce jsme oslavili Den dětí. Žáci 2. stupně navštívili filmové představení „Po strništi bos“ v OC Karolina a na děti z 1. stupně čekalo zábavné odpoledne ve spolupráci se SRPŠ, Školním parlamentem, který zde prezentoval svou celoroční práci, a studenty PF OU.

V prostorách školní zahrady, na nádvoří i na školním hřišti děti soutěžily, tvořily, závodily, rozvíjely své dovednosti, ale hlavně se bavily a užívaly si krásného počasí. Po absolvování všech 16 disciplin si děti vyzvedly medaili a balíček se sladkou odměnou, který byl sponzorován SRPŠ. Děti si mimo soutěž mohly zahrát také korfbal. Těší nás, že se v průběhu odpoledne k dětem připojili i rodiče, podpořili je v plnění úkolů a na závěr se společně sešli u táboráku, popovídali si a např. i opekli připravený špekáček. Doufáme, že i díky SRPŠ budeme v této milé akci nadále pokračovat.


Zpět nahoru …


Dopravní výchova – 4. ročník

V rámci dopravní výchovy naši čtvrtáci tradičně absolvují praktické hodiny v areálu dopravního hřiště, kde po teoretickém úvodu řeší praktické situace účastníků silničního provozu – chodců či cyklistů.


Zpět nahoru …


The Bohuminska’s Voice 2018

V tomto školním roce jsme odstartovali novou, hudebně-jazykovou soutěž, „The Bohuminska’s Voice. Naši žáci ve dvou kategoriích – 1. stupeň a 2. stupeň – předvedli své zpěvácké nadání nejdříve v cizím jazyce v 1. kole soutěže. Postupující do 2. kola o umístění již mohli zpívat v českém jazyce. Velice nás potěšil zájem o tuto soutěž, přihlásilo se 28 žáků, kteří zpívali sólo, ve dvojicích, či trojicích, buď bez doprovodu, s hudebním nástrojem, či s hudebním podkladem (karaoke). Také výběr skladeb byl pozoruhodný, slyšeli jsme písně v angličtině, slovenštině, ruštině, a dokonce i v korejštině.

Mimořádné ceny:

Nejmladší účastníci

Jiří Čapek a Vojtěch Záruba

Nejoriginálnější píseň (v korejštině)

Anna Dobešová a Veronika Zaviatičová

Kategorie – 1.stupeň

1. místo

Vojtěch Záruba

2. místo

Terezie Kubečková a Lucie Vargová

3. místo

Radka Nachtmannová a Sebastian Ryška

Kategorie – 2.stupeň

1. místo

Lea Bidrmanová a Zuzana Poběžalová

2. místo

Michael Halfar a Ivo Horák

3. místo

Kristýna Prokšová a Natálie Vítková

Díky štědrému příspěvku SRPŠ, za který touto cestou děkujeme, si všichni soutěžící pochutnali na malé sladkosti za odvahu a ti nejlepší, kterým blahopřejeme, byli odměněni drobnými cenami. Poděkování patří i kytarovému kroužku pod vedením Mgr. Barbory Huňkové, který navodil příjemnou atmosféru, a samozřejmě všem paní učitelkám, které se zapojily do organizace – koordinátorka soutěže Mg. Viera Dobešová, členové PK Cizí jazyky a jako odborný člen poroty (hudební stránka) také Mgr. Liana Svobodová, která je i autorkou fotogalerie.


Zpět nahoru …


Dopravní soutěž

V květnu 2018 se naši deváťáci v doprovodu paní učitelky Mgr. Evy Prstecké zúčastnili městského kola dopravní soutěže, do kterého postoupili jako vítězi kola obvodního. V městském kole kromě jízdy zručnosti, ve které se kličkuje mezi různými překážkami, jízdy na dopravním hřišti, kde policisté kontrolují, zda jezdíme podle dopravních předpisů, zdravovědy a testů, přibyla také práce s mapou.

Naše družstvo ve složení:

Zuzana Krajčíková, 9.A

Veronika Šupíková, 9.A

Martin Košťál, 9.A

Daniel Polach, 9.B

obsadilo 5. místo.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Aerobic maraton 2018 – městské kolo

V květnu 2018 proběhl na naší škole 4. ročník Aerobik maratonu, kterého se zúčastnilo 55 žáků 3.-9. ročníku ostravských základních škol. Akce byla pořádána za finanční podpory Statutárního města Ostravy. Soutěžící museli zvládnout krokové sestavy v Aerobiku, Step aerobiku a v Zumbě. Hodnoceny byly kategorie mladších žáků a starších žáků. Maraton trval celkem 4 hodiny s přestávkami. (Mgr. Viera Dobešová)

Byla vyhlášena cena za odvahu, vytrvalost a výborný výkon jediného kluka soutěže:

Vladimír Šimo

ze ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava.

Kategorie mladší žákyně:

1. místo – ZŠ Paskovská, Ostrava – Hrabová

2. místo – Lucie Vargová, ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava

3. místo – ZŠ Nádražní, Moravská Ostrava a Přívoz

Kategorie starší žákyně:

1. místo – ZŠ Nádražní, Moravská Ostrava a Přívoz

2. místo – Zuzana Krajčíková, ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava

3. místo – ZŠ U Kříže, Ostrava- Michálkovice

Všem soutěžícím patří velká pochvala a ocenění za jejich snahu a vytrvalost.


Zpět nahoru …


Mladý vědec JUNIOR 2018 – 1. ročník přírodovědné soutěže

V tomto školním roce jsme se rozhodli rozšírit naši společnost mladých vědců i o spolužáky z 1. stupně, konkrétně ze 4. a 5. ročníku, a proto v období od března do května 2018 probíhala přírodovědná soutěž „Mladý vědec“ i na 1. stupni. V březnu se zapojili všichni žáci a vytvářeli databázi otázek z předmětů přírodověda a vlastivěda. V dubnu proběhla třídní kola soutěže, kterých se zúčastnilo více než 100 žáků. Z každé třídy postoupila dvojice finalistů do superfinále, které se uskutečnilo 10. května 2018 za účasti koordinátorky soutěže na 2. stupni Mgr. Simony Kyselové a Mgr. Markéty Pajdákové, která celou soutěž koordinovala na 1. stupni.

Mladý vědec Junior – 4.ALaura Kováčová

Mladý vědec Junior – 4.BKarel Neuwirth

Mladý vědec Junior – 4.CMartin Vykoukal

Mladý vědec Junior – 5.AŠimon Macháček

Mladý vědec Junior – 5.BDaniela Trojanová

Nejlepší tvůrci databáze otázek:

Barbora Zárubová, 4.B – Emma Kolková, 4.B – Jan Karel, 4.B – Tomáš Mostýn, 4.B – Jakub Nedvěd, 4.C – Šimon Kristl, 4.C – Martin Vykoukal, 4.C – Dominik Rajnyš, 4.C.

Soutěž probíhala v bojovném, ale přátelském duchu a ti nejlepší byli po zásluze oceněni. Vítězi superfinále získali diplom „Mladý technik Junior 2018“, dárkový poukaz a sladkost na dobití spotřebované energie. Také ostatní superfinalisté si pochutnali na sladké odměně, spolu se žáky třídy 9. A, kterým patří i pochvala za pomoc při organizaci superfinále. Všechny odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což srdečně děkujeme.

Vítězům srdečně blahopřejeme a příští rok se těšíme na 2. ročník soutěže!


Zpět nahoru …


Úspěch našich žáků – basketbalový festival U12

Naši školu navštěvují žáci, kteří dosahují vynikající úspěchy i v mimoškolních aktivitách. Poslední dubnový víkend 2018 patřil Festivalu U12, kterého se zúčastnilo 12 družstev minibasketbalistů z celé ČR.

Minibasketbalisté z BK Snakes Ostrava (odchovanci BK Hladnov):

Jakub Špaňhel, 6.A

Zdenek Stříbný, 6.A

Matyáš Zoubek, 6.A

Matyáš Vepřek, 6.A

1. místo

All star team:

Zdenek Stříbný, 6.A

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Mladý vědec 2018 – 2. ročník přírodovědné soutěže

V období od února do dubna 2018 probíhala na 2. stupni přírodovědná soutěž „Mladý vědec“. V únoru se zapojili všichni žáci a doplnili databázi otázek z předmětů přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. V březnu proběhla třídní kola soutěže, kterých se zúčastnilo 140 žáků. Z každé třídy postoupila dvojice finalistů do superfinále, které se uskutečnilo 27. dubna 2018 za účasti ředitele školy Mgr. Bc. Marka Sládečka, předsedkyně PKPV Mgr. Dagmar Sládečkové, učitelů přírodovědných předmětů Mgr. Hany Kajfošové a Mgr. Simony Kyselové, která celou soutěž koordinovala.

Certifikát „Mladý vědec“, dárkový poukaz a sladká odměna:

kategorie 6Terezie Blačinská, 6.A

kategorie 7Ondřej Kaloč, 7.r.

kategorie 8Jan Goj, 8.B

kategorie 9Jakub Drahošan, 9.A

2. místo – dárkový poukaz a sladká odměna:

Michael Halfar, 6.B – Kateřina Anežková, 7.r. – Katarina Gjoni, 8.A – Anna Dobešová, 9.B

Soutěž probíhala v bojovném, ale přátelském duchu a ti nejlepší byli po zásluze oceněni. Všichni finalisté z třídních kol se zúčastní interaktivního programu „Holy Odysea“ v U6 Světa techniky v Ostravě. Obrovské díky a pochvala patří žákům třídy 9.A za bravurní pomoc při organizaci superfinále. Všechny odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což srdečně děkujeme.

Vítězům srdečně blahopřejeme a příští rok se těšíme na 3. ročník soutěže!


Zpět nahoru …


Aerobic maraton 2018 – školní kolo

V dubnu 2018 proběhlo v tělocvičně naší školy „Školní kolo v Aerobic maratonu“, kterého se zúčastnilo 44 žáků 3.-9. ročníku. Soutěžící si procvičili a zdokonalili základní kroky v různých sestavách, které pro ně připravila paní učitelka Petra Ryšková. V latinskoamerickém stylu žáci rozvlnili celou tělocvičnu. Všichni vydrželi cvičit hodinu a půl ve svižném tempu. Mají náš veliký obdiv. Za píli, snahu a vytrvalost byli všichni sportovci odměněni sladkostmi a ti nejlepší i věcnými cenami. (Mgr. Viera Dobešová)

Kategorie chlapci:

1. místo – Vladimír Šimo, 7.r.

2. místo – Sebastian Ryška, 4.B

3. místo – Jakub Špaňhel, 6.A

Kategorie mladší žákyně:

1. místo – Amálie Ščerbová, 4.A

2. místo – Terezie Blačinská, 6.A

3. místo – Lucie Vargová, 5.A

Kategorie starší žákyně:

1. místo – Zuzana Krajčíková, 9.A

2. místo – Marcela Chvostková, 8.B

3. místo – Eliška Hanauerová, 7.r.

Benjamínkem soutěže se stala Zuzana Broschová, 3.B

Děkujeme všem organizátorům a zúčastněným!


Zpět nahoru …


Beseda s Miroslavem Donutilem

Dům knihy Knihcentra.cz v Ostravě navštívil jeden z nejuznávanějších a nejpopulárnějších herců Miroslav Donutil, aby besedoval o knize Petra Čermáka Pan Herec Miroslav Donutil – Co řekli nejen slavní? Besedy se zúčastnily také žákyně ZŠ Bohumínská s paní učitelkou Lianou Svobodovou. Pokračují tak v náplni práce čtenářského klubu při setkávání se známými osobnosti z oblasti literatury či divadla.


Zpět nahoru …


Den Země 2018

Třída 1.A – aktivity o Zemi – veselý a smutný les

Třídy 2.AB – park – poznávání květin, stromů, pozorování kachniček

Třída 4.C – pobřeží Ostravice – Hledej pramen vody – Komenského sady – Dětský ráj

Třída 6.A – Hrad – hodina TV v přírodě – pobřeží Ostravice – úklid přírody

Třída 8.AB – ZOO Ostrava


Zpět nahoru …


Zlatý korfbal – U13 a U16

V dubnu 2018 se dohrálo poslední kolo Slezskoostravské korfbalové ligy kategorií U13 a U16.

kategorie U13 (6.-7.r.) – 1. místo

Nejlepší střelec a střelkyně:

Filip Šupík a Veronika Terelmesová, 6.A

kategorie U16 (8.-9.r.) – 1. místo

Nejlepší střelec: Jakub Dluhoš, 8.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Korfbal – U9 a U11

V dubnu 2018 se korfbal hrál na ZŠ Bohumínská:

kategorie U9 (žáci 2.A) – 2. místo

Nejlepší střelec: Richard Ščigel, 2.A

kategorie U11 (výběr žáků 3.-5.r.) – 2. místo

Nejlepší střelec: Sebastian Ryška, 4.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Vítězná Ars Poetica – Puškinův památník – 52. ročník

Začátkem dubna 2018 proběhl v bohumínském kině K3 již 52. ročník soutěže v ruském jazyce pod názvem Puškinův památník. Žáci naší školy se již tradičně zúčastňují této soutěže v kategorii „Kolektivní vystoupení“ a pro letošní vystoupení si pod vedením Mgr. Pavla Molnára připravili dramatizaci příběhů ruského autora Daniela Charmse.

Naši žáci 9. ročníku ve složení Leona Bidrmanová, Zuzana Poběžalová, Eliška Vosáhlová, Matěj Dutko a Dominik Kunce v silné konkurenci ostatních škol vybojovali

1. místo

s postupem do celorepublikového kola, které se uskuteční v Praze v červnu 2018.

Blahopřejeme a v dalším kole přejeme hodně štěstí.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2018 – 5. ročník

Fotogalerie

V dubnu 2018 se naši páťáci vydali na dva týdny trvající ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Hned po příjezdu se ubytovali a rozdělili do družstev, ve kterém budou plnit zadané úkoly. První zašifrovaný úkol – vymyslet název, pokřik a vytvořit vlajku – úspěšně rozšifrovali a tak mohla „Cesta kolem světa za 14 dní“ začít…

1. týden: V neděli jsme se probudili do prvního cestovatelského dne a vydali se do Evropy. Ještě než jsme se dostali na snídani, dobrovolníci se ráno protáhli a mírným poklusem poznávali krásy v okolí hotelu Kamzík. Po rozvcvičce jsme svá břicha doslova přeplnili jídlem a vydali se na menší průzkum lesních cest, na nichž jsme měli i dvě zastávky. Při první zastávce jsme si zahráli kooperativní bingo a dozvěděli se o svých spolužácích spoustu zajímavých informací. Posouvali jsme se dále po žluté, i přesto že byla cesta trochu bahnitá, přišli jsme až k plácku, na kterém každý jednotlivec musel najít správné číslo vyučující a zodpovědět otázku, které hlavní město patří k danému státu. Čas neúprosně běžel dál, po návratu na hotel jsme spěchali na výborný oběd a po odpoledním klidu se jednotlivá družstva jala vytvářet svůj název, vlajku a pokřik. Venku se nám trochu zvedl vítr, proto již další program pokračoval v tělocvičně a nebyl to ledajaký program. Jednotlivá družstva hledala pachatele únosu, naštěstí byl únosce díky indiciím a dobrým vyšetřovacím schopnostem dětí dopaden. Pondělní ráno nás všechny přeneslo rozcvičkou do Asie a poté už k učebnicím. Po obědě jsme se vydali za slunečného počasí mírně blátivou cestou na rozhlednu v Nové Vsi a pojedli své balíčky se svačinou. Ač nás cesta docela zmohla, zažili jsme spoustu dobrodružství a užili si mnoho legrace. V úterý dopoledne jsme opět zapojili mozkové buňky a dokonce si i na slunci přečetli pár stránek v knížkách. Po odpoledním klidu nám počasí příliš nepřálo a naše šifrování jsme museli přesunout do vnitřních prostor hotelu. U vody jsme nakonec zůstali a vyzkoušeli i hotelový bazén. Sluníčko nás provázelo celou středu, která byla výletní. Navštívili jsme hrad Sovinec, kde pan kastelán pro nás připravil sovinecký rébus. Následoval oběd, nezbytný nákup dárků pro nejbližší a jelo se do Pradědovy galerie v Jiříkově. Viděli jsme živé daňky, mluvící dřevěné sochy, muzeum betlémů a jiné zajímavosti. Večer jsme si vybrali film na přání. Čtvrteční den jsme trávili především v lese. Nejprve jsme stavěli lesní domečky a poté se vydali na cestu po obrázcích. Ač jsme chtěli navštívit místní obchůdek, doputovali jsme až ke sjezdovce na Kopřivné. Z nákupů sice pro zavřený obchod nic nebylo, ale my se opět krásně prošli na zdravém vzduchu. Když nám kalendář ukázal pátek třináctého,čekali jsme, co vše nás potká. Jediné neštěstí nakonec bylo vybráno počasím, protože nám celé dopoledne propršelo. Odpoledne se však slunce přece jen ukázalo a tak jsme si venku procvičili zvířata při hře Noemova archa a zároveň se přesunuli do bazénu, čímž jsme náš vodní den uzavřeli.

2. týden: Sobotní den jsme započali výukou a vrhli se na dokončení lesních domečků. Již u oběda nás svou přítomností mile překvapila paní učitelka Farníková a paní zástupkyně Vaněčková. Odpoledne nás čekalo nakupování v různých krámech světa a my se dostali až na Nový Zéland nebo do Paříže. Sobotu jsme zakončili diskotékou s hity na přání a pak už se zachumlali do svých postelí, abychom načerpali dostatek sil na nedělní cestu do Karlovy Studánky. Výšlap to byl náročný, ale všichni jsme jej zvládli. Abychom svým nožkám ulehčili, na zpět jsme se svezli autobusem a na chatě si zahráli hru s ponožkami (čistými, samozřejmě). Pondělní den jsme již tradičně započali výukou, a protože nám počasí vůbec nepřálo, trávili jsme po zbytek dne v budově hotelu. Nakreslili jsme si návrhy vaků a někteří je začali i realizovat. Poté jsme se vyřádili v bazénu a začali se soutěží ve vybíjené a s AZ-kvízem. V úterý jsme nelenošili a ráno se řádně proběhli po okolí. Poté, co jsme se nadýchali čerstvého vzduchu, se rozehřály i naše mozkové závity nad učením a odpoledne už jsme se proběhli po číslech při hře „kolíky“. Středeční den byl opět výletní. Ráno na nás čekal připravený autobus, který nás zavezl do papíren ve Velkých Losinách. Po krátké prohlídce s paní průvodkyní jsme se zúčastnili workshopu, na kterém jsme si vyráběli vlastní papír, tiskli voskem a kreslili tuší. Navštívili jsme také zámeckou zahradu a pak už se rychle vraceli zpět do hotelu, protože nás večer čekala soutěž talentů, na níž se předvedli nejen tanečníci, zpěváci, ale i hráčka na flétnu či vycházející herecké hvězdy. Předposlední den nás čekalo vyhodnocování všech soutěží, než jsme se však do hodnocení pustili, museli jsme ještě některé soutěže definitivně uzavřít. Soutěž družstev byla do posledního dne napínavá a tak se rozhodovalo až při soutěžích v bazénu. A že jsme ten den brali nejen soutěžně, vyzkoušeli jsme i lanovou dráhu a trochu přitom pochytali bronz. Na závěrečný večer se všichni převlékli do kostýmů a rozdali se sladké odměny. A máme tady poslední den. Volejme:“Hurá, slávanazdar ozdravnému pobytu“. Po nekonečném úklidu pokojů jsme se naposled proběhli na sportovním hřišti, poobědvali a vyrazili zpět domů. Cesta byla únavná, mnohé dokonce přivedla ke spánku, ale po závěrečných týmových pokřicích jsme konečně skočili do náruče našich rodičů.


Zpět nahoru …


Matematický Klokan 2018

V březnu 2018 se 248 žáků 2.- 9.ročníku zúčastnilo mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Soutěžící byli podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2.- 3.r.), Klokánek (4.- 5.r.), Benjamín (6.- 7.r.), Kadet (8.- 9.r.). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Kategorie Cvrček

Alexandr Krob, 3.A – 73 bodů

Kategorie Klokánek

Vojtěch Kopal, 5.B – 95 bodů

Kategorie Benjamín

Barbora Mamulová, 6.A – 70 bodů

Kategorie Kadet

Jakub Drahošan, 9.A – 63 bodů

Vítězům blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast.


Zpět nahoru …


Lyžařský kurz 2018 – 1.stupeň

V březnu 2018 se zájemci všech tříd prvního stupně účastnili lyžařského výcviku. Během jednoho týdne jsme každé ráno vyjížděli do nedaleké Horní Lhoty na Vaňkův kopec, kde měly děti možnost si vyzkoušet své lyžařské umění v různých skupinách podle svých dovedností. Počasí nám přálo, často se objevily i sluneční paprsky, sněhové podmínky na sjezdovce byly dobré. Žáci si lyžování užívali a ti, kteří stáli na lyžích poprvé, dělali velké pokroky. Poslední den výcviku přijeli své děti podpořit také rodiče, prarodiče, sourozenci, … Pro malé lyžaře byly totiž připraveny závody ve slalomu. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni diplomy, medailemi i sladkými dobrotami. Lyžařský výcvik byl pro žáky hezkým sportovním zážitkem.


Zpět nahoru …


Slavnostní Roadshow – Ostrava fandí kontinentům

V březnu 2018 se naši žáci pod vedení Mgr. Petry Ryškové zúčastnili Slavnostní Roadshow „Ostrava fandí kontinentům“ a setkání s Bárou Špotákovou, které se konalo v Atletické hale v Ostravě, kde byl pro všechny účastníky připraven pestrý program. Žáci si poměřili síly s ostatními přihlášenými školami ve třech disciplínách – 60m sprint, skok z místa a hod medicinbalem.

Naši školu reprezentovalo družstvo složené z 6 dívek a 6 chlapců z 6. – 8. tříd: Denisa Mazánková, Kristýna Vyoralová, Vanessa Nesnadná, Veronika Bochniová, Kristýna Oczková, Natálie Vítková, Filip Šupík, Radek Vicha, Jan Goj, Vojtěch Gavlas, Petr Sosna a Lukáš Lettovský.

Naším nejúspěšnějším žákem byl Jan Goj, který skončil ve skoku šestý ze 119 přihlášených chlapců. A přesto, že žáci nedosáhli na stupně vítězů, odnesli si z dnešního dne krásný zážitek, drobné ceny a fotky s Bárou Špotákovou.


Zpět nahoru …


Házenkářská liga 2018

Přesně v první jarní den proběhly na ZŠ Nádražní první zápasy jarního kola školní házenkářské ligy, které jsou organizovány pro žáky 4. a 5. ročníku. Naši žáci, kteří zároveň navštěvují kroužek házené na naší škole, se tohoto turnaje pravidelně zúčastňují. V tomto kole ve vyrovnaných zápasech obsadili

1. místo.

K umístění všem hráčům blahopřejeme a věříme, že i v dalších kolech dosáhnou hezkých výsledků.


Zpět nahoru …


První jarní den 2018

I když zima zatím stále vládne, příchodu astronomického prvního jarního dne zabránit nemůže. Ačkoli za okny sněžilo, v prostorách naší školy již vládne jaro. Motýli a čápi zdobí chodbu prvního patra, sluníčka jsou v přízemí, třídy rozkvetly sněženkami, přiletěli první ptáčci a už i medvědi se probouzejí ze zimního spánku. Pokud vás už zima nebaví, nalaďte se jarně aspoň prostřednictvím fotogalerie Mgr. Liany Svobodové.


Zpět nahoru …


Předškoláci na Kamenci – Jarní dílničky 2018

dilnicky-18-001

Jaro klepe na dveře a to je ten správný čas na tradiční Jarní dílničky, které i tento rok uspořádala pro předškoláky i školáky naše škola. Pod vedením paní učitelek i žáků školního parlamentu mohly děti ukázat svou kreativitu, šikovnost a zručnost při kreslení, stříhání, lepení, malování, proplétání, žehlení a jiných činnostech. Do práce se ochotně zapojili i tatínci a maminky, či jiní rodinní příslušníci, kteří k nám se svými dětmi v hojném počtu zavítali. Domů si tak děti odnášely nejen skvělý pocit z dobře vykonané práce, ale i spoustu nádherných výrobků, které jistě ozdobí jejich domovy, či potěší jako dáreček.

Nádhernou atmosféru si můžete vychutnat ve fotogalerii, ale i na fotografiích našeho žáka Daniela Polacha zde.

Děkujeme za Vaši přízeň!


Zpět nahoru …


Chemická olympiáda 2017/2018 – okresní kolo

V únoru 2018 proběhlo školní kolo chemické olympiády, do kterého se pod vedením Mgr. Simony Kyselové zapojilo 18 žáků 9. ročníku. Po vyhodnocení výsledků, do kterých se započítávaly body z teoretické přípravy, praxe a testu, byli vybráni do okresního kola i žáci naší školy. To se konalo začátkem března 2018 v SPŠCH v Ostravě-Zábřehu, ve kterém 23 žáků ostravských škol (převážně gymnázií) ukázalo své teoretické znalosti v testu a praktické dovednosti (kolorimetrie) v laboratoři.

1. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole

a úspěšná řešitelka krajského kola

Zuzana Krajčíková, 9.A

2. místo ve školním kole a účastník okresního kola

Martin Košťál, 9. A

3. místo ve školním kole

Lucie Očenášová, 9. A

Výsledková listina školního kola CHO

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Korfbal – U9 a U11

První březnový den 2018 byl ve znamení úspěchu v korfbale, který se tentokrát hrál na ZŠ Pěší:

kategorie U9 (žáci 2.A)

1. místo

kategorie U11 (výběr žáků 3.-5.r.)

2. místo

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Soutěž dětských recitátorů 2018

V půlce února 2018 proběhla ve školní knihovně přehlídka dětských recitátorů. Soutěžní dopoledne zahájil pan ředitel Mgr. Bc. Marek Sládeček, který si s dětmi popovídal o literatuře, oblíbených knihách, poezii, ale i písňových textech a jeho koníčku – hře na kytaru. Pak už vybraní žáci 1. – 9. tříd, kteří úspěšně prošli třídními koly, soutěžili v pěti kategoriích podle věku. Z každé kategorie mohli do následujícího – obvodního kola – postoupit pouze dva nejlepší, tedy celkem 10 žáků za naši školu. Ale vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché, protože všechny děti byly dobře připravené, šikovné, snažily se a do přednesu daly veškeré své umění, což je vidět i ve fotogalerii Mgr. Liany Svobodové.


Zpět nahoru …


Podpora techniky na Kamenci – exkurze Hyundai – 9.AB

V únoru 2018 se naše deváté třídy zúčastnily exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích. Na začátku exkurze žáci zhlédli informační video o výrobě aut. Následně dostali ochranné brýle, reflexní vesty a sluchátka s přehrávačem. Poté se přesunuli do „vláčku“, kterým se pohybovali po výrobních halách (lisovny, převodovkárny, svařovny a finální montáže) a poslouchali ve sluchátkách komentář. Ve výrobních halách platil přísný zákaz focení. Moc si celou akci užili.Zpět nahoru …


Valentýnská pošta 2018

Již tradičně se u nás ve škole koná tzv. Valentýnská pošta. Všichni žáci mají možnost poslat psaníčko svým milým, kamarádům, přátelům. Děti nezapomínají ani na sourozence a oblíbené učitele, či vychovatelky školní družiny, nebo paní kuchařky. Ve fotogalerii ©Mgr. Liany Svobodové nakouknete do přípravy (vlevo) a průběhu (vpravo) Valentýnské pošty.


Zpět nahoru …


OZO Ostrava – 8.AB

V únoru 2018 se naši osmáci věnovali problematice správného třídění odpadu ve výukovém centru společnosti OZO Ostrava. V rámci výukového programu „Odpady zbavené otazníků“ se zábavnou formou seznámili se zásadami správného třídění. Názorně se přesvědčili, co vše může obsahovat kontejner na směsný odpad a co do něj naopak nepatří. Dozvěděli se také, jaká je další cesta jednotlivých složek komunálního odpadu od okamžiku jeho vzniku až po finální zpracování či likvidaci. V rámci programu také zhlédli 3D výukový film a byli poučeni, že správným tříděním odpadu lze zvýšit životnost velkoplošných skládek. Také se dověděli o zajímavém projektu – prodej bez obalu.


Zpět nahoru …


Královna Koloběžka v Divadle loutek Ostrava – 4.BC

Do ostravského Divadla loutek se v únoru 2018 vydali i naši čtvrtáci. A divadelní představení Královna Koloběžka rozhodně nezklamalo, děti si odnesly příjemné umělecké zážitky.


Zpět nahoru …


Beseda se Zdeňkem Svěrákem

„V únoru 2017 jsme se s paní učitelkou Lianou Svobodovou a čtenářským klubem naší školy vydali do Knihcentra Ostrava na besedu s panem Zdeňkem Svěrákem. Beseda s panem Svěrákem byla tak žádaná, že se tam nedalo skoro nikam sednout, lidé stáli všude okolo i na schodech. Vůbec se ale nedivím. Pan Svěrák byl velmi zábavný. Sotva přišel, hned řekl, že tady u nás v Ostravě máme snad nejlepší publikum. To bylo velmi milé. Kdybych to měla shrnout, tak vám řeknu, že to bylo velmi zajímavé, poučné a zábavné zároveň. Strašně bych si přála ho zase někdy potkat a naslouchat jeho vyprávění.“ (Patricie Holaňová, 8.A)


Zpět nahoru …


Předškoláci na Kamenci – Škola nanečisto 2018

Naše ZŠ již poněkolikáté organizovala akci pro budoucí prvňáčky s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“. Této akce se zúčastnilo asi 40 rodičů s dětmi předškolního věku, které mohly zasednout do školních lavic a spolu s učitelkami si vyzkoušely hodinu výuky. Dětí bylo ve třídě 30 a hravou formou si zkoušely počítat, vybarvovat a také si zazpívaly některé písničky za doprovodu klavíru. Mezitím, co byly děti ve třídě s učitelkami, rodiče byli informováni o dalších akcích pro předškoláky a zápisech v dubnu. Seznámili jsme je s potřebnými doklady, které musí přinést k zápisu a o možnosti odkladu školní docházky. Poté jsme je provedli ve třech skupinách po škole, ukázali jim také prostory ŠD, kde si mohli pohovořit s vedoucí ŠD. Vše jsme zvládli během 45 minut. Na závěr proběhla neformální diskuze s některými rodiči. Děti odcházely spokojené ze školy domů a věříme, že zmizel jejich ostych. Doufáme, že většina z nich také dorazí k našim zápisům a pak je také uvidíme v novém školním roce 2018/19, kdy chceme otevřít dvě 1. třídy.


Zpět nahoru …


Hodina Komenského v Divadle loutek Ostrava – 5.AB

Také žáci pátého ročníku se v únoru 2018 vydali za kulturou do ostravského Divadla loutek . V něm měli možnost zhlédnout divadlo s názvem Hodina Komenského a dozvědět se tak o výrazné osobnosti našich dějin J. A. Komenském. Divadlo bylo velmi zajímavě zpracované a žáci díky němu získali spoustu informací z jeho života a také se mohli přímo zapojit do samotného představení. Ač jsme si v závěru představení trochu posteskli, že nebylo delší, všichni jsme si kulturní dopoledne velmi užili a už teď se nedočkavě těšíme na další.


Zpět nahoru …


Stříhali dohola Josefa Kainara – 9.AB

Výuku v naší škole doplňujeme také pečlivě vybranými divadelním představeními. Naši deváťáci tak v únoru 2018 zhlédli hru Stříhali dohola Josefa Kainara, která byla premiérově uvedena v Divadle loutek 24. listopadu 2017. Představení připomíná sto let od narození předního českého básníka, skladatele a textaře Josefa Kainara, jehož život byl částečně spjat i s Ostravou.


Zpět nahoru …


Amazing Race 2018

Den po vysvědčení, v únoru 2018 náš tým pod vedením Mgr. Viery Dobešové ve složení Katarina Gjoni a Josef Mráz (8.A), Jan Goj a Jindřich Lakomý (8.B), Zuzana Krajčíková a Vilém Štupalský (9.A), Veronika Zaviatičová a Martin Kalus (9.B) přijal výzvu a statečně zabojoval v celoměstské angličtinářské soutěži „Amazing Race“ a kromě 11. místa si odnesl spoustu nových poznatků a zážitků.


Zpět nahoru …


Čtení nás baví – 6.B

Doufáme, že nikdo nepochybuje o tom, jak je čtení pro děti důležité. I ve škole se snažíme podpořit a hlavně rozvíjet dětské čtenářství. V současnosti stejně jako dříve platí, že práce s textem a dobré porozumění jeho obsahu jsou základními předpoklady pro vzdělávání. Ve výuce tak pracujeme nejen s učebnicemi, ale část hodin literatury věnujeme také seznámení s knihami, které děti čtou doma. Vyprávíme si o nich, předčítáme, co nás zaujalo, diskutujeme o žánrech a vhodnosti výběru, navzájem se inspirujeme. V pololetí si pak žáci 6.B tvořili přehled přečtených knih, které výtvarně zpracovali a vystavili.


Zpět nahoru …


Naše první vysvědčení – 1.C


Zpět nahoru …


Krok za krokem – recyklování – 6.B

Druhý úkol v soutěži „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ měl název „Krok za krokem.“ Žáci zjišťovali, kde se nachází nejbližší sběrné místo v okolí naší školy – tedy červený kontejner, do kterého lze odevzdat k recyklaci nepotřebné drobné elektro. Čekal je pohyb v terénu, kreativní práce při tvorbě mapy a také bonusová soutěž – fotoreportáž! Úkolu se zhostili žáci 6.B pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Čepelákové. Posuďte sami, jak se jim to povedlo: -fotoreportáž-


Zpět nahoru …


Recitační soutěž – 1.C

Naši prvňáčci se naučili vtipné básně z básnické sbírky Jana Vodňanského „Šlo povidlo na vandr“ s ilustracemi Aloise Mikulky (např. Jak se píše písnička, Nastoupil pes do tramvaje, Postavil jsem sněhuláka, Dejte mi pastelku) a potom je přednesli před porotou složenou z třídní učitelky Mgr. Vladimíry Rutarové a paní učitelky Mgr. Anny Měrkové. Porota se rozhodla odměnit všechny žáky, protože si ocenění zasloužili, zvládli nelehký úkol a mohou být právem na sebe pyšní.


Zpět nahoru …


The English Alphabet

Pro velký zájem žáků o anglickou soutěž ve spellingu jsme v lednu 2018 připravili The English Alphabet. Přihlášení žáci byli rozděleni do dvou skupin (6. ročníky a 7.-9. ročníky). Paní učitelka Mgr. Viera Dobešová měla zajímavě připravena všechna tři základní kola soutěže na procvičení a zdokonalení anglické abecedy. Do finále vždy z každé skupiny postoupili 3 nejlepší žáci. Jak to všechno dopadlo?

6. ročník

1. místo – Ivo Horák

2. místo – Filip Lhopitaux

3. místo – Michaela Dluhošová

7.- 9. ročník

1. místo – Jindřich Lakomý

2. místo – Leona Bidrmanová

3. místo – Veronika Zaviatičová

Krásné ceny byly ale rozděleny všem zúčastněným, kterým děkujeme za příjemný průběh celé soutěže a výhercům srdečně gratulujeme. (Mgr. Viera Dobešová a Mgr. Blanka Malá)


Zpět nahoru …


Florbal – děvčata – okresní kolo

V okresním kole, které se konalo v lednu 2018,

se naše děvčata v kategorii 7. – 9. ročník umístila

na 4. místě.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt – lyžařský kurz – 7. ročník

Období před Vánocemi tráví naši sedmáci (a také někteří osmáci) v Beskydech, kde v rámci ozdravného pobytu absolvují i lyžařský kurz. Podle slov instruktorů – lepší začátek sezóny, než s takovými hodnými a nadšenými dětmi, si nemohli přát. Ne každý den je počasí ideální – noc před třetím dnem byla teplá a řádila vichřice, takže přes den nejezdily vleky. Děti však měly o zábavu postarané. Dopoledne šly na túru podél sjezdovky a odpoledne jezdily na minilyžích, minisaních a na bobech. K večeru měly relax v bazénu a ve vířivce, či hrály společenské hry. Když se však počasí zase udobří, tak děti hurá na kopec zdokonalovat své lyžařské a snowborďácké umění. A po doplnění spotřebované energie místo pohádky na dobrou noc nezaškodí pohled do historie lyžování obohacený o ukázky extrémního lyžovaní. Součástí zdokonalování našich lyžařů mohou být i procházky a večerní relax v horském wellnes na Bílé. Poslední den lyžařského kurzu byl ve znamení posledního dolaďování formy před závěrečným závodem ve slalomu na lyžích a na snowboardu. Vítězové jednotlivých družstev byli odměněni lyžařskou školou SKI Bílá.

Začínáme-fotogalerie

1. den LV

2. den LV

3. den LV

4. den LV

5. den LV

Pokračujeme – fotogalerie

1. den OZP

2. den OZP

3. den OZP

4. den OZP

5. den OZP

Víkendové střídání posádky – ukončení lyžařského kurzu a pokračování v ozdravném pobytu – bylo ukončeno večerní aktivitou, která jistě přispěla k upevnění přátelských vztahů – při hře „Rande“ se děti po dvojicích rozpovídaly o různých tématech. Na závěr se výborně všichni pobavili při Honzově verzi hry Dostihy. Neděle patřila výletu na Bumbálku. Přiblížení zabezpečil autobus, ale dále se pokračovalo pěšky. Protože napadlo i trochu sněhu, mohli se všichni pustit do soutěže o sněhové městečko, která se velice vydařila. Trochu zmrzlé přivítala děti Masarykova chata a zahřátí výborným čajem se vydali k obědu. S novým pracovním týdnem začala probíhat i výuka – teoretická i praktická. Děti se ponořily do zeměpisných atlasů a matematických rovnic, zhlédli část filmu Smrt krásných srnců a dokument o E. Zátopkovi. Po odpolední vycházce k pramenu Smradlava následoval oblíbený bazén a vířivka, vynikající večeře a večerní program v duchu pohádkových znělek a luxusních značek automobilů. K dalším velice vydařeným aktivitám patřila soutěž „Bauer hledá talent“ a večerní „Barborčino čtení“. Den před odjezdem během vyučování zhlédli film Jan Hus, po obědě se přes zašifrovnou procházku dostali na bazén a večerní diskotéka ukončila všechny aktivity…


Zpět nahoru …


VáNoční čtení 2017 – 10. ročník

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 si cca 45 žáků 1.-9.tříd užilo odpoledne, večer a noc ve škole malinko netradičně. Zúčastnili se totiž jubilejního 10. ročníku velmi oblíbeného „VáNočního čtení“. A protože to bylo kulaté výročí, poprosili jsme děti, aby si přinesly knížky s nejoblíbenější pohádkou. V 17 hodin nám pan ředitel naše jubilejní čtení slavnostně zahájil. Náš host Jan Pomahač, bývalý žák, nyní student VŠ a moderátor rádia Helax, nám přečetl úvodní pohádku. A pak už byla řada na dětech. Děti četly, o nej pohádkách si povídaly, všímaly jsme si jmen spisovatelů a prohlížely si krásné ilustrace.

A aby to děti měly pestřejší, byly pro ně připraveny vánoční dílny, kde si postupně mohly nazdobit a také sníst perníčky, vytvořit voňavý svícen z jablíčka a také medovou svíčku, věštit si budoucnost ze šlupek jablka, přemýšlet, komu věnují vlastnoručně vyrobené přáníčko a užít si tajemnou atmosféru vánočních tradic, např. krájení jablíčka nebo pouštění ořechových lodiček. Nakonec děti večer ukončily společným zpěvem koled. No a pak už se jen uložily ke spánku. Ráno jsme pak všichni společně posnídali a těšili se na slavnostní vánoční dopoledne se spolužáky. Jaká byla atmosféra, to snad poznáte z fotodokumentace (©Liana Svobodová, ©Daniel Polach, ©Veronika Jarešová).

„Velmi děkuji kolegyním Hance Kajfošové, Hance Bayerové, Aničce Měrkové, Lence Kratochvílové a Blance Malé, zástupcům školního parlamentu a školní kuchyni za spolupráci a skvělou organizaci této akce.“ (Mgr.Liana Svobodová)


Zpět nahoru …


Koledníček

V předvánočním týdnu proběhla mezi třídami 2.A a 2.B soutěž Koledníček. Na začátku a na konci tohoto příjemného svátečního odpoledne zazněly koledy zahrané na flétny v podání Martina Sondela a Aničky Mžykové.

1. místo

Petra Mostýnová, 2.B

2. místo

Markéta Vykoukalová, 2.B

3. místo

Julie Lasáková, Johanka Žmolíková a Richard Ščigel, 2.A


Zpět nahoru …


Zlatý Vánoční korfbal 2017 – U9, U11, U13, U16

V ČPP Aréně Ostrava se konal Vánoční turnaj v korfbale – nejdříve v kategoriích U13 a U16, o dva dny později v kategoriích U9 a U11. Ve všech čtyřech kategoriích jsme měli své zástupce, kteří vzorně reprezentovali naší školu a přinesli 3 zlaté medaile – U11, U13, U16 a 1 stříbrnou medaili – U9.

Nejlepší střelci turnajů: Jakub Sieja, 9.B a Valerie Marcinová, 5.A

Nejlepší hráči turnaje U9: Viktorie Kolková, 2.A a Marek Chlebeček, 2.A


Zpět nahoru …


Vánoční jarmark 2017 – poděkování

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho tradičního Vánočního jarmarku:

– našim milým rodičům, prarodičům, příbuzným i přátelům za spoustu krásných výrobků i osobní účast, našim nadšeným žákům, kteří přiložili ruku k dílu při výrobě nádherných ozdob a ukázali své obchodní dovednosti, SRPŠ za štědrý příspěvek i péči o občerstvení jarmarečníků, našim kytaristkám pod vedením Mgr. Barbory Huňkové za krásný umělecký zážitek a všem paní učitelkám za obrovskou pomoc při přípravě a realizaci této akce. Speciální poděkování patří koordinátorkám celého jarmarku – Mgr. Pavle Farníkové a Mgr. Janě Čepelákové.

Věříme, že jste si do svých domovů odnesli nejen spoustu krásných dárečků, ale i pohodovou adventní atmosféru. Fotogalerii Mgr. Liany Svobodové naleznete kliknutím na obrázek.


Zpět nahoru …


Čajový dýchánek čtenářského klubu

To, že se v čtenářském klubu věnujeme knihám, to je samozřejmé. Že se setkáváme se spisovateli na besedách, je skvělé. Z přání žákyň 8. a 9. tříd ale také vyplynulo, že by chtěly zažít knižní čajový dýchánek, jako bývaly kdysi a jak znají z filmů. No proč ne. Pozvaly jsme jejich třídní učitelky, vybraly si téma k povídání a předčítání, které se, jak jinak, týkalo dívek, slečen a žen, uvařily jsme si voňavé čajíky a samozřejmě nesměla chybět bábovka. Autorkou fotografií je Mgr. Liana Svobodová.


Zpět nahoru …


The Christmas Alphabet

Stalo se již tradicí, že je v předvánočním čase pro naše žáky 4. a 5. tříd připravena anglická soutěž ve spellingu. Po třech základních kolech postoupili do finále vždy tři nejlepší žáci z ročníku. Souboj to byl napínavý, atmosféra panovala přátelská. A výsledky?

4. ročník

1. místo – Marek Kladiva

2. místo – Aneta Fochlerová

3. místo – Martin Vykoukal

5. ročník

1. místo – Laura Mokrášová

2. místo – Denis Holub

3. místo – Lukáš Teichmann

Všichni zúčastnění žáci si užili krásné dárky a výherci zajímavé ceny. Děkujeme žákům za účast a výhercům gratulujeme.


Zpět nahoru …


Dětský čin roku 2017

Dobré skutky se dějí a je třeba, aby se o nich vědělo. Dobrosrdečnost, ochotu nezištně pomoci a podpořit své blízké a přátele oceňuje projekt Dětský čin roku. Děti, které by mohly být příkladem nejen pro své vrstevníky, ale také pro dospělé, během roku posílaly své příběhy plné odvahy a dobré vůle do celkem sedmi soutěžních kategorií. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 7. prosince 2017, kdy byli vyhlášeni vítězové již 13. ročníku projektu Dětský čin roku.

Moderátorem slavnostního oceňování byl herec a hudebník Aleš Háma, který je čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku. Své role se při předávání cen zhostili také patroni jednotlivých soutěžních kategorií, herec Jan Révai, spisovatelka Barbara Nesvadbová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka a bývalá miss Lucie Křížková, modelka Lucie Hadašová, moderátorka Zora Jandová, herec Braňo Holiček a zpěvák Zbyněk Drda.

Do projektu Dětský čin roku bylo letos přihlášeno více než 670 příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či Pomoc starším lidem. Třicet nejlepších příběhů vybrala odborná porota, o vítězích pak rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování.

Jsme pyšní, že naše ZŠ Bohumínská má mezi vítězi hned dvojnásobné zastoupení. Zuzana Krajčíková z 9. A zvítězila se svým příběhem Pomoc tancem v kategorii Skupinová pomoc. Dalším oceněným je Daniel Polach z 9. B, který se svým příspěvkem o práci školního parlamentu ZŠ Bohumínská zvítězil v kategorii Dobrý nápad. Oba naši žáci si převzali ocenění v krásných prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice v Praze a získali nejen hodnotné věcné dárky od partnerů projektu a zážitkové odpoledne v Muzeu voskových figurín Grévin, ale pro naši školu také šeky v hodnotě 10.000,- Kč na nákup školních pomůcek.

Zuzce a Danovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i Slezské Ostravy.

Autoři fotografií jsou Mgr. Liana Svobodová a Daniel Polach.


Zpět nahoru …


Mikulášská nadílka 2017

V prosinci 2017 navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky – andílky a čerty. V každé třídě hodné děti pochválili, zlobilům promluvili do duše a všem přinesli malý dárek. Svou přítomností potěšili i mateřské školky v okolí a rodinné centrum Chaloupka Malý svět na Slezské. Dětičky byly statečné, zazpívaly několik písniček, Mikuláši předaly namalované obrázky a za odměnu dostaly balíček se sladkostmi. Autorkou fotogalerie je Mgr. Liana Svobodová.


Zpět nahoru …


Olympiáda z jazyka českého 2017/18 – školní kolo

V prosinci 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka, která je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Těší nás veliký zájem o tuto dobrovolnou soutěž, školního kola se účastnilo 26 žáků 8. a 9. ročníku, kteří řešili dvě části – mluvnickou a slohovou. Téma slohové práce pro kategorii I. znělo „Stalo se to minulý týden“. Zadané úkoly řešili žáci samostatně pod dohledem Mgr. Liany Svobodové, která je i autorkou fotogalerie.

1. místo a postup do okresního kola

Jan Goj, 8.B

2. místo a postup do okresního kola

Anna Dobešová, 9.B

3. místo

Veronika Zaviatičová, 9.B


Zpět nahoru …


O pohár radnice Slezská Ostrava – vybíjená

V listopadu 2017 se žáci 5. ročníku sešli v tělocvičně základní školy Bohumínská, aby změřili své síly a především přesnou „mušku“ ve vybíjené. Turnaje se zúčastnily celkem tři týmy ze Slezské Ostravy – domácí ZŠ Bohumínská a hosté ZŠ Chrustova spolu se ZŠ Pěší. Samotný začátek turnaje byl uveden panem starostou Ing. Romanem Goryczkou, místostarostou Mariem Lyčkou, vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petrou Nitkovou a panem ředitelem Mgr. Bc. Markem Sládečkem. Poté co se zopakovala pravidla hry, mohl začít samotný turnaj.

Vybíjená se hrála celkem na šest kol, přičemž každý z týmů se utkal při čtyřech vzájemných soubojích. Již první zápas mezi ZŠ Bohumínská a ZŠ Chrustova ukázal, že žáci jsou výborně připraveni a při vzájemných soubojích nenechají nic náhodě. Zřejmě i výhoda domácího prostředí nakonec v prvním kole rozhodla o výhře ZŠ Bohumínská skórem 11:4. I ve druhém zápase bylo co sledovat, proti sobě nastoupila ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova tentokráte s vítězstvím 5:12 na straně hráčů v černém – ZŠ Chrustova. I zbylé čtyři zápasy byly plné vydařených akcí a těžkých zákroků. Vyhlášení výsledků bylo plné dojmů a emocí, a ačkoliv mohl zvítězit jen jeden z týmů, nikdo neodešel s prázdnou a všichni se mohli těšit z výher, které pro ně přichystala obec Slezská Ostrava.

1. místo – ZŠ Bohumínská

2. místo – ZŠ Chrustova

3. místo – ZŠ Pěší

Nejlepší hráčka turnaje:

Aneta Macejiková (ZŠ Chrustova)

Nejlepší hráč turnaje:

Matyáš Vosáhlo (ZŠ Bohumínská)

Za organizaci celé akce děkujeme paní učitelce Mgr. Petře Ryškové, velké díky patří radnici Slezské Ostravy za podporu této akce a zakoupení odměn pro soutěžící. V neposlední řadě gratulujeme všem zúčastněným sportovcům a děkujeme publiku za mohutnou podporu.


Zpět nahoru …


Šumná Ostrava 2017/2018 – 10. ročník – kategorie O

Celý letošní rok 2017 je v Ostravě ve znamení historických oslav. Jejich součástí byla i tradiční vědomostní soutěž určená žákům ostravských základních a středních škol Šumná Ostrava. Na přípravě 10. ročníku s Ostravským muzeem organizačně spolupracovalo Wichterlovo gymnázium a poprvé i Základní škola Bohumínská pod vedením koordinátorky Mgr. Hany Bayerové. Po říjnovém korespondenčním prvním kole se 30 nejlepších z každé kategorie potkalo ve finále, které se konalo 28. a 29. listopadu 2017 v Ostravském muzeu. Ve všech kategoriích měla své zastoupení i ZŠ Bohumínská.

Mezi vítěze v nejmladší kategorii se zařadil i žák naší školy

Petr Malý, 1.B.

Svou cenu si převzal z rukou ředitelky Ostravského muzea Jiřiny Kábrtové a náměstka primátora Zbyňka Pražáka na slavnostním zakončení celoročních oslav, které se konalo 29. listopadu na Prokešově náměstí.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Honzovy rady jak na odpady – OZO – 4.AC

V listopadu 2017 našim čtvrtákům poradil Honza, jak je důležité třídit odpady a jak se to dělá správně. Stalo se v OZO Ostrava v rámci vzdělávacího programu Honzovy rady jak na odpady.


Zpět nahoru …


Volba povolání – 9.AB – IPS ÚP v Ostravě

Naši žáci devátých ročníků studují nabídky středních škol, probírají s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Kajfošovou, ale i se svými třídními učitelkami, také s rodiči a kamarády různé možnosti jejich dalšího studia. Během listopadu 2017 navštívily obě 9. třídy Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Ostravě. Během besedy se zde dozvěděli informace k přijímacímu řízení, jaká je situace na trhu práce, vybírali z nabídky Atlasu školství, mohli si vyplnit test se zaměřením na profesní orientaci a také zde bylo nepřeberné množství složek s informacemi k více než stovce povolání. Žáci si tuto besedu a návštěvu IPS ÚP pochvalovali, že jim v mnohém pomohla, nebo aspoň napověděla…


Zpět nahoru …


Halová kopaná – děvčata

Naše děvčata z 8. a 9. ročníku se zúčastnila okresního kola v halové kopané, kde vybojovala konečné 4. místo.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Beseda s mistrem etikety

Další z akcí čtenářského klubu žákyň 8. a 9. ročníku byla beseda s mistrem etikety panem Ladislavem Špačkem. Konala se v listopadu 2017 v Knihcentru. Dle ohlasů nejen žákyň naší školy, ale i ostatních návštěvníků, to byla akce velmi zdařilá. Pan Špaček zaujal vyprávěním zážitků ze setkání s prezidenty, královnou, zahraničními delegacemi. Dal nám spoustu užitečných rad, seznámil nás se základy etikety, pobavil vtipnými historkami a také představil svou novou knihu. Na závěr všem ochotně podepisoval knihy a se zájemci se dokonce i vyfotil.


Zpět nahoru …


Bobřík informatiky 2017

V listopadu 2017 se naše učebna výpočetní techniky zaplnila bystrými žáky se zájmem o technologii, kteří se utkali v národním kole informatické soutěže, kde odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Koordinátorkou soutěže byla Mgr. Jana Čepeláková.

Do online testu, v němž si vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce, se v kategorii Benjamin zapojilo 111 žáků a v kategorii Kadet 64 žáků. Hranici úspěšného řešitele (nad 150 bodů) pokořilo těchto 33 žáků:

Úspěšní řešitelé


Zpět nahoru …


Den v bílé

V pátek 10. listopadu 2017 jsme se v dalším tematickém dni snažili přivolat Martina na bílém koni. Většina dětí i dospělých se oblékla do bílé, doladili doplňky, pedagogové dětem vysvětlili, proč se říká, že přijede Martin na bílém koni a viděli jsme i krásné obrázky bílých koní. A povedlo se nám Martina přivolat?

Samozřejmě!

Na horách v sobotu 11. 11. opravdu sněžilo!


Zpět nahoru …


Soutěž mladých zoologů – ZOO Ostrava

Začátkem listopadu 2017 se soutěžní družstvo ve složení Lubomír Turčík, Ondřej Kaloč, Štěpán Vykoukal, Jana Dangová a Leona Ščerbová (všichni ze 7.r.) vydali do výukového pavilónu ostravské ZOO, kde se zúčastnili přírodovědné soutěže ze života lichokopytníků (koňovitých, tapírovitých a nosorožcovitých). Po ukončení soutěže se prošli ZOO a kochali se krásou rybek, sloního mláděte, ptáčků a ještěrek.


Zpět nahoru …


Popelnice v barvách duhy – 2.B

Na konci října 2017 se naši druháci vypravili do OZO na program „Popelnice v barvách duhy, který je zajímavou formou zasvětil do tajů třídění odpadu. Své zážitky a nové poznatky pak nejen nakreslili na výkres, ale určitě se budou snažit odpad i sami třídit.


Zpět nahoru …


Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – 2017/2018

S novým školním rokem je tady opět soutěž „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Náš první letošní úkol „Vydržím víc a posloužím déle“ byl o obyčejných a nabíjecích bateriích – akumulátorech. Řešením zajímavých úloh jsme získali nové informace a poznatky, které určitě uplatníme v dalším životě. Soutěžní příspěvky zaslaly třídy 4.A, 4.C, 5.B, 6.B, 8.AB a 9.AB.

(Mgr. Pavla Farníková, koordinátor EVVO)


Zpět nahoru …


Den bláznivých účesů

Mezi nejoblíbenější akce pořádané školním parlamentem patří jednoznačně Den bláznivých účesů, a proto ho každý rok v říjnu opakujeme. A každý rok se nestačíme divit, jak hodně kreativní děti, pedagogy, rodiče, prarodiče atd. máme. Ti všichni se našeho bláznivého dne totiž účastní. Buď jako modelové a modelky, nebo jako úžasní kadeřníci a kadeřnice. Jak se nám tento tematický den vydařil, si prohlédněte ve fotogalerii.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou

Na naší škole i v tomto školním roce fungují 2 čtenářské kluby. Pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Barbory Huňkové a pro 2. stupeň pod vedením Mgr. Liany Svobodové. V těchto klubech se snažíme u dětí podpořit čtenářství a zvýšit jejich zájem o knihy. Jednou z aktivit jsou i besedy se spisovateli ve spolupráci s Knihcentrem Ostrava. V pondělí se tak žákyně 2. stupně zúčastnily besedy se spisovatelkou Barbarou Nesvadbovou, která představila svůj projekt Diář.


Zpět nahoru …


Házená – školní liga – stříbrně-bronzový start

V půlce října 2017 jsme odstartovali již 13. ročník Školní házenkářské ligy, kterou pravidelně pořádá ZŠ Nádražní. Naše škola je stálým účastníkem a to v obou kategoriích. A hned na úvod jsme začali úspěšně:

4. ročník – 2. místo

5. ročník – 3. místo

Na další turnaj, který se uskuteční v listopadu 2017, se žáci intenzivně připravují v kroužku házené pod odborným vedením Mgr. Pavla Molnára.


Zpět nahoru …


Beseda se spisovatelkou – 4.B

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hladnov se v říjnu 2017 uskutečnilo setkání žáků 4. třídy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Poutavé povídání bylo zpestřeno dramatizací její pohádky, jejímiž hlavními hrdiny se stali právě naši čtvrtáci.


Zpět nahoru …


Přírodovědný Klokan 2017 – kategorie Kadet

V říjnu 2017 jsme se opět zapojili do oblíbené celorepublikové přírodovědné soutěže v kategorii Kadet. Garantem školního kola byla Mgr. Simona Kyselová. Z 69 žáků 8. a 9. ročníku si nejlépe se směsí otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky poradili tito žáci:

Marcela Lhopitaux, 9.A – 71 bodů

Vojtěch Blahut, 9.A – 70 bodů

Jan Goj, 8.B – 69 bodů

Jindřich Lakomý, 8.B – 69 bodů

Josef Mráz, 8.A – 63 bodů

Martin Košťál, 9.A – 62 bodů

Jan Knapek, 9.B – 62 bodů

Petr Sosna, 8.A – 60 bodů


Zpět nahoru …


Moravskoslezský kraj očima 4.B

V rámci předmětu vlastivěda naši čtvrtáci zažili projektovou hodinu o Moravskoslezském kraji. Projekty plné zajímavostí si žáci nejen sami připravili, ale i prezentovali ostatním spolužákům.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2017 – výsledky kategorie B

V říjnu 2017 se naše škola přidala k online soutěži Logická olympiáda. Garantem školního kola byla Mgr. Jana Čepeláková. V celé ČR se zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599. Mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) se zařadili tito naši žáci:

Josef Mráz, 8.A – kvantil 87,19

Matěj Dutko, 9.B – kvantil 86,34

Dominik Kunce, 9.B – kvantil 77,93

Jindřich Lakomý, 8.B – kvantil 76,46

Martin Kalus, 9.B – kvantil 72,11

Jan Knapek, 9.B – kvantil 68,62

Jaroslav Pietrasz, 8.A – kvantil 61,39

Petr Hikl, 8.B – kvantil 55,18

Jakub Horáček, 8.A – kvantil 48,74

Katarina Gjoni, 8.A – kvantil 25,65


Zpět nahoru …


Projekt – První šance pro každého IV.

Naše škola se dlouhodobě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v oblasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a jiných návykových látek apod. V letošním roce jsou naše aktivity podpořeny rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který na náš projekt První šance pro každého IV. přispěl finanční dotací ve výši 80.000 Kč. Díky této pomoci, i finanční podpoře Městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky. Jednou z nich byl i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohrožené sociálně-patologickými jevy. Pro ty jsme připravili ve dnech 16.-20. října 2017 týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, který byl naplněn sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami (arteterapie, muzikoterapie).

Fotogalerie – Zahájení

Fotogalerie – Aktivity

Fotogalerie – Historická diskotéka

Fotogalerie – 3. den

Fotogalerie – 4. den

Fotogalerie – Zakončení

Závěrečná reflexe školního metodika prevence – Mgr. Hany Bayerové:

„Krásná příroda, spousta zábavy, historický karneval, dovádění v hotelovém bazénu, rukodělné dílny, filmy, procházky v lese a tři košíky hub… Dvacítka našich žáků strávila skvělý týden v Hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se učili čelit rizikům jakými jsou třeba šikana, drogy, alkohol nebo kyberšikana. Pobyt, na který finančně přispěli Moravskoslezský kraj a Městský obvod Slezská Ostrava, se mezi dětmi setkal s nadšením. Doufáme, že za rok pojedeme zase.“


Zpět nahoru …


Zahájení školního roku 2017/2018 – 1.A, 1.B, 1.C

Na ZŠ Bohumínská nastoupilo do 1. ročníku celkem 60 žáků. Všechny prvňáčky letos přivítali hosté ze Slezské Ostravy (místostarostka p. Ing. Vaňková, místostarosta p. Ing. Goryczka a vedoucí odboru školství a kultury p. Mgr. Nitková) i ze statutárního města Ostravy (p. náměstek primátora Ing. Cigánek, p. vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sládečková).

„S počty prvňáčků jsme spokojeni, byli rozděleni do tří tříd po dvaceti. Náš zřizovatel proto nechal kompletně vybudovat novou učebnu pro jednu ze tříd prvňáčků. Na škole bude v roce 2017/18 celkem 420 žáků, z toho na 1. stupni 260 žáků. Hlavní pavilon prošel během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektrorozvodů i rozvodů vody a odpadu. Máme nově vymalovány všechny učebny i chodby a úplně nová jsou také sociální zařízení. S úklidem jsme finišovali až do neděle, 3. září 2017.“

„Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří po celý týden včetně víkendu pomáhali školu připravit na start do nového roku.“

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Zpět nahoru …


Rekonstrukce školy 2017


Zpět nahoru …Komentáře nejsou povoleny.