Archív akcíFotogalerie:

https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz

https://zsbohuminska2.rajce.idnes.czDeváťáci 2019 se loučí…

V pátek 21. června 2019 se loučili naši deváťáci. Zástupci obou tříd, 9.A i 9.B, přednesli slavnostní řeč, pustili vzpomínková videa a v závěru poděkovali všem učitelům, dalším zaměstnancům školy a také svým rodičům. Pak symbolicky předali štafetu současným žákům 8. třídy.

Typy deváťáků – video


Zpět nahoru …


Čteme si navzájem

Přiblížil se konec školního roku, všechno učivo je probráno, známky uzavřeny. To je ten nejlepší čas si ukázat, co umíme. A tak se ve školní knihovně sešli nejstarší žáci naší školy s nejmladšími, tedy deváťáci s prvňáky, kde si v rámci projektu „Kniha ti sluší“ navzájem četli. Devítky se snažily o četbu plynulou s výrazem, o dramatizaci textu, imitaci hlasů tak, aby co nejvíce zaujaly ty nejmladší. Prvňáčci pak svým starším spolužákům předvedli, jak už zvládají písmenka, slova, věty. Dokonce si připravili herecký výstup s pohádkou Budka. Každý prvňáček si pak mohl za odměnu vybrat záložku ze soutěže MISS záložka.


Zpět nahoru …


Projekt „Kniha Ti sluší“ – vyhodnocení

Na naší škole se stále snažíme o rozvoj čtenářských dovedností a podporu čtenářství mnoha způsoby. Letos jsme se zapojili do kampaně „Kniha ti sluší,“která probíhala od konce dubna. Jednou z aktivit byla soutěž o MISS záložku. Té se zúčastnily žáci od 4. do 9. tříd, kteří namalovali dle nich tu NEJ záložku Záložky odevzdané do soutěže pak byly od května vystaveny v prostorách školy a také na Dětském dni. V průběhu výstavy probíhalo hlasování, která záložka je ta nejhezčí. Všechny došlé hlasy byly sečteny a 18. června 2019 bylo 5 žáků, kteří namalovali záložku s nejvyšším počtem hlasů, oceněno.

1. místo (MISS záložka) – Klára Šušlová, 6.A

2. místo – Sofie Sýkorová, 7.A

3. místo – Jiří Kalibán, 7.B

4. místo – Radovan Šnajdr, 6.A

5. místo – Ondřej Bogocz, 7.B

Gratulujeme!


Zpět nahoru …


Matematické soutěže 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 jsme se zapojili do mnoha soutěží a mezi nimi nechyběly ani ty matematické. Úspěšní řešitelé byli na konci školního roku odměněni cenami z příspěvku SRPŠ.

Matematická olympiáda:

Marek Kladiva, 5.C

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Matematický Klokan:

Cvrček – Linda Matušíková, 2.B

Klokánek – Marek Kladiva, 5.C

Benjamín – Petr Caletka, 7.A

Kadet – Jan Goj, 9.B

Pythagoriáda:

Šimon Kristl, 5.C – 5. místo v MsK Ostrava

Marek Kladiva, 5.C

Klára Pijáková, 6.A

Filip Šupík, 7.A


Zpět nahoru …


Mladý záchranář 2019 – Den civilní obrany

V závěru školního roku se žáci základní školy na Bohumínské ulici zúčastnili akce nazvané „Mladý záchranář“. Celá škola si vyzkoušela evakuaci v případě poplachu, žáci pak zhlédli ukázku zásahu hasičů, také slaňování hasiče se psem. Následovala soutěž, která prověřila děti v mnoha dovednostech. V části ochrany obyvatelstva za mimořádných situací se žáci seznámili s varovnými signály, činností při evakuaci obyvatelstva a s použitím improvizovaných prostředků v případě průmyslové havárie.

Připravenost žáků byla zároveň ověřena vědomostním testem. V dopravní výchově byly prověřeny znalosti dopravních předpisů na úrovni potřebné pro cyklisty a rovněž proběhla praktická jízda. Děti si také ověřily své znalosti z oblasti topografie, orientace v přírodě apod. Tato soutěž má již na naší škole tradici, v letošním ročníku soutěžilo celkem 6 družstev. Mezi nejlepší patřila družstva 8. třídy, 5.B a 5.C třídy. Tito účastníci obdrželi hodnotné věcné ceny.


Zpět nahoru …


Metoda CLIL na ZŠ Bohumínská

V letošním školním roce si naši žáci vyzkoušeli novou metodu vzdělávání – Clil. Probíhala na prvním i druhém stupni v rámci zařazení anglického jazyka do nejazykových předmětů fyziky, občanské výuky, zeměpisu, přírodopisu a výtvarné výchovy. Výukové plány tvořili učitelé naší školy ve spolupráci s rodilým mluvčím. Cílem bylo motivovat žáky k získání nových vědomostí a komunikačních dovedností v nejazykových předmětech.

Výuka se stala zajímavější už i tím, že jsme se odklonili od tradičního přístupu v hodinách. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, byli motivování zařazením různých metod výuky – prezentacemi, doplňovačkami, křížovkami, herními aktivitami, hádankami, výklady příběhů souvisejících s probíranými tématy apod. Začátky byly těžké, ale postupně to přinášelo pozitivní výsledky. Kromě získání nových poznatků si žáci zvedli své sebevědomí při komunikaci v angličtině a přátelský vztah k rodilým mluvčím.

Naše škola obdržela na tento projekt neinvestiční příspěvek ve výši 220 000,- Kč, z něhož je možno hradit výuku rodilých mluvčích i nákup učebních pomůcek, a to díky „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2018/2019“, který vyhlásilo statutární město Ostrava.


Zpět nahoru …


Slezskoostravské noviny – 06/2019

V červnovém vydání Slezskoostravských novin najdete mnohé zajímavé informace i o naší ZŠ:

Školní dílny ve slezskoostravských školách (strana 3)

Výuka angličtiny metodou CLIL (strana 4)

Mladí basketbalisti BK HN Ostrava mistry republiky (strana 5)

Slezskoostravské noviny – 06/19


Zpět nahoru …


Slezskoostravská galerie – 6.AB

Netradiční hodiny výtvarné výchovy zažili žáci 6. ročníku. Navštívili se svými vyučujícími Mgr. P. Farníkovou a Mgr. B. Huňkovou Slezskoostravskou galerii a prohlédli si komentovanou výstavu s názvem „Svět zvířat očima Ludvíka Kunce“, známého výtvarníka, publicisty a zoologa. Každé dílo bylo ukázkou, co vše je možné s barvou a štětcem vytvořit a že i na papíře mohou zvířata vypadat jako živá.


Zpět nahoru …


Poklady Landeku – 4.B

Naši čtvrťáci začátkem června 2019 vyrazili na naučnou stezku Landek Parku, kterou přichystala organizace Balónek. Děti plnily na šesti stanovištích nejrůznější úkoly, které se pojily k pověstem Landeku. Program si děti opravdu užily a to i díky slunečnému počasí, které je provázelo po celé dopoledne.


Zpět nahoru …


Dinopark – 1.ABC

Žáci prvních tříd s výletem neotáleli a koncem května 2019 se vydali do nedalekého Dinoparku. Po vstupu do areálu bylo vidět i slyšet celkové nadšení. Autentičnost dinosaurů byla natolik věrohodná, že paní učitelky musely dětem názorně dokázat, že dinosauři opravdu nejsou živí. Žáci si užili dojemné 3D kino, cestu Dinoexpresem a samozřejmě nemohli odjet, aniž by si odvezli jeden až pět suvenýrů. Během výletu začalo pršet, žáci si alespoň ověřili, že nejsou z cukru, a zážitek si nenechali pokazit. Ve škole teď můžeme vidět jejich výtvarné práce inspirované právě školním výletem.


Zpět nahoru …


Dětský den 2019

I v tomto školním roce jsme oslavili Den dětí. Žáci 6.- 7. ročníku navštívili filmové představení „Jak vycvičit draka 3“ v OC Karolina, žáci 8.- 9. ročníku filmové představení „Bohemian Rhapsody“ tamtéž a na děti z 1. stupně čekalo zábavné odpoledne ve spolupráci se SRPŠ, Školním parlamentem, který zde prezentoval svou celoroční práci, a studenty PF OU.

V prostorách školní zahrady, na nádvoří i na školním hřišti děti soutěžily, tvořily, závodily, rozvíjely své dovednosti, ale hlavně se bavily a užívaly si pohodu i přes nepřízeň počasí. Po absolvování všech 16 disciplin si děti vyzvedly balíček se sladkou odměnou, který byl sponzorován SRPŠ. Děti si mimo soutěž mohly zahrát také korfbal. Velikým zážitkem bylo setkání se členy sdružení Sirius a jejich pejsky. Těší nás, že se v průběhu odpoledne k dětem připojili i rodiče, podpořili je v plnění úkolů, společně se sešli u táboráku, popovídali si a např. i opekli připravený špekáček. Doufáme, že i díky SRPŠ budeme v této milé akci nadále pokračovat.


Zpět nahoru …


Project 2019 – Our neighbours

V průběhu měsíce května 2019 odprezentovali žáci 6.-9. ročníku své soutěžní projekty z anglického jazyka na předem dané téma – Our neighbours – Austria, Germany, Poland, Slovakia. Vyučující Mgr. Viera Dobešová, Mgr. Kateřina Lichá a Mgr. Simona Kyselová ve spolupráci s panem Simonem vyhodnotily jednotlivé kategorie a nejlepší tvůrci byli oceněni drobnými cenami a sladkostmi.

Zároveň byla vyhodnocena olympiáda z anglického jazyka a mimořádná cena byla udělena vítězce školního kola

Nikol Vlachové – 9.A,

která naši školu reprezentovala v okresním kole.

Vítězům blahopřejeme, SRPŠ děkujeme za příspěvek na ceny a těšíme se na další ročník soutěže!

6. ročník

Marek Drahošan

Tereza Kubečková

Lenka Martiňáková

David Podešva

7. ročník

Tereza Blačinská

Daniel Číž

Petr Seidler

Veronika Terelmesová

8. ročník

Karolina Arce

Jana Dangová

Markéta Szabová

Leona Ščerbová

9. ročník

Jan Goj

Matěj Hikl

Petr Hikl

Matyáš Sluka


Zpět nahoru …


Předškoláci na Kamenci

Budoucí prvňáčci navštívili v květnu 2019 naše školáky ve výuce, nejdříve z MŠ Zámostní, poté z MŠ Bohumínská. V malých skupinkách se rozdělili do 1. a 2. tříd, usadili se vedle svých budoucích starších spolužáků a spolu s nimi se zapojili do jedné vyučovací hodiny. Ověřili si, že už dnes zvládnou spoustu úkolů, a proto se nástupu do školy vůbec nemusí obávat. Takže připravit aktovky, pouzdra a těšit se na září 2019!


Zpět nahoru …


Mladý vědec 2019 – 3. ročník přírodovědné soutěže

V období od března do května 2019 probíhala na 2. stupni přírodovědná soutěž „Mladý vědec“. V březnu se zapojili všichni žáci a doplnili databázi otázek z předmětů přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. V dubnu proběhla třídní kola soutěže, kterých se zúčastnilo 155 žáků. Z každé třídy postoupila dvojice finalistů do superfinále, které se uskutečnilo 22. května 2019 za účasti ředitele školy Mgr. Bc. Marka Sládečka, učitelů přírodovědných předmětů Mgr. Soni Fajkusové a Mgr. Simony Kyselové, která celou soutěž koordinovala.

Certifikát „Mladý vědec“, dárkový poukaz a sladká odměna:

kategorie 6Jakub Titze, 6.B

kategorie 7Petr Seidler, 7.B

kategorie 8Ondřej Kaloč, 8.r.

kategorie 9Jan Goj, 9.B

2. místo – dárkový poukaz a sladká odměna:

Lukáš Čecháček, 6.A – Adéla Hrabalová, 7.A – Jonáš Sieja, 8.r. – Sabina Bergerová, 9.A

Nejlepší tvůrce otázek – sladká odměna:

Lucie Vargová, 6.A

Soutěž probíhala v bojovném, ale přátelském duchu a ti nejlepší byli po zásluze oceněni. Všichni finalisté z třídních kol se zúčastní interaktivního programu „Holy Odysea“ v U6 Světa techniky v Ostravě. Obrovské díky a pochvala patří žákům třídy 8.r. za bravurní pomoc při organizaci superfinále. Všechny odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což srdečně děkujeme.

Vítězům srdečně blahopřejeme a příští rok se těšíme na 4. ročník soutěže!


Zpět nahoru …


The Bohuminska’s Voice 2019

V tomto školním roce jsme opět uspořádali hudebně-jazykovou soutěž, „The Bohuminska’s Voice. Naši žáci ve dvou kategoriích – 1. stupeň a 2. stupeň – předvedli své zpěvácké umění nejdříve v cizím jazyce v 1. kole soutěže. Postupující do 2. kola o umístění již mohli zpívat v českém jazyce. Velice nás potěšil zájem o tuto soutěž, přihlásilo se 24 žáků, kteří zpívali sólo, či ve dvojicích, buď bez doprovodu, či s hudebním podkladem. Výběr skladeb byl pestrý, slyšeli jsme písně v angličtině, slovenštině, ruštině i ve španělštině.

Kategorie – 1.stupeň

1. místo

Vojtěch Záruba

2. místo

Julie Lasáková a Johanka Žmolíková

3. místo ( ceny)

Adéla Pavlisková a Petra Mostýnová

Tereza Ďurišová

Kategorie – 2.stupeň

1. místo

Jan Goj a Natálie Vítková

2. místo

Laura Pýšová a Natálie Nitrová

3. místo

Laura Mokrášová

a Elen Ioanidisová

Díky štědrému příspěvku SRPŠ, za který touto cestou děkujeme, si všichni soutěžící pochutnali na malé sladkosti za odvahu a ti nejlepší, kterým blahopřejeme, byli odměněni drobnými cenami. Poděkování patří všem paní učitelkám, které se zapojily do organizace – koordinátorka soutěže Mg. Viera Dobešová, členové PK Cizí jazyky – Mr. Kateřina Lichá (fotografka) a Mgr. Simona Kyselová (technik) a jako hudebně odborný člen poroty také Mgr. Liana Svobodová.


Zpět nahoru …


Mladý vědec JUNIOR 2019 – 2. ročník přírodovědné soutěže

I v tomto školním roce jsme se rozhodli rozšírit naši společnost mladých vědců i o spolužáky z 1. stupně, konkrétně ze 4. a 5. ročníku, a proto v období od března do května 2019 probíhala přírodovědná soutěž „Mladý vědec“ i na 1. stupni. V březnu se zapojili všichni žáci a vytvářeli databázi otázek z předmětů přírodověda a vlastivěda. V dubnu proběhla třídní kola soutěže, kterých se zúčastnilo více než 100 žáků. Z každé třídy postoupila dvojice finalistů do superfinále, které se uskutečnilo 07. května 2019 za účasti koordinátorky soutěže na 2. stupni Mgr. Simony Kyselové a Mgr. Markéty Pajdákové, která celou soutěž koordinovala na 1. stupni.

Mladý vědec Junior – 4.AAdriana Górná

Mladý vědec Junior – 4.BMichaela Sládková

Mladý vědec Junior – 5.AAneta Fochlerová

Mladý vědec Junior – 5.BTadeáš Malík

Mladý vědec Junior – 5.CTereza Pavlísková

Nejlepší tvůrci databáze otázek:

Jana Kalejčíková, 4.A – Lia Siváková, 4.A – Va Phuong Thao – Anička, 4.A – Liana Kalajová, 4.B – Samantha Šímová, 4.B – Lukáš Sládek, 4.B – Alexandr Krob, 4.B – Kryštof Pyka, 5.C – Anna Sajdoková, 5.C – Šimona Kristl, 5.C – Tereza Pavlísková, 5.C.

Soutěž probíhala v bojovném, ale přátelském duchu a ti nejlepší byli po zásluze oceněni. Vítězi superfinále získali diplom „Mladý vědec Junior 2019“, dárkový poukaz a sladkost na dobití spotřebované energie. Pochvala patří i žákům 5.C za pomoc při organizaci superfinále. Všechny odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což srdečně děkujeme.

Vítězům srdečně blahopřejeme a příští rok se těšíme na 3. ročník soutěže!


Zpět nahoru …


MS v para hokeji 2019 očima Veroniky Bochniové z 8.r.

Jak už asi víte, od 27. dubna do 4. května 2019 u nás – v Ostravar aréně – probíhalo Mistrovství světa v para hokeji. I když tento sport není moc známý, mne samotnou neskutečně zaujal už jenom tím, že lidé, kteří se tomuto sportu věnují, mají zájem ukázat ostatním, že i s tak velkým handicapem se mohou věnovat sportu stejně jako zdraví hráči. Všechny dny strávené v aréně mne hodně bavily a každým dnem víc a víc…

Ta atmosféra, ty davy fanoušků, to jsem opravdu nečekala ani já, natož tak hokejisté sami. Naši hokejisté předvedli své skvělé výkony a schopnosti, jak umí hrát i přes to, že chodí do zaměstnání a hokeji se věnují pouze ve svém volném čase, oproti ostatním světovým týmům, které se hokeji věnují profesionálně. Už jenom to, že jsme se dostali tak daleko, je úžasné. I když jsme na tomto mistrovství nezískali žádnou medaili, jsou pro nás naši čeští hráči ti nejlepší a mockrát jim děkujeme za jejich neskutečné výkony a pro nás nezapomenutelné zážitky v hledišti.

Ti, kteří tuto atmosféru nezažili, o hodně přišli !!!


Zpět nahoru …


Pálení čarodějnic 2019

Poslední dubnový pátek se naše škola přímo pohádkově proměnila v čarodějnickou akademii. Děti i učitelé ráno vyráběli roztodivné legrační účesy a odpoledne nás čekal čarodějnický rej v kostýmech. Akce probíhala na hřišti i nádvoří školy a celou ji moderovala p. vychovatelka Zuzka Sviderská. Během čarodějnického reje děti soutěžily o sladké odměny, tancovaly a zpívaly. Současně předem určené čarodějky vyšší kategorie na nádvoří věštily z kouzelné koule i kostí a kostiček, vytvářely neuvěřitelné účesy na hlavách mladších kolegyň, učily čarodějnické žáky vytvářet magické amulety a malovat si ten správný kukuč v našem kosmetickém salónu. Na závěr proběhl poslední soud s nezbednou čarodějnicí, za její zlé skutky a za rozdávání pětek našim dětem pan ředitel rozhodl – UPÁLIT! A tak se i stalo, zlou čarodějnici jsme potrestali a spokojeně se rozešli do svých domovů. (Monika Novotná)

Slezská Ostrava – video


Zpět nahoru …


Den bláznivých účesů 2019

Na naší škole mají barevné a tematické dny už dlouholetou tradici. Mezi nejoblíbenější a tím pádem opakující se patří Den bláznivých účesů. V letošním školním roce jsme se bláznivě učesali (nebo neučesali) v pátek 26. dubna 2019 a zároveň jsme tak podpořili další akci, která proběhla v odpoledních hodinách, Pálení čarodějnic.


Zpět nahoru …


Ozdravný pobyt 2019 – 5.ročník

Na konci měsíce března 2019 odcestovali naši páťáci na čtrnáctidenní ozdravný pobyt do Jeseníků. Hned druhý den se díky příjemnému slunečnímu počasí vydali prozkoumat okolí své horské chaty Solitér v Karlově pod Pradědem. Kromě hrátek a sportování v přírodě je čekaly dva celodenní výlety, ten první je zavedl do Velkých Losin, kde si vyzkoušeli výrobu ručního papíru…


Zpět nahoru …


Rozchodník – 1. stupeň

V druhém pololetí pokračují výukové programy, které jsou zaměřeny na environmentální výchovu. Tyto programy proběhly ve třídách na 1. stupni. Žáci navštívili zvířátka „Na statku“, hravou formou se v „Hmyzím povídání“ dozvídali, z čeho se skládá hmyzí tělo, v programu „Noc plná života“ rozpoznávali jednotlivé živočichy s noční aktivitou, v „Putování za chlebem“ sledovali cestu chleba z pole až na stůl a konečně „Bylinkování“ jim prozradilo rozdíl mezi bylinkou a bylinou.


Zpět nahoru …


Paralympijský školní den 2019 očima Jana Goje z 9.B

V pátek 22. března 2019 se k nám do školy dostavil organizační tým složený převážně ze studentů, kteří pomáhají s přípravou mistrovství světa v para hokeji. To se bude konat na přelomu dubna a května v Ostravě. Celý program byl určen pro žáky sedmých tříd, kteří se náramně bavili a získali nové zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jsem obrovským fandou hokeje (zvlášť toho vítkovického), tak jsem se této akce mohl zúčastnit také.

První hodinka v tělocvičně byla sportovní. Mohli jsme si vyzkoušet hrát basketbal na vozíčku, chodit poslepu rovně i po schodech, dokonce jsme si mohli vyzkoušet jízdu na sledge hokejových saních, které byly mírně upraveny, aby mohly normálně jezdit i na suchu. Ačkoliv jsem člověk, který aktivně sportuje, tak vám řeknu, že jízda na takových saních není jen tak. Nejobtížnější bylo se odrážet malými hokejkami od země. Myslím si, že jsem nebyl jediný, který se zapotil.

Druhou hodinu následovala beseda s paralympionikem Tomášem Kvochem, který je člen sledge hokejové reprezentace České republiky. Je to účastník dvou paralympiád a s para hokejem procestoval spoustu zemí světa. Na začátek nám vysvětil pravidla para hokeje, která jsou možná překvapivě stejná jako v normálním hokeji. Věděli jste, že dokonce i v tomto hokeji se pravidelně dějí bitky? Já byl tedy velmi překvapen. Dále vyprávěl o trénincích. Trénují a dřou už od prosince třikrát v týdnu vždy třikrát denně. Zajímavou informací bylo, proč je konkurence tak silná. V USA mají na výběr z 2000-3000 hráčů, zatímco v České republice je hráčů jen 60-80. Kromě hokeje hraje pan Kvoch dokonce i tenis, ping pong nebo jezdí na handbiku, což je kolo předělané na ruční pohon. Potom nám vyprávěl různé příběhy už z života na vozíčku, kdy jel z Pardubic do Plzně na vozíčku a spal pod širákem, nebo když vyšel Sněžku dvakrát v životě po rukou.

Tento člověk je neuvěřitelně zajímavý a stojí za to se o něm dozvědět více, proto jsem se rozhodl udělat s Tomášek Kvochem rozhovor, který určitě bude stát za přečtení. Fotky z této akce jsou zveřejněny ve školní fotogalerii, do které vám doporučuji se podívat (stačí klik na foto). Na závěr bych Vás všechny rád pozval do Ostravar Arény, kde bude od 27. dubna do 4. května 2019 bojovat český tým o nejvyšší příčky z Mistrovství světa v para hokeji a budou potřebovat naši podporu.


Zpět nahoru …


Paralympijský školní den 2019

V pátek 22. března 2019 se naši sedmáci zapojili do speciálního vzdělávacího programu „Paralympijský školní den“, jehož cílem byla tvorba a podpora aktivit, které mají pomoci žákům pochopit vlastní postoje k osobám se zdravotním postižením. V rámci tohoto dne měli žáci besedu s paralympionikem Tomášem Kvochem, který jim přiblížil, jak se hraje sledge hokej. Nejzajímavější pro žáky bylo, když si mohli přímo vyzkoušet mobilitu na vozíku, aktivity pro osoby se zrakovým postižením nebo in line sledge hokej. (Mgr. Petra Ryšková)

Mistrovství světa v para hokeji (známý jako sledge hokej) proběhne 27. 4. – 4. 5. 2019 v Ostravar Aréně. Tato sportovní akce pro sportovce s tělesným postižením patří mezi nejvýznamnější paralympijské sportovní události, které se zúčastní osm nejlepších para hokejových týmů světa (Česko, Kanada, USA, Japonsko, Korea, Itálie, Norsko, Švédsko). Naši žáci budou během mistrovství aktivně podporovat vylosovanou para hokejovou reprezentaci.


Zpět nahoru …


Jarní dílničky 2019

V měsíci březnu se konala druhá z akcí pro předškoláky – Jarní dílničky. Celé přízemí školy se všemi třídami se proměnilo v jarní krajinu s kytičkami, motýlky a ptáčky. Děti pracovaly na osmi stanovištích a pod rukama jim vznikaly krásné výrobky s jarní tematikou. Při práci dětem pomáhali starší spolužáci a paní učitelky. Všechna svá díla si děti odnesly domů ve vlastnoručně vyrobené tašce.


Zpět nahoru …


Žlutozelený den 2019

První jarní den jsme přivítali jak jinak než v typických barvách jara – zelené a žluté. Věříme, že paní Zima při pohledu na rozzářené tváře nás všech pochopila, že její čas pominul, a předala své žezlo miminku Jaru.


Zpět nahoru …


Soutěž dětských recitátorů 2019

Soutěž dětských recitátorů je každoročně vyhlašována MŠMT a naši žáci se jí v hojném počtu účastní. Jak přibývá žáků naší školy, tak také přibývá soutěžících. Letos bylo do školního kola vybráno 82 dětí, a tak jsme se rozhodli rozložit soutěž do dvou dnů. Ve čtvrtek 28. února 2019 soutěžila nejpočetnější 1. kategorie, v pátek 1. března 2019 pak další čtyři kategorie. Vše probíhalo v prostorách krásně zrekonstruované a nově vybavené školní knihovny. Z každé kategorie mohli do následujícího – obvodního kola – postoupit pouze dva nejlepší, tedy celkem 10 žáků za naši školu. Vybrat ty nejlepší ale nebylo vůbec jednoduché, protože všechny děti byly dobře připravené, šikovné, snažily se a do přednesu daly veškeré své umění. Hodnocení se účastnily Mgr. B. Malá, Mgr. P. Farníková, Mgr. J. Čepeláková, Mgr. S. Fajkusová, Mgr. L. Svobodová, dokonce ale i vybraní žáci 8. a 9. ročníků, kteří mají bohaté zkušenosti s recitací z minulých let, popř. sami píšou básně.

Vítězové ŠkK – postup do ObK:

K0(1.třída) – Ema Žmolíková a Karolína Zemánková

K1(2.třída) – Matěj Tvardek, Vojtěch Záruba

K2(5.třída) – Sebastian Ryška, Barbora Kášová

K3(6.třída) – Radovan Šnajdr, Nikola Bergerová

K4(9.třída) – Jindřich Lakomý, Patricie Holaňová

Obvodní kolo se konalo 6. března 2019 ve SVČ Ostrčilova. Velmi nás těší, že i ve velmi silné konkurenci ostatních škol, např. Matičního gymnázia, ZŠ Ostrčilova, PORGu a dalších, se naši žáci prosadili a Matěj Tvardek (2.A) a Sebastian Ryška (5.B) byli vyhodnoceni jako nejlepší a postoupili tak do okresního kola, které se konalo v DDM Ostrava-Poruba 16. března 2019. Oběma žákům velmi děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci a doufáme, že se poezii a recitaci budou věnovat i nadále.

Všem dětem gratulujeme a SRPŠ děkujeme za finanční příspěvek na zajištění odměn a diplomů ve školním kole.


Zpět nahoru …


Lyžařský kurz 2019 – 7. ročník

V rámci ozdravného pobytu na Bílé v Beskydech absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský či snowboardový výcvik, který byl zabezpečen profesionálními instruktory lyžařské školy SUN Ski Bílá a pedagogickými pracovníky naší školy. Úroveň dovedností byla zpočátku velmi různá, někteří žáci zdokonalovali své dovednosti, jiní se učili úplně od základů.

Výcvik probíhal ve Ski areálu Bílá, který patří mezi nejlepší areály v České republice. K dispozici jsou sjezdovky s různým stupněm obtížnosti vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce. K efektivní výuce přispělo rovněž materiální vybavení a zázemí lyžařské školy, které je v rámci Beskyd bezkonkurenční. Přálo nám také počasí, většinou svítilo sluníčko a sněhové podmínky byly po dobu výcviku skvělé.

Praktická výuka na sněhu byla každý den doplňována večerními přednáškami, např. o metodice lyžování a snowboardingu, o chování a bezpečnosti na horách atd. Žáci rovněž zhlédli řadu zajímavých filmových prezentací, kde mohli obdivovat nejlepší světové lyžaře a snowboarďáky.

Své nabyté dovednosti předvedli žáci poslední den výcviku v závodě ve slalomu. Na skvěle připravené trati absolvovali jednokolový závod, čas jim byl měřen elektronickou časomírou. Většina závodníků bravurně zvládla všechny nástrahy trati a v cíli se mohli radovat z dosažených časů. A tady jsou výsledky:

Snowboarďáci:

1.místo – Jakub Binar (20:42)

2.místo – Filip Šupík (22:97)

3.místo – Ester Michálková (26:36)

Lyžaři-A-mírně pokročilí a pokročilí:

1.místo – Adéla Hrabalová (17:52)

2.místo – Jakub Špaňhel (18:35)

3.místo – Ondřej Bogocz (19:45)

Lyžaři-B-začátečníci:

1.místo – Chelsea Vyoralová (20:90)

2.místo – Zuzana Figielová (23:17)

3.místo – Dominik Číž (24:73)

Závěrem lze konstatovat, že lyžařský kurz splnil ve všech ohledech očekávání a všichni žáci se zdokonalili v lyžařských či snowboardových dovednostech. Lze si jen přát, aby i v budoucnu vyznávali aktivní způsob života, třeba na horách, k čemuž je snad nabyté dovednosti a zkušenosti budou motivovat. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výkonům a zase někdy na horách AHOJ! (Mgr. Radim Kofránek, vedoucí OzP)


Zpět nahoru …


Beseda s myslivcem 2019

Dne 1. března 2019 se konala „Beseda s myslivcem“ pro všechny žáky prvních tříd. Role myslivce se báječně zhostil otec jednoho z prvňáčků, pan Holášek. Ten si pro děti připravil obsáhlou sbírku mysliveckých skvostů, ve které si žáci mohli sáhnout například na parohy, lebky a kožichy zvířat, nesměla zde chybět ani myslivecká flinta a patrony. Vyprávění o myslivosti bylo oživeno malou kulturní vložkou, jež obstaraly paní učitelky. Ty se chopily role maminky, Červené Karkulky a vlka. Zmiňovaný vlk naštěstí nerozšířil myslivcovu sbírku a ke spokojenosti všech žáků i nadále učí v 1.C. Tímto bychom chtěli panu Holáškovi poděkovat za čas a nové poznatky, které si žáci z besedy odnesli.


Zpět nahoru …


Chemická olympiáda 2019

V tomto školním roce byla chemická olympiáda zaměřená na plyny a do řešení úloh školního kola se zapojilo 18 žáků 9. ročníku. Nejlepší šestice absolvovala kontrolní test školního kola hned po jarních prázdninách a na základě výsledků vybrala komise okresního kola dva postupující, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v silné konkurenci převážně osmiletých gymnázií z Ostravy, za což jim patří poděkování a veliká gratulace. Výsledky školního a okresního kola:

1. místo ŠK a úspěšný řešitel OK

Jan Goj, 9.B

3. místo ŠKJosef Mráz, 9.A

5. místo ŠKJindřich Lakomý, 9.B

2. místo ŠK a úspěšný řešitel OK

Matěj Kristl, 9.B

4. místo ŠKJakub Horáček, 9.A

6. místo ŠKKatarina Gjoni, 9.A


Zpět nahoru …


Edison 2019

V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu EDISON, a proto přivítala tři zahraniční studenty, kteří si během jednoho týdne v únoru 2019 připravili pro naše žáky od 4. do 9. ročníku dvouhodinové prezentace a aktivity, aby představili svou rodnou vlast. V odpoledních hodinách navštívili i školní družinu, kde se setkali i s dětmi 1.- 3. ročníku. Poslední den i naši deváťáci přednesli krátké prezentace o České republice a Ostravě, připravili typicky naše občerstvení a odevzdali množství dárečků na památku. Naše upřímné poděkování patří hostitelské rodině – paní Sládkové, za celotýdenní péči a bohatý program pro studenty v mimovyučovacím čase. Poděkování patří i SRPŠ za příspěvek na uskutečnění projektu a sponzorům za upomínkové předměty pro naše hosty.

Atmosféru prožitých dní se zahraničními studenty přinášíme v následujících fotogaleriích:

Giviko Bibileishivili, Georgia

Bella Sugiarto, Indonesia

Yukim Xie, China

Goodbye Lesson

Školní družina

Mé osobní poděkování patřím mým kolegyním a kolegům za vstřícný přístup, za pomoc při realizaci projektu a za dodanou fotodokumentaci. (Mgr. Simona Kyselová – koordinátor projektu)


Zpět nahoru …


Amazing Race 2019

V symbolickém dvojkovém dni, v únoru 2019 náš tým žáků z 8. ročníku pod vedením paní asistentky Lucie Krčkové přijal výzvu AHOL SOŠ a statečně zabojoval v celoměstské nejen angličtinářské soutěži „Amazing Race“, která byla letos ve znamení superhrdinů, a kromě 14. místa si odnesl spoustu nových poznatků a zážitků.

– video –


Zpět nahoru …


Zeměpisná olympiáda 2019

V lednu 2019 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 53 žáků ve 3 kategoriích. Vítězi jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 20. února 2019.

Výsledky okresního kola

Kategorie – 6. ročník:

Štěpán Resler, 6.B – 10. místo

Kategorie – 7. ročník:

Petr Seidler, 7.B – 14. místo

Kategorie – 8.-9. ročník:

Jakub Horáček, 9.A – 15. místo


Zpět nahoru …


Předškoláci na Kamenci – Škola nanečisto 2019

Naše ZŠ již poněkolikáté organizovala akci pro budoucí prvňáčky s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“. Této akce se zúčastnili rodiče s dětmi předškolního věku, které mohly zasednout do školních lavic a spolu s učitelkami si vyzkoušely hodinu výuky. Dětí si hravou formou zkoušely počítat, vybarvovat a také si zacvičily.

Mezitím, co byly děti ve třídě s učitelkami, rodiče byli informováni o dalších akcích pro předškoláky a zápisech v dubnu. Seznámili jsme je s potřebnými doklady, které musí přinést k zápisu a o možnosti odkladu školní docházky. Poté jsme je provedli po škole, ukázali jim také prostory ŠD, kde si mohli pohovořit s vedoucí ŠD. Na závěr proběhla neformální diskuze s některými rodiči. Děti odcházely spokojené ze školy domů a věříme, že zmizel jejich ostych.

Doufáme, že většina z nich také dorazí k našim zápisům a pak je také uvidíme v novém školním roce 2019/20, kdy chceme otevřít dvě první třídy.

Zpět nahoru …


Valentýnská pošta 2019

Již tradičně se u nás ve škole koná tzv. Valentýnská pošta. Všichni žáci mají možnost poslat psaníčko svým milým, kamarádům, přátelům. Děti nezapomínají ani na sourozence a oblíbené učitele, či vychovatelky školní družiny, nebo paní kuchařky. Ve fotogalerii ©Mgr. Liany Svobodové nakouknete do průběhu Valentýnské pošty.


Zpět nahoru …


Olympiáda – ČJ – 2019

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

Žáci naší školy se olympiády účastní každoročně. Ve školním kole soutěžilo 24 žáků 8. a 9. tříd. Dva nejlepší – Jan Goj a Matěj Kristl ( 9. B) – pak postoupili do kola okresního, které pořádalo SVČOO. V konkurenci 95 žáků základních škol a víceletých gymnázií plnili nelehké úkoly z gramatiky, následně změřili své síly ve schopnosti napsat originální slohovou práci na zadané téma – Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte.

Jan Goj podal vyrovnané výkony v mluvnické i slohové části a umístil se na krásném 10. místě. Matěj Kristl více bodoval v části slohové a obsadil 51. místo. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Zpět nahoru …


Severní pól – projekt – 1.ABC

První třídy se vydaly až na severní pól prostřednictvím projektu. Seznamovaly se s podnebím, životem Eskymáků a ledních medvědů. Děti z 1. C zkoumaly proměnu vody v led a vyrobily ledové ozdoby na stromy. V 1. B se děti soustředily na dopravu Eskymáků a vyrobily je na saních jako trojrozměrné modely. V 1. A si děti představily, jak asi bydleli a jak se oblékali. Jak se jim to dařilo, ukazuje přiložená fotografie.


Zpět nahoru …


Recyklohraní – Baterkožrout

Při plnění druhého úkolu „Recyklohraní“ měli žáci vytvořit BATERKOŽROUTA – originální sběrnou nádobu na použité baterie. Tohoto úkolu se zhostili žáci 4.A, 5.B a 5.C. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.


Zpět nahoru …


Řemeslo má zlaté dno – 9.AB

Výběr našich deváťáků se zúčastnil soutěže v praktických dovednostech. Šestičlenná družstva v rámci soutěže prošla osmnáct interaktivních stanovišť, na kterých se prezentovalo konkrétní řemeslo nebo obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci vyzkoušeli vlastní předpoklady pro práci v různých oborech, např. elektrotechnik, prodavač, florista, truhlář, obkladač, zdravotnický asistent, elektrikář, ortoticko-protetický technik, kuchař a číšník.


Zpět nahoru …


Dějepisná olympiáda 2019 – okresní kolo

Dne 17. ledna 2019 se na ZŠ Mitušova uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády s tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Jindřich Lakomý, 9.B, který se stal rovněž úspěšným řešitelem okresního kola.

Gratulujeme!


Zpět nahoru …


The English Alphabet 2019

Již tradičně v lednu jsme připravili anglickou soutěž ve spellingu i pro 2. stupeň. Paní učitelka Mgr. Viera Dobešová měla zajímavě připravena všechna tři základní kola soutěže na procvičení a zdokonalení anglické abecedy. Všichni byli po zásluze odměněni díky příspěvku ze SRPŠ. Jak to všechno dopadlo?

1. místo – Jindřich Lakomý, 9.B

2. místo – Kateřina Anežková, 8.r.

3. místo – Ivo Horák, 7.B


Zpět nahoru …


Ledové obrázky – 2.A

Díky mrazivému počasí se naši kreativní druháci konečně dočkali! Začátkem ledna vyrobili neobvyklé ledové obrázky, které uchovávali ve školní mrazničce až do chvíle, kdy teplota venku klesla pod bod mrazu. Potom připravili výstavu těchto obrázků přímo ve školní zahradě a společně si ji prohlédli. Konec výstavy závisí na počasí, proto neváhejte a nakoukněte, jak šikovné druháky máme! (Foto: Eva Hrejsemnou, asistentka pedagoga)


Zpět nahoru …


Sněhové sochy – 2.A

>

Netradiční hodinu výtvarné výchovy a pracovních činností zažili naši druháci – objednali si sníh i sněžení, aby mohli být na chvíli sochaři. Krásně si to užili a jejich díla byla vydařená.


Zpět nahoru …


Malujeme Slezskou 2018

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil spolek Balónek. V předvánočním čase si
ve Slezskoostravské galerii převzali diplomy a věcné ceny výherci čtyř kategorií. Všem vítězům patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy nejen od nás, ale i od organizátorů této akce.

Kategorie do 9 let:

Adéla Pavlisková, Ema Žmolíková, Johanka Žmolíková, Nikola Čudková, Sofie
Blokšová, Melanie Blokšová, Petr Malý

Kategorie 10-11 let:

Kristýna Bambušková, Mário Bardoň, Petra Placková, Šimon Kristl, Adéla Králová

Kategorie 12-13 let:

Klára Šušlová

Kategorie 14-16 let

Marcela Chvostková, Markéta Skupníková, Matěj Kristl, Natálie Mužiková,
Oldřich Kubičík, Jan Goj


Zpět nahoru …


Besídka 2018 – 3.B

Radostné předávání dárků, zpěv koled a ochutnávka cukroví – takto radostnou a skvělou atmosféru prožívali naši třeťáci.


Zpět nahoru …


Koledníček 2018 – 3.AB

V předvánočním týdnu v prosinci 2018 se uskutečnil Koledníček tříd 3.A a 3.B. Děti hrály na flétnu, klavír a zpívaly koledy a za svůj výkon byly odměněny sladkostmi. Vše proběhlo v radostné atmosféře nastávajících svátků.


Zpět nahoru …


Vánoční jarmark 2018 – poděkování

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho tradičního Vánočního jarmarku:

– našim milým rodičům, prarodičům, příbuzným i přátelům za spoustu krásných výrobků i osobní účast, našim nadšeným žákům, kteří přiložili ruku k dílu při výrobě nádherných ozdob a ukázali své obchodní dovednosti, SRPŠ za štědrý příspěvek i péči o občerstvení jarmarečníků, našim hudebníkům pod vedením Mgr. Barbory Huňkové za krásný umělecký zážitek a všem paní učitelkám za obrovskou pomoc při přípravě a realizaci této akce. Speciální poděkování patří koordinátorkám celého jarmarku – Mgr. Pavle Farníkové a Mgr. Janě Čepelákové.

Věříme, že jste si do svých domovů odnesli nejen spoustu krásných dárečků, ale i pohodovou adventní atmosféru.


Zpět nahoru …


Mikuláš 2018

Každoročně první předzvěstí blížících se svátků vánočních je příchod Mikuláše. Ten ani letos nezapomněl a spolu s hodnými anděly a nezbednými čertíky přinesl bohatou výslužku nejen školákům z 1. stupně, ale i dětičkám z mateřské školky.


Zpět nahoru …


The Christmas Alphabet 2018

Tradičně jako v minulých letech si v předvánočním čase pro naše žáky 5. a 6. tříd připravily paní učitelky Mgr. Viera Dobešová a Mgr. Blanka Malá soutěž ve spellingu „The CHristmas Alphabet“. Po třech základních kolech postoupili do finále tři nejlepší žáci, kteří museli být pohotoví a bystří. Souboj to byl napínavý, ale atmosféra panovala přátelská.

Blahopřejeme vítězům:

1. místo – Martin Vykoukal, 5.C

2. místo – Aneta Fochlerová, 5.A

3. místo – Karel Neuwirth, 5.B

Všichni zúčastnění žáci si užili krásné dárky a výherci zajímavé ceny díky příspěvku SRPŠ, za který děkujeme. Výhercům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za aktivní účast.


Zpět nahoru …


Vánoční lucerničky – 2.A

Šikovní žáci z 2.A třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Hanou Smělíkovou vyráběli v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování tyto rozkošné lucerničky.


Zpět nahoru …


Český den s českými vlajkami 2018

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov uspořádalo k 100. výročí vzniku samostatné republiky akci s názvem Český den s českými vlajkami.

A protože naše škola byla opravdu bohatě a nápaditě vyzdobena, napadlo zástupce školního parlamentu, že se zapojíme právě do akce Český den s českými vlajkami. Spočítali jsme všechny vlajky ve třídách, ve školní družině, jídelně, na chodbách apod., pořídili fotodokumentaci a náš počet – úctyhodných 352 vlajek – jsme registrovali. I my jsme se tak zasloužili o český rekord a jako připomínku našeho snažení jsme získali krásný certifikát.

K akci Český den s českými vlajkami, v rámci které bylo nakonec vyvěšeno téměř čtvrt miliónu červenomodrobílých vlajek, se připojili dokonce i vlastenci v kanadském Calgary, v Polsku či Švýcarsku.

Smyslem akce nebyl rekord samotný, ale uvědomění si sounáležitosti a vzbuzení pocitu národní hrdosti. Šlo o to, dát společně i navenek znát, že máme svátek. To se podařilo. Přes 10 tisíc „vlajkových“ fotografií, videí a prezentací a 225 191 registrovaných vlajek je pozoruhodné číslo.


Zpět nahoru …


Zdravý talíř 2018

Ve spolupráci se školní jídelnou proběhla v prvních až pátých ročnících vzdělávací soutěž zaměřená na zdravou výživu s pomocí výživové pyramidy. Vedoucí školní jídelny připravila soutěžní otázky s obrázky a nápovědou. Soutěžní otázky byly pro každý ročník odlišné. První třídy měly na talíř namalovat dle obrázků zdravý oběd, poznat ovoce a zeleninu. Druhé třídy měly stejné zadání, ale rozšířené o větší množství obrázků. Třetí třídy měly na výběr 2 varianty zdravého oběda a dále měly poznat, co je plod a co kořen. Čtvrté třídy doplňovaly podle obrázků zdravou snídani a zdravý oběd ze dvou variant. Pak je čekal další úkol, příběh chleba nebo brambor podle obrázků, které musely správně seřadit. Páté třídy už vybíraly ze dvou variant – zdravou snídani a zdravý oběd. Poté poznávaly podle popisu jednotlivé suroviny. Všechny třídy úkoly splnily. Z každé třídy byly vybrány tři děti, které úkoly splnily nejpřesněji. Pro všechny děti se podařilo zajistit odměnu ve formě jablíčka a mandarinky. Vyhodnocené děti dostaly balíček s ovocem a vánočním bonusem.

1.A

Schon Petr, Martináková Eva, Bangová Kristýna

1.B

Slavický Ondřej, Buchtová Julie, Blokšová Melánie

1.C

Holá Aneta, Zach Samuel, Facuna Adrian

2.A

Kovačová Božena, Swiatek Michal, Filip Sebastian

2.B

Slezáková Tereza, Matušíková Linda, Trojan Adam, Polášková Adéla

2.C

Dzurko David, Facunová Viktorie, Haluza David

3.A

Šulcová Eliška, Tozbey Karolína, Vaněk Adam

3.B

Kubec L., Szurdi Nela, Pavlisková Adéla

4.A

Koukal Ondřej, Vyvialová Klára, Dutková Štěpánka

4.B

Krob Alexandr, Hromadová Agáta, Broschová Zuzana

5.A

Gjoni Llorena, Ščerbová Amálie, Dobeš Vojtěch

5.B

Pastrňáková Bára, Zárubová Barbora, Kaločová Klára

5.C

Sajdoková Anna, Šulc Matěj, Pískovská Viktorie, Nakielný Vojtěch

Velké poděkování patří všem dětem a také všem zapojeným pedagogům.


Zpět nahoru …


Jack and Joe – anglické divadlo – 2. stupeň

Učitelé anglického jazyka zpestřili žákům 7. – 9. ročníku výuku angličtiny návštěvou divadelního představení Jack and Joe v Domě kultury v Ostravě ke konci listopadu 2018. Humorný příběh v anglickém jazyce byl doplněn aktivitami ve třídě před a po představení a vzbudil u žáků velký zájem.


Zpět nahoru …


Ozíci a Skládkoobr – OZO Ostrava – 3.B

Dne 27. listopadu 2018 třída 3.B navštívila OZO. Program nesl název „OZÍCI A SKLÁDKOOBR“. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o třídění odpadu, zasoutěžili si, odvezli si s sebou mnoho zážitků a věcné ceny.


Zpět nahoru …


Turnaj druháků ve vybíjené

V pátek 23. listopadu 2018 se žáci druhých tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené. Za každou třídu soutěžily vždy dvě družstva. A kdo zvítězil? No přece zápal pro hru, radost z pohybu, umění vyhrát i se ctí unést porážku. A to bylo také cílem dvouhodinového sportovního zápolení.


Zpět nahoru …


Beseda s ilustrátorem – 4. ročník

Už víme, jak vznikají ilustrace v knihách… Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se čtvrté ročníky vydaly do hladnovské knihovny, kde je pan ilustrátor Jiří Fixl seznámil s postupem při tvorbě knižních ilustrací a komiksů. Ilustrátor knihy Světoví Češi se rozpovídal nejen o samotné knize, ale také o výrobě jednotlivých ilustrací a samotném tisku knih.


Zpět nahoru …


Dějepisná olympiáda 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Olympiády se účastnilo celkem devět žáků z osmého a devátého ročníku, z toho sedm bylo úspěšných řešitelů.

Blahopřejeme vítězům:

1. místo a postup do okresního kola – Jinřich Lakomý, 9.B – 56 bodů

2. místo – Ondřej Kaloč, 8.r. – 51 bodů

3. místo – Jakub Horáček, 9.A – 49 bodů

Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže byli Jan Goj, Lukáš Lettovský, Matěj Kristl a Štěpán Vykoukal.


Zpět nahoru …


Soutěž mladých zoologů 2018

Dne 15. listopadu 2018 se žáci 6. a 7. ročníku zapojili do „Soutěže mladých zoologů 2018“, kterou již tradičně pořádá Zoologická zahrada Ostrava. Po ukončení soutěžní části si žáci prohlédli zvířata, což se jim bude hodit i v hodinách přírodopisu.


Zpět nahoru …


Bobřík informatiky 2018

Celkem 202 žáků pátého až devátého ročníku se zúčastnilo 11.ročníku celostátní on-line soutěže , která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Cílem soutěže je seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Blahopřejeme vítězům:

5. ročník – KAREL NEUWIRTH

6. ročník – DANIELA TROJANOVÁ

7. ročník – MICHAELA DLUHOŠOVÁ

8. ročník – ONDŘEJ KALOČ

9.ročník – JOSEF MRÁZ – absolutní vítěz školního kola

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.


Zpět nahoru …


Bronzový futsal žáků 2018

Výběr deseti žáků z 6.- 8. ročníku se zúčastnil obvodního kola ve futsale v ZŠ Šenov, odkud si přivezl bronzové medaile.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Šátkový bazar 2018


Zpět nahoru …


Projekt 2018 – Karel Čapek

Karel Čapek je neodmyslitelnou součástí naší literární historie, i proto se žáci 6.-9. ročníku v hodinách českého jazyka pustili do projektu, v nemž zpracovávali jeho jednotlivá díla. Vyvrcholením jejich několikatýdenní práce byla prezentace před ostatními ročníky. Šesťáci přeměnili knihu Devatero pohádek do plakátové podoby, sedmáci dramatizací ztvárnili Povídky z jedné a druhé kapsy, osmáci vytvářeli komiksovou podobu libovolné knihy a deváťáci nás provedli světem svými prezentacemi z Cestopisů.


Zpět nahoru …


Dějepic 2018

Začátkem listopadu 2018 se naši šesťáci spolu s výběrem žáků ze 7.B zúčastnili natáčení pořadu Dějepic. Ten má děti pobavit a přitom jim přiblížit české dějiny, zajímavé osobnosti, spisovatele, panovníky, skladatele a třeba i sportovce.


Zpět nahoru …


Svátek dýní a strašidel 2018

V říjnu se školní družina vždy začíná proměňovat ve strašidelnou dílnu. I letos naše děti tvořily duchy, pavučiny, netopýry, dýně a těmito výrobky si krásně vyzdobily svá oddělení a připravily strašidelné dekorace na naši velkou slavnost. Došlo i na dlabání dýní a povídání černých historek!

Ve středu 24. října 2018 se nám otevřel Slezskoostravský hrad, aby letos naposledy ve svém pohádkové magickém lůně přivítal všechny účastníky naší tradiční slavnosti – Svátku dýní a strašidel. Jako každoročně dorazily princezny, netopýři, čarodějové, čarodějnice a spousta temných bytostí, na které čekal rej her, tanečků a soutěží, kterým masky kouzelně provázel čaroděj Tomáš a jeho pomocníci. Všichni, kteří tento den za námi na hrad přišli, mi potvrdí, že jsme si ho náramně užili i přes vpravdě dušičkové pochmurné počasí.


Zpět nahoru …


„Fajna dilna 2018“ – 6.A/7.B

Žáci 6.A a 7.B měli možnost (v rámci pracovních činností) řemeslo si nejenom osahat a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem. Vyráběli dřevěný stojánek na mobilní telefon, seznámili se s 3D tiskem a navrhli, vyřezali jednotlivé díly, vrtali otvory, brousili, sestavili a nakonec hřebíky spojili konečný výrobek – dřevěnou loď s plachtou.


Zpět nahoru …


Oslavy 100. výročí vzniku ČR na Bohumínské

Naše škola se rozhodla významné 100. výročí vzniku ČR připomenout výzdobou interiéru školy, do které se zapojily všechny ročníky, včetně našich prvňáčků a kterou si můžete prohlédnout ve fotogalerii. O vnější výzdobu se postarali hlavně pedagogové a žáci vyšších ročníků, kteří vše vymysleli a zrealizovali.

V pátek 26. října 2018 si žáci 9. ročníku pod vedením pana učitele Mgr. Kofránka připravili krátkou rozhlasovou relaci, ve které ostatním žákům připomněli, jak vlastně naše republika před 100 lety vznikla. Také většina žáků školy se aktivně zapojila a přišla oblečena v tento den v barvách trikolory.

Také máme naplánovanou oslavu tohoto výročí netradičním způsobem – 100 km v pohybu. Akce je připravena, ale bohužel nemohla nyní proběhnout kvůli nepříznivému počasí. Uskuteční se však v nejbližší době, pokud nám to počasí umožní. Žáci 1. stupně půjdou své km po různých trasách v Ostravě a blízkém okolí. Žákům 2. stupně jsme naplánovali trasy v Beskydech. Dohromady třídy společně ujdou 100 km a tím uctí toto výročí.

„Jsme rádi, že si tak významné výročí připomínáme nejen slovy, ale že je spojujeme i s konkrétní prací a vynaloženým úsilím, které stálo i za zrodem naší republiky.“ (vedení školy)


Zpět nahoru …


Náš den v barvách trikolory

Od vzniku Československa uplynulo 100 let. Zástupci školního parlamentu naplánovali k oslavám barevný den. V pátek 26. října 2018 jsme přišli oblečení v barvách trikolory.


Zpět nahoru …


Recyklace očima mladého vědce

Žáci 9. ročníku se zúčastnili výukového programu Recyklace a voda. Cílem bylo pochopit zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni, uvědomit si možné následky svého chování a vědomě přijmou zodpovědnost za své jednání. V průběhu dopoledne se seznámili s pojmem voda a ochrana vod, v řece Ostravici si ve skupinách vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody , na školní zahradě se snažili zabránit úniku ropy do řeky . Na závěr byl připraven společný program pro všechny dohromady, zpětná vazba a vytvoření plakátu recyklace očima mladého vědce.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2018

V říjnu se 14 žáků 2. stupně zapojilo do logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Nejlepší řešitel naší školy: Josef Mráz, 9.A


Zpět nahoru …


Zasazení lípy ke 100. výročí vzniku ČR

Dne 14. září 2018 proběhla na naší škole slavnostní událost připomínající blížící se výročí založení Československé republiky. Starostka Slezské Ostravy, paní MVDr. Barbora Jelonková spolu s místostarostou pro oblast školství Ing. Romanem Goryczkou a vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petrou Nitkovou zasadili pamětní lípu na pozemku ZŠ Bohumínská v blízkosti školního hřiště. Spolu s lípou byla slavnostně odhalena pamětní deska, která o tomto aktu informuje.

V průběhu několika minut pronesli hosté krátké proslovy a neformálně diskutovali s přítomnými žáky 7. ročníku na téma vzniku Československé republiky před 100 lety. Lípa má nyní přibližně 10 let a my doufáme, že jednou z ní vyroste krásný ztepilý strom, v jehož stínu si budou moci hrát děti z naší školy.

Mgr. Bc. Marek Sládeček – ředitel školy


Zpět nahoru …


Talentcentrum na SPŠCH

V říjnu 2018 se uskutečnila třídenní exkurze pro 4 talentované žáky naší školy (a další žáky základních škol a studenty Střední průmyslové školy chemické v Ostravě) v rámci projektu „Talentcentrum na SPŠCH“. Součástí akce byla exkurze v CHKO Pálava, návštěva archeologického muzea – Archeopark Pavlov, prohlídka Výzkumného ústavu veterinárního v Brně – Medlánkách, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, zábavního vědeckého parku „VIDA centrum“, propasti Macocha s Punkevní jeskyní a Domu přírody Moravského krasu. Celá akce byla zaměřena zejména na propagaci předmětů chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis a setkala se s nadšeným ohlasem všech zúčastněných.


Zpět nahoru …


OZO Ostrava – 2.ABC

Na přelomu září a října 2018 se naši druháci vypravili do společnosti OZO Ostrava. V rámci výukového programu „Popelnice v barvách duhy“ se hravou formou naučili rozpoznat různé materiály a seznámili se se zásadami správného třídění. Své poznatky a zážitky výtvarně ztvárnili.


Zpět nahoru …


Čistíme Ostravici – 6.A

Začátkem října 2018 se třída 6.A vydala na 3. ročník ekologické akce pro město Ostravu pod názvem „Čistíme řeku Ostravici“. Žáci byli nadšeni z krásného počasí, které jim umožnilo vyčistit pravý břeh řeky Ostravice od Loděnice až k lávce u Komenského sadu. Pochvala a poděkování patří všem žákům a pořadateli akce, který měl pro účastníky připraveno občerstvení i odměny.


Zpět nahoru …


Zahájení školního roku 2018/2019 – 1.A, 1.B, 1.C

Na ZŠ Bohumínská nastoupilo do 1. ročníku celkem 62 žáků. Všechny prvňáčky letos přivítali hosté ze Slezské Ostravy (místostarostka p. Ing. Vaňková, místostarosta p. Ing. Goryczka ) a také ze statutárního města Ostravy (p. náměstkyně primátora Doc. Ing. Vozniaková PhD.)

„S počty prvňáčků jsme spokojeni, byli rozděleni do tří tříd po dvaceti. Pro jednu z 1. tříd jsme rekonstruovali kmenovou učebnu. Na škole bude v roce 2018/19 celkem 425 žáků, z toho na 1. stupni 269 žáků. Hlavní pavilon prošel během prázdnin rekonstrukcí některých učeben: učebna anglického jazyka, učebna výpočetní techniky a nakonec i učebna dílen. Také jsme zmodernizovali školní knihovnu a učebnu hudební výchovy. Z prostředků zřizovatele byly zakoupeny 3 nové varné kotle, smažící pánev a konvektomat ve školní kuchyni. Školní kuchyně od 1. září 2018 vyvařuje také pro ZŠ Pěší.“

Do nového školního roku 2018/19 přejeme všem našim žákům i zaměstnancům mnoho sil a úspěchů.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.