Realizované akceFotogalerie:

https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz

https://zsbohuminska2.rajce.idnes.czZeměpisná olympiáda 2019

V lednu 2019 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 53 žáků ve 3 kategoriích. Vítězi jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 20. února 2019.

Výsledky okresního kola

Kategorie – 6. ročník:

Štěpán Resler, 6.B – 10. místo

Kategorie – 7. ročník:

Petr Seidler, 7.B – 14. místo

Kategorie – 8.-9. ročník:

Jakub Horáček, 9.A – 15. místo


Zpět nahoru …


Olympiáda – ČJ – 2019

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

Žáci naší školy se olympiády účastní každoročně. Ve školním kole soutěžilo 24 žáků 8. a 9. tříd. Dva nejlepší – Jan Goj a Matěj Kristl ( 9. B) – pak postoupili do kola okresního, které pořádalo SVČOO. V konkurenci 95 žáků základních škol a víceletých gymnázií plnili nelehké úkoly z gramatiky, následně změřili své síly ve schopnosti napsat originální slohovou práci na zadané téma – Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte.

Jan Goj podal vyrovnané výkony v mluvnické i slohové části a umístil se na krásném 10. místě. Matěj Kristl více bodoval v části slohové a obsadil 51. místo. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Zpět nahoru …


Severní pól – projekt – 1.ABC

První třídy se vydaly až na severní pól prostřednictvím projektu. Seznamovaly se s podnebím, životem Eskymáků a ledních medvědů. Děti z 1. C zkoumaly proměnu vody v led a vyrobily ledové ozdoby na stromy. V 1. B se děti soustředily na dopravu Eskymáků a vyrobily je na saních jako trojrozměrné modely. V 1. A si děti představily, jak asi bydleli a jak se oblékali. Jak se jim to dařilo, ukazuje přiložená fotografie.


Zpět nahoru …


Recyklohraní – Baterkožrout

Při plnění druhého úkolu „Recyklohraní“ měli žáci vytvořit BATERKOŽROUTA – originální sběrnou nádobu na použité baterie. Tohoto úkolu se zhostili žáci 4.A, 5.B a 5.C. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.


Zpět nahoru …


Řemeslo má zlaté dno – 9.AB

Výběr našich deváťáků se zúčastnil soutěže v praktických dovednostech. Šestičlenná družstva v rámci soutěže prošla osmnáct interaktivních stanovišť, na kterých se prezentovalo konkrétní řemeslo nebo obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci vyzkoušeli vlastní předpoklady pro práci v různých oborech, např. elektrotechnik, prodavač, florista, truhlář, obkladač, zdravotnický asistent, elektrikář, ortoticko-protetický technik, kuchař a číšník.


Zpět nahoru …


Dějepisná olympiáda 2019 – okresní kolo

Dne 17. ledna 2019 se na ZŠ Mitušova uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády s tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Jindřich Lakomý, 9.B, který se stal rovněž úspěšným řešitelem okresního kola.

Gratulujeme!


Zpět nahoru …


The English Alphabet 2019

Již tradičně v lednu jsme připravili anglickou soutěž ve spellingu i pro 2. stupeň. Paní učitelka Mgr. Viera Dobešová měla zajímavě připravena všechna tři základní kola soutěže na procvičení a zdokonalení anglické abecedy. Všichni byli po zásluze odměněni díky příspěvku ze SRPŠ. Jak to všechno dopadlo?

1. místo – Jindřich Lakomý, 9.B

2. místo – Kateřina Anežková, 8.r.

3. místo – Ivo Horák, 7.B


Zpět nahoru …


Ledové obrázky – 2.A

Díky mrazivému počasí se naši kreativní druháci konečně dočkali! Začátkem ledna vyrobili neobvyklé ledové obrázky, které uchovávali ve školní mrazničce až do chvíle, kdy teplota venku klesla pod bod mrazu. Potom připravili výstavu těchto obrázků přímo ve školní zahradě a společně si ji prohlédli. Konec výstavy závisí na počasí, proto neváhejte a nakoukněte, jak šikovné druháky máme! (Foto: Eva Hrejsemnou, asistentka pedagoga)


Zpět nahoru …


Sněhové sochy – 2.A

>

Netradiční hodinu výtvarné výchovy a pracovních činností zažili naši druháci – objednali si sníh i sněžení, aby mohli být na chvíli sochaři. Krásně si to užili a jejich díla byla vydařená.


Zpět nahoru …


Malujeme Slezskou 2018

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil spolek Balónek. V předvánočním čase si
ve Slezskoostravské galerii převzali diplomy a věcné ceny výherci čtyř kategorií. Všem vítězům patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy nejen od nás, ale i od organizátorů této akce.

Kategorie do 9 let:

Adéla Pavlisková, Ema Žmolíková, Johanka Žmolíková, Nikola Čudková, Sofie
Blokšová, Melanie Blokšová, Petr Malý

Kategorie 10-11 let:

Kristýna Bambušková, Mário Bardoň, Petra Placková, Šimon Kristl, Adéla Králová

Kategorie 12-13 let:

Klára Šušlová

Kategorie 14-16 let

Marcela Chvostková, Markéta Skupníková, Matěj Kristl, Natálie Mužiková,
Oldřich Kubičík, Jan Goj


Zpět nahoru …


Besídka 2018 – 3.B

Radostné předávání dárků, zpěv koled a ochutnávka cukroví – takto radostnou a skvělou atmosféru prožívali naši třeťáci.


Zpět nahoru …


Koledníček 2018 – 3.AB

V předvánočním týdnu v prosinci 2018 se uskutečnil Koledníček tříd 3.A a 3.B. Děti hrály na flétnu, klavír a zpívaly koledy a za svůj výkon byly odměněny sladkostmi. Vše proběhlo v radostné atmosféře nastávajících svátků.


Zpět nahoru …


Vánoční jarmark 2018 – poděkování

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho tradičního Vánočního jarmarku:

– našim milým rodičům, prarodičům, příbuzným i přátelům za spoustu krásných výrobků i osobní účast, našim nadšeným žákům, kteří přiložili ruku k dílu při výrobě nádherných ozdob a ukázali své obchodní dovednosti, SRPŠ za štědrý příspěvek i péči o občerstvení jarmarečníků, našim hudebníkům pod vedením Mgr. Barbory Huňkové za krásný umělecký zážitek a všem paní učitelkám za obrovskou pomoc při přípravě a realizaci této akce. Speciální poděkování patří koordinátorkám celého jarmarku – Mgr. Pavle Farníkové a Mgr. Janě Čepelákové.

Věříme, že jste si do svých domovů odnesli nejen spoustu krásných dárečků, ale i pohodovou adventní atmosféru.


Zpět nahoru …


Mikuláš 2018

Každoročně první předzvěstí blížících se svátků vánočních je příchod Mikuláše. Ten ani letos nezapomněl a spolu s hodnými anděly a nezbednými čertíky přinesl bohatou výslužku nejen školákům z 1. stupně, ale i dětičkám z mateřské školky.


Zpět nahoru …


The Christmas Alphabet 2018

Tradičně jako v minulých letech si v předvánočním čase pro naše žáky 5. a 6. tříd připravily paní učitelky Mgr. Viera Dobešová a Mgr. Blanka Malá soutěž ve spellingu „The CHristmas Alphabet“. Po třech základních kolech postoupili do finále tři nejlepší žáci, kteří museli být pohotoví a bystří. Souboj to byl napínavý, ale atmosféra panovala přátelská.

Blahopřejeme vítězům:

1. místo – Martin Vykoukal, 5.C

2. místo – Aneta Fochlerová, 5.A

3. místo – Karel Neuwirth, 5.B

Všichni zúčastnění žáci si užili krásné dárky a výherci zajímavé ceny díky příspěvku SRPŠ, za který děkujeme. Výhercům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za aktivní účast.


Zpět nahoru …


Vánoční lucerničky – 2.A

Šikovní žáci z 2.A třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Hanou Smělíkovou vyráběli v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování tyto rozkošné lucerničky.


Zpět nahoru …


Český den s českými vlajkami 2018

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov uspořádalo k 100. výročí vzniku samostatné republiky akci s názvem Český den s českými vlajkami.

A protože naše škola byla opravdu bohatě a nápaditě vyzdobena, napadlo zástupce školního parlamentu, že se zapojíme právě do akce Český den s českými vlajkami. Spočítali jsme všechny vlajky ve třídách, ve školní družině, jídelně, na chodbách apod., pořídili fotodokumentaci a náš počet – úctyhodných 352 vlajek – jsme registrovali. I my jsme se tak zasloužili o český rekord a jako připomínku našeho snažení jsme získali krásný certifikát.

K akci Český den s českými vlajkami, v rámci které bylo nakonec vyvěšeno téměř čtvrt miliónu červenomodrobílých vlajek, se připojili dokonce i vlastenci v kanadském Calgary, v Polsku či Švýcarsku.

Smyslem akce nebyl rekord samotný, ale uvědomění si sounáležitosti a vzbuzení pocitu národní hrdosti. Šlo o to, dát společně i navenek znát, že máme svátek. To se podařilo. Přes 10 tisíc „vlajkových“ fotografií, videí a prezentací a 225 191 registrovaných vlajek je pozoruhodné číslo.


Zpět nahoru …


Zdravý talíř 2018

Ve spolupráci se školní jídelnou proběhla v prvních až pátých ročnících vzdělávací soutěž zaměřená na zdravou výživu s pomocí výživové pyramidy. Vedoucí školní jídelny připravila soutěžní otázky s obrázky a nápovědou. Soutěžní otázky byly pro každý ročník odlišné. První třídy měly na talíř namalovat dle obrázků zdravý oběd, poznat ovoce a zeleninu. Druhé třídy měly stejné zadání, ale rozšířené o větší množství obrázků. Třetí třídy měly na výběr 2 varianty zdravého oběda a dále měly poznat, co je plod a co kořen. Čtvrté třídy doplňovaly podle obrázků zdravou snídani a zdravý oběd ze dvou variant. Pak je čekal další úkol, příběh chleba nebo brambor podle obrázků, které musely správně seřadit. Páté třídy už vybíraly ze dvou variant – zdravou snídani a zdravý oběd. Poté poznávaly podle popisu jednotlivé suroviny. Všechny třídy úkoly splnily. Z každé třídy byly vybrány tři děti, které úkoly splnily nejpřesněji. Pro všechny děti se podařilo zajistit odměnu ve formě jablíčka a mandarinky. Vyhodnocené děti dostaly balíček s ovocem a vánočním bonusem.

1.A

Schon Petr, Martináková Eva, Bangová Kristýna

1.B

Slavický Ondřej, Buchtová Julie, Blokšová Melánie

1.C

Holá Aneta, Zach Samuel, Facuna Adrian

2.A

Kovačová Božena, Swiatek Michal, Filip Sebastian

2.B

Slezáková Tereza, Matušíková Linda, Trojan Adam, Polášková Adéla

2.C

Dzurko David, Facunová Viktorie, Haluza David

3.A

Šulcová Eliška, Tozbey Karolína, Vaněk Adam

3.B

Kubec L., Szurdi Nela, Pavlisková Adéla

4.A

Koukal Ondřej, Vyvialová Klára, Dutková Štěpánka

4.B

Krob Alexandr, Hromadová Agáta, Broschová Zuzana

5.A

Gjoni Llorena, Ščerbová Amálie, Dobeš Vojtěch

5.B

Pastrňáková Bára, Zárubová Barbora, Kaločová Klára

5.C

Sajdoková Anna, Šulc Matěj, Pískovská Viktorie, Nakielný Vojtěch

Velké poděkování patří všem dětem a také všem zapojeným pedagogům.


Zpět nahoru …


Jack and Joe – anglické divadlo – 2. stupeň

Učitelé anglického jazyka zpestřili žákům 7. – 9. ročníku výuku angličtiny návštěvou divadelního představení Jack and Joe v Domě kultury v Ostravě ke konci listopadu 2018. Humorný příběh v anglickém jazyce byl doplněn aktivitami ve třídě před a po představení a vzbudil u žáků velký zájem.


Zpět nahoru …


Ozíci a Skládkoobr – OZO Ostrava – 3.B

Dne 27. listopadu 2018 třída 3.B navštívila OZO. Program nesl název „OZÍCI A SKLÁDKOOBR“. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o třídění odpadu, zasoutěžili si, odvezli si s sebou mnoho zážitků a věcné ceny.


Zpět nahoru …


Turnaj druháků ve vybíjené

V pátek 23. listopadu 2018 se žáci druhých tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené. Za každou třídu soutěžily vždy dvě družstva. A kdo zvítězil? No přece zápal pro hru, radost z pohybu, umění vyhrát i se ctí unést porážku. A to bylo také cílem dvouhodinového sportovního zápolení.


Zpět nahoru …


Beseda s ilustrátorem – 4. ročník

Už víme, jak vznikají ilustrace v knihách… Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se čtvrté ročníky vydaly do hladnovské knihovny, kde je pan ilustrátor Jiří Fixl seznámil s postupem při tvorbě knižních ilustrací a komiksů. Ilustrátor knihy Světoví Češi se rozpovídal nejen o samotné knize, ale také o výrobě jednotlivých ilustrací a samotném tisku knih.


Zpět nahoru …


Dějepisná olympiáda 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Olympiády se účastnilo celkem devět žáků z osmého a devátého ročníku, z toho sedm bylo úspěšných řešitelů.

Blahopřejeme vítězům:

1. místo a postup do okresního kola – Jinřich Lakomý, 9.B – 56 bodů

2. místo – Ondřej Kaloč, 8.r. – 51 bodů

3. místo – Jakub Horáček, 9.A – 49 bodů

Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže byli Jan Goj, Lukáš Lettovský, Matěj Kristl a Štěpán Vykoukal.


Zpět nahoru …


Soutěž mladých zoologů 2018

Dne 15. listopadu 2018 se žáci 6. a 7. ročníku zapojili do „Soutěže mladých zoologů 2018“, kterou již tradičně pořádá Zoologická zahrada Ostrava. Po ukončení soutěžní části si žáci prohlédli zvířata, což se jim bude hodit i v hodinách přírodopisu.


Zpět nahoru …


Bobřík informatiky 2018

Celkem 202 žáků pátého až devátého ročníku se zúčastnilo 11.ročníku celostátní on-line soutěže , která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Cílem soutěže je seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Blahopřejeme vítězům:

5. ročník – KAREL NEUWIRTH

6. ročník – DANIELA TROJANOVÁ

7. ročník – MICHAELA DLUHOŠOVÁ

8. ročník – ONDŘEJ KALOČ

9.ročník – JOSEF MRÁZ – absolutní vítěz školního kola

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.


Zpět nahoru …


Bronzový futsal žáků 2018

Výběr deseti žáků z 6.- 8. ročníku se zúčastnil obvodního kola ve futsale v ZŠ Šenov, odkud si přivezl bronzové medaile.

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Šátkový bazar 2018


Zpět nahoru …


Projekt 2018 – Karel Čapek

Karel Čapek je neodmyslitelnou součástí naší literární historie, i proto se žáci 6.-9. ročníku v hodinách českého jazyka pustili do projektu, v nemž zpracovávali jeho jednotlivá díla. Vyvrcholením jejich několikatýdenní práce byla prezentace před ostatními ročníky. Šesťáci přeměnili knihu Devatero pohádek do plakátové podoby, sedmáci dramatizací ztvárnili Povídky z jedné a druhé kapsy, osmáci vytvářeli komiksovou podobu libovolné knihy a deváťáci nás provedli světem svými prezentacemi z Cestopisů.


Zpět nahoru …


Dějepic 2018

Začátkem listopadu 2018 se naši šesťáci spolu s výběrem žáků ze 7.B zúčastnili natáčení pořadu Dějepic. Ten má děti pobavit a přitom jim přiblížit české dějiny, zajímavé osobnosti, spisovatele, panovníky, skladatele a třeba i sportovce.


Zpět nahoru …


Svátek dýní a strašidel 2018

V říjnu se školní družina vždy začíná proměňovat ve strašidelnou dílnu. I letos naše děti tvořily duchy, pavučiny, netopýry, dýně a těmito výrobky si krásně vyzdobily svá oddělení a připravily strašidelné dekorace na naši velkou slavnost. Došlo i na dlabání dýní a povídání černých historek!

Ve středu 24. října 2018 se nám otevřel Slezskoostravský hrad, aby letos naposledy ve svém pohádkové magickém lůně přivítal všechny účastníky naší tradiční slavnosti – Svátku dýní a strašidel. Jako každoročně dorazily princezny, netopýři, čarodějové, čarodějnice a spousta temných bytostí, na které čekal rej her, tanečků a soutěží, kterým masky kouzelně provázel čaroděj Tomáš a jeho pomocníci. Všichni, kteří tento den za námi na hrad přišli, mi potvrdí, že jsme si ho náramně užili i přes vpravdě dušičkové pochmurné počasí.


Zpět nahoru …


„Fajna dilna 2018“ – 6.A/7.B

Žáci 6.A a 7.B měli možnost (v rámci pracovních činností) řemeslo si nejenom osahat a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem. Vyráběli dřevěný stojánek na mobilní telefon, seznámili se s 3D tiskem a navrhli, vyřezali jednotlivé díly, vrtali otvory, brousili, sestavili a nakonec hřebíky spojili konečný výrobek – dřevěnou loď s plachtou.


Zpět nahoru …


Oslavy 100. výročí vzniku ČR na Bohumínské

Naše škola se rozhodla významné 100. výročí vzniku ČR připomenout výzdobou interiéru školy, do které se zapojily všechny ročníky, včetně našich prvňáčků a kterou si můžete prohlédnout ve fotogalerii. O vnější výzdobu se postarali hlavně pedagogové a žáci vyšších ročníků, kteří vše vymysleli a zrealizovali.

V pátek 26. října 2018 si žáci 9. ročníku pod vedením pana učitele Mgr. Kofránka připravili krátkou rozhlasovou relaci, ve které ostatním žákům připomněli, jak vlastně naše republika před 100 lety vznikla. Také většina žáků školy se aktivně zapojila a přišla oblečena v tento den v barvách trikolory.

Také máme naplánovanou oslavu tohoto výročí netradičním způsobem – 100 km v pohybu. Akce je připravena, ale bohužel nemohla nyní proběhnout kvůli nepříznivému počasí. Uskuteční se však v nejbližší době, pokud nám to počasí umožní. Žáci 1. stupně půjdou své km po různých trasách v Ostravě a blízkém okolí. Žákům 2. stupně jsme naplánovali trasy v Beskydech. Dohromady třídy společně ujdou 100 km a tím uctí toto výročí.

„Jsme rádi, že si tak významné výročí připomínáme nejen slovy, ale že je spojujeme i s konkrétní prací a vynaloženým úsilím, které stálo i za zrodem naší republiky.“ (vedení školy)


Zpět nahoru …


Náš den v barvách trikolory

Od vzniku Československa uplynulo 100 let. Zástupci školního parlamentu naplánovali k oslavám barevný den. V pátek 26. října 2018 jsme přišli oblečení v barvách trikolory.


Zpět nahoru …


Recyklace očima mladého vědce

Žáci 9. ročníku se zúčastnili výukového programu Recyklace a voda. Cílem bylo pochopit zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni, uvědomit si možné následky svého chování a vědomě přijmou zodpovědnost za své jednání. V průběhu dopoledne se seznámili s pojmem voda a ochrana vod, v řece Ostravici si ve skupinách vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody , na školní zahradě se snažili zabránit úniku ropy do řeky . Na závěr byl připraven společný program pro všechny dohromady, zpětná vazba a vytvoření plakátu recyklace očima mladého vědce.


Zpět nahoru …


Logická olympiáda 2018

V říjnu se 14 žáků 2. stupně zapojilo do logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Nejlepší řešitel naší školy: Josef Mráz, 9.A


Zpět nahoru …


Zasazení lípy ke 100. výročí vzniku ČR

Dne 14. září 2018 proběhla na naší škole slavnostní událost připomínající blížící se výročí založení Československé republiky. Starostka Slezské Ostravy, paní MVDr. Barbora Jelonková spolu s místostarostou pro oblast školství Ing. Romanem Goryczkou a vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petrou Nitkovou zasadili pamětní lípu na pozemku ZŠ Bohumínská v blízkosti školního hřiště. Spolu s lípou byla slavnostně odhalena pamětní deska, která o tomto aktu informuje.

V průběhu několika minut pronesli hosté krátké proslovy a neformálně diskutovali s přítomnými žáky 7. ročníku na téma vzniku Československé republiky před 100 lety. Lípa má nyní přibližně 10 let a my doufáme, že jednou z ní vyroste krásný ztepilý strom, v jehož stínu si budou moci hrát děti z naší školy.

Mgr. Bc. Marek Sládeček – ředitel školy


Zpět nahoru …


Talentcentrum na SPŠCH

V říjnu 2018 se uskutečnila třídenní exkurze pro 4 talentované žáky naší školy (a další žáky základních škol a studenty Střední průmyslové školy chemické v Ostravě) v rámci projektu „Talentcentrum na SPŠCH“. Součástí akce byla exkurze v CHKO Pálava, návštěva archeologického muzea – Archeopark Pavlov, prohlídka Výzkumného ústavu veterinárního v Brně – Medlánkách, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, zábavního vědeckého parku „VIDA centrum“, propasti Macocha s Punkevní jeskyní a Domu přírody Moravského krasu. Celá akce byla zaměřena zejména na propagaci předmětů chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis a setkala se s nadšeným ohlasem všech zúčastněných.


Zpět nahoru …


OZO Ostrava – 2.ABC

Na přelomu září a října 2018 se naši druháci vypravili do společnosti OZO Ostrava. V rámci výukového programu „Popelnice v barvách duhy“ se hravou formou naučili rozpoznat různé materiály a seznámili se se zásadami správného třídění. Své poznatky a zážitky výtvarně ztvárnili.


Zpět nahoru …


Čistíme Ostravici – 6.A

Začátkem října 2018 se třída 6.A vydala na 3. ročník ekologické akce pro město Ostravu pod názvem „Čistíme řeku Ostravici“. Žáci byli nadšeni z krásného počasí, které jim umožnilo vyčistit pravý břeh řeky Ostravice od Loděnice až k lávce u Komenského sadu. Pochvala a poděkování patří všem žákům a pořadateli akce, který měl pro účastníky připraveno občerstvení i odměny.


Zpět nahoru …


Zahájení školního roku 2018/2019 – 1.A, 1.B, 1.C

Na ZŠ Bohumínská nastoupilo do 1. ročníku celkem 62 žáků. Všechny prvňáčky letos přivítali hosté ze Slezské Ostravy (místostarostka p. Ing. Vaňková, místostarosta p. Ing. Goryczka ) a také ze statutárního města Ostravy (p. náměstkyně primátora Doc. Ing. Vozniaková PhD.)

„S počty prvňáčků jsme spokojeni, byli rozděleni do tří tříd po dvaceti. Pro jednu z 1. tříd jsme rekonstruovali kmenovou učebnu. Na škole bude v roce 2018/19 celkem 425 žáků, z toho na 1. stupni 269 žáků. Hlavní pavilon prošel během prázdnin rekonstrukcí některých učeben: učebna anglického jazyka, učebna výpočetní techniky a nakonec i učebna dílen. Také jsme zmodernizovali školní knihovnu a učebnu hudební výchovy. Z prostředků zřizovatele byly zakoupeny 3 nové varné kotle, smažící pánev a konvektomat ve školní kuchyni. Školní kuchyně od 1. září 2018 vyvařuje také pro ZŠ Pěší.“

Do nového školního roku 2018/19 přejeme všem našim žákům i zaměstnancům mnoho sil a úspěchů.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Školní rok 2017/2018 – zde


Komentáře nejsou povoleny.