Realizované akceFotogalerie:

https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz

https://zsbohuminska2.rajce.idnes.czVánoční jarmark 2019 – poděkování

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho tradičního Vánočního jarmarku:

– našim milým rodičům, prarodičům, příbuzným i přátelům za spoustu krásných výrobků i osobní účast, našim nadšeným žákům, kteří přiložili ruku k dílu při výrobě nádherných ozdob a ukázali své obchodní dovednosti, Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu, SRPŠ za péči o občerstvení jarmarečníků, našim hudebníkům a recitátorům pod vedením svých pedagogů za krásný umělecký zážitek a všem nadšencům za obrovskou pomoc při přípravě a realizaci této akce. Speciální poděkování patří koordinátorkám celého jarmarku – Mgr. Pavle Farníkové a Mgr. Janě Čepelákové.

Věříme, že jste si do svých domovů odnesli nejen spoustu krásných dárečků, ale i pohodovou adventní atmosféru.


Zpět nahoru …


Den v modré 2019

Která barva je oblíbená mezi kluky a děvčaty?

No přece modrá 🙂

Tak proč si ji neužít – úterý 3. prosince 2019.


Zpět nahoru …


Moje rodné město 2019 – vernisáž fotosoutěže

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž, na které byly oceněni nejlepší fotografové fotosoutěže na téma Moje rodné město. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například slovenský populární herec a moderátor Maroš Kramár, významný slovenský fotograf Peter Konečný, který mimo jiné nafotil kampaň slovenské prezidentky. Záštitu nad fotosoutěží a vernisáží převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Velmi nás těší, že v konkurenci středoškoláků uspěli se svými fotografiemi také žáci naší školy.

Cena předsedy ASK ČR:

Johana Robenková, 5.B a Michal Caletka, 8.A

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje:

Kristýna Kosmová, 8.B

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


30 let svobody – Nejvíc véček – 2019

U příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie vyzvala agentura Dobrý den (zaznamenává rekordy a kuriozity v ČR) veřejnost k vytvoření společného rekordu, který spočívá ve shromáždění co nejvíce fotografií se symbolem vítězství – „véčkem.“ Snaží se tak upozornit na důležitost boje za svobodu a demokracii. I žáci naší školy přispěli svými fotografiemi k vytvoření rekordu.

Více na www.dobryden.cz a www.nejvicvecek.cz/


Zpět nahoru …


Dějepisná olympiáda 2019

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s tématem „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“. Olympiády se účastnilo celkem 8 žáků z osmého a devátého ročníku. Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola – Ondřej Kaloč. O účasti dalších dvou úspěšných řešitelů rozhodne porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol

Výsledky školního kola:

1.místo – Ondřej Kaloč, 9.r. – 58 bodů

2.místo – Štěpán Vykoukal, 9.r. – 47 bodů

3.místo – Petr Seidler, 8.B – 46 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Příroda s otazníky

Dne 20. listopadu 2019 se žáci 6.B (Barbora Zárubová, David Venglář, Klára Kaločová, Richard Turčík, Emma Kolková, Hana Maindová, Kateřina Krajíčková, Karel Neuwirth a Amálie Ščerbová) zúčastnili přírodovědné soutěže ve Středisku mladých přírodovědců v Ostravě – Porubě, kde si ověřili své vědomosti o vodní fauně a floře ČR. Jako odměna všem soutěžícím byla prohlídka místních terárií, akvaristiky a klecí s hlodavci.


Zpět nahoru …


Čtenářský klub v knihovně

Ve středu 20. listopadu 2019 navštívil čtenářský klub žáků 1. stupně spolu s paní učitelkou Barborou Huňkovou Knihovnu města Ostravy, kde se žáci seznámili nejen s prostory dětského oddělení, ale především s velkou spoustou knih. Skvěle připravené a milé paní knihovnice nám věnovaly svůj čas a ukázaly nám nejen celé oddělení, ale také řadu knih. Rozpovídaly se o titulech starších, ale také novějších, což bylo obzvlášť zajímavé. Mnohokrát děkujeme za tak krásné odpoledne a rádi se k vám budeme vracet..


Zpět nahoru …


Mistři vypravěči – 2.C

V úterý 19. listopadu 2019 měli žáci 2.C v pobočce Knihovny města Ostravy na Hladnově besedu na téma „Jak se stát mistrem vypravěčem.“ Paní knihovnice dětem připravily příjemnou a pohodovou atmosféru s knížkami. Dětem se beseda moc líbila a přispěla k tomu, aby z nich byli ještě lepší vypravěči, než tomu bylo doposud.


Zpět nahoru …


Bobřík informatiky 2019

V prvních dvou týdnech listopadu 2019 se naši žáci zapojili do řešení online soutěže Bobřík informatiky.

Výsledky kategorií

Kadet (8.-9. ročník)

Benjamín (7.-8. ročník)

Mini (4.-5. ročník)

– ZDE –

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Pohár radnice Slezské Ostravy 2019

Turnaj O Pohár radnice městského obvodu Slezská Ostrava se uskutečnil dne 14. listopadu 2019 za přítomnosti představitelů Městského obvodu Slezská Ostrava. Zúčastnily se ho čtyři školy ze Slezské Ostravy: Bohumínská, Pěší, Chrustova a Škrobálkova. Chlapci odehráli turnaj v sálové kopané. Dívky zase hrály čtyřhru ve stolním tenise.

Sálová kopaná:

1. místo – ZŠ Bohumínská

2. místo – ZŠ Chrustova

3. místo – ZŠ Škrobálkova

4. místo – ZŠ Pěší

Nejlepší hráč turnaje:

Dominik Rác – ZŠ Chrustova

Čtyřhra ve stolním tenise:

1. místo – ZŠ Bohumínská – Ema Kolková, Michaela Dluhošová

2. místo – ZŠ Chrustova – Adéla Chytilová, Tereza Čanigová

3. místo – ZŠ Pěší – Rebeka Lyčková, Adéla Bezručová

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou sportovní atmosféru.


Zpět nahoru …


Badatelská exkurze 2019

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2019 se šest žáků 8. a 9.ročníku naší školy v doprovodu paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečkové zúčastnilo Badatelské exkurze v rámci aktivit projektu Střední průmyslové školy chemické „Talentovaní žáci SŠ a ZŠ bádají společně“. Zatímco v minulém školním roce byla cílová lokalita exkurze Pálava a Jižní Morava, letos jsme zamířili do Východních Čech, konkrétně do oblasti Adršpašsko-Teplických skal.

První den žáci navštívili Mladečské jeskyně na Olomoucku a planetárium v Hradci Králové. Druhý den žáci plnili badatelské úkoly, které jim byly zadány již na 1. přípravném setkání na SPŠCHv říjnu 2019, v Adršpašsko-Teplických skalách. V tomto dni žáci také navštívili Broumovské stěny s loveckým zámečkem Hvězda. Třetí den žáci prošli naučnou stezku Teplických skal „Skály – Bischofstein“ a následně přejeli autobusem do ZOO Dvůr Králové, kde vyplňovali ve skupinách pracovní listy.

Žáci byli dvě noci ubytováni v zámku Skály – Bischofstein v Teplicích nad Metují. Tento projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava. Program s odborným výkladem po celou dobu exkurze (geografie a dějepis dané oblasti) zajišťovala pořádající škola Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě – Zábřehu. Badatelské skupiny žáků se setkají znovu v listopadu 2019 a v lednu 2020 budou své práce prezentovat na Badatelské konferenci SPŠCH.


Zpět nahoru …


Silver Oxford Illustrator 2019

Vynikajícího výsledku dosáhla dne 24. října 2019 naše žákyně

Karolina Arce, 9.r.

v 8. ročníku celoměstské anglicko-výtvarné soutěže

Oxford Illustrator, kde obsadila

2. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!


Zpět nahoru …


Fajna dilna – 8.A

Řemeslo má zlaté dno aneb Ten umí to a ten zas tohle … Přišli jsme v pátek 18. října 2019, vyzkoušeli jsme a moc se nám to líbilo – šití na šicím stroji, keramická dílna, základy svařování i výroba ptačí budky… Třída 8.A děkuje realizátorům tohoto báječného projektu:

Fajna Dilna Ostrava


Zpět nahoru …


Přírodovědný klokan 2019

Ve středu 16. října 2019 se naši deváťáci zapojili do řešení 24 otázek celorepublikové soutěže Přírodovědný Klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Školní výsledky kategorie Kadet:

1. místo – Veronika Bochniová

2. místo – Radek Vícha

3. místo – Kateřina Anežková

Blahopřejeme!

Soutěžní úlohy kategorie Kadet


Zpět nahoru …


Maraton v aerobiku 2019

Dne 15. října 2019 proběhl 5. ročník Aerobik maratonu, kterého se letos zúčastnilo 53 žáků ze čtyř ostravských základních škol. V maratonu, který trval 4 hodiny s přestávkami, se soutěžilo ve 4 etapách. Soutěžící si pod vedením zkušené lektorky aerobiku nejdříve nacvičili a osvojili sestavy v aerobiku, step aerobiku a v zumbě. V závěrečné soutěžní etapě předvedli všechny sestavy najednou.

A jak se dařilo našim soutěžícím?

Kategorie mladší žáci:

2. místo – Adéla Králová

Kategorie starší žáci:

1. místo – Jana Dangová

3. místo – Lucie Vargová

Vítězům blahopřejeme, všem ostatním soutěžícím tleskáme za předvedené sportovní výkony. Zároveň děkujeme lektorce aerobiku a všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, především garantovi této soutěže Mgr. Petře Ryškové.


Zpět nahoru …


Moje tělo – 1.BC

Naši prvňáčci v říjnu 2019 navštívili interaktivní výstavu „Moje tělo“ ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. Výstava se všem moc líbila a odnesli si z ní i spoustu nových poznatků.


Zpět nahoru …


Kameňáci v akci

Určitě jste si všimli, že na naší škole vychází školní časopis Kameňák. Články jsou různorodé a o řadu z nich se postarali také žáci čtvrtého až devátého ročníku. Věrní přispěvatelé si za svou aktivitu zasloužili odměnu, i proto jsme 9. října 2019 společně vyrazili na minigolf, kde jsme si zahráli také šipky, vyzkoušeli lasersnaper, ale i probrali náměty na články v tomto školním roce. Zábavné odpoledne jsme si moc užili a snad se brzy dočkáme nějakého pokračování.


Zpět nahoru …


Ozíci a Skládkoobr – 3.AB

Žáci 3.A a 3.B navštívili v pátek 11. října 2019 OZO v Ostravě Kunčicích. Hravou formou se naučili rozpoznat nejrůznější materiály a třídit odpady. Veselé písničky skřítků Ozíků děti navedly, jak bojovat se zlým Skládkoobrem. Žáci se zamýšleli také nad obsahem jednotlivých kontejnerů na odpady. Za svou snahu pak byli všichni na závěr odměněni drobnými propagačními předměty.


Zpět nahoru …


Fajne dilny – 8.B

V současné době se hodně mluví o tom, že se nedá sehnat dobrý řemeslník, že všechny děti chtějí na gymnázia. Abychom trošku přiblížili svět řemesel starším žákům, navštívili jsme v pátek 11. října 2019 FAJNOU DÍLNU v Dolní oblasti Vítkovic.

Žáci 8.B si vyzkoušeli práci na pásové pile a všichni zvládli řez, dokonce následně i svařování. Užili si práci s keramickou hlínou a vymodelovali si misku. Bez ohledu, zda kluk či dívka, ušili si polštářek. Nejvíc času žákům pak zabrala výroba ptačích budek, které chceme rozvěsit v areálu školní zahrady. Dopoledne jsme si opravdu užili. Velké díky patří velmi příjemným lektorům a lektorkám, kteří nás celou dobu provázeli, učili nové zajímavé činnosti a trpělivě nám pomáhali.


Zpět nahoru …


Halová kopaná 2019 – chlapci

Vítězství v obvodním kole halové kopané si vybojovali naši chlapci ze 6. a 7. ročníku v pondělí 07. října 2019 v Šenově a postoupili ve své kategorii HIII do okresního kola této soutěže.

Nejlepší hráč turnaje:

Maxim Pilař, 7.A

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Den v červené 2019

Každý rok pořádá školní parlament barevné a tematické dny. Ani v letošním školním roce to nebude jinak. Hledali jsme barvu, do které bychom se napoprvé oblékl,i a nový člen parlamentu Alex Zacpal, žák fotbalové třídy, navrhl červenou. Naši fotbalisté jsou totiž ve škole hodně viditelní právě díky jednotným červeným dresům, mikinám a bundám. Návrh se nám líbil. Do samotné červené jsme se totiž ještě nikdy neoblékli, vždy to bylo jen v kombinaci s jinými barvami. No a v úterý 1. října jsme takto symbolicky kluky přivítali ve škole.


Zpět nahoru …


Evropský strom pozdravů 2019

Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si připomněli Evropský den jazyků, který vznikl z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku v roku 2001. Každá třída se naučila dva pozdravy, napsala je na podzimem zabarvené lístky a tyto přilepila na společný strom – celkem 46 pozdravů členských krajin Rady Evropy. Celou akci organizoval tým z 8. A – Ester, Anet, Naty, Barborka, Sofi, Petr a Michal pod vedením jejich třídní učitelky. Poděkovaní patří všem spolutvůrcům našeho Evropského stromu pozdravů – žákům i pedagogům.


Zpět nahoru …


Zájmové kluby 2019/2020

V září 2019 zahájily na naší škole svou činnost zájmové kluby pod hlavičkou projektu „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Bohumínská“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Tyto kluby sdružují žáky 1. nebo 2. stupně ZŠ a také děti ze ŠD.

Ve dvou Čtenářských klubech – pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Barbory Huňkové a pro děti ze ŠD pod vedením Mgr. Jany Kodrlové se snažíme u dětí podpořit čtenářství, čtenářskou gramotnost a zvýšit jejich zájem o knihy.

V Klubu logických a deskových her si žáci procvičí nejen logické uvažování, rozšiřují si slovní zásobu a všeobecné vědomosti, ale rozvíjejí si i další vlastnosti a schopnosti – soustředění, koncentraci, komunikaci, spolupráci, vzájemnou pomoc, postřeh, rozvahu při rozhodování a také trpělivost.

Každý pátek ráno probíhá Pěvecký kroužek pod vedením Mgr. Barbory Huňkové pro 1. i 2. stupeň ZŠ, ve kterém se děti učí správně pracovat s hlasem, ale také nacvičují oblíbené populární písně. Je otevřen dalším zájemcům.

Ve dvou Badatelských klubech – pro 1. stupeň ZŠ pod vedením Mgr. Soni Fajkusové a pro děti ze ŠD pod vedením Mgr. Simony Kyselové – zkoumáme, experimentujeme a odhalujeme tajemství přírodních věd.


Zpět nahoru …


Adaptační dopoledne – 6.AB

Počátkem školního roku absolvovali žáci 6.A a 6.B adaptační program, který měl za cíl především stmelení a vzájemné poznání nově vytvořených třídních kolektivů. Program byl realizován ve školní tělocvičně, kde se šesťáci účastnili pestré škály aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a porozumění, sebepoznání i poznání ostatních.

Pod vedením členů Školního poradenského pracoviště a za aktivní účasti třídních učitelek žáci absolvovali spoustu her seznamovacích, pohybových, komunikačních, týmových, tvořivostních a dramatických, vše za dodržení principů a metod zážitkové pedagogiky. Děti se všeho účastnily s chutí a elánem, a tak čtyřhodinový program uběhl velice rychle. Bylo to dopoledne plné her a zábavy, které jistě přispělo k usnadnění a urychlení vytvoření nových třídních týmů fungujících na pozitivních základech.


Zpět nahoru …


Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo na naší školu 20 nových žáků do 7. a 8. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

Další informace – FB Slezská Ostrava


Zpět nahoru …


Zahájení šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám opět po roce všem popřál úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020. V tomto školním roce jsme přivítali mj. více než 60 prvňáčků zařazených do tří tříd a také nově vzniklou třídu fotbalových talentů, kteří byli vybráni Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje a budou se u nás vzdělávat.

Na začátku školního roku nás čekají některé změny a úpravy v organizaci výuky v souvislosti s dosud probíhající rekonstrukcí školy. Chystáme pro žáky rozsáhlou modernizaci prostor v přízemí hlavního pavilonu, kde budujeme dvě nové učebny a nové šatní prostory.

Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k některým omezením v příchodu a odchodu žáků do/ze školy. Krček bude částečně uzavřen, proto žáci budou vcházet do školy jiným vchodem. Mají dvě možnosti: buď z ulice Bohumínská, nebo bočním vchodem z parkoviště do tělocvičny (bezpečnost žáků je pro tento vchod zajištěna oplocením). Žádáme proto rodiče o maximální opatrnost při příjezdu automobilem do areálu školy. Zároveň chci připomenout, že po dobu rekonstrukce školy bude omezena kapacita parkovacích míst na nádvoří.

Žáci budou vpouštěni uvedenými dvěma vchody od 07:40 hod. Jak jsme již avizovali na třídních schůzkách v červnu 2019, první vyučovací hodina začíná pro všechny ročníky v 08:00 hod! Nový časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek najdete výše. Žáci s ním byli seznámeni první den školního vyučování.

Krčkem (který je z části průchozí ve směru od mateřské školy ke dveřím vedoucím do školní jídelny) budou žáci odcházet ze školy. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po výuce v prostorách krčku u jídelny, kde bude zajištěn stálý dohled. Předpokládáme, že všechna tato mimořádná opatření budou v platnosti do konce října 2019, kdy bude rekonstrukce ukončena.

Úspěšný start do nového školního roku Vám přeje vedení školy.

Nové časy zvonění

Nový Školní řád


Zpět nahoru …Školní rok 2018/2019 – zde


Komentáře nejsou povoleny.