Realizované akceFotogalerie:

https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz

https://zsbohuminska2.rajce.idnes.czOzíci a Skládkoobr – 3.AB

Žáci 3.A a 3.B navštívili v pátek 11. října 2019 OZO v Ostravě Kunčicích. Hravou formou se naučili rozpoznat nejrůznější materiály a třídit odpady. Veselé písničky skřítků Ozíků děti navedly, jak bojovat se zlým Skládkoobrem. Žáci se zamýšleli také nad obsahem jednotlivých kontejnerů na odpady. Za svou snahu pak byli všichni na závěr odměněni drobnými propagačními předměty.


Zpět nahoru …


Fajne dilny – 8.B

V současné době se hodně mluví o tom, že se nedá sehnat dobrý řemeslník, že všechny děti chtějí na gymnázia. Abychom trošku přiblížili svět řemesel starším žákům, navštívili jsme v pátek 11. října 2019 FAJNOU DÍLNU v Dolní oblasti Vítkovic.

Žáci 8.B si vyzkoušeli práci na pásové pile a všichni zvládli řez, dokonce následně i svařování. Užili si práci s keramickou hlínou a vymodelovali si misku. Bez ohledu, zda kluk či dívka, ušili si polštářek. Nejvíc času žákům pak zabrala výroba ptačích budek, které chceme rozvěsit v areálu školní zahrady. Dopoledne jsme si opravdu užili. Velké díky patří velmi příjemným lektorům a lektorkám, kteří nás celou dobu provázeli, učili nové zajímavé činnosti a trpělivě nám pomáhali.


Zpět nahoru …


Halová kopaná 2019 – chlapci

Vítězství v obvodním kole halové kopané si vybojovali naši chlapci ze 6. a 7. ročníku v pondělí 07. října 2019 v Šenově a postoupili ve své kategorii HIII do okresního kola této soutěže.

Nejlepší hráč turnaje:

Maxim Pilař, 7.A

Blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Den v červené 2019

Každý rok pořádá školní parlament barevné a tematické dny. Ani v letošním školním roce to nebude jinak. Hledali jsme barvu, do které bychom se napoprvé oblékl,i a nový člen parlamentu Alex Zacpal, žák fotbalové třídy, navrhl červenou. Naši fotbalisté jsou totiž ve škole hodně viditelní právě díky jednotným červeným dresům, mikinám a bundám. Návrh se nám líbil. Do samotné červené jsme se totiž ještě nikdy neoblékli, vždy to bylo jen v kombinaci s jinými barvami. No a v úterý 1. října jsme takto symbolicky kluky přivítali ve škole.


Zpět nahoru …


Evropský strom pozdravů 2019

Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si připomněli Evropský den jazyků, který vznikl z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku v roku 2001. Každá třída se naučila dva pozdravy, napsala je na podzimem zabarvené lístky a tyto přilepila na společný strom – celkem 46 pozdravů členských krajin Rady Evropy. Celou akci organizoval tým z 8. A – Ester, Anet, Naty, Barborka, Sofi, Petr a Michal pod vedením jejich třídní učitelky. Poděkovaní patří všem spolutvůrcům našeho Evropského stromu pozdravů – žákům i pedagogům.


Zpět nahoru …


Zájmové kluby 2019/2020

V září 2019 zahájily na naší škole svou činnost zájmové kluby pod hlavičkou projektu „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Bohumínská“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Tyto kluby sdružují žáky 1. nebo 2. stupně ZŠ a také děti ze ŠD.

Ve dvou Čtenářských klubech – pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Barbory Huňkové a pro děti ze ŠD pod vedením Mgr. Jany Kodrlové se snažíme u dětí podpořit čtenářství, čtenářskou gramotnost a zvýšit jejich zájem o knihy.

V Klubu logických a deskových her si žáci procvičí nejen logické uvažování, rozšiřují si slovní zásobu a všeobecné vědomosti, ale rozvíjejí si i další vlastnosti a schopnosti – soustředění, koncentraci, komunikaci, spolupráci, vzájemnou pomoc, postřeh, rozvahu při rozhodování a také trpělivost.

Každý pátek ráno probíhá Pěvecký kroužek pod vedením Mgr. Barbory Huňkové pro 1. i 2. stupeň ZŠ, ve kterém se děti učí správně pracovat s hlasem, ale také nacvičují oblíbené populární písně. Je otevřen dalším zájemcům.

Ve dvou Badatelských klubech – pro 1. stupeň ZŠ pod vedením Mgr. Soni Fajkusové a pro děti ze ŠD pod vedením Mgr. Simony Kyselové – zkoumáme, experimentujeme a odhalujeme tajemství přírodních věd.


Zpět nahoru …


Adaptační dopoledne – 6.AB

Počátkem školního roku absolvovali žáci 6.A a 6.B adaptační program, který měl za cíl především stmelení a vzájemné poznání nově vytvořených třídních kolektivů. Program byl realizován ve školní tělocvičně, kde se šesťáci účastnili pestré škály aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a porozumění, sebepoznání i poznání ostatních.

Pod vedením členů Školního poradenského pracoviště a za aktivní účasti třídních učitelek žáci absolvovali spoustu her seznamovacích, pohybových, komunikačních, týmových, tvořivostních a dramatických, vše za dodržení principů a metod zážitkové pedagogiky. Děti se všeho účastnily s chutí a elánem, a tak čtyřhodinový program uběhl velice rychle. Bylo to dopoledne plné her a zábavy, které jistě přispělo k usnadnění a urychlení vytvoření nových třídních týmů fungujících na pozitivních základech.


Zpět nahoru …


Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo na naší školu 20 nových žáků do 7. a 8. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

Další informace – FB Slezská Ostrava


Zpět nahoru …


Zahájení šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám opět po roce všem popřál úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020. V tomto školním roce jsme přivítali mj. více než 60 prvňáčků zařazených do tří tříd a také nově vzniklou třídu fotbalových talentů, kteří byli vybráni Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje a budou se u nás vzdělávat.

Na začátku školního roku nás čekají některé změny a úpravy v organizaci výuky v souvislosti s dosud probíhající rekonstrukcí školy. Chystáme pro žáky rozsáhlou modernizaci prostor v přízemí hlavního pavilonu, kde budujeme dvě nové učebny a nové šatní prostory.

Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k některým omezením v příchodu a odchodu žáků do/ze školy. Krček bude částečně uzavřen, proto žáci budou vcházet do školy jiným vchodem. Mají dvě možnosti: buď z ulice Bohumínská, nebo bočním vchodem z parkoviště do tělocvičny (bezpečnost žáků je pro tento vchod zajištěna oplocením). Žádáme proto rodiče o maximální opatrnost při příjezdu automobilem do areálu školy. Zároveň chci připomenout, že po dobu rekonstrukce školy bude omezena kapacita parkovacích míst na nádvoří.

Žáci budou vpouštěni uvedenými dvěma vchody od 07:40 hod. Jak jsme již avizovali na třídních schůzkách v červnu 2019, první vyučovací hodina začíná pro všechny ročníky v 08:00 hod! Nový časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek najdete výše. Žáci s ním byli seznámeni první den školního vyučování.

Krčkem (který je z části průchozí ve směru od mateřské školy ke dveřím vedoucím do školní jídelny) budou žáci odcházet ze školy. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po výuce v prostorách krčku u jídelny, kde bude zajištěn stálý dohled. Předpokládáme, že všechna tato mimořádná opatření budou v platnosti do konce října 2019, kdy bude rekonstrukce ukončena.

Úspěšný start do nového školního roku Vám přeje vedení školy.

Nové časy zvonění

Nový Školní řád


Zpět nahoru …Školní rok 2018/2019 – zde


Komentáře nejsou povoleny.