Historie školy


V roce 2020 oslaví naše škola 55 let svého trvání…

V roce 1965 předchůdkyně naší školy ve Slezské Ostravě ZDŠ na Zámostí, Baranovci a Zárubku přestaly vyhovovat. Svůj vliv sehrálo i poddolování těchto objektů a výsledkem řešení havarijního stavu bylo rozhodnutí postavit pro obyvatele Slezské Ostravy novou moderní školu.

Základní devítiletá škola byla postavena na ulici Bohumínské – na Kamenci a byla slavnostně otevřena 1.9.1965. V tomto roce školu navštěvovalo 772 žáků a působilo zde 32 pedagogických pracovníků. Začátky školy nebyly jednoduché. Dokončovala se výstavba tělocvičny, jídelny a školní družiny. Škola spolupracovala s patronátními závody – Koksovna Trojice, Důl Petr Bezruč, Důl Rudý říjen a Bytostav, které pomáhaly škole po stránce hmotné i materiální.

V průběhu svého působení si škola získala velmi dobré jméno. Vykazovala vždy velmi dobré výchovné i vzdělávací výsledky. Dne 24. června 1986 jí byl udělen Ministerstvem školství čestný titul ZŠ Josefa Kotase. Ve škole byly vybudovány moderní odborné učebny výpočetní techniky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, výtvarné a hudební výchovy, učebny cizích jazyků a školní dílny. Po listopadu 1989 se škola vrátila k původnímu názvu ZŠ Bohumínská 72.

V průběhu uplynulých let se v jejím vedení vystřídalo celkem 9 ředitelů. V srpnu 2020 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Lenka Matušková.

Ředitelé školy:

Jaromír Pěntka, 1965 – 1969

Leopold Herman, 1970 – 1971

Edita Tomisová, 1971 – 1974

Jarmila Bednářová, 1974 – 1981

Edita Tomisová, 1981 – 1986

Irena Gregorczyková, 1987 – 1991

Mgr. Zdeňka Halakucová, 1992 – 2009

Mgr. Radek Pollo, 2009 – 2014

Mgr. Bc. Marek Sládeček, 2014 – 2020

Mgr. Lenka Matušková, 2020 – dosud


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.