Zaměstnanci školy


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Marek Sládeček; email: zsbohuminska@seznam.cz

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Jana Vaněčková; email: janavaneckov@seznam.cz


Třídní učitelé a asistenti pedagoga (v předmětech):

1.A – Mgr. Ivana Bujáčková; email: ivana.bujackova@zsbohuminska.cz

1.B – Mgr. Dana Sliwková; email: anad.h@seznam.cz

asistent pedagoga: Mgr. Hana Bartová

1.C – Mgr. Vladimíra Rutarová; email: vladimira.rutarova@seznam.cz

2.A – Mgr. Hana Smělíková; email: hana.smelikova@seznam.cz

asistent pedagoga: Eva Hrejsemnou

2.B – Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

2.C – Mgr. Marcela Krihová; email: marcela.krihova@zsbohuminska.cz

3.A – Mgr. Lenka Kratochvílová; email: lenka_kratochvil@seznam.cz

asistent pedagoga: Mgr. Markéta Mikulíková

3.B – Mgr. Lenka Waszutová; email: lenkawaszutova@seznam.cz

4.A – Mgr. Petra Buchtová; email: petra.losertova@seznam.cz

asistent pedagoga: Vladimíra Kuczinská

4.B – Mgr. Barbora Huňková; email: b.hunkova@seznam.cz

5.A – Mgr. Pavel Molnár; email: molnar.pavel@seznam.cz

asistent pedagoga: Mgr. Lucie Krčková

5.B – Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Petra Raczková

5.C – Mgr. Markéta Pajdáková; email: pajdakova.marketa@seznam.cz

asistent pedagoga: Zuzana Slowiaková

6.A – Mgr. Dagmar Sládečková; email: wrobelova.dagmar@seznam.cz

6.B – Mgr. Kateřina Lichá; email: katerina.licha@zsbohuminska.cz

7.A – Mgr. Simona Kyselová; email: simkys@seznam.cz

7.B – Mgr. Viera Dobešová; email: vierkadobesova@seznam.cz

8.r. – Mgr. Petra Ryšková; email: p.ryskova@email.cz

9.A – Mgr. Jana Čepeláková; email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

9.B – Mgr. Liana Svobodová; email: liana.svobodova@seznam.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Soňa Fajkusová; email: sona.fajkusova@zsbohuminska.cz

Mgr. Jiří Charbulák; email: jiri.charbulak@zsbohuminska.cz

Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz


Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz – výchovný poradce

Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz – školní metodik prevence

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková; email: dagmar.vilaskova@zsbohuminska.cz – školní speciální pedagog

Mgr. Alžběta Alseify; email: alzbeta.alseify@zsbohuminska.cz – školní psycholog


Vychovatelky školní družiny:

Irena Klozová, email: druzina@zsbohuminska.cz – vedoucí školní družiny

Mgr. Soňa Balonová – Mgr. Markéta Mikulíková – Monika Novotná – Bc. Zuzana Sviderská


Sekretariát:

Ing. Jana Oršulíková, email: ekonomka@zsbohuminska.cz – ekonomka

Lenka Hurníková, email: skola@zsbohuminska.cz – referentka


Školní jídelna:

Bc. Eva Kašáková, email: jidelna@zsbohuminska.cz – vedoucí jídelny

Jana Hanelová – administrativa

Jana Bílá – vedoucí kuchařka

Bohuslava Godiová – Martina Konečná – Dana Kukučová – Bohumila Pěčková – Žaneta Pospíšilová

Petra Rosenzweigová – Sylva Škopková -Vlasta Tvrdá – Hana Zámečníková


Uklízečky:

Helena Filgasová – Jaroslava Červeňáková (zástup za Helenu Šedivou) – Miroslava Jungová – Margita Dubovecká


Školník:                                                Řidič:

   Jiří Kratochvíl                                         Martin Dub


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.