Zaměstnanci školy


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka školy:

Mgr. Lenka Matušková; email: reditelka@zsbohuminska.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Tvrdá; email: zastupce@zsbohuminska.cz


Třídní učitelé a asistenti pedagoga (v předmětech) – bude doplněno:

2.A – Mgr. Markéta Pajdáková; email: pajdakova.marketa@seznam.cz

2.B – Mgr. Lenka Waszutová; email: lenkawaszutova@seznam.cz

asistent pedagoga: Iva Černá

2.C – Mgr. Vladimíra Rutarová; email: vladimira.rutarova@seznam.cz

3.A – Mgr. Ivana Bujáčková; email: bujackovaivana@seznam.cz

3.B – Mgr. Dana Sliwková; email: anad.h@seznam.cz

asistent pedagoga: Mgr. Hana Bartová

3.C – Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz

4.A – Mgr. Hana Smělíková; email: hana.smelikova@seznam.cz

asistent pedagoga: Bc. Melanie Schwarzová

4.B – Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

5.A – Mgr. Jana Vaněčková; email: janavaneckov@seznam.cz

asistent pedagoga: Mgr. Markéta Mikulíková

5.B – Mgr. Roman Volný; email: roman.volny@zsbohuminska.cz

6.A – Mgr. Michaela Prokopová; email: michaela.prokopova@zsbohuminska.cz

6.B – Mgr. Petra Ryšková; email: p.ryskova@email.cz

7.A – Mgr. Jana Čepeláková; email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

7.B – Mgr. Soňa Fajkusová; email: sona.fajkusova@zsbohuminska.cz

8.A – Mgr. Dagmar Sládečková Wrobelová; email: wrobelova.dagmar@seznam.cz

8.B – Mgr. Kateřina Lichá; email: katerina.licha@zsbohuminska.cz

8.F – Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

9.A – Mgr. Simona Kyselová; email: simkys@seznam.cz

9.B – Mgr. Liana Svobodová; email: liana.svobodova@seznam.cz

9.F – Mgr. Pavel Molnár; email: molnar.pavel@seznam.cz

Netřídní učitelé – bude doplněno:

Mgr. Jiří Charbulák; email: jiri.charbulak@zsbohuminska.cz

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Mgr. Zdeněk Martínek; email: zdenek.martinek@zsbohuminska.cz

Bc. Kristýna Pavliňáková; email: kristyna.pavlinakova@zsbohuminska.cz

Mgr. Zuzana Piščáková; email: zuzana.piscakova@zsbohuminska.cz

Mgr. Bc. Marek Sládeček; email: marek.sladecek@zsbohuminska.cz


Školní poradenské pracoviště – bude doplněno:

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz – výchovný poradce

Mgr. Dagmar Sládečková Wrobelová; email: wrobelova.dagmar@seznam.cz – kariérový poradce

Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz – školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Slaninová; email: katerina.slaninova@zsbohuminska.cz – školní speciální pedagog

Mgr. Lic. Dagmar Pleva; email: dagmar.pleva@zsbohuminska.cz – školní psycholog


Vychovatelky školní družiny – bude doplněno:

Irena Klozová, email: druzina@zsbohuminska.cz – vedoucí školní družiny

Mgr. Soňa Balonová – Mgr. Markéta Mikulíková – Monika Novotná – Mgr. Zuzana Sviderská


Sekretariát:

Ing. Jana Svobodová, email: ekonomka@zsbohuminska.cz – ekonomka

Lenka Hurníková, email: skola@zsbohuminska.cz – referentka


Školní jídelna – bude doplněno:

Bc. Eva Kašáková, email: jidelna@zsbohuminska.cz – vedoucí jídelny

Jana Hanelová – administrativa

Jana Bílá – vedoucí kuchařka

Bohuslava Godiová – Martina Konečná – Dana Kukučová – Bohumila Pěčková – Žaneta Pospíšilová

Petra Rosenzweigová – Sylva Škopková – Vlasta Tvrdá – Hana Zámečníková


Uklízečky – bude doplněno:

Helena Filgasová – Jaroslava Červeňáková – Miroslava Jungová – Margita Dubovecká


Školník:                                                Řidič:

   Jiří Kratochvíl                                         Martin Dub


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.