Zaměstnanci školy


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka školy:

Mgr. Lenka Matušková; email: reditelka@zsbohuminska.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Tvrdá; email: zastupce@zsbohuminska.cz


Třídní učitelé a asistenti pedagoga (v předmětech):

1. A

Mgr. Lenka Kratochvílová; email: lenka.kratochvilova@zsbohuminska.cz

druhý pedagog:

Bc. Dominik Mazurek email: dominik.mazurek@zsbohuminska.cz

1. B

Mgr. Marcela Krihová; email: marcela.krihova@zsbohuminska.cz

1. C

Mgr. Hana Čížková; email: hana.cizkova@zsbohuminska.cz

2. A

Mgr. Markéta Pajdáková

zastupující pedagog:

Mgr. Mária Malicherová; email: maria.malicherova@zsbohuminska.cz

2. B

Mgr. Lenka Waszutová; email: lenka.waszutova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Iva Černá

2. C

Mgr. Vladimíra Rutarová; email: vladimira.rutarova@zsbohuminska.cz

3. A

Mgr. Ivana Bujáčková; email: ivana.bujackova@zsbohuminska.cz

3. B

Mgr. Dana Sliwková; email: dana.sliwkova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Kateřina Nagyová

3. C

Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz

4. A

Mgr. Hana Smělíková; email: hana.smelikova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Bc. Melanie Schwarzová

4. B

Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Štěpán Adámek

5. A

Mgr. Jana Vaněčková; email: jana.vaneckova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Hana Sálusová

5. B

Mgr. Roman Volný; email: roman.volny@zsbohuminska.cz

6. A

Mgr. Michaela Prokopová; email: michaela.prokopova@zsbohuminska.cz

6. B

Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

7. A

Mgr. Jana Čepeláková; email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

7. B

Mgr. Soňa Fajkusová; email: sona.fajkusova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Jan Havlíček, DiS

8. A

Mgr. Dagmar Sládečková; email: dagmar.sladeckova@zsbohuminska.cz

8. B

Mgr. Kateřina Lichá; email: katerina.licha@zsbohuminska.cz

8. F

Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

9. A

Mgr. Simona Kyselová; email: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

9. B

Mgr. Liana Svobodová; email: liana.svobodova@zsbohuminska.cz

9. F

Mgr. Pavel Molnár; email: pavel.molnar@zsbohuminska.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Jiří Charbulák; email: jiri.charbulak@zsbohuminska.cz

Mgr. Šárka Kapková; email: sarka.kapkova@zsbohuminska.cz

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Mgr. Zdeněk Martínek; email: zdenek.martinek@zsbohuminska.cz

Bc. Kristýna Pavliňáková; email: kristyna.pavlinakova@zsbohuminska.cz

Mgr. Bc. Marek Sládeček; email: marek.sladecek@zsbohuminska.cz

Mgr. Katarína Vacková; email: katarina.vackova@zsbohuminska.cz


Školní poradenské pracoviště:

Výchovný poradce:

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Kariérový poradce:

Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

Školní speciální pedagog:

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková; email: dagmar.vilaskova@zsbohuminska.cz

Školní psycholog:

Mgr. Lic. Dagmar Pleva; email: dagmar.pleva@zsbohuminska.cz


Školní družina:

Vedoucí školní družiny:

Irena Klozová; email: druzina@zsbohuminska.cz

Mgr. Soňa Balonová – Monika Novotná

Mgr. Zuzana Sviderská – Dana Urbánková Vrchovská


Sekretariát:

Referentka:

Lenka Hurníková; email: skola@zsbohuminska.cz

Ekonomka:

Ing. Jana Svobodová; email: ekonomka@zsbohuminska.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Eva Kašáková; email: jidelna@zsbohuminska.cz

Administrativa:

Jana Hanelová; email: stravne@zsbohuminska.cz

Vedoucí kuchařkaJana Bílá

Markéta Bílá – Bohuslava Godiová – Kateřina Humeníková

Dana Kukučová – Bohumila Pěčková – Žaneta Pospíšilová

Petra Rosenzweigová – Vlasta Tvrdá – Hana Zámečníková


Péče o uklid:

Margita Dubovecká – Helena Filgasová

Miroslava Jungová – Martina Konečná


Školník:                                                Řidič:

   Jiří Kratochvíl                                         Martin Dub


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.