SRPŠ


Spolek rodičů a příznivců ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72

Dne 12. listopadu 1998 bylo při naší škole založeno občanské sdružení, které bylo v souladu s legislativou od 01. 01. 2016 transformováno na

„Spolek rodičů a příznivců základní školy“.

Cílem Sdružení je spolupráce s rodiči, občanskou veřejností a samosprávními orgány Slezské Ostravy, podporování modernizace vzdělávacího procesu, pomoc žákům ze sociálně slabších rodin, přispívat na další rozvoj talentovaných žáků, na odměny žákům a akce školy pro žáky.

Složení výboru:

Antonín Ďuriš – předseda

Lenka Kosmová – místopředsedkyně

Ing. Jaroslava Volčíková – pokladní, revize

Jana Mostýnová – zástupkyně pokladní

Miroslava Turčíková – člen, zapisovatelka

Jana Košťálová – člen

Petr Pyka – člen

Miroslava Karlová – člen

Christina Višňovská – člen


Kontaktní e-mail: srpsbohuminska@seznam.cz


Číslo účtu: 7583492001/5500


Příspěvek rodičů do Sdružení v minimální částce činí 100,- Kč.

Zápisy ze schůze SRPŠ

2019/2020

16.01.2020

21.11.2019 + dodatek

2018/2019

06.05.2019

22.11.2018

20.09.2018

2017/2018

19.04.2018

25.01.2018

14.09.2017


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.