Mimořádné opatření od 25. 02. 2021
publikováno: 24.02.2021

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým jsou

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo
  • dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Vstupovat lze pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest:

  • Vyučující - respirátor  FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek
  • Žáci - zdravotnická obličejová maska (ústenka chirurgická) nebo obdobný prostředek dle ČSN EN 14683+AC
  • Cizí osoby - respirátor  FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek
respirator.jpg