Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 05. 2021
publikováno: 05.05.2021

Provoz sekretariátu školy:          07:00 - 15:00 hod

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PLATNÉ OD 10. 05. 2021

1. – 5. ročník

 • Rotační výuka pokračuje beze změny.
 • Třídy, které mají v daném týdnu distanční výuku, postupují podle instrukcí třídních učitelů.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 1. – 5. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na online hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line.

Žáci - děti zaměstnanců různých profesí dle nařízení vlády ČR (řešení péče o tyto děti)

Děti zaměstnanců různých profesí (viz příloha) mohou být v týdnu DV děti ve škole. Tito žáci budou v PC učebně, připojení k DV, později ve ŠD. 

 • Při příchodu do ranní družiny se tito nahlásí paní vychovatelce.
 • Ostatní žáci této kategorie chodí na 07:50 hod a vyčkávají příchodu vyučujících.
 • Tito žáci budou v PC učebně připojeni k distanční výuce, později budou ve ŠD

6. – 9. ročník

 • Třídy - 6. B, 7. B, 9. A, 9. B, 9. F - nastupují na prezenční rotační výuku podle klasického rozvrhu.
 • Třídy v rotační výuce - možnost stravování ve školní jídelně - objednání stravy v pátek do 11:00 hod
 • Třídy - 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, 8. F - mají povinnou distanční výuku podle dosud používaného rozvrhu.
 • V ostatních hodinách pracují žáci samostatně off-line podle pokynů vyučujících.
 • Pro žáky bez možnosti on-line výuky probíhá výuka dle individuální domluvy s vyučujícím – emailová, telefonická korespondence se žákem nebo jeho zákonným zástupcem.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 6. – 9. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na on-line hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line.
 • Osobní odběr oběda do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce je možný od 11:00-11:30 hod a od 13:45-14:00 hod.
upozornění.jpg