Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
publikováno: 07.04.2021

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně neinvazivními AG testy. 

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečně - leták

Škola k těmto účelům obdržela neinvazivní AG testy (sady Singclean) - odkaz na instruktážní video.

Testování se neprovádí u osob,

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • které předloží potvrzení z odběru krve – test na protilátky

Informace pro žáky 5., 7. a 9. ročníku, kteří půjdou na přijímací zkoušky na střední školu (osmiletou, šestiletou, čtyřletou):

  • testování proběhne v naší škole v termínu před přijímacími zkouškami
  • škola vydá potvrzení o negativním testu, které je nutné doložit na střední škole v den přijímacích zkoušek 
minzdrav.jpg