Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
publikováno: 18.05.2021

Od 24. 5. 2021 je školám a školským zařízením upravena povinnost testovat děti, žáky a studenty neinvazivními AG testy, a to takto:

  • 1. stupeň - 1x týdně (pondělí)
  • 2. stupeň - 1x týdně (pondělí)

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečně - leták

Škola k těmto účelům obdržela neinvazivní AG testy (sady Singclean) - odkaz na instruktážní video.

Testování se neprovádí u osob,

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • které předloží potvrzení z odběru krve – test na protilátky

 

minzdrav.jpg