Informace SRPŠ - nastavení nových pravidel
publikováno: 18.11.2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o novém nastavení fungování školního spolku, který se stará o financování vybraných aktivit pro děti.

Z každé třídě by měl být vybrán minimálně jeden rodič jako zástupce třídy ve spolku. Tento rodič se pak může účastnit členských schůzí spolku, aktivně přispívat k chodu spolku, popř. se podílet na realizovaných akcích. A samozřejmě potom dále předávat informace ostatním rodičům v rámci třídy. Pokud máte zájem dozvědět se více o fungování spolku, popř. se aktivně zapojit, rádi Vás uvítáme v našich řadách.

Pokud již teď víte, že se chcete stát členem spolku, napište na email srpsbohuminska@gmail.com a my Vám sdělíme další podrobnosti. Na listopadových třídních schůzkách (ať už prezenčních nebo online) budete znovu vyzváni k přihlášení do spolku. V rámci třídy mezi sebou můžete zvolit jednoho zástupce, popř. Vás může být i více. S ohledem na aktuální koronavirovou situaci se nebude konat prezenční členská schůze spolku, která byla původně plánována po třídních schůzkách. Členská schůze spolku se bude konat online v následujících týdnech a zájemci o členství budou včas informováni o termínu jejího konání. Zejména se bude jednat o plánech činnosti na školní rok 2021/2022, způsobu financování aktivit, revizi stanov spolku atd.

S pozdravem

Antonín Ďuriš

předseda

srpsbohuminska@gmail.com     

srpš.jpg