CLIL ACROSS THE CURRICULUM 2021/2022
publikováno: 30.06.2022

Napříč téměř všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2021/2022“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 230.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím, kterou po celý rok koordinovala Simona Kyselová.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy se nezalekl ani nové výzvy - celoroční CLIL výuka v nových odborných předmětech - chemie a dějepis, které se přiřadily k již tradičním předmětům jako je přírodopis, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova a hudební výchova, a to vždy v pondělí a ve středu. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při výuce se používala interaktivní tabule, či eBeam systém, zakoupený v minulých letech právě z prostředků tohoto projektu. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

projekt-clil-21-22.jpg