Řády školy


Školní řád a pravidla hodnocení zde


Školní preventivní strategie zde


Program proti šikanování zde


Minimální preventivní program-2020/2021 zde


Vnitřní řád ŠD zde


Úplata za ŠD zde


Organizační řád ŠJ zde


Vnitřní řád ŠJ zde


Návštěvní řád školního hřiště zde


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.