Školní metodik prevence

Mgr. Radim Kofránek

email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz
 
Konzultační hodiny:

  • čtvrtek: 12:45-13:30 hod
  • nebo dle domluvy

Školní metodik prevence je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálním pedagogem.


Kompetence:

  • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
  • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • vyhledává problémové projevy chování, provádí preventivní práci v třídních kolektivech
  • prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  • zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

Školní preventivní strategie 2014 – 2019

Minimální preventivní program-2018/2019

Program proti šikanováníKyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. (zdroj: Wikipedia)

Žáci, máte pocit, že jste vy nebo váš spolužák kyberšikanován?
Nenechávejte si to pro sebe! Ve vašem okolí jsou učitelé, třídní učitel(ka), školní psycholog, výchovná poradkyně, vedení školy. Svěřte se komukoliv z nich, komu důvěřujete.
Kyberšikana do společnosti nepatří, do naší školy také ne! Jako škola ji zásadně odsuzujeme a nebudeme ji v žádném případě tolerovat.

Další odkazy:

  • E-Bezpečí – internetový portál o nebezpečných jevech, kyberšikany, sextingu, kyberstalkingu www.e-bezpeci.cz/
  • E-Bezpečí – přehledový list Kyberšikana I a II

Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.