Školní psycholog

Mgr. Alžběta Alseify

email: alzbeta.alseify@zsbohuminska.cz
 
Konzultační hodiny:

  • úterý – 14:00 – 16:00 hod.
  • nebo dle domluvy


Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Poskytuje standardní poradenské služby především při prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží žáků. Zabývá se interpersonálními vztahy a řešením konfliktních situací ve škole.
Školní psycholog běžně nerealizuje individuální diagnostiku žáka – toto pouze na základě žádosti a individuálního souhlasu zákonných zástupců!


Náplň práce:

  • možnost prevence, poradenství a diagnostiky při výchovných a vzdělávacích problémech žáků
  • systematická skupinová a individuální psychologická pomoc při zvládání zátěžových situací charakteristických pro školní prostředí
  • příprava a realizace adaptačních a herních programů pro žáky
  • depistáž problémových jevů mezi jedinci a v třídních kolektivech
  • podpora žáků při odstranění překážek ve vzdělání a rozvoji specifických kognitivních schopností
  • podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování
  • konzultační hodiny / individuální poradenství /pro učitele rodiče i žáky

Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.