Školní psycholog

Mgr. Lic. Dagmar Pleva

email: dagmar.pleva@zsbohuminska.cz
telefon: +420 725 444 077
 
Konzultační hodiny:

  • .
  • nebo dle domluvy

Pozice „Školní psycholog“ v naší škole je financována z projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, registrační číslo CZ.23.61/0.0/0.0/19_075/0013577


Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Poskytuje standardní poradenské služby především při prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží žáků. Zabývá se interpersonálními vztahy a řešením konfliktních situací ve škole.
Školní psycholog běžně nerealizuje individuální diagnostiku žáka – toto pouze na základě žádosti a individuálního souhlasu zákonných zástupců!


Generální informovaný souhlas s činností školního psychologa


Náplň práce:

  • možnost prevence, poradenství a diagnostiky při výchovných a vzdělávacích problémech žáků
  • systematická skupinová a individuální psychologická pomoc při zvládání zátěžových situací charakteristických pro školní prostředí
  • příprava a realizace adaptačních a herních programů pro žáky
  • depistáž problémových jevů mezi jedinci a v třídních kolektivech
  • podpora žáků při odstranění překážek ve vzdělání a rozvoji specifických kognitivních schopností
  • podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování
  • konzultační hodiny / individuální poradenství /pro učitele rodiče i žáky

Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.