Elektronická žákovská knížka


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám sdělit, že i v tomto školním roce je Vám k dispozici elektronická žákovská knížka (prostřednictvím web aplikace programu Bakaláři), kde najdete informace o klasifikaci, rozvrh hodin a přehled předmětů a vyučujících, systém Komens – posílání zpráv třídnímu učiteli (TU), vyučujícím a ředitelství školy, omlouvání absence.

Možnost přihlášení do systému přes odkaz Žákovská knížka

Přihlašovací jméno: rodné číslo žáka

Heslo: vygenerováno programem Bakaláři *

* Vzhledem k ochraně osobních údajů žáka je potřeba, aby zákonný zástupce o přihlašovací heslo požádal osobně třídního učitele na třídních schůzkách.


Komentáře nejsou povoleny.