Realizované akce


Školní rok 2020-2021


O Ohnivý pohár – 1. kolo

Ve školní družině jsme zahájili náš celodružinový turnaj „O Ohnivý pohár“, který se tento rok ponese v duchu Harryho Pottera. A co bylo prvním úkolem? Každé oddělení mělo nakreslit svůj erb, který bude nosit s sebou na další soutěže. Někdo pracoval na jednom výtvoru dohromady, jiní si jich vytvořili více. Nakonec se ze všech erbů udělala výstava na hřišti školy a každé oddělení si je šlo postupně prohlédnout. Bylo těžké vybrat jeden nejlepší, protože bylo vidět, že každý si dal se svým dílem velkou práci, proto se vítězem této první soutěže stali všichni.


ZOO Ostrava 2020 – 2. oddělení

Děti školní družiny se v úterý 22. září 2020 vydaly za zvířátky do ostravské ZOO. Hned u startu viděly krmení pandy červené, která je u dětí velmi oblíbená. Také musely nakrmit stále hladové kozy a pohladit si morčátka. U hrochů si počkaly, až vystrčí hlavu z vody mladý hrošík a koukly na krátké představení opic. Počasí přálo a děti si ZOO opravdu užily.

Halda Ema 2020 – 2. oddělení

Ve středu 16. září 2020 využily dětí školní družiny krásné počasí a vyrazily na Haldu Emu. Cestou hledaly poklady permoníků a společně plnily úkoly. Cesta jim rychle utíkala a za chvíli byly nahoře. Prohlédly si Ostravu, daly si malou svačinku a hurá zpátky do školy.

Vyhlídková věž 2020 – 2. a 3. oddělení

V září 2020 si děti prohlédly Ostravu z výšky. Navštívily  vyhlídkovou věž Nové radnice. Počasí jim přálo a děti tak měly možnost vidět své domečky, školu a jiná zajímavá místa Ostravy z ptačí perspektivy.

Dopravní hřiště 2020 – 2. a 4. oddělení

Děti ze školní družiny zahájily akci „Jedeme na zelenou!“. Navštívily dětské dopravní hřiště na ul. Orebitská v Ostravě, kde si s pomocí strážníků MP vyzkoušely jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. Děti z 2. i 4. oddělení si dopravní hřiště moc užily a těší se na příště.


Zpět nahoru …Školní rok 2019-2020


Karneval 2020

Ve středu 26. února 2020 se děti ze školní družiny proměnily v různé pohádkové bytosti, zvířátka a superhrdiny, aby si užily letošní karneval. Ve školní jídelně je čekaly soutěže, tanec i malé občerstvení. Ty nejoriginálnější masky byly odměněny věcnou cenou a na drobných sladkostech si pochutnali všichni, kteří se zapojili do soutěží. Ceny i sladkosti byly zakoupeny z finančních prostředků SRPŠ. Karneval jsme si moc užili a těšíme se zase za rok.

Doba kamenná 2020Na začátku posledního únorového týdne 2020 se prvňáčci ze školní družiny stali pravěkými lidmi, tedy jen na chvíli. Vyzkoušeli si těžkou práci s „kameny“, poseděli v jeskyni u „ohně“, sklouzli se po dinosaurovi a nakonec získali na památku certifikát. I když si to pořádně užili, jsou rádi, že je tato doba za námi.

Zimní olympiáda 2020Naši olympiádu jsme si užili i bez sněhu. Sportovní nasazení nám nechybělo při všech disciplínách: běh na lyžích bez lyží, hod nesněhovou koulí, stavění sněhuláka-puzzle a netradiční hokej. Všichni sportovci za své výkony byli odměněni malou sladkostí a ti nejlepší dostali diplom a krásnou olympijskou medaili.

Zlatá nota 2020Ve čtvrtek 23.ledna 2020 proběhl v naší družince další ročník soutěže „Zlatá nota“. Vítězové všech kategorií si odnesli drobnou věcnou cenu a každý účastník malou sladkost. Věcné ceny i sladkosti byly zakoupeny z finančních prostředků SRPŠ. A jak vše dopadlo?

1. kategorie-1.ročník-sólo:

1.místoEliška S.

2. místoAmálka T.

3. místoAndělka L.

2. kategorie-2.-3.ročník-sólo:

1. místo + absolutní vítězOndra S.

2. místoOskar H.

3. místoSamuel Š.

3. kategorie – skupiny:

1. místoAdam V.-Vojta Z.

2. místoEvelin F.-Eva M.-Julie S.

3. místoEliška G.-Vanessa D.

Trampolínky 2020Děti ze školní družiny se účastnily akce „Pojď si zaskákat na trampolínkách“. Toto sportování se jim líbilo a určitě si to ještě letos zopakují.

Posezení u stromečku 2019Než začaly vánoční prázdniny i my v družině jsme si udělali v pátek 20. prosince 2019 sváteční odpoledne. Společně jsme si zazpívali několik koled, povídali si o vánočních zvycích a tradicích (některé z nich jsme si pak i vyzkoušeli), ochutnávali jsme výborné cukroví a taky si rozdávali dárečky, které jsme našli pod družinovým stromečkem. Rozloučili jsme se před novým rokem hezky naladěni.

Vánoční trhy 2019Děti 2. oddělení navštívily vánoční trhy na Masarykově náměstí. Podívaly se na stromeček, nakrmily zvířátka, zazvonily na zvoneček přání a vyrobily si krásnou baňku. Na závěr si daly vánoční punč u sněhuláka a popřály si hezké Vánoce./p>

Vánoční bruslení 2019Školní družina letos opět připravila pro děti vánoční bruslení na Masarykově náměstí v Ostravě. Dětem se tato akce líbí a už se těší na další rok.

Zdravá svačinka 2019Děti ze školní družiny ve spolupráci s naší školní jídelnou pod vedením paní kuchařek připravily čtyři druhy zdravých pomazánek, které nabízely k ochutnání ostatním dětem i jejich rodičům.

Kostičky 2019V předvánočním čase jsme si opět zasoutěžili v rámci celodružinového turnaje, který nás provází celým školním rokem. Tentokrát měly děti za úkol v co nejkratším čase sesbírat předem určený počet kostiček různých tvarů a barev.

Adventní tvůrčí dílničky 2019Dne 27. listopadu 2019 jsme s dětmi a jejich rodiči strávili hezké odpoledne ve školní družině při tvoření vánočních přání, jmenovek a svícnů.

Ekologická tvůrčí dílna 2019V týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 zažila naše družina čilý pracovní ruch. V jednotlivých odděleních se stříhalo, řezalo, slepovalo a natíralo, vše samozřejmě pod pečlivým dohledem paní vychovatelek. Naším cílem bylo tentokrát v rámci ekologické tvůrčí dílny vyrobit z odpadového materiálu svého vlastního robota. Děti vytvářely pracovní skupinky, které společně zaujatě pracovaly, vymýšlely, vylepšovaly a po celotýdenním pracovním nasazení hrdě představily své výrobky ostatním dětem ze školní družiny a posléze i rodičům, které výstavka našich prací zaujala i pobavila.

Výstavní síňDěti školní družiny v pondělí 18. listopadu 2019 navštívily Výstavní síň na ul. Sokolská, kde si prohlédly výstavu A. a M. Kovalových. Pak si mohly vyzkoušet malovat různými přírodními materiály např. paličkou česneku, šiškou, větvičkou. Dětem se výstava a hlavně výtvarné tvoření moc líbilo a těší se na další.

Dobble turnaj 2019Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2019 v jednotlivých odděleních naší družiny probíhal turnaj ve hře Dobble. Vítězi z každého oddělení se společně utkali v pátek 15. listopadu 2019 ve velkém finále. Výkony byly vyrovnané, o to víc byl turnaj napínavější. Vítězům gratulujeme.

1. místo – Melánie Blokšová (1.odd.)

2. místo – Filip Gryc (5.odd.)

3. místo – Jan Čapek (4.odd.)

Podzimní stromy 2019Ve středu 13. listopadu 2019 se naše oddělení ve školní družině utkala v listopadové soutěži našeho celodružinového turnaje. Jejich úkolem bylo nasbírat co nejrychleji určitý počet listů určeného tvaru a barvy a nalepit je na předem připravený strom. Z vyrobených stromů nám vznikla pěkná podzimní nástěnka v družině.

1. místo – 2.oddělení

2. místo – 1.oddělení

3. místo – 3.,4.,5.oddělení

Malý záchranář 2019Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se ve školní družině ve spolupráci s Českým červeným křížem konala akce Malý záchranář. Přes 50 dětí z 2.-4. ročníku plnilo různé úkoly na stanovištích v areálu školy.Za úspěšné plnění úkolů pak děti získaly od zdravotníků z ČČK Průkaz malého záchranáře.

Učily se, jak správně volat na číslo 155, co dělat při dopravní nehodě, mohly si prohlédnout sanitku, včetně vybavení. Největším zážitkem pro ně bylo ošetřování zraněných. Namaskovaní žáci školního parlamentu byli např. po úrazu hlavy v bezvědomí, při autonehodě měli zlomeniny, nebo byli v šoku apod. Vše vypadalo opravdově a děli se při ošetřování snažily, aby to naše „simulanty“ ze školního parlamentu nebolelo.

Záchranná stanice BartošoviceV pondělí 21. října 2019 jsme jeli na návštěvu do Záchranné stanice Bartošovice v Domu přírody Poodří. Zde na nás čekali pracovníci, kteři nás rozdělili do dvou skupin a program do dvou tématických bloků, dlouhých 90 minut. Po této době se skupiny vyměnily, takže všichni zúčastnění absolvovali oba přednáškové bloky – „Boudo, budko, kdo v tobě přežívá“ a „Živá příroda na dosah“.

V programu Živá příroda na dosah byla žákům představena fauna i flóra CHKO Poodří, a to nejen pomocí obrázků na diaprojektoru, ale i fyzickým kontaktem ve vnitřní expozici Domu přírody. Pracovník z praxe, pan Bělobrádek, nás poučil o významu a práci záchranné stanice. Po teoretické části jsme ve venkovním areálu navštívili „zvířecí nemocnici“ a vyslechli spoustu příběhů zachráněných zvířátek a poznali nebezpečí ochočování volně žijících zvířat a ptáků.

V úseku projektového dne, věnované samotným opeřencům, jsme vyslechli přednášku pana Kašínského o hnízdění volně žijících ptáků, jejich životních etapách a významu pomoci lidí – krmení ptáků, zakládání budek i záchrana zraněných ptáků. V praktické části jsme s pomocí odborníka z praxe vyráběli dřevěné budky pro sýkorky. Žáci pracovali s připravenými díly, které s pomocí lektora sestavovali a spojovali hřebíky do konečné podoby. Pan Kašínský nám poté doporučil vhodné umístění a nasměrování budek.

Týdenní dobrodružstvíBěhem ředitelského volna paní vychovatelky připravily pro přihlášené děti velmi pestrý program. V pondělí jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, v úterý jsme si zajeli do Bohumína na Mauglího stezku, ve středu jsme se svezli vlakem na loděnici do Děhylova, ve čtvrtek jsme navštívili naši krásnou ZOO, v pátek jsme zhlédli v divadle loutek představení Plasťáci útočí a vyřádili jsme se v dětském ráji v Komenského sadech.

Kaštanohraní – HalloweenV rámci kaštanohraní jsme v mírném předstihu oslavili Halloween zajímavými učesy.

Divadélko ENTENTÝKYOpět jsme se pobavili a hlavně poučili s divadélkem Ententýky, tentokrát s pohádkou Drak Karlík and Jak na bolavé zuby.

Kaštanové hrátkyZačátkem října 2019 nás v Komenského sadech v Ostravě čekaly kaštanové hody. Co jsme nezpracovali na kaštanové postavičky, to jsme využili při hrátkách na školním hřišti.

Rozloučení s létem 2019V pátek 20. září 2019 se z nás v družině na akci „Rozloučení s létem“ stali rafťáci. Plavili jsme se po řece Ostravici a v pořádku dorazili až do Koblova, kde jsme rafty opustili a vydali se trolejbusem zpátky ke škole. Všem se nám to moc líbilo a užili jsme si plno adrenalinu a zábavy.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.