Realizované akce


Školní rok 2019-2020


Trampolínky 2020

Děti ze školní družiny se účastnily akce „Pojď si zaskákat na trampolínkách“. Toto sportování se jim líbilo a určitě si to ještě letos zopakují.


Zpět nahoru …


Posezení u stromečku 2019

Než začaly vánoční prázdniny i my v družině jsme si udělali v pátek 20. prosince 2019 sváteční odpoledne. Společně jsme si zazpívali několik koled, povídali si o vánočních zvycích a tradicích (některé z nich jsme si pak i vyzkoušeli), ochutnávali jsme výborné cukroví a taky si rozdávali dárečky, které jsme našli pod družinovým stromečkem. Rozloučili jsme se před novým rokem hezky naladěni.


Zpět nahoru …


Vánoční trhy 2019

Děti 2. oddělení navštívily vánoční trhy na Masarykově náměstí. Podívaly se na stromeček, nakrmily zvířátka, zazvonily na zvoneček přání a vyrobily si krásnou baňku. Na závěr si daly vánoční punč u sněhuláka a popřály si hezké Vánoce./p>


Zpět nahoru …


Vánoční bruslení 2019

Školní družina letos opět připravila pro děti vánoční bruslení na Masarykově náměstí v Ostravě. Dětem se tato akce líbí a už se těší na další rok.


Zpět nahoru …


Zdravá svačinka 2019

Děti ze školní družiny ve spolupráci s naší školní jídelnou pod vedením paní kuchařek připravily čtyři druhy zdravých pomazánek, které nabízely k ochutnání ostatním dětem i jejich rodičům.


Zpět nahoru …


Kostičky 2019

V předvánočním čase jsme si opět zasoutěžili v rámci celodružinového turnaje, který nás provází celým školním rokem. Tentokrát měly děti za úkol v co nejkratším čase sesbírat předem určený počet kostiček různých tvarů a barev.


Zpět nahoru …


Adventní tvůrčí dílničky 2019

Dne 27. listopadu 2019 jsme s dětmi a jejich rodiči strávili hezké odpoledne ve školní družině při tvoření vánočních přání, jmenovek a svícnů.


Zpět nahoru …


Ekologická tvůrčí dílna 2019

V týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 zažila naše družina čilý pracovní ruch. V jednotlivých odděleních se stříhalo, řezalo, slepovalo a natíralo, vše samozřejmě pod pečlivým dohledem paní vychovatelek. Naším cílem bylo tentokrát v rámci ekologické tvůrčí dílny vyrobit z odpadového materiálu svého vlastního robota. Děti vytvářely pracovní skupinky, které společně zaujatě pracovaly, vymýšlely, vylepšovaly a po celotýdenním pracovním nasazení hrdě představily své výrobky ostatním dětem ze školní družiny a posléze i rodičům, které výstavka našich prací zaujala i pobavila.


Zpět nahoru …


Výstavní síň

Děti školní družiny v pondělí 18. listopadu 2019 navštívily Výstavní síň na ul. Sokolská, kde si prohlédly výstavu A. a M. Kovalových. Pak si mohly vyzkoušet malovat různými přírodními materiály např. paličkou česneku, šiškou, větvičkou. Dětem se výstava a hlavně výtvarné tvoření moc líbilo a těší se na další.


Zpět nahoru …


Dobble turnaj 2019

Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2019 v jednotlivých odděleních naší družiny probíhal turnaj ve hře Dobble. Vítězi z každého oddělení se společně utkali v pátek 15. listopadu 2019 ve velkém finále. Výkony byly vyrovnané, o to víc byl turnaj napínavější. Vítězům gratulujeme.

1. místo – Melánie Blokšová (1.odd.)

2. místo – Filip Gryc (5.odd.)

3. místo – Jan Čapek (4.odd.)


Zpět nahoru …


Podzimní stromy 2019

Ve středu 13. listopadu 2019 se naše oddělení ve školní družině utkala v listopadové soutěži našeho celodružinového turnaje. Jejich úkolem bylo nasbírat co nejrychleji určitý počet listů určeného tvaru a barvy a nalepit je na předem připravený strom. Z vyrobených stromů nám vznikla pěkná podzimní nástěnka v družině.

1. místo – 2.oddělení

2. místo – 1.oddělení

3. místo – 3.,4.,5.oddělení


Zpět nahoru …


Malý záchranář 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se ve školní družině ve spolupráci s Českým červeným křížem konala akce Malý záchranář. Přes 50 dětí z 2.-4. ročníku plnilo různé úkoly na stanovištích v areálu školy.Za úspěšné plnění úkolů pak děti získaly od zdravotníků z ČČK Průkaz malého záchranáře.

Učily se, jak správně volat na číslo 155, co dělat při dopravní nehodě, mohly si prohlédnout sanitku, včetně vybavení. Největším zážitkem pro ně bylo ošetřování zraněných. Namaskovaní žáci školního parlamentu byli např. po úrazu hlavy v bezvědomí, při autonehodě měli zlomeniny, nebo byli v šoku apod. Vše vypadalo opravdově a děli se při ošetřování snažily, aby to naše „simulanty“ ze školního parlamentu nebolelo.


Zpět nahoru …


Záchranná stanice Bartošovice

V pondělí 21. října 2019 jsme jeli na návštěvu do Záchranné stanice Bartošovice v Domu přírody Poodří. Zde na nás čekali pracovníci, kteři nás rozdělili do dvou skupin a program do dvou tématických bloků, dlouhých 90 minut. Po této době se skupiny vyměnily, takže všichni zúčastnění absolvovali oba přednáškové bloky – „Boudo, budko, kdo v tobě přežívá“ a „Živá příroda na dosah“.

V programu Živá příroda na dosah byla žákům představena fauna i flóra CHKO Poodří, a to nejen pomocí obrázků na diaprojektoru, ale i fyzickým kontaktem ve vnitřní expozici Domu přírody. Pracovník z praxe, pan Bělobrádek, nás poučil o významu a práci záchranné stanice. Po teoretické části jsme ve venkovním areálu navštívili „zvířecí nemocnici“ a vyslechli spoustu příběhů zachráněných zvířátek a poznali nebezpečí ochočování volně žijících zvířat a ptáků.

V úseku projektového dne, věnované samotným opeřencům, jsme vyslechli přednášku pana Kašínského o hnízdění volně žijících ptáků, jejich životních etapách a významu pomoci lidí – krmení ptáků, zakládání budek i záchrana zraněných ptáků. V praktické části jsme s pomocí odborníka z praxe vyráběli dřevěné budky pro sýkorky. Žáci pracovali s připravenými díly, které s pomocí lektora sestavovali a spojovali hřebíky do konečné podoby. Pan Kašínský nám poté doporučil vhodné umístění a nasměrování budek.


Zpět nahoru …


Týdenní dobrodružství

Během ředitelského volna paní vychovatelky připravily pro přihlášené děti velmi pestrý program. V pondělí jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, v úterý jsme si zajeli do Bohumína na Mauglího stezku, ve středu jsme se svezli vlakem na loděnici do Děhylova, ve čtvrtek jsme navštívili naši krásnou ZOO, v pátek jsme zhlédli v divadle loutek představení Plasťáci útočí a vyřádili jsme se v dětském ráji v Komenského sadech.


Zpět nahoru …


Kaštanohraní – Halloween

V rámci kaštanohraní jsme v mírném předstihu oslavili Halloween zajímavými učesy.


Zpět nahoru …


Divadélko ENTENTÝKY

Opět jsme se pobavili a hlavně poučili s divadélkem Ententýky, tentokrát s pohádkou Drak Karlík and Jak na bolavé zuby.


Zpět nahoru …


Kaštanové hrátky

Začátkem října 2019 nás v Komenského sadech v Ostravě čekaly kaštanové hody. Co jsme nezpracovali na kaštanové postavičky, to jsme využili při hrátkách na školním hřišti.


Zpět nahoru …


Rozloučení s létem 2019

V pátek 20. září 2019 se z nás v družině na akci „Rozloučení s létem“ stali rafťáci. Plavili jsme se po řece Ostravici a v pořádku dorazili až do Koblova, kde jsme rafty opustili a vydali se trolejbusem zpátky ke škole. Všem se nám to moc líbilo a užili jsme si plno adrenalinu a zábavy.


Zpět nahoru …


Školní rok 2018-2019


Divadélko ENTENTÝKY

Závěr školního roku nám ve školní družině zpestřily myška Klárka, veverka Terka a jejich Plaváček.


Zpět nahoru …


Rozloučení – 2. oddělení

Děti z 2. oddělení se svou paní vychovatelkou Zuzkou se loučily se školním rokem výletem na haldu Emu.


Zpět nahoru …


Přenášení vody 2019

Poslední hrou – přenášení vody – jsme v červnu 2019 ukončili naše celoroční soutěžní klání. A jak to všechno dopadlo?

1. misto – 2. a 5. oddělení

2. místo – 1. a 3. oddělení

3. místo – 4. oddělení

Všechna oddělení jsme za jejich snahu odměnili.


Zpět nahoru …


Lidé lidem 2019

V červnu 2019 jsme s dětmi školní družiny navštívili akci v Komenského sadech „Lidé lidem“, kterou pořádají nadace zabývající se sociálními službami.


Zpět nahoru …


Jarošův statek

V červnu 2019 jsme s dětmi školní družiny navštívili Jarošův statek ve Studénce. Moc se nám tam líbilo a odnesli jsme si spoustu hezkých zážitků.


Zpět nahoru …


Hurá prázdniny! – Rafťáci

Děti ze školní družiny se odhodlaly sjet řeku Ostravici na raftech! Nikdo se neutopil, nikdo z raftu nevypadl, všechny posádky dorazily až do Koblova. A cestou jsme viděli i pstruhy a bobry. Ale nebudeme lhát, v Ostravici jsme se ochladili všichni, protože to červnové sluníčko tolik hřálo a voda byla tak příjemná…


Zpět nahoru …


Cesta za pokladem

S posledními červnovými dny přichází jako každoročně konec školních povinností a vytoužené prázdniny. Pro naše prvňáčky vlastně ÚPLNĚ PRVNÍ prázdniny! Za úspěšné ukončení prvního školního roku, za všechny zvládnuté nové povinnosti, úkoly a pravidla a také tak trochu na rozloučenou naše prvňáčky čekalo překvapení:odpolední dobrodružná cesta za pirátským pokladem.S paní vychovatelkami Monikou a Zuzkou děti hledaly v parku J.A.Komenského zprávy a plnily zapeklité úkoly, díky kterým pak získaly indicie k nalezení pokladu.

Je to k neuvěření, ale poklad jsme nalezli na školní zahradě! Po jeho spravedlivém rozdělení hoši připravili s paní vychovatelkou Zuzkou táborák, u kterého jsme společně opékali „mořské ježky“ – špekáčky a děvčata s paní vychovatelkou Monikou upekli ve školní kuchyňce „pirátské doublony“ – ovesné coockies. Teprve se zacházejícím sluncem děti, ač nerady, opouštěly náš školní „ostrov pokladů“.


Zpět nahoru …


Zahradníci

Naši malí zahradníci ze školní družiny se snaží upravit a i něco vypěstovat na školní zahradě.


Zpět nahoru …


Rodina v centru Ostravy 2019

Ve čtvrtek 16.05.2019 jsme se byli s dětmi ŠD podívat na akci „Rodina v centru Ostravy“ v Komenského sadech. Děti si zasoutěžily, užily nafukovací atrakce a každý dostal malé sladké občerstvení..


Zpět nahoru …


Koloběžkové závody 2019

Stalo se již tradicí, že pro děti, které navštěvují školní družinu, připravujeme na jaře koloběžkové závody. Ani letos tomu nebylo jinak. Závody se konaly na různě obtížných okruzích a vyhráli ti nejrychlejší. Zajímavostí je, že lepší časy měla děvčata. Výherci byli odměněni diplomem a čokoládou a všichni účastníci dostali malou sladkost.

1. kategorie (1. ročník):

1.místoEvelin F. / Petr S.

2. místoEva M. / Oliver M.

3. místoBeáta P. / Samuel Z.

2. kategorie (2. a 3. ročník):

1. místoTerezka S. / Filip G.

2. místoJohanka Ž. / Radim P.

3. místoLucie K. / Jakub K.


Zpět nahoru …


Velikonoční soutěž 2019

Před velikonočními prázdninami jsme si ještě stihli zasoutěžit. Na školní zahradě jsme v týmech hledali velikonoční vajíčka s čísly. Nejlépe se dařilo 1. a 3. oddělení.


Zpět nahoru …


Hasičské muzeum 2019

V úterý 18. dubna 2019 jsme se s dětmi z družinky vypravili navštívit Hasičské muzeum v Přívoze. Viděli jsme staré i nové hasičské vozy, hasičskou techniku, vyzkoušeli jsme si vytahování člověka ze studně a odvážlivci zkusili i sjezd po tyči!


Zpět nahoru …


Keramická dílna 2019

V pondělí 15. dubna 2019 jsme s paní vychovatelkou Zuzkou navštívili již podruhé keramickou dílnu na SVČ Ostrčilova. Minule jsme si udělali velikonoční misky a teď jsme si je natřeli speciální glazurou. Výrobky se nám moc povedly.


Zpět nahoru …


Knihovna Hladnov 2019

V dubnu 2019 jsme s družinkou navštívili knihovnu Hladnov a paní knihovnice si pro děti připravily krásný velikonoční program. Děti se něco dozvěděly o jarních a velikonočních tradicích a k tomu si vyrobily moc pěkného zajíce. A nakonec si stihly i vypůjčit knížky.


Zpět nahoru …


Halda Ema 2019

Za krásného slunečného pondělního odpoledne se děti z druhého oddělení ŠD s paní vychovatelkou Zuzkou vydaly na haldu Emu.


Zpět nahoru …


Špióni 2019

V dubnu 2019 jsme si opět společně zasoutěžili. Tentokrát jsme potrápili naši paměť. Na školní zahradě byli schováni kreslení špioni a našim úkolem je bylo najít, zapamatovat si jejich obličej a pak jej správně popsat paní vychovatelce…


Zpět nahoru …


Karneval 2019

Karnevalový rej masek vypuknul ve středu 27. února 2019 v jídelně naší školy. Děti nejen tančily, ale i soutěžily, za což byly odměňovány malou sladkostí. Na kostýmech jsme viděli velkou kreativitu dětí i jejich rodičů. Bylo velmi obtížné vybrat těch 10 nej…masek. Zvláštní cenu za kreativitu si odnesly Vanessa a Eliška ze 3. oddělení, které si masku vymyslely a vyráběly samy ve školní družině. Aby děti, které nevyhrály nebyly smutné, všichni při odchodu dostali oplatek a pitíčko. Ceny, sladkosti i malé občerstvení pro děti i rodiče byly zakoupeny z prostředků SRPŠ.


Zpět nahoru …


Edison 2019

V rámci projektu EDISON nás v družině navštívili 3 zahraniční studenti – Yu Kim z Číny, Bella z Indonésie a Giviko z Gruzie,kteří nám přiblížili, jak se žije v jejich zemi. Poslechli jsme si gruzínskou hymnu, pozdravili jsme se v čínštině, indonéštině i v gruzínštině. Jako poděkování jsme jim společně zazpívali českou píseň Hlídač krav.


Zpět nahoru …


Kódy 2019

V rámci klání mezi jednotlivými odděleními se konala soutěž Kódy – každé oddělení mělo za úkol zapamatovat si a správně předvést pohybem získaný kód. Soutěž se konala na hřišti.


Zpět nahoru …


Zlatá nota 2019

V pátek 25. ledna 2019 se uskutečnilo dlouho očekáváné zápolení pěvců naší družiny v soutěži Zlatá nota – 3. ročník. Jednotliví účastníci se dlouho připravovali a pečlivě pilovali svá vystoupení. A jak vše dopadlo?

1. kategorie:

1.místoOskar H.

2. místoAleš K.

3. místoKarolína J.

2. kategorie:

1. místoVojtěch Z. a Anička M.

2. místoVanessa D.

3. místoViktorie T.

3. kategorie:

1. místo a absolutní vítězkyJohanka Ž. a Julie L.

2. místoPetr M. a Lucie K.

3. místoKarolína F., Ema Ž. a Evelína F.


Zpět nahoru …


Beseda s myslivcem 2019

Co je to myslivost? Mohu být myslivcem? Jaká zvířata můžeme potkat v lese nebo na poli? Proč se některá zvířata loví? Na tyto a na spoustu dalších otázek nám odpověděl pan Tomáš, který se již spoustu let zabývá myslivostí. Na ukázku přinesl i shozy parohů nebo nám předvedl některé druhy vábniček.


Zpět nahoru …


Soutěž sněhuláků 2019

V rámci naší celodružinové soutěže jsme se v úterý 08. ledna 2019 zase postavili s odděleními proti sobě. Tentokrát šlo o to, které oddělení postaví nejvyššího sněhuláka. Podmínky byly v tento den ideální a vyhrálo oddělení č. 1 se sněhulákem, který měřil 2,5 m.


Zpět nahoru …


Posezení u vánočního stromku 2018

Čekání na Vánoce jsme si zpříjemnili i ve školní družině při posezení u stromečku. Zazpívali jsme si koledy, vyzkoušeli pár vánočních tradic, ochutnali jsme cukroví a došlo také na dárky, které byly pořízeny z prostředků SRPŠ, za což mockrát děkujeme.


Zpět nahoru …


Adventní dílničky 2018

Kreativní odpoledne zažily děti z družiny spolu se svými rodiči během adventních dílniček.


Zpět nahoru …


Předvánoční sportování 2018


Zpět nahoru …


Ekologické tvůrčí dílny 2018

Během jednoho listopadového týdne jsme s dětmi tvořili z různého odpadového materiálu rozličné hudební nástroje. V pátek 23. listopadu 2018 naše pracovní úsilí vyvrcholilo společným koncertem ve 3. oddělení. Zazněly písně např. Jožin z bažin, Dělání, … Koncert se nám velmi povedl a všichni jsme si ho užili…


Zpět nahoru …


Sbírání vesmírného prachu

Závěrem listopadu 2018 jsme měli další celodružinový turnaj s názvem „Sbírání vesmírného prachu“.


Zpět nahoru …


Soutěž DOBBLE v ŠD

V týdnu od 12.- 16. listopadu 2018 proběhl v družině velký turnaj ve stolní hře DOBBLE. Po celý týden se děti utkávaly a až páteční odpoledne nám přineslo tři vítěze. Ti si odnesli diplom a drobnou cenu. Gratulujeme…


Zpět nahoru …


Kurz 1. pomoci v ŠD

V listopadu 2018 ŠD navštívili členové Českého červeného kříže, aby nás naučili základy první pomoci.


Zpět nahoru …


Podzimní prázdniny v ŠD

Podzimní prázdniny 2018 v naší družině: výšlap na haldu Emu a koupání na bazéně Ještěrka…


Zpět nahoru …


Svátek dýní a strašidel 2018

V říjnu se školní družina vždy začíná proměňovat ve strašidelnou dílnu. I letos naše děti tvořily duchy, pavučiny, netopýry, dýně a těmito výrobky si krásně vyzdobily svá oddělení a připravily strašidelné dekorace na naši velkou slavnost. Došlo i na dlabání dýní a povídání černých historek!

Ve středu 24. října 2018 se nám otevřel Slezskoostravský hrad, aby letos naposledy ve svém pohádkové magickém lůně přivítal všechny účastníky naší tradiční slavnosti – Svátku dýní a strašidel. Jako každoročně dorazily princezny, netopýři, čarodějové, čarodějnice a spousta temných bytostí, na které čekal rej her, tanečků a soutěží, kterým masky kouzelně provázel čaroděj Tomáš a jeho pomocníci. Všichni, kteří tento den za námi na hrad přišli, mi potvrdí, že jsme si ho náramně užili i přes vpravdě dušičkové pochmurné počasí.


Zpět nahoru …


Příprava na Svátek dýní a strašidel

Děti ve školní družině se připravují na blížící se Svátek dýní a strašidel…


Zpět nahoru …


Celoroční družinová hra – Hledání draka

V letošním školním roce se budeme v družince každý měsíc utkávat v různých soutěžích celoroční družinové hry. A které oddělení zvítězí? To se dozvíme až v červnu. Fotečka je z první velké soutěže – hledání draků – kterou vyhrálo 4. oddělení.


Zpět nahoru …


Rozloučení s létem

V září 2018 jsme se rozloučili s létem plavbou po Ostravici. Ahoj!!!


Zpět nahoru …



Školní rok 2017-2018


Lodičky

V červnu 2018 jsme se plavili po Ostravici od Loděnice až do Koblova. Ahoj!!!


Zpět nahoru …


Divadlo ENTENTÝKY

V červnu 2018 jsme se ve školní družně rozloučili se školním rokem tradičně divadelním představením společnosti Divadélko ENTENTÝKY „Myška Klárka a veverka Terka jdou k vodě.“


Zpět nahoru …


Hasičské muzeum Ostrava

V květnu jsme navštívili Hasičské muzeum Ostrava. Viděli jsme starou hasičskou techniku i tu úplně nejnovější. Vlezli jsme do všech hasičských aut, zachránili jsme pár figurín a zkusili jsme si i sjezd po tyči!


Zpět nahoru …


Koloběžkové závody

Kategorie I – chlapci:

1.místo – Václav Janáček

2.místo – Max Joštic

3.místo – Adam Venglář

Kategorie I – děvčata:

1.místo – Lucie Kubáňová

2.místo – Linda Matušíková

3.místo – Nikol Kondisová

Kategorie II – chlapci:

1.místo – Adam Frühauf

2.místo – Saša Krob

3.místo – Petr Bárta

Kategorie II – děvčata:

1.místo – Johanka Žmolíková

2.místo – Nela Szurdi

3.místo – Adélka Pavlisková

Vítězové obdrželi medaile a diplomy a všichni účastníci našich závodů si mohli pochutnat na malé sladkosti zakoupené z prostředků SRPŠ.


Zpět nahoru …


Besídka v Domově pro seniory Kamenec

V naší školní družině je spousta šikovných recitátorů a talentovaných zpěváčků, jak jsme zjistili během školního roku při pěveckém a recitačním družinovém klání. A protože jsme v ročním plánu ŠD měli návštěvu domova pro seniory, rozhodli jsme se pochlubit našimi talenty a potěšit seniory, žijící v DPS Kamenec. Vytvořili jsme pásmo písní, básní i s krátkou dramatizací a začátkem května 2018 se vydali za „babičkami a dědečky“. Po našem vystoupení jsme si i společně zazpívali, rozdali jsme námi vyrobené drobné pozornosti a za odměnu jsme byli pozváni na drobné pohoštění a prohlídku zahrady, která je součástí areálu Domova. Zahrádka se dětem opravdu líbila a rádi bychom zůstali déle. Děkujeme za vřelé přijetí.


Zpět nahoru …


Čarodějnické sportování

Blíží se čas čarodějnic, tak jsme si s nimi sportovně zařádili.


Zpět nahoru …


Dopravní hřiště

Takto vesele jsme se učili, jak se má cyklista chovat na veřejné komunikaci.


Zpět nahoru …


Týden lichých ponožek

Apríl je měsíc legrácek a ztřeštěných nápadů – řekly si vychovatelky ze školní družiny a vymyslely pro své žáky TÝDEN LICHÝCH PONOŽEK. Od pondělí devátého dubna do pátku třináctého (jak jinak) se tedy odehrávaly „ponožkové hrátky“. Děti donesly z domu liché ponožky, které jsme rozvěsili po družinové chodbě a hledali případný nový pár, kterému bylo v plánu uspořádat pořádnou veselku. Z vystavených ponožek děti potom vyráběly Lichožrouty, různá zvířátka, maňásky i dopravní prostředky. Týden jsme zakončili přehlídkou nepárových ponožek ,ve kterých přišli do školy nejen děti z ŠD ale i jejich spolužáci a zaměstnanci školy.


Zpět nahoru …


Knihovna Hladnov

V březnu 2018 jsme navštívili knihovnu na Hladnově, kde si pro nás paní knihovnice připravily besedu o našem městě. V knihovně jsme příjemně strávili část odpoledne. A jestli jsme dávali pozor, tak závěrečný testík byl pro nás hračka.


Zpět nahoru …


Karneval 2018

Rok se sešel s rokem a opět nastalo veselé období masopustu. Pro nás, ve školní družině, to znamená velké přípravy – děti ze všech oddělení vždy vyrábí výzdobu pro družinu i školní tělocvičnu, kde se sejdeme každoročně společně s rodičí na tradičním karnevale v maskách.

A tak tomu bylo i letos, v únoru 2018, kdy se hned po obědě družina přeměnila v divadelní maskérnu, kde se upravovaly škrabošky, převlékalo a samozřejmě i líčilo ve velkém. Poté masky princezen, kovbojů, rytířů a jiných pohádkových bytostí zaplavily školní chodby při společném průvodu do tělocvičny. Po přivítání dětí a rodičů panem ředitelem začala velká šou. Svou šikovnost si žáci mohli vyzkoušet v soutěžích, které se pravidelně prolínaly s diskotékou. Za nejvydařenější masky i soutěže byly děti odměněny drobnými dárky.

Děkujeme žákům školního parlamentu za organizační pomoc, SRPŠ za finanční podporu akce, kolektivu kuchařek ze ŠJ za výborný moučník, rodičům za drobné dárky do tomboly a všem zúčastněným za dobrou náladu. (kolektiv vychovatelek ŠD)


Zpět nahoru …


Zimní olympiáda

Svou zdravici Zimním olympijským hrám 2018 poslaly i děti ze školní družiny. Aktivně se zapojili do soutěžních disciplín družinářské zimní olympiády.


Zpět nahoru …


Ovoce do škol – animační program

V lednu 2018 navštívil maskot Kubík z OVOCENTRA děti v naší školní družině. Dozvěděli jsme se něco o prospěchu ovoce a zeleniny na naše zdraví, ochutnali jsme různé druhy ovoce a každý obdržel reklamní drobnost v podobě samolepky nebo magnetku.


Zpět nahoru …


Se skřítky a permoníky poznáváme naše město

skritek-001

Ke konci ledna 2018 proběhla akce pro vybrané žáky prvních tříd, kterou jsme nazvali „Se skřítky a permoníky poznáváme naše město“. V pozdních odpoledních hodinách jsme společně vyšli ze školní družiny,náležitě vybaveni od oblečení a baterek až po nezbytnou svačinu. U Slezskoostravské radnice na nás čekal náš průvodce, který pro nás připravil zábavný i poučný komentovaný výlet do historie hornictví v našem městském obvodu. Po prohlídce staré šachty naše vycházka vrcholila výstupem na haldu Ema, ze které jsme sledovali noční Ostravu. Náš průvodce – největší permoník Leny, a paní vychovatelky si pro nás připravili otázky a úkoly, za které jsme získávali pomocné klíče pro nalezení pokladu.Co myslíte, nalezli jsme ho?


Zpět nahoru …


Zimní procházka do parku

S dětmi ze školní družiny jsme vyrazili na zimní procházku do parku. Děti využily, že nám napadlo aspoň trochu sněhu a stihly postavit krásné sněhuláčky různých velikostí.


Zpět nahoru …


Zlatá nota 2018

Letos se nám sešlo hodně zpěváků a zpěvaček, kteří se chtěli předvést v pěvecké soutěži „Zlatá nota“ a tak se u nás zpívalo dvě odpoledne. Během dvou dnů soutěžila 1. kategorie – 1. třídy, 2. kategorie – 2.- 4. třídy a 3. kategorie- dvojice a vícečetné skupiny. Slyšeli jsme písničky lidové, moderní, folkové i vánoční koledy. Vybrat ty nejlepší se snažila naše „odborná“ porota, ale nebylo to vůbec jednoduché. Vítězové si odnesli diplom a plyšovou hračku a ostatní soutěžící alespoň malou sladkou odměnu. Věcné ceny i sladkosti pro výherce byly zakoupeny z finančních prostředků SRPŠ.

1. kategorie:

1.místoLucie Kubáňová

2. místoJiří Čapek

3. místoLucie Šušlová

2. kategorie:

1. místo a absolutní vítězAnička Mžyková

2. místoEliška Ivanovová

3. místoSofie Gabčová

3. kategorie:

1. místoAdélka Nekulová a Petra Mostýnová

2. místoAgátka Hromadová a Karolína Lorencová

3. místoVeronika Baroňová, Julie Lasáková a Johanka Žmolíková


Zpět nahoru …


Víčkování

Místo, abychom si užívali zimních radovánek ve sněhu, tak nám „paní Zima“ naděluje zatím jenom déšť. Aby nám pošmourné odpoledne uteklo, uspořádali jsme soutěž o nejhezčí obrázek vytvořený z víček. Porotou si byly děti samy a vybraly obrázek od Johanky Žmolíkové a Zuzky Broschové. Vítězkyně i všichni účastníci dostali sladkou odměnu.


Zpět nahoru …


Posezení u vánočního stromečku

Ve středu odpoledne na nás již dýchla vánoční atmosféra. Sešli jsme se všichni ve 3. oddělení u nazdobeného stromečku, zazpívali jsme si koledy, popovídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích a rozkrojili jsme si jablíčko, ze kterého na nás vykoukla krásná hvězdička. A došlo i na dárky. Každé oddělení dostalo novou pohádkovou knihu a některé šikovné děti dostaly i plyšovou hračku. Rozcházeli jsme se vánočně naladěni a už se všichni těšíme na Ježíška.


Zpět nahoru …


Výprava na vánoční trhy

Doslova kouzelné odpoledne prožily děti z 2. a 4. oddělení školní družiny na letošních vánočních trzích. Na obhlídku jsme se vypravili ve čtvrtek, prošli jsme si stánky na Masarykově i Jiráskově náměstí, pohladili a nakrmili oslíka i lamu, nakoupili drobné dárky pro své nejbližší a občerstvení pro sebe, na zvoničce si každý z nás zajistil splnění svého největšího přání. Na rozloučenou jsme objali obrovský vánoční strom, stojící na Masarykově náměstí spojenými rukami všechny děti i paní vychovatelky.


Zpět nahoru …


Skauti v ŠD

Úterní odpoledne nás navštívili Skauti a předvedli nám, co vše dovedou a zahráli si s námi různé hry. Moc se nám to líbilo a možná někteří z nás se rádi staneme Skauty.


Zpět nahoru …


Vánoční bruslení 2017

A opět jsme se zabavili na bruslení…


Zpět nahoru …


Adventní dílna 2017

Pro děti ŠD a jejich rodiče jsme letos připravili adventní dílnu, ve které si mohli vyrobit vánoční baňku, ohřívátko na ruce nebo vánoční obal na hrnek. Vyrábění se všem líbilo a také dařilo…


Zpět nahoru …


Bruslení

Po roce jsme v družince zase vyrazili na náměstí na vánoční kluziště. Takže, obout brusle, nasadit rukavice a hurá na to! Krátké rozbruslení a pak už pořádné krasobruslení s holubičkami, piruetami i skoky. Díky skvělé vánoční atmosféře na náměstí nám nevadily ani trošku mokřejší zadečky od ledu a všichni jsme si to maximálně užili. Tak zase za týden 🙂


Zpět nahoru …


Pexesový král 2017

V naší družince moc rádi hrajeme stolní hry a tak jsme se rozhodli uspořádat turnaj v pexesu. Základní kola proběhla v jednotlivých odděleních a výherci se utkali ve finále.

Pexesová královna – Anička Sajdoková, IV.odd.

2. místo – Marek Chlebeček, I.odd.

3. místo – David Venglář, V.odd.

Vítězům gratulujeme!!!


Zpět nahoru …


Soutěžní zábavné odpoledne

Koncem listopadu 2017 jsme si trošku zasoutěžili, než se nám školní zahrada promění v bílou pláň. V družstvech jsme 2 x házeli kostkou a součet hodů nám ukázal, jaký úkol nás čeká. A tak jsme jezdili jako trakař, skákali po jedné noze, dělali kolotoč a spoustu jiných zábavných disciplín. A co jsme vyhráli? Příjemně strávené odpoledne a spoustu legrace!!!


Zpět nahoru …


Ekologické dílny 2017

Celý listopadový týden probíhal ve školní družině již 10. ročník ekologické tvůrčí dílny. Letošním tematem byly dopravní prostředky, které děti tvořily z rozmanitých odpadových materiálů.


Zpět nahoru …


Pouštíme draky

Sluníčko vykouklo, větřík foukal, optimální podmínky nechat proletět naše kamarády – draky.


Zpět nahoru …


Den na draka

Je tu podzim. Počasí jako na houpačce, jednou svítí sluníčko a hned na to zase prší. Jeden by řekl: „Počasí na draka“. A my v družince jsme si udělali „Den na draka“.


Zpět nahoru …


Poděkování

Alespoň touto cestou bych chtěla poděkovat VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci 10. ročníku Svátku dýní a strašidel.

Irena Klozová – vedoucí vychovatelka


Zpět nahoru …


Strašidelné malování

Děti ze školní družiny se již těší na tradiční „Svátek dýní a strašidel“, tak si čekání ukrátili strašidelným malováním.


Zpět nahoru …


Stolní hry

Děti si vyzkoušely nové stolní hry při prezentaci her firmy MINDOK.


Zpět nahoru …


Divadélko Ententýky

Stalo se již tradicí, že nás na začátku nového školního roku přijde navštívit divadélko ENTENTÝKY. Ani letos tomu nebylo jinak a tak mohly děti naší školní družiny shlédnout představení Myška Klárka, veverka Terka a Všetečka.


Zpět nahoru …


Rozloučení s létem

Tak konečně se děti dočkaly. Na konci září 2017 se umoudřilo počasí a děti ze školní družiny mohly vyrazit na plánovaný sjezd řeky Ostravice. Akce „Rozloučení s létem“ se zúčastnilo 20 dětí a sjely si úsek od Loděnice u Hradu až pod most v Koblově. Všichni námořníci trasu zvládli a odnesli si krásné zážitky.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.