Veřejné zakázky


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Výběrové řízení – Nákup IT podzim 2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup IT podzim 2020“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Technická specifikace – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Krycí list – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Profesní způsobilost(pdf)//(doc)

 

Výběrové řízení – Nákup učebnic 2020/2021

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup učebnic pro Základní školu Bohumínská – léto 2020“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup učebnic 2020/2021(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup učebnic 2020/2021(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Profesní způsobilost(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Čestné prohlášení o poskytnutí náhradního plnění(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje, že veřejná zakázka „Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“ byla po dohodě se zřizovatelem zrušena vzhledem k tomu, že v současné době probíhá příprava projektové dokumentace „Rekonstrukce školní jídelny na ulici Bohumínská 72, Slezská Ostrava“, v rámci které dojde k výměně stávajícího zařízení vzduchotechniky v kuchyni včetně výměny VZT jednotky na střeše.

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(xls)

Výběrové řízení – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup učebnic 2019/2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup učebnic pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup zařízení školní kuchyně 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup zařízení školní kuchyně pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup konvektomatu 2018

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup konvektomatu pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup konvektomatu(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – titulní strana – Konvektomat(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Konvektomat(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup varných kotlů 2018

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup varných kotlů pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup varných kotlů(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup varných kotlů(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.