Aktuality


Informace – Vzdělávání žáků – od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň – nástup do školy – 30. 11. 2020:

všechny třídy 1. – 5. ročníku

2. stupeň – nástup do školy – 30. 11. 2020:

třídy 6. B, 7. B, 8. B, 8. F, 9. A, 9. B, 9. F

Pokračování povinné distanční výuky (doma):

třídy 6. A, 7. A, 8. A

Rozvrhy hodin – distanční výuka – 6. A, 7. A, 8. A – pozor změny!

 • Ranní družina – pro přihlášené žáky – od 06:00 hod v hlavní budově (vstup vchodem u ředitelství školy)
 • Odpolední družina – pro přihlášené žáky – do 16:30 hod v hlavní budově školy – zákonní zástupci se při vyzvedávání dítěte spojí telefonicky s paní vychovatelkou a vyčkají před budovou školy na jeho příchod (vchod u ředitelství školy)
 • Ranní vstupy do školy dne 30. 11. 2020: 
– krček – – jídelna – – hlavní vchod –
07:00 hod 6. B
07:35 hod 1. A, B, C 9. A, B, F 5. A, B
07:45 hod 2. A, B, C 8. B, F 4. A, B
07:55 hod 3. A, B, C 7. B
 • Žáci vyčkávají na školním dvoře, na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na školním dvoře do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.

Hygienická opatření

 • Žáci vstupují do školy s rouškou.
 • Žáci provedou desinfekci rukou.
 • Svršky si žáci odkládají ve třídě pod dohledem paní učitelky.
 • Žáci se kontaktují pouze se spolužáky třídy.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve školní jídelně

 • Od 18. 11. 2020 se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Ostatní žáci si mohou stravu odebírat pouze do vlastních nádob a to v době od 10:50 hod -11:15 hod a od 13:45 hod – 14:00 hod.
 • Do jídelny vstupujte pouze s rouškou, při vstupu proveďte desinfekci rukou a dodržujte rozestupy 1,5 m.
Informace pro zákonné zástupce a žáky k distanční výuce od 14. 10. 2020
Informace k novým omezením v oblasti školství
Informace MPSV – Ošetřovné

Informační letáky MŠMT pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Doporučení MŠMT – Jak mluvit s dětmi o COVID-19

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce a ostatní návštěvy na povinnost vstupu přes sekretariát školy a povinnost nošení roušky (zakrytá ústa i nos).


DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI


Kameňák – září 2020


Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Další články …

Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2020/2021 jsme opět otevřeli třídy pro žáky 7.-9. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.

Sportovní hřiště pro veřejnost

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Informace o zpracování osobních údajů – GDPR



Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.