Aktuality

Podzimní prázdniny

Vládou prodloužené podzimní prázdniny:

26. – 30. října 2020

Výuka online ani offline nebude probíhat, školní jídelna nebude v provozu.

O formě výuky po podzimních prázdninách Vás budeme informovat.

Informační letáky MŠMT pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Doporučení MŠMT – Jak mluvit s dětmi o COVID-19

Dětský čin roku

Milé děti, zákonní zástupci, příznivci naší školy,

každý rok se žáci naší školy zapojují do celostátního projektu Dětský čin roku. Cílem tohoto projektu je vyzdvihovat dobré skutky, které děti samy vykonaly, a tak inspirovat celou společnost v konání dobra, toleranci a zájmu o druhé.

Na škole máme mnoho šikovných dětí, a tak i v letošním školním roce jsme s našimi soutěžními příspěvky uspěli. Odborná porota zařadila do semifinále dokonce 6 příběhů našich žáků.

Prosíme vás o chvilku času. Přečtěte si s vašimi dětmi práce našich žáků, a pokud vás osloví, dejte jim, prosím, hlas. V každé kategorii je možné udělit jeden hlas, celkem tedy 6 hlasů. Hlasovat můžete na tomto odkazu:

Dětský čin roku – hlasování – do 11. 11. 2020

Velmi děkujeme…

Názvy prací našich skvělých žáků v jednotlivých kategoriích:

Záchrana lidského života:

Záchrana bratra – Tomáš Mostýn, 7. B

Pomoc ostatním:

Pomoc kamarádce – Andrea Kousalíková, 9. B

Pomoc v nouzovém stavu – Šimon Žila, 8. F

Pomoc starším lidem:

Babičky – Sebastian Ryška a Tadeáš Malík, 7. B

Kolektivní pomoc:

Úklid haly Tatran – Daniel Šnaur, 7. A

Pomoc přírodě:

Máša – Klára Kaločová, 7. B


Distanční výuka – informace

Informace pro zákonné zástupce a žáky

k distanční výuce od 14. 10. 2020

Rozvrhy hodin – distanční výuka – 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B

Rozvrhy hodin – distanční výuka – 6. B, 7. B, 8. B, 8. F, 9. F

Informace k novým omezením v oblasti školství

uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Informace o školním stravování

Vážení zákonní zástupci, informujeme Vás tímto, že v době kdy probíhá distanční výuka, mají žáci nárok na školní oběd. Vzhledem ke skutečnosti, že tato informace byla školám sdělena až dnes v odpoledních hodinách, došlo k plošnému odhlášení všech obědů. Tudíž ve středu 14.10. 2020 ŠJ obědy nevydává, na ostatní dny do 23. 10. 2020 si v případě zájmu, můžete obědy přihlásit na www.strava.cz nebo na tel. čísle 725 853 000. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

vedení školy

Informace MPSV – Ošetřovné


Kameňák – září 2020


Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce a ostatní návštěvy na povinnost vstupu přes sekretariát školy a povinnost nošení roušky (zakrytá ústa i nos).


DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI


Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Další články …

Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2020/2021 jsme opět otevřeli třídy pro žáky 7.-9. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.

Sportovní hřiště pro veřejnost

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Informace o zpracování osobních údajů – GDPRZpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.