ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLEZSKÁ OSTRAVA BOHUMÍNSKÁ 72
příspěvková organizace

ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava

Naše základní škola poskytuje všestranný rozvoj žáků v přátelské atmosféře již od roku 1965. Při výuce klademe důraz na kreativní a moderní metody s akcentem na individuální přístup k žákům a jejich potřebám. Výchovně-vzdělávací proces pro 498 žáků ve 23 třídách 1. a 2. stupně zabezpečuje 30 pedagogů a 6 asistentů pedagoga ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm...

Aktuálně
Hlavní prázdniny
publikováno: 01.07.2021

Hlavní prázdniny:   01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

Školní družina: mimo provoz

Školní jídelna: mimo provoz

Úřední hodiny sekretariátu: 08:00 - 12:00 hod

leto-21.jpg
CLIL ACROSS THE CURRICULUM
publikováno: 30.06.2021

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2020/2021“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 215.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím...

 

projekt-clil-20-21.jpg
ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE 2021/2022
publikováno: 29.06.2021

Dne 15. listopadu 2021 odstartuje ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  MORAVSKOLSEZKÉHO KRAJE 2021/2022, který je určen nejen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022 a je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky - pro více informací o tomto opatření, prosím přejděte na VÍCE ZDE

veletrh-21.jpg
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
publikováno: 18.05.2021

Od 24. 05. 2021 je školám a školským zařízením upravena povinnost testovat děti, žáky a studenty AG testy - pro více informací o tomto opatření, prosím přejděte na VÍCE ZDE

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečně - leták

minzdrav.jpg
Malujeme kamínky proti rakovině
publikováno: 09.05.2021

Liga proti rakovině letošní 25. ročník Českého dne proti rakovině sice přesouvá na konec září 2021, ale květnovou sbírku přetvořila na symbolickou aktivitu - Kamínky proti rakovině. Pro další informace prosím přejděte na VÍCE ZDE.

Kamínky proti rakovině - informace

cdpr-20-01.jpg
Obrazek-1
Projekty

Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.

Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru