Aktuality


Kameňák – prosinec 2019


Vánoční jarmark 2019 – poděkování

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho tradičního Vánočního jarmarku:

– našim milým rodičům, prarodičům, příbuzným i přátelům za spoustu krásných výrobků i osobní účast, našim nadšeným žákům, kteří přiložili ruku k dílu při výrobě nádherných ozdob a ukázali své obchodní dovednosti, Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu, SRPŠ za péči o občerstvení jarmarečníků, našim hudebníkům a recitátorům pod vedením svých pedagogů za krásný umělecký zážitek a všem nadšencům za obrovskou pomoc při přípravě a realizaci této akce. Speciální poděkování patří koordinátorkám celého jarmarku – Mgr. Pavle Farníkové a Mgr. Janě Čepelákové.

Věříme, že jste si do svých domovů odnesli nejen spoustu krásných dárečků, ale i pohodovou adventní atmosféru.


Zpět nahoru …


Den v modré 2019

Která barva je oblíbená mezi kluky a děvčaty?

No přece modrá 🙂

Tak proč si ji neužít – úterý 3. prosince 2019.


Další články …


Moje rodné město 2019 – vernisáž fotosoutěže

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž, na které byly oceněni nejlepší fotografové fotosoutěže na téma Moje rodné město. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například slovenský populární herec a moderátor Maroš Kramár, významný slovenský fotograf Peter Konečný, který mimo jiné nafotil kampaň slovenské prezidentky. Záštitu nad fotosoutěží a vernisáží převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Velmi nás těší, že v konkurenci středoškoláků uspěli se svými fotografiemi také žáci naší školy.

Cena předsedy ASK ČR:

Johana Robenková, 5.B a Michal Caletka, 8.A

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje:

Kristýna Kosmová, 8.B

Blahopřejeme!


Další články …


30 let svobody – Nejvíc véček – 2019

U příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie vyzvala agentura Dobrý den (zaznamenává rekordy a kuriozity v ČR) veřejnost k vytvoření společného rekordu, který spočívá ve shromáždění co nejvíce fotografií se symbolem vítězství – „véčkem.“ Snaží se tak upozornit na důležitost boje za svobodu a demokracii. I žáci naší školy přispěli svými fotografiemi k vytvoření rekordu.

Více na www.dobryden.cz a www.nejvicvecek.cz/


Další články …


Dějepisná olympiáda 2019

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s tématem „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“. Olympiády se účastnilo celkem 8 žáků z osmého a devátého ročníku. Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola – Ondřej Kaloč. O účasti dalších dvou úspěšných řešitelů rozhodne porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol

Výsledky školního kola:

1.místo – Ondřej Kaloč, 9.r. – 58 bodů

2.místo – Štěpán Vykoukal, 9.r. – 47 bodů

3.místo – Petr Seidler, 8.B – 46 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Další články …


Příroda s otazníky

Dne 20. listopadu 2019 se žáci 6.B (Barbora Zárubová, David Venglář, Klára Kaločová, Richard Turčík, Emma Kolková, Hana Maindová, Kateřina Krajíčková, Karel Neuwirth a Amálie Ščerbová) zúčastnili přírodovědné soutěže ve Středisku mladých přírodovědců v Ostravě – Porubě, kde si ověřili své vědomosti o vodní fauně a floře ČR. Jako odměna všem soutěžícím byla prohlídka místních terárií, akvaristiky a klecí s hlodavci.


Další články …


Čtenářský klub v knihovně

Ve středu 20. listopadu 2019 navštívil čtenářský klub žáků 1. stupně spolu s paní učitelkou Barborou Huňkovou Knihovnu města Ostravy, kde se žáci seznámili nejen s prostory dětského oddělení, ale především s velkou spoustou knih. Skvěle připravené a milé paní knihovnice nám věnovaly svůj čas a ukázaly nám nejen celé oddělení, ale také řadu knih. Rozpovídaly se o titulech starších, ale také novějších, což bylo obzvlášť zajímavé. Mnohokrát děkujeme za tak krásné odpoledne a rádi se k vám budeme vracet..


Další články …


Mistři vypravěči – 2.C

V úterý 19. listopadu 2019 měli žáci 2.C v pobočce Knihovny města Ostravy na Hladnově besedu na téma „Jak se stát mistrem vypravěčem.“ Paní knihovnice dětem připravily příjemnou a pohodovou atmosféru s knížkami. Dětem se beseda moc líbila a přispěla k tomu, aby z nich byli ještě lepší vypravěči, než tomu bylo doposud.


Další články …


Bobřík informatiky 2019

V prvních dvou týdnech listopadu 2019 se naši žáci zapojili do řešení online soutěže Bobřík informatiky.

Výsledky kategorií

Kadet (8.-9. ročník)

Benjamín (7.-8. ročník)

Mini (4.-5. ročník)

– ZDE –

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Zpět nahoru …


Pohár radnice Slezské Ostravy 2019

Turnaj O Pohár radnice městského obvodu Slezská Ostrava se uskutečnil dne 14. listopadu 2019 za přítomnosti představitelů Městského obvodu Slezská Ostrava. Zúčastnily se ho čtyři školy ze Slezské Ostravy: Bohumínská, Pěší, Chrustova a Škrobálkova. Chlapci odehráli turnaj v sálové kopané. Dívky zase hrály čtyřhru ve stolním tenise.

Sálová kopaná:

1. místo – ZŠ Bohumínská

2. místo – ZŠ Chrustova

3. místo – ZŠ Škrobálkova

4. místo – ZŠ Pěší

Nejlepší hráč turnaje:

Dominik Rác – ZŠ Chrustova

Čtyřhra ve stolním tenise:

1. místo – ZŠ Bohumínská – Ema Kolková, Michaela Dluhošová

2. místo – ZŠ Chrustova – Adéla Chytilová, Tereza Čanigová

3. místo – ZŠ Pěší – Rebeka Lyčková, Adéla Bezručová

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou sportovní atmosféru.


Další články …


Badatelská exkurze 2019

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2019 se šest žáků 8. a 9.ročníku naší školy v doprovodu paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečkové zúčastnilo Badatelské exkurze v rámci aktivit projektu Střední průmyslové školy chemické „Talentovaní žáci SŠ a ZŠ bádají společně“. Zatímco v minulém školním roce byla cílová lokalita exkurze Pálava a Jižní Morava, letos jsme zamířili do Východních Čech, konkrétně do oblasti Adršpašsko-Teplických skal.

První den žáci navštívili Mladečské jeskyně na Olomoucku a planetárium v Hradci Králové. Druhý den žáci plnili badatelské úkoly, které jim byly zadány již na 1. přípravném setkání na SPŠCHv říjnu 2019, v Adršpašsko-Teplických skalách. V tomto dni žáci také navštívili Broumovské stěny s loveckým zámečkem Hvězda. Třetí den žáci prošli naučnou stezku Teplických skal „Skály – Bischofstein“ a následně přejeli autobusem do ZOO Dvůr Králové, kde vyplňovali ve skupinách pracovní listy.

Žáci byli dvě noci ubytováni v zámku Skály – Bischofstein v Teplicích nad Metují. Tento projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava. Program s odborným výkladem po celou dobu exkurze (geografie a dějepis dané oblasti) zajišťovala pořádající škola Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě – Zábřehu. Badatelské skupiny žáků se setkají znovu v listopadu 2019 a v lednu 2020 budou své práce prezentovat na Badatelské konferenci SPŠCH.


Další články …


Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo na naší školu 20 nových žáků do 7. a 8. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

Další informace – FB Slezská Ostrava


Další články …


Zahájení šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám opět po roce všem popřál úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020. V tomto školním roce jsme přivítali mj. více než 60 prvňáčků zařazených do tří tříd a také nově vzniklou třídu fotbalových talentů, kteří byli vybráni Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje a budou se u nás vzdělávat.

Úspěšný start do nového školního roku Vám přeje vedení školy.

Nové časy zvonění

Nový Školní řád


Zpět nahoru …


Další články …


Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.