Aktuality


Pozdravení pro naše milé žáky a žákyně


Oznámení zákonným zástupcům budoucího prvňáčka

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku, která se uskuteční dne 11. června 2020 od 16.00 hodin v prostorách školní tělocvičny na ZŠ Bohumínská. Na této schůzce Vám budou sděleny podrobné informace ohledně nástupu Vašich dětí do první třídy.

Těšíme se na Vás – vedení školy

Vážení zákonní zástupci budoucího prvňáčka,

dne 06. května 2020 v 10:00 hod byl zveřejněn

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve šk. r. 2020/2021

Tímto žádáme zákonné zástupce přijatých žáků,

aby se dostavili na sekretariát školy k podpisu rozhodnutí o přijetí jejich dítěte

v čase od 08:00 hod do 13:00 hod nejpozději do 08. června 2020.

Zároveň také žádáme zákonné zástupce o případné sdělení výběru jiné základní školy.

Bližší informace na telefonním čísle: +420 725 123 100

nebo mailem skola@zsbohuminska.cz


Informace – vzdělávací aktivity pro 1. stupeň – od 25. května 2020

Informace k vzdělávacím aktivitám pro 1. stupeň

Čestné prohlášení pro žáky 1. stupně

Školní jídelna – informace

Vážení rodiče,

z důvodu omezeného provozu mateřských a základních škol od 25.05.2020 nebudeme hromadně přihlašovat strávníky ke stravnému. Pokud bude Vaše dítě navštěvovat mateřskou školu nebo se bude stravovat ve školní jídelně při základní škole, je potřeba, abyste si dítě nebo žáka přihlásili ke školnímu stravování elektronicky na www.strava.cz nejpozději do 20. 5. 2020 do 11.00 hod..Platby stravného přijímáme pouze převodem na účet nebo složenkou (nikoliv v hotovosti). Z hygienických důvodů nebude do jídelny ZŠ Bohumínská umožněn vstup cizím osobám.

Děkujeme za pochopení – vedení školy

Oznámení MŠMaT – termín konání přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory – 08. června 2020

Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – 09. června 2020

Pro podmínky konání přijímacích zkoušek bude připraven samostatný materiál.

Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT.

Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

Organizační pokyny k zabezpečení přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ

Čestné prohlášení


Tisková zpráva MŠMT

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ


Sekretariát – úřední hodiny pro veřejnost

Vážení rodiče,

po dobu nouzového stavu je omezena činnost sekretariátu školy. V běžných pracovních dnech je sekretariát k dispozici pro veřejnost v čase od 08:00 hod do 12:00 hod.

Děkuji za pochopení – Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy


Školní jídelna uzavřena od 23.03.2020 do odvolání.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,
dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se od středy 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních podle školského zákona. Toto opatření je vydáno na dobu neurčitou. Žákům všech ročníků bude učivo na nejbližší období zasláno formou e-mailu nebo na Bakalářích v průběhu tohoto týdne. Stravné za obědy ve školní jídelně ZŠ Bohumínská bude všem žákům automaticky odhlášeno od 11.3.2020.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12.3.2020 se školní ples ZŠ Bohumínská v tomto školním roce neuskuteční. Majitelé již zakoupených vstupenek mohou dostat zpět zaplacené vstupné na sekretariátu školy (vstupenky prosím vezměte s sebou).

Vedení školy dále ze stejného důvodu oznamuje, že oba plánované turnusy Ozdravného pobytu (OzP) na Dolní Moravu v březnu a dubnu 2020 (pro 5. a 4.ročník) se ruší. Rodičům, kteří uhradili částku za OzP bezhotovostně, bude stejným způsobem částka vrácena na účet, z něhož byla škole zaslána. Rodiče, kteří zaplatili hotově, žádáme, aby se dostavili na sekretariát školy, kde jim bude finanční hotovost neprodleně vrácena zpět.

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.

Děkujeme za pochopení – vedení školy.

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI


Zpět nahoru …


Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo na naší školu 20 nových žáků do 7. a 8. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje. Společně se svými učiteli a trenéry zahájili výuku i tréninkovou část svého vzdělávání. O jejich celodenní stravování se stará naše školní jídelna, o ubytování chlapců ze vzdálenějších míst kraje vysokoškolské koleje na Hladnově. Fotografie dokumentuje jejich nadšení a elán při výuce i tréninku.

Další informace – FB Slezská Ostrava


Zpět nahoru …


Další články …


Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Sportovní hřiště pro veřejnost

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.