Nastavení cookies
ZŠ Bohumínská

Naše základní škola poskytuje všestranný rozvoj žáků v přátelské atmosféře již od roku 1965. Při výuce klademe důraz na kreativní a moderní metody s akcentem na individuální přístup k žákům a jejich potřebám. Výchovně-vzdělávací proces pro 498 žáků ve 23 třídách 1. a 2. stupně zabezpečuje 30 pedagogů a 6 asistentů pedagoga ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm. Mimoškolní aktivity pro žáky 1. stupně organizuje Školní družina s 5 vychovatelkami v 5 odděleních. O stravování žáků přímo ve škole se stará školní jídelna, která zabezpečuje rozvoz jídel i do ZŠ Pěší a 4 mateřských škol v obvodu Slezské Ostravy. Od září 2019 zastřešuje vzdělávání žáků 7. - 9. ročníku z Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje. O bezproblémový chod školy se stará tým správních zaměstnanců, o komunitní spolupráci Spolek rodičů a příznivců základní školy a při škole pracuje Školská rada, složená ze zástupců zřizovatele, pedagogů a rodičů.

Historie

V roce 1965 předchůdkyně naší školy ve Slezské Ostravě ZDŠ na Zámostí, Baranovci a Zárubku přestaly vyhovovat. Svůj vliv sehrálo i poddolování těchto objektů a výsledkem řešení havarijního stavu bylo rozhodnutí postavit pro obyvatele Slezské Ostravy novou moderní školu.

Základní devítiletá škola byla postavena na ulici Bohumínské – na Kamenci a byla slavnostně otevřena 1.9.1965. V tomto roce školu navštěvovalo 772 žáků a působilo zde 32 pedagogických pracovníků. Začátky školy nebyly jednoduché. Dokončovala se výstavba tělocvičny, jídelny a školní družiny. Škola spolupracovala s patronátními závody – Koksovna Trojice, Důl Petr Bezruč, Důl Rudý říjen a Bytostav, které pomáhaly škole po stránce hmotné i materiální.

V průběhu svého působení si škola vybudovala velmi dobré jméno díky svým výchovně-vzdělávacím výsledkům. Dne 24. června 1986 jí byl udělen Ministerstvem školství čestný titul ZŠ Josefa Kotase. Ve škole byly vybudovány moderní odborné učebny výpočetní techniky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, výtvarné a hudební výchovy, učebny cizích jazyků a školní dílny. Po listopadu 1989 se škola vrátila k původnímu názvu ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72. Během existence školy se v jejím vedení vystřídalo celkem 9 ředitelů. V srpnu 2020 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Lenka Matušková.

 

Ředitelé školy:

Jaromír Pěntka, 1965 – 1969

Leopold Herman, 1970 – 1971

Edita Tomisová, 1971 – 1974

Jarmila Bednářová, 1974 – 1981

Edita Tomisová, 1981 – 1986

Irena Gregorczyková, 1987 – 1991

Mgr. Zdeňka Halakucová, 1992 – 2009

Mgr. Radek Pollo, 2009 – 2014

Mgr. Bc. Marek Sládeček, 2014 – 2020

Mgr. Lenka Matušková, 2020 – dosud

nahoru