Nastavení cookies
Kontakty

Vedoucí školní jídelny:

Petra Rosenzweigová; email: jidelna@zsbohuminska.cz

telefon:  +420 725824177

 

Finanční referent (stravné)

Jana Jadrníčková; email: stravne@zsbohuminska.cz

telefon:  +420 725853000

 

Vedoucí kuchařka:

Vlasta Tvrdá

 

Kuchařky:

Jana Bílá, Markéta Bílá, Iryna Dubynych, Olena Honchar, Bohumila Pěčková, Žaneta Pospíšilová, Lucie Preisová, Monika Vycudilíková

Informace o platbách a přihlašování

Od 01. 02. 2024 - změna bankovního účtu:

  • nový bankovní účet školní jídelny 1652009339/5500, variabilní symbol se nemění

Od 01. 01. 2024:

  • vzhledem ke zvyšujícím se provozním nákladům na přípravu jídel dochází ke zvýšení částky za režijní náklady. Pokud strávník nebo zákonný zástupce neodhlásí stravu v době nepřítomnosti strávníka ve škole, budou mu doúčtovány režijní náklady nově ve výši 55,- Kč.
  • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
ZŠ - 6-10 let ZŠ - 10-15 let ZŠ - nad 15 let
30,- Kč 34,- Kč 40,- Kč
Neodhlášená strava Neodhlášená strava Neodhlášená strava
85,- Kč 89,- Kč 95,- Kč

 

Od 01. 09. 2023:

  • přihlašování stravy individuálně - každý strávník sám na www.strava.cz
Fajne školní bistro !!!

Od roku 2019 realizuje město Ostrava projekt Fajne školní bistro, jehož záměrem je mentoring školního stravování známého ostravského šéfkuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol a také s tím spojena příprava gastronomických zážitků žákům, pedagogům i kuchařkám.
Specialitu Davida Valíčka – polévku halászlé, hlavní pokrm mac and cheese s květákovým kuskusem a moučník čokoládové brownies, připravoval ve čtvrtek 19. května 2022 také kolektiv kuchařek naší školní jídelny, v rámci posledního mentoringu ve školním roce 2021/2022, kterého se zúčastnila Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora SMO a Ing. Roman Goryczka, místostarosta MO Slezská Ostrava.
Skvělou atmosféru si užili všichni - nejen kuchařky školní jídelny, ale i děti, pedagogové a vedení školy, kteří připravili tématickou dekoraci k tomuto dni. Nechyběli ani tradiční partneři, žáci Střední školy společného stravování, Krakovská ul 1095/33, Ostrava- Hrabůvka, oboru kuchař a žáci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, oboru nutriční asistent.

Fajne školní bistro - fotogalerie

TV reportáž

bistro-22.jpg
Motto:

„Školní stravování neznamená jen zasytit, ale naučit děti jíst i méně oblíbené, avšak zdravé a výživově hodnotné pokrmy, a tím ovlivnit i jejich stravovací návyky.“

 

 

 

nahoru