Formuláře ke stažení

Omluvenka z výuky (doc)

Žádost o uvolnění z výuky na 5 a více dní (doc)

Omluvenka ze ŠD (docx)

Odchod z mimoškolní akce (docx)

Kritéria přijetí žáků do ŠD v šk. r. 2023/2024 (pdf)

Přihláška do ŠD (docx)

Přihláška ke školnímu stravování v šk. r. 2023/2024 (pdf)

Odhláška ze školního stravování (pdf)