Nastavení cookies
Spolek rodičů a příznivců ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72

Dne 12. listopadu 1998 bylo při naší škole založeno občanské sdružení, které bylo v souladu s legislativou od 01. 01. 2014 transformováno na 

„Spolek rodičů a příznivců Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72“.

IČO:                                   

 • 68916817

Aktuální stanovy spolku:     

 • dostupné na www.justice.cz

Cíle spolku: 

 • spolupráce s rodiči, občanskou veřejností a samosprávními orgány Slezské Ostravy
 • podpora modernizace vzdělávacího procesu
 • pomoc žákům ze sociálně slabších rodin
 • podpora dalšího rozvoje talentovaných žáků
 • příspěvky na odměny žákům a akce školy pro žáky

Statutární orgán spolku:

 • Antonín Ďuriš, předseda
 • Jana Mostýnová, pokladní

Nejvyšší orgán spolku:

 • členská schůze složená ze všech členů spolku

Členové spolku (v abecedním pořadí):

 • Antonín Ďuriš
 • Miroslava Karlová
 • Lenka Kosmová
 • Jana Košťálová
 • Jana Mostýnová
 • Petr Pyka
 • Miroslava Turčíková
 • Christina Višňovská
 • Ing. Jaroslava Volčíková

Kontaktní e-mail:

 • srpsbohuminska@gmail.com

Číslo účtu:

 • 7583492001/5500

Finanční příspěvky rodičů do spolku:

 • v minimální částce 200,- Kč

Zájemci o členství a aktivní činnost ve spolku mohou spolek kontaktovat přes výše uvedený e-mail.

Finanční prostředky - přehled příjmů a výdajů
Zápisy ze schůze SRPŠ

2019/2020

16.01.2020 (pdf)

21.11.2019 (pdf) + dodatek (pdf)

 

2018/2019

06.05.2019 (pdf)

22.11.2018 (pdf)

20.09.2018 (pdf)

 

2017/2018

19.04.2018 (pdf)

25.01.2018 (pdf)

14.09.2017 (pdf)

nahoru