Nastavení cookies
Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Fotogalerie

hrad-8ab-20.jpg
Živá knihovna studijních možností – 9.AB

Blíží se čas rozhodnutí, kam dál po základní škole, proto deváťáci vyrazili do Světa techniky v DOV prozkoumat nabídku různých středních škol nabízejících studijní i učební obory.

Fotogalerie - 9. A

Fotogalerie - 9. B

povolani-20-300x225.jpg
povolani-9b-20-300x225.jpg
Logická olympiáda – 2. stupeň

Celkem se v ČR do kategorie B (2. stupeň) zapojilo 16.876 soutěžících (2.470 v našem kraji). Naši logici se v konkurenci neztratili a zařadili se mezi nejúspěšnější řešitele. Toto je Top 7 z naší školy:

 • Radim Onda, 9. B
 • Bára Mamulová, 9. A
 • Anna Sajdoková, 7. A
 • Jakub Tomášek, 9. B
 • Bára Matoušová, 9. A
 • Ema Sakalíková, 9. A
 • Štěpán Resler, 8. B

Blahopřejeme!

logol.jpg
Přírodovědný Klokan – městské kolo

Ve středu 11. listopadu 2020 se uskutečnilo online školní kolo Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 61 žáků 9. ročníku. Statistika výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol. Naše škola nejenže zaznamenala nejpočetnější účast, ale i obsadila první tři místa. Děvčata byla odměněna certifikátem Přírodovědný Klokan a věcnou cenou z prostředků SRPŠ.

 • 1. místoAndrea Kousalíková, 9. B – 96 b.
 • 2. místoSabina Krůlová, 9. B – 93 b.
 • 3. místoMariana Bartečková, 9. B – 91 b.

Blahopřejeme!

PK-2021 - kopie.jpg
Dějepisná olympiáda – školní kolo

Ve středu 2. prosince 2020 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“. Olympiády se účastnilo celkem 5 žáků z 8. a 9. ročníku. Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola. O případné účasti dalších úspěšných řešitelů rozhodne porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol. 

 • 1. místoMichal Caletka, 9. A – 48,5 b
 • 2. místoPetr Seidler, 9. B – 47,5 b
 • 3. místoPetr Caletka, 9. A – 47 b.

Další úspěšní řešitelé:

 • Michael Halfar, 9. B – 43 b
 • Štěpán Resler, 8. B – 42,5 b

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme k dosaženým výsledkům!

dejol-20.jpg
Mikulášská nadílka 2020

V pátek 4. prosince 2020 zavítal na naši školu Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Navštívili děti na prvním stupni. Hodné děti pochválili a těm zlobivějším promluvili do duše. Pak si vyslechli básničky nebo recitované vánoční koledy a za odměnu všem předali malý dárek. Nezapomněli ani na rodinné centrum Chaloupka Malý svět na Slezské. Nejmenší dětičky byly statečné. I jim Mikuláš předal balíček se sladkostmi.

Fotogalerie

mikulas-20.jpg
iBobr 2020/2021

I letos se naše škola stala jednou z mnoha "BOBŘÍCH ŠKOL".  Žáci 4. - 9. ročníku se v prosinci 2020 zapojili do celostátní soutěže, IBOBR, která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o současný svět technologií.  Cílem soutěže je klást žákům informatické otázky a problémy a ukázat, že informatika není totéž co ovládání počítače. Mezi nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích patří:

a) kategorie MINI (4.-5. ročník) - celkem 45 soutěžících:

 • 4. ročník - Petr Malý - 172 bodů
 • 5. ročník - Johanka Žmolíková - 134 bodů
 • 5. ročník - Eliška Šulcová - 120 bodů
 • 5. ročník - Kristýna Ryšková - 116 bodů 

b) kategorie BENJAMÍN (6.-7. ročník) - celkem 40 soutěžících:

 • 7. ročník - Sebastian Berousek - 164 bodů
 • 7. ročník - Jan Figiel - 164 bodů
 • 7. ročník - Ema Kolková - 164 bodů
 • 7. ročník - Kateřina Krajíčková - 160 bodů
 • 7. ročník - David Venglář - 156 bodů
 • 7. ročník - Klára Kaločová - 152 bodů 

c) kategorie KADET (8.-9. ročník) - celkem 24 soutěžících:

 • 9. ročník - Filip Šupík - 120 bodů
 • 9. ročník - Radim Onda - 115 bodů
 • 9. ročník - Jakub Tomášek - 115 bodů

Blahopřejeme!

ibobr-20.jpg
Olympiáda z jazyka českého 2020/2021

V prosinci 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka, což je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Těší nás velký zájem - školního kola se účastnilo 29 žáků 8. a 9. ročníku, kteří řešili dvě části – velmi náročnou část gramatickou a následně část slohovou, jejíž téma pro tuto I. kategorii znělo „V mé knihovničce nesmí chybět..." Koordinátorem soutěže byla paní učitelka Mgr. Liana Svobodová.

Výsledky školního kola:

 • 1. místo - Michal Caletka, 9. A - 35,5 b. - postup do okresního kola
 • 2. místo - Mariana Bartečková, 9. B - 31 b. - postup do okresního kola
 • 3. místo - Michaela Dluhošová, 9. B - 29 b. 

Kompletní výsledková listina (pdf)

Blahopřejeme vítězům i všem úspěšným řešitelům a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole dne 26. ledna 2021, které se poprvé v historii soutěže uskuteční online formou.

Fotogalerie

olympcj-01.jpg
Projekt - Ledové obrázky - 4. - 5. ročník

Žáci 4. a 5. ročníku v rámci projektu vyráběli ledové obrázky. Vše začalo již na podzim sběrem vhodných přírodnin. Potom jsme čekali na mrazivé počasí a v lednu jsme se konečně dočkali. Do libovolné plastové krabičky jsme umístili přírodniny, zalili vodou a nechali zmrazit. S napětím jsme čekali na výsledek. Posuďte sami, jak se nám to povedlo, a navštivte naši virtuální galerii.

Fotogalerie

led-obrazky-21.jpg
Zimní tvoření ve škole - 1. a 2. ročník

Přestože stále pokračuje distanční výuka a žáci 3. - 9. ročníku se vzdělávají online, má naše ZŠ Bohumínská krásnou zimní výzdobu. Vše to zvládly děti 1. a 2. tříd za pomocí jejich paní učitelek, asistentů a paní vychovatelek v družince. A co vše můžete na chodbách, ve třídách a dokonce i venku vidět?

Ledové ozdoby
Žáci 2. C využili mrazivých dnů a vytvořili ledové ozdoby se semínky. Ozdobili jimi školní stromeček a doufají, že jakmile ozdoby začnou tát, přijdou semínka ptáčkům vhod. Měli radost z toho, že mohou pozorovat, jak se voda pomalu mění v led a byli pyšní na své výrobky.

Zimní sporty
Krásná zima vybízející k zimním hrátkám byla inspirací pro vytvoření nádherných postaviček různých sportů. Žáci 2. C se nechali inspirovat sportovci, kteří se připravují na Mistrovství světa. Plastelína nás trochu neposlouchala, proto se některým sportovcům klátí nohy, ale nakonec z toho byl úžasný pohled na vykonané dílo.

Karneval
Proč karneval? Protože je doba karnevalů. Ty sice nemůžeme uskutečnit tak, jak jsme zvyklí, ale udělali jsme si alespoň ve třídách 2. B a 2. C malý třídní karneval. Nejprve jsme si ve škole vytvořili masky. Inspiroval nás článek v angličtině - anglický kocour Otto a myšky Tina, Ruby a myšák Spike. Hráli jsme scénku podobnou pohádce O neposlušných kůzlátkách, jenže myšky kocoura poznaly. Užili jsme si spoustu legrace.

Nenápadný nácvik číslice 8
Děti v 1. C ani neví, že trénují, že se učí psát číslici 8, ono to jde totiž krásně hravou formou. Tučňáci ani netuší, jak prvňáčkům s nácvikem pomohli. A výsledkem jsou krásné obrázky.

Výtvarka je skvělá, když můžeš patlat, matlat
A výsledkem jsou zasněžené stromy. Jak jsme to v 1. C "sněžili?" Přece svými prsty. A to nás fakt baví.

Sněhuláci a zimní příroda
Zima inspirovala žáky k výrobě papírových sněhuláků, kteří posloužili k výzdobě a oživení chodby a třídy. Dále kreslili zimní přírodu, která nás teď všude obklopuje. Děti tvoří i v družině, např. krásná zasněžená okna vytvořená pomocí razítek.

Zimní tvoření (fotogalerie)

ozdoby-2c-21.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru