Upozornění

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce a rodinné příslušníky,

že vstup do budovy Školní družiny je přísně zakázán.

Děti si vyzvednete na základě telefonického hovoru s danou paní vychovatelkou.

Kontakty

Vedoucí vychovatelka: Irena Klozová

Vychovatelky: Mgr. Soňa Balonová, Monika Novotná, Mgr. Zuzana Sviderská, Dana Urbánková Vrchovská

email: druzina@zsbohuminska.cz

telefon: +420 725853123

Konzultační hodiny
 • osobní jednání s vychovatelkami – denně od 11:20 – 11:40h.
 • telefonické hovory – denně od 06:00 – 07:30h, v době konzultačních hodin a od 15:00 – 16:30h.
 • během hlavní zájmové činnosti povede vychovatelka hovor s rodičem pouze o aktuálním zdravotním stavu žáka
Organizace školní družiny
 • Školní družina je součástí základní školy.
 • Ranní provoz: pondělí – pátek 06:00 – 07:50 hod. – příchod dětí do 07:10 hod.
 • Odpoledne navazujeme na ukončení vyučování podle rozvrhu hodin od 11:40 hod.
 • Odpolední provoz: pondělí – pátek 11:40 – 16:30 hod.
 • Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 160,- Kč.
Oddělení školní družiny
 • ŠD nachází se v pavilonu ŠJ v prvním poschodí. S budovou školy je propojena spojovací chodbou. Pro svou činnost využívá pět místnosti. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. Pro vychovatelky je k dispozici kabinet.
 • Výhodou ŠD je její poloha. Do centra města je minimální vzdálenost, park J.Á.Komenského skýtá mnoho možností rekreačních aktivit dětí – vybavený dětský areál, rozsáhlé travnaté plochy a pískoviště. V dosahu je krytý bazén SARÉZA, který využíváme celoročně. Také se zúčastňujeme různých programů na Černé louce. V dosahu městské dopravy je ZOO, Slezskoostravský hrad, lokalita Landek s naučnou stezkou, Hornické muzeum.
 • Mezi silné stránky práce ŠD patří vstřícnost vedení školy k aktivitám školní družiny, velmi dobrá spolupráce s vyučujícími, všemi zaměstnanci školy a rodiči. Ve výchovně vzdělávací činnosti je stanoven pravidelný denní rytmus a řád, který je však dostatečně flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.
 • Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně.
 • Zájmové zaměstnání dětí zajišťuje pět vychovatelek, které mají potřebné pedagogické vzdělání. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích, tělovýchovné činnosti, základy práce na PC, výtvarné, pracovní a hudební činnosti.
sd-obedy-20.jpg
Kdo si hraje, nezná nudu

Zázraky se dějí – čarujte s námi !!!  (youtube)

Závod pastelek (mp4)

Čtvercovaná (mp4)

nahoru