Nastavení cookies
Paní vychovatelky přejí všem dětem a jejich rodičům krásné leéto (1)x.jpg
Informace

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 28. června 2024 bude provoz školní družiny ukončen již v 15:30 hod.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Zuzana Sviderská

email: druzina@zsbohuminska.cz

kontakt: +420 725 853 123, +420 731 487 631

1. oddělení  1. B + část 1. A a 3. B  Irena Klozová +420 725 853 123 irena.klozova@zsbohuminska.cz
2. oddělení  1. C + část 1. A a 3. B Mgr. Zuzana Sviderská +420 731 487 631 zuzana.sviderska@zsbohuminska.cz
3. oddělení  2. C + část 2. A a 3. B Mgr. Soňa Balonová +420 725 853 123 sona.balonova@zsbohuminska.cz
4. oddělení  2. B + část 2. A Monika Novotná +420 725 853 123 monika.novotna@zsbohuminska.cz
5. oddělení  3. A + 3. C Dana Urbánková-Vrchovská +420 725 853 123 dana.urbankova@zsbohuminska.cz

 

 

 

Organizace školní družiny
 • Školní družina je součástí základní školy.

 • Ranní provoz: pondělí – pátek 06:00 – 07:50 hod. – příchod dětí do 07:20 hod. 

 • Odpoledne navazujeme na ukončení vyučování podle rozvrhu hodin od 11:40 hod. 

 • Odpolední provoz: pondělí – pátek 11:40 – 16:30 hod. 

 • V době od 13:30 do 15:00 hod. probíhá hlavní zájmová činnost a žáci budou uvolněni pouze po předchozí písemné či telefonické domluvě. Během této činnosti mohou vychovatelky s žáky pobývat venku mimo budovu školy.

 • Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 160,- Kč. 

Konzultační hodiny
 • osobní jednání s vychovatelkami (prosíme, předem domluvit) – denně od 11:20 – 11:40 hod. 

 • telefonické hovory (telefon ŠD - +420 725 853 123) – denně od 06:00 – 07:30 hod., v době konzultačních hodin 11:20 – 11:40 hod. a od 15:00 – 16:30 hod. 

 • během hlavní zájmové činnosti povede vychovatelka hovor s rodičem pouze o aktuálním zdravotním stavu žáka 

Oddělení školní družiny
 • ŠD se nachází v prostorách nad školní jídelnou v prvním poschodí. S budovou školy je propojena spojovací chodbou. Pro svou činnost využívá pět herních místností, šatnu a pro vychovatelky je k dispozici kabinet.  

 • K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu, hernu, školní hřiště a zahradu. V blízkosti školy se nachází park Komenského sady, kde pořádáme a zúčastňujeme se různých akcí nebo jen vyrážíme na přírodovědné vycházky.  

 • Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně. 

 • K vyzvedávání dětí ŠD využívá videotelefony.  

 • Součástí programu ŠD je rozšiřující nabídka zájmových činností formou kroužků. 

 • O všech připravovaných akcích jsou zástupci žáků informování prostřednictvím e-mailu a letáčků na webových stránkách školy. 

Časový rozvrh stravování školní družiny pro školní rok 2023/2024
  1. oddělení 2. oddělení 3. oddělení 4. oddělení 5. oddělení
Pondělí 13:05 - 13:25 12:55 - 13:20 12:10 - 12:35 11:55 - 12:20 13:15 - 13:30
Úterý 12:05 - 12:30 11:55 - 12:20 13:05 - 13:30 12:55 - 13:20 13:15 - 13:40
Středa 12:05 - 12:30 11:55 - 12:20 12:55 - 13:20 12:15 - 12:40 13:05 - 13:30
Čtvrtek 12:05 - 12:30 11:55 - 12:20 13:05 - 13:30 12:55 - 13:20 13:15 - 13:40
Pátek 12:05 - 12:30 11:55 - 12:20 12:55 - 13:20 12:15 - 12:40 13:05 - 13:30

 

Kdo si hraje, nezná nudu

Zázraky se dějí – čarujte s námi !!!  (youtube)

Závod pastelek (mp4)

Čtvercovaná (mp4)

nahoru