Plánované akce 2021/2022

V letošním školní roce čeká děti dobrodružství s námořníky a piráty z Kamence. Každý měsíc proběhne jedna hra, při které děti plní úkoly, dostávají body a tím se posouvají po předem vytvořené tematické mapě. Na závěr školního roku je celodružinová hra vyhodnocena a děti jsou odměněny.

 

ZÁŘÍ:

 • „Rozloučení s létem“ – sjezd řeky Ostravice na raftu od Slezskoostravského hradu do Koblova - organizováno ve spolupráci s Campanulou
 • zahájení akce „Jedeme na zelenou!“ – návštěva dětského dopravního hřiště, jízda na kole podle pravidel silničního provozu

ŘÍJEN:

 • pokračování akce „Jedeme na zelenou!“ poznávání dopravních značek, plnění úkolů malého cyklisty
 • Drakiáda – pouštění draků
 • Halloween
 • Den s tátou, pomáháme ptáčkům – instalace ptačích budek

LISTOPAD:

 • 14. ročník Ekologické tvůrčí dílny – EKO plavidlo
 • turnaj ve stolní hře MIKÁDO

PROSINEC:

 • Mikuláš ve škole
 • pečení vánočního cukroví s maminkou
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční bruslení na Masarykově náměstí v Ostravě
 • posezení u vánočního stromečku, připravený program jednotlivých oddělení, předání dárků

LEDEN:

 • soutěž „Družina hledá talent“ - 2. ročník
 • zimní olympiáda
 • NOVOROČENKA pro Domov seniorů Kamenec

ÚNOR:

 • Karneval – piráti, námořníci a mořské panny
 • beseda se strážníky Městské policie Ostrava
 • návštěva MINIKINA Ostrava

BŘEZEN:

 • pěvecká soutěž „Zlatá nota“ – 4 ročník
 • výroba dárečků k zápisu pro budoucí prvňáčky
 • beseda v knihovně – téma piráti a námořníci

DUBEN:

 • pálení čarodějnic – 3. ročník
 • návštěva hasičského muzea
 • pokračování akce „Jedeme na zelenou!“ – pravidla bezpečné jízdy
 • Den Země – ukliďme své okolí
 • Velikonoční dílnička s maminkou, tatínkem, babičkou a dědečkem

KVĚTEN:

 • Koloběžkové závody – soutěž družstev
 • ukončení akce „Jedeme na zelenou!“ – jízda zručnosti
 • Den matek – předání dárečků, přáníček
 • Cesta za pokladem

ČERVEN:

 • Den otců - výšlap na haldu EMU
 • Den dětí – sportování, závody v různých disciplínách
 • „Hurá prázdniny“ - sjezd řeky Ostravice na raftu od Slezskoostravského hradu do Koblova - organizováno ve spolupráci s Campanulou
 • vyhodnocení celodružinové hry