Nastavení cookies
Plakát Zlatá nota 2023.jpg
Plánované akce 2022/2023

V letošním školním roce se děti školní družiny vydají cestou do pravěku. Poznají život pravěkých lidí, seznámí se s dinosaury a zažijí spoustu dobrodružství. Děti jednotlivých oddělení budou rozděleny dle věku mezi 5 kmenových dinosaurů. Během celého roku budou plnit úkoly, které zajistí  jejich kmenovému dinosaurovi potravu. A díky potravě pak praještěři přežijí a budou moci snést pro naše děti neobyčejně, gigantické vejce. Samozřejmě s překvapením.  

 

ZÁŘÍ:

 • „Rozloučení s létem“ – sjezd řeky Ostravice na raftu od Slezskoostravského hradu do Koblova - organizováno ve spolupráci s Campanulou
 • návštěva Minikina Ostrava - film s tematikou pravěk

ŘÍJEN:

 • akce „Jedeme na zelenou!“ návštěva dětskéh dopravního hřiště, jízda na kole podle pravidle silničního provozu,poznávání dopravních značek
 • Drakiáda – pouštění draků - akce s rodiči
 • Soutěš o nejstrašidelnější dýni
 • Halloween - zábavné odpoledne plné her a soutěží v kostýmech
 • Den s tátou, pomáháme ptáčkům – instalace ptačích budek

LISTOPAD:

 • 15. ročník Ekologické tvůrčí dílny – EKO pravěk
 • turnaj ve stolní hře Pračtverková
 • divadélko Ententýky - divadelní představení v ŠD
 • návštěva Domova seniorů Kamenec - první advent s babičkou a dědečkem - zpívání koled, společné tvoření

PROSINEC:

 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční bruslení na Masarykově náměstí v Ostravě
 • posezení u vánočního stromečku, připravený program jednotlivých oddělení, předání dárků

LEDEN:

 • soutěž „Družina hledá talent“ - 3. ročník
 • zimní olympiáda

ÚNOR:

 • Karneval – pravěk
 • návštěva MINIKINA Ostrava

BŘEZEN:

 • pěvecká soutěž „Zlatá nota“ – 5. ročník
 • výroba dárečků k zápisu pro budoucí prvňáčky
 • beseda v knihovně – téma Cesta do pravěku

DUBEN:

 • návštěva hasičského muzea
 • pokračování akce „Jedeme na zelenou!“ – pravidla bezpečné jízdy
 • Den Země – ukliďme své okolí
 • Velikonoční dílnička s maminkou, tatínkem, babičkou a dědečkem
 • Slet čarodějnic a čarodějů - zábavné odpoledne v kostýmech

KVĚTEN:

 • Koloběžkové závody – soutěž družstev
 • Den matek – předání dárečků, přáníček
 • Cesta za pokladem
 • Rozloučení s družinkou - přespávání dětí 3. ročníku v ŠD s programem

ČERVEN:

 • Den otců - Landek
 • Den dětí – sportování, závody v různých disciplínách
 • „Hurá prázdniny“ - sjezd řeky Ostravice na raftu od Slezskoostravského hradu do Koblova - organizováno ve spolupráci s Campanulou
 • vyhodnocení celodružinové hry "Cesta do pravěku"
nahoru