Dokumenty ŠD

Omluvenka ze ŠD (docx)

Kritéria přijetí žáků do ŠD v šk. r. 2022/2023 (pdf)

Přihláška do ŠD (docx)

Odhláška ze ŠD (docx)

Školní vzdělávací program – ŠD (pdf)

Vnitřní řád ŠD (pdf)

Úplata za ŠD (pdf)