Nastavení cookies
Zřizovatel

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72 je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská Ostrava.

 

Sídlo: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava

IČ: 00845451

Škola

Název: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.

Sídlo: Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 70995362

DIČ: nejsme plátci DPH

E-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

Datová schránka: 9crmqps

Škola sdružuje:

Základní školu: IZO: 102508313 // REDIZO: 600145158

Školní družinu: IZO: 120100665

Školní jídelnu: IZO: 102956651

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace
 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
  • Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
  • Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městského obvodu Slezská Ostrava. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě Městského obvodu Slezská Ostrava za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.
Vedení základní školy

Mgr. Lenka Matušková, ředitelka – jmenována do funkce s účinností od 01.08.2020

Mgr. Martina Tvrdá, statutární zástupkyně ředitelky

Bc. Eva Kašáková, vedoucí školní jídelny

Irena Klozová, vedoucí školní družiny

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 1. Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 2. Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 37
 3. Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 4. Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 5. Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 6. Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 7. Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 8. Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
skola.png
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Martinem Krupou // tel. č.: +420 724 356 825 // email: martin.krupa@gdpr-opava.cz // Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00 //
Povinně zveřejňované údaje
nahoru