Nastavení cookies
Zřizovatel

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72 je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská Ostrava.

 

Sídlo: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava

IČ: 00845451

Škola

Název: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.

Sídlo: Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 70995362

DIČ: nejsme plátci DPH

E-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

Datová schránka: 9crmqps

Škola sdružuje:

Základní školu: IZO: 102508313 // REDIZO: 600145158

Školní družinu: IZO: 120100665

Školní jídelnu: IZO: 102956651

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace
 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
  • Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
  • Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městského obvodu Slezská Ostrava. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě Městského obvodu Slezská Ostrava za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.
Vedení základní školy

Mgr. Lenka Matušková, ředitelka – jmenována do funkce s účinností od 01.08.2020

Mgr. Martina Tvrdá, statutární zástupkyně ředitelky

Petra Rosenzweigová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Zuzana Sviderská, vedoucí školní družiny

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 1. Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 2. Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 37
 3. Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 4. Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 5. Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 6. Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 7. Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 8. Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
skola.png
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2024 je MOORE ADVISORY CZ, s. r. o., IČ 09692142, se sídlem Karolinská 661/4. Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupena Ing. Petrem Štětkou, tel. č.: +420 227 031 495, email: petr.stetka@moore-czech.cz  (pdf)
Povinně zveřejňované údaje
nahoru