Nastavení cookies
Ředitelka školy

Mgr. Lenka Matušková; email: reditelka@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739, +420 606331621

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Martina Tvrdá; email: zastupce@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739+420 776740070

Správní úsek

Referentka:

Lenka Hurníková; email: skola@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739+420 725123100

 

Ekonomka:

Zuzana Drozdová; email: ekonomka@zsbohuminska.cz

telefon: +420 724333066

 

Projektová manažerka:

Ing. Pavlína Ceníčková; email: pavla.cenickova@zsbohuminska.cz

 

Školník (správce hřiště):

Jiří Kratochvíl; telefon: +420 725538885

 

Třídní učitelé a asistenti pedagoga (v předmětech)

1. A - Mgr. Leona Nytrová; email: leona.nytrova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Jaroslava Chroboková; email: jaroslava.chrobokova@zsbohuminska.cz 

1. B - Mgr. Jaroslava Chroboková; email: jaroslava.chrobokova@zsbohuminska.cz 

 zastupující TU: Mgr. Dana Sliwková; email: dana.sliwkova@zsbohuminska.cz

1. C - Mgr. Dana Sliwková; email: dana.sliwkova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Leona Nytrová; email: leona.nytrova@zsbohuminska.cz

 

2. A - Mgr. Ivana Bujáčková; email: ivana.bujackova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz 

 asistent pdagoga: Andrea Nagy; email: andrea.nagy@zsbohuminska.cz

2. B - Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Jana Vaněčková; email: jana.vaneckova@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Martina Bacíková; email: martina.bacikova@zsbohuminska.cz

2. C - Mgr. Jana Vaněčková; email: jana.vaneckova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Ivana Bujáčková; email: ivana.bujackova@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Olga Černá; email: olga.cerna@zsbohuminska.cz

 

3. A - Mgr. Ing. Milena Hlubková; email: milena.hlubkova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

3. B - Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: 

3. C - zástup: Mgr. Ľudmila Hlubková, e-maill: ludmila.hlubkova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Daniela Duchovná; email: daniela.duchovna@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Bc. Barbora Kovalčíková; email: barbora.kovalcikova@zsbohuminska.cz

 

4. A - Mgr. Daniela Duchovná; email: daniela.duchovna@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Bc. Klára Sviderská; email: klara.sviderska@zsbohuminska.cz

 druhý pedagog: Bc. Klára Sviderská; email: klara.sviderska@zsbohuminska.cz

4. B - Mgr. Marcela Sliacká; email: marcela.sliacka@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Martina Tvrdá; email: zastupce@zsbohuminska.cz

 druhý pedagog: Anežka Štupáková; email: anezka.stupakova@zsbohuminska.cz

4. C - Ing. Martina Kundrátová; email: martina.kundratova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Kateřina Káňová; email: katerina.kanova@zsbohuminska.cz

 druhý pedagog: Mgr. Kateřina Káňová; email: katerina.kanova@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Eliška Záviská; email: eliska.zaviska@zsbohuminska.cz

 

5. A - Mgr. Roman Volný; email: roman.volny@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Dominik Mazurek; email: dominik.mazurek@zsbohuminska.cz

5. B - Mgr. Dominik Mazurek; email: dominik.mazurek@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Roman Volný; email: roman.volny@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Hana Sálusová; email: hana.salusova@zsbohuminska.cz

 

6. A - Mgr. Liana Svobodová; email: liana.svobodova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Lenka Waszutová; email: lenka.waszutova@zsbohuminska.cz

 druhý pedagog: Mgr. Lenka Waszutová; email: lenka.waszutova@zsbohuminska.cz

6. B - Mgr. Martin Jurkas; email: martin.jurkas@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Karel Vejmola; email: karel.vejmola@zsbohuminska.cz

 

7. A - Mgr. Jiří Pilař; email: jiri.pilar@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Jana Čepeláková; email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

7. B - Mgr. Dagmar Wrobelová Sládečková; email: dagmar.sladeckova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Katarína Vacková; email: katarina.vackova@zsbohuminska.cz

 

8. A - Mgr. Simona Kyselová; email: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Petra Melichaříková; email: petra.melicharikova@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Žaneta Prášilová; email: zaneta.prasilova@zsbohuminska.cz

8. B - Mgr. Lenka Maluchová; email: lenka.maluchova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

 

9. A - Mgr. Hana Oborilová; email: hana.oborilova@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Ing. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M.; email: martina.polochova@zsbohuminska.cz

 asistent pedagoga: Patrik Nastasi; email: patrik.nastasi@zsbohuminska.cz

9. B - Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz.

 zastupující TU: Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D.; email: anezka.eliasova@zsbohuminska.cz

9. F - Mgr. Kateřina Lichá; email: katerina.licha@zsbohuminska.cz

 zastupující TU: Mgr. Kamil Papuga; email: kamil.papuga@zsbohuminska.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Jana Čepeláková, email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D., email: anezka.eliasova@zsbohuminska.cz

Kristýna Kolářová; email: kristyna.kolarova@zsbohuminska.cz

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Mgr. Petra Melichaříková; email: petra.melicharikova@zsbohuminska.cz

Mgr. Kamil Papuga; email: kamil.papuga@zsbohuminska.cz

Ing. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M. - ICT; email: martina.polochova@zsbohuminska.cz

Mgr. Katarína Vacková; email: katarina.vackova@zsbohuminska.cz

Mgr. Karel Vejmola; email: karel.vejmola@zsbohuminska.cz

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce - Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Kariérový poradce - Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

Školní metodik prevence - Mgr. Petra Melichaříková; email: petra.melicharikova@zsbohuminska.cz

Školní speciální pedagog - Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková; email: dagmar.vilaskova@zsbohuminska.cz

Školní psycholog - Mgr. Alena Stoklasová; email: alena.stoklasova@zsbohuminska.cz

nahoru