Olympiáda z jazyka českého 2020/2021

V prosinci 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka, což je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Těší nás velký zájem - školního kola se účastnilo 29 žáků 8. a 9. ročníku, kteří řešili dvě části – velmi náročnou část gramatickou a následně část slohovou, jejíž téma pro tuto I. kategorii znělo „V mé knihovničce nesmí chybět..." Koordinátorem soutěže byla paní učitelka Mgr. Liana Svobodová.

Výsledky školního kola:

 • 1. místo - Michal Caletka, 9. A - 35,5 b. - postup do okresního kola
 • 2. místo - Mariana Bartečková, 9. B - 31 b. - postup do okresního kola
 • 3. místo - Michaela Dluhošová, 9. B - 29 b. 

Kompletní výsledková listina (pdf)

Blahopřejeme vítězům i všem úspěšným řešitelům a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole dne 26. ledna 2021, které se poprvé v historii soutěže uskuteční online formou.

Fotogalerie

olympcj-01.jpg
iBobr 2020/2021

I letos se naše škola stala jednou z mnoha "BOBŘÍCH ŠKOL".  Žáci 4. - 9. ročníku se v prosinci 2020 zapojili do celostátní soutěže, IBOBR, která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o současný svět technologií.  Cílem soutěže je klást žákům informatické otázky a problémy a ukázat, že informatika není totéž co ovládání počítače. Mezi nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích patří:

a) kategorie MINI (4.-5. ročník) - celkem 45 soutěžících:

 • 4. ročník - Petr Malý - 172 bodů
 • 5. ročník - Johanka Žmolíková - 134 bodů
 • 5. ročník - Eliška Šulcová - 120 bodů
 • 5. ročník - Kristýna Ryšková - 116 bodů 

b) kategorie BENJAMÍN (6.-7. ročník) - celkem 40 soutěžících:

 • 7. ročník - Sebastian Berousek - 164 bodů
 • 7. ročník - Jan Figiel - 164 bodů
 • 7. ročník - Ema Kolková - 164 bodů
 • 7. ročník - Kateřina Krajíčková - 160 bodů
 • 7. ročník - David Venglář - 156 bodů
 • 7. ročník - Klára Kaločová - 152 bodů 

c) kategorie KADET (8.-9. ročník) - celkem 24 soutěžících:

 • 9. ročník - Filip Šupík - 120 bodů
 • 9. ročník - Radim Onda - 115 bodů
 • 9. ročník - Jakub Tomášek - 115 bodů

Blahopřejeme!

ibobr-20.jpg
Mikulášská nadílka 2020

V pátek 4. prosince 2020 zavítal na naši školu Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Navštívili děti na prvním stupni. Hodné děti pochválili a těm zlobivějším promluvili do duše. Pak si vyslechli básničky nebo recitované vánoční koledy a za odměnu všem předali malý dárek. Nezapomněli ani na rodinné centrum Chaloupka Malý svět na Slezské. Nejmenší dětičky byly statečné. I jim Mikuláš předal balíček se sladkostmi.

Fotogalerie

mikulas-20.jpg
Dějepisná olympiáda – školní kolo

Ve středu 2. prosince 2020 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“. Olympiády se účastnilo celkem 5 žáků z 8. a 9. ročníku. Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola. O případné účasti dalších úspěšných řešitelů rozhodne porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol. 

 • 1. místoMichal Caletka, 9. A – 48,5 b
 • 2. místoPetr Seidler, 9. B – 47,5 b
 • 3. místoPetr Caletka, 9. A – 47 b.

Další úspěšní řešitelé:

 • Michael Halfar, 9. B – 43 b
 • Štěpán Resler, 8. B – 42,5 b

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme k dosaženým výsledkům!

dejol-20.jpg
Přírodovědný Klokan – městské kolo

Ve středu 11. listopadu 2020 se uskutečnilo online školní kolo Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 61 žáků 9. ročníku. Statistika výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol. Naše škola nejenže zaznamenala nejpočetnější účast, ale i obsadila první tři místa.

 • 1. místoAndrea Kousalíková, 9. B – 96 b.
 • 2. místoSabina Krůlová, 9. B – 93 b.
 • 3. místoMariana Bartečková, 9. B – 91 b.

Blahopřejeme!

klokan19.jpg
Logická olympiáda – 2. stupeň

Celkem se v ČR do kategorie B (2. stupeň) zapojilo 16.876 soutěžících (2.470 v našem kraji). Naši logici se v konkurenci neztratili a zařadili se mezi nejúspěšnější řešitele. Toto je Top 7 z naší školy:

 • Radim Onda, 9. B
 • Bára Mamulová, 9. A
 • Anna Sajdoková, 7. A
 • Jakub Tomášek, 9. B
 • Bára Matoušová, 9. A
 • Ema Sakalíková, 9. A
 • Štěpán Resler, 8. B

Blahopřejeme!

logol.jpg
Živá knihovna studijních možností – 9.AB

Blíží se čas rozhodnutí, kam dál po základní škole, proto deváťáci vyrazili do Světa techniky v DOV prozkoumat nabídku různých středních škol nabízejících studijní i učební obory.

Fotogalerie - 9. A

Fotogalerie - 9. B

povolani-20-300x225.jpg
povolani-9b-20-300x225.jpg
Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Fotogalerie

hrad-8ab-20.jpg
1-10