Nastavení cookies
Projekt - Předškoláci 2023

Dne 14. února 2023 se uskutečnil na ZŠ Bohumínská již tradiční Den otevřených dveří, tentokrát s názvem „Hola, hola, škola volá!“. Jednalo se o setkání vyučujících s předškoláky a jejich rodiči. Pro budoucí prvňáčky byla připravena hodina, ve které si hravou formou vyzkoušeli být školákem, sedět v opravdové školní lavici, odpovídat před tabulí, hlásit se, naslouchat si navzájem. Děti plnily nelehké úkoly, které s přehledem zvládly. Zjistili jsme, že budeme mít šikovné prvňáčky. Doufáme, že děti rády vymění mateřskou školu za školu základní.
Rodiče se seznámili s vedením školy a také s členy Školního poradenského pracoviště. Potom si prohlédli prostory školy, školní družinu a jídelnu. V jednotlivých učebnách mohli diskutovat s pedagogy.

Hola, hola, škola volá! - fotogalerie

Po tomto úvodu následovala setkání s předškoláky pod názvem Škola nanečisto.

1. setkání - Jazyková hnízda:

Poslední únorový den jsme na naší škole opět přivítali předškoláky. Náplní setkání s názvem „Jazyková hnízda“ bylo nejen poznat další paní učitelky, další kamarády, ale i cizí jazyky. Naši předškoláci zkusili pojmenovat barvy, zvířata, školní pomůcky cizí řečí a hned napoprvé to zvládli ve dvou světových jazycích. Odměnou jim bylo jazykové razítko do průkazky předškoláka.

Jazyková hnízda - fotogalerie

2. setkání - Sportovní hrátky:

Nový projekt na ZŠ Bohumínské „Škola nanečisto!“ pokračoval dalším setkáním dne 21. března 2023. Náplní setkání s názvem „Sportovní hrátky“ bylo, jak již název napovídá, prozkoumat naši tělocvičnu a zasportovat si v ní spolu s učiteli tělocviku. Děti byly rozděleny do 4 skupin a každá skupina procházela jednotlivými stanovišti, kde si učitelé pro předškoláky připravili různé sportovní aktivity, např. hod do dálky raketkou, poskoky na trampolíně, přetahovanou, kutálení míče a hod na dětský koš. Naši předškoláci byli velmi šikovní, spolupracovali mezi sebou i s učiteli. Odměnou jim byla pochvala a razítko do průkazky předškoláka.

Sportovní hrátky - fotogalerie

 

predskolaci-22-23-plakat-1.jpg
Olympiáda z občanské výchovy 2023

Sedm statečných, tak by se dalo označit utkání v olympiádě z občanské výchovy mezi žáky 6. ročníku, kterou organizoval Mgr. Dominik Mazurek. Přesně v polovině března 2023 se sešli šikovní a všímaví žáci, aby poměřili své síly ve znalostech o místě, kde žijí, zajímavostech o uspořádání ČR nebo o společenství lidí. A jak to dopadlo?

 • 1. místo - Sebastian Filip, 6. A
 • 2. místo - Vojtěch Rohan, 6. A a Simona Skála, 6. B
 • 3. místo - Marcel Pöllich, 6. B

Vyrovnané výkony byly zaslouženě odměněny knižní dárkem. Pochvalu si však zaslouží všichni zúčastnění. Blahopřejeme!

Olympiáda z občanské výchovy . fotogalerie

olov-23.jpg
Poznej Evropu - 8. ABF

V březnu 2023 - po ukončení tematického celku Evropa - se všichni žáci 8. ročníku zapojili do třídní kola zeměpisné soutěže "Poznej známá místa Evropy", kterou připravili vyučující zeměpisu v 8. ročníku - Mgr. Petra Ryšková a Mgr. Kamil Papuga. 

Výsledky - třída 8. A

 • 1. místo - Jana Kakalejčíková 
 • 2. místo - Klára Vyvialová
 • 3. místo - Adriana Górná 

Výsledky - třída 8. B

 • 1. místo - Lukáš Sládek 
 • 2. místo - Ondřej Koukal
 • 3. místo - Eliška Ivanovová

Výsledky - třída 8. F

 • 1. místo - Ondřej Suchý
 • 2. místo - Daniel Pavelek
 • 3. místo - Filip Slíva 

Vítězům blahopřejeme za skvělé zeměpisné znalosti a všem 47 zúčastněným žákům děkujeme za snahu.

poznejevropu-23.JPG
Přehlídka dětské recitace 2023

První březnovou středu 2023 patřila naše škola přehlídce dětské recitace. Ve školním kole se představili nejlepší recitátoři, kteří postoupili z třídních kol soutěže. Vyslechli jsme spoustu krásných básní a ve vyšších kategoriích i monologů M. Kratochvíla, J. Žáčka, Z. Pospíšilové, E. Frynty, ale také Z. Železného, Karla Kryla, či W. Shakespeara. Všechny děti byly výborně připravené a za své výkony získaly malou sladkost, postupující pak diplom a věcné ceny. I přesto, že se všechny děti snažily, do obvodního kola mohli postoupit pouze dva nejlepší z každé kategorie.

Mezi nejlepšími byli vyhodnoceni a v obvodním kole nás reprezentovali:

 • 0. kategorie - Kristýna Chromeková a Marek Kováč
 • I. kategorie -  Marir Galičáková a Barbora Bohušová
 • II. kategorie - Amálie Tvardková a Františka Urbančíková
 • III. kategorie - Matěj Tvardek a Jindřička Urbančíková
 • IV. kategorie -  Klára Kaločová

Blahopřejeme!

Přehlídka dětské recitace - fotogalerie

recitace-23.jpg
Listování s Lukášem Hejlíkem

Ve pondělí 20. února 2023 zavítal na naši školu projekt LISTOVÁNÍ, jehož zakladatelem je populární herec Lukáš Hejlík. Cílem projektu je představit zajímavé knihy formou tzv. scénického čtení. Jedná se o spojení literatury a divadelního představení. Tento projekt běží již 20 let a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako forma podpory čtenářství. Herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková přijeli k nám do školy představit dvě knihy.
Žákům 1. stupně byla představena kniha Petry Soukupové Bertík a Čmuchadlo. Žáci 2. stupně zhlédli scénické zpracování knihy „Život k sežrání“ francouzského autora Mikäela Olliviera.

Listování - fotogalerie

listovani-23.jpg
Valentýnská pošta

Přesně v den Sv. Valentýna proběhla u nás ve škole tradiční Valentýnská pošta. Celý předchozí týden žáci tvořili valentýnky pro ty, koho mají rádi, koho chtějí potěšit anebo komu chtějí třeba za něco poděkovat. Celé 4 valentýnské schránky se naplnily, krásných přáníček, sladkých pozdravů a drobných dárečků bylo opravdu hodně.
V pondělí 13. února odpoledne pak zástupci školního parlamentu schránky plné až po okraj otevřeli a začalo velké a poměrně náročné třídění pošty podle tříd. Někdy šlo o úplnou detektivní práci, abychom poznali, pro koho je přání určené, ale nakonec jsme všechny valentýnky připravili pro jednotlivé třídy a také pro všechny zaměstnance školy.
Valentýnští pošťáci 14. února rozneseli 811 přáníček žákům 1. - 9. ročníku. Nejvíce - 108 - jich doručili do 5. A. Dalších 179 přáníček pak putovalo k zaměstnancům školy.

Valentýnská pošta - fotogalerie

valentyn-23.jpg
EVVO - Elektrosaurus

V rámci EVVO se žáci 3.A a 3.C pustili v únoru 2023 do plnění úkolu "Najdi Elektrosaura". Tento úkol byl zaměřen na téma třídění a recyklace elektra. Žáci se pustili do pátrání po starých, nepoužívaných nebo nefunkčních elektrospotřebičích, které se bez užitku povalují v domácnostech. Diskutovali nad tím, jak k vysloužilým elektrospotřebičům přistupují doma v jejich rodinách. Připomněli si, že vysloužilý elektrospotřebič nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak – pokud ho předáme k recyklaci, poslouží nám jako zdroj cenných surovin. Výstupem byl pracovní list, na kterém měli roztřídit, kam které vysloužilé elektrospotřebiče patří. Naši třeťáci to zvládli a získali poděkování organizátorů.

Poděkování (pdf)

elektrosaurus-23.jpg
Anglická olympiáda 2022/2023 - školní kolo

Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém v kategoriiích 1A (7. ročník) a  2A (8. a 9. ročník) proběhlo ve dvou částech. V lednu 2023 celkem 22 soutěžících řešilo online test zaměřený na slovní zásobu, gramatiku, a čtení s porozuměním. Nejlepších 10 řešitelů postoupilo do druhé části - konverzační (konalo se začátkem února 2023), kde soutěžící předvedli své konverzační dovednosti při opisu a porovnání obrázků a také fantazii při tvorbě příběhu. Vítězi každé kategorie postupil do okresního kola, které se uskuteční 01. března 2023.

Nejlepší řešitelé školního kola - kategorie 1A:

 • Sebastian Jaroslaw Kubiak, 7.A - postup do OK
 • Lucie Prokšová, 7. A
 • Daniela Lukáčová, 7.A
 • Julie Lasáková, 7. A

Nejlepší řešitelé školního kola - kategorie 2A:

 • Laura Kováčová, 9.A - postup do OK
 • Damián Lach, 9. A
 • Martin Poloch, 9.A
 • Karolína Papežová, 8. A
 • Daniel Šnaur, 9. A
 • Vu Phuong Uyen, 8. A

Vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.

ajol-logo.png
Chemická olympiáda 2022/2023 - školní kolo

I v tomto školním roce se do chemické olympiády zaregistrovali žáci 9. ročníku se zájmem o přírodní vědy. Od října do prosince 2022 se věnovali teoretické přípravě a v lednu absolvovali úlohy praktického kola. Školní kolo - závěrečný test - proběhlo 13. února 2023. Do okresního kola, které se již tradičně koná v SPŠCH Ostrava - Zábřeh v březnu 20232, postoupili tři nejlepší ze školního kola. 

Úspěšní řešitelé školního kola:

 • Jakub Nedvěd, 9. A - 10. místo v OK
 • Damián Lach, 9. A - postup do OK
 • Jennifer Holanová, 9. B - řešitel OK
 • Josef Ladič, 9. A
 • Tereza Ďurišová, 9. B
 • Sebastian Ryška, 9. B

Blahopřejeme!

Chemická olympiáda - fotogalerie

chemol.jpg
Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

Žáci naší školy se již tradičně zúčastňuji ve 2. a 3. ročníku plaveckého výcviku v areálu Sareza. Letošní třeťáci šťastně dopluli a stali se zdatnými plavci. Všichni žáci v plaveckém výcviku uspěli a obdrželi mokré vysvědčení. 

Plavání 2-23.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Vše
nahoru