Velikonoční zajíčci - 3. B

Děti ve 3. B mají vždy moc pěkně vyzdobenou třídu svými výtvory. Jejich paní učitelka Dana Sliwková má celoročně skvělé nápady. Ani distanční výuka ji od tvorby s žáky neodradila. Vy si tak ve fotogalerii můžete prohlédnout krásné zaječí rodinky. Ty sice nebudou zdobit školní třídu, ale o to větší parádu udělají doma dětem a jejich rodinám při velikonoční výzdobě.

Velikonoční zajíčci (fotogalerie)

zajicci-21.jpg
Matematický Klokan 2021 - školní kolo

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický Klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický Klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Naše škola je pravidelným účastníkem této populární solutěže, žáci z 2. - 9. ročníku ale letos soutěžili distančně, což byla pro mnohé výzva vykročit z komfortní zóny a soustředit se 60 minut na 24 náročných matematických úloh. Páteční březnové odpoledne bylo pro ně nejen matematickýcm oříškem, ale i zkouškou vytrvalosti a odhodlání. Žádné potíže je však neodradily, ani kolísající WI-FI signál, ani výpadek proudu, ani potíže s excel-tabulkou.Přinášíme vám výsledky ve všech 4 kategoriích v rámci základní školy:

Kategorie - Cvrček - 2. - 3. ročník:

 • 1. místo - Eliška Sajdoková, 2. A
 • 2. místo -Tomáš Krob, 3. B
 • 3. místo - Aleš Kuběna, 3. A

Kategorie - Klokánek - 4. -  5. ročník:

 • 1. místo - Petr Malý, 4. B
 • 2. místo - Karolína Hartmannová, 4. A
 • 3. místo - Johanka Žmolíková, 5. A

Kategorie - Benjamín - 6. - 7. ročník:

 • 1. místo - Emma Kolková, 7. B
 • 2. - 3. místo - Laura Kováčová, 7. A
 • 2. - 3. místo - Lukáš Sládek, 6. B

Kompletní výsledková listina - Benjamín

Kategorie - Kadet - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Petr Caletka, 9. A - a celkové 8. místo ze všech ostravských škol (500 účastníků)
 • 2. místo - Michal Caletka, 9. A
 • 3. místo - Michal Sikora, 8. F

Kompletní výsledková listina - Kadet

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast.

klokan-21.jpg
Chemická olympiáda 2020/2021 – 57. ročník

Podobně jako v minulých letech i v tomto školním roce jsme se zapojili do Chemické olympiády. Ta probíhala netradičně online formou. V první části školního kola kategorie D se mohli žáci 8. a 9. ročníku zaregistrovat a řešit teoretické a praktické úlohy z anorganické chemie v pohodlí domova. Druhá část školního kola se uskutečnila 19. března 2021 formou online testu pod technickým zabezpečením VŚCHT ve všech krajích ČR stejně. Postupový klíč této olympiády je založen na porovnání bodových výsledků všech soutěžících v daném okresu. Naši nejlepší řešitelé školního kola se stali i úspěšnými řešiteli okresního kola, které se uskutečniko 29. března 2021 taktéž on-line formou.

Výsledky školního kola - kategorie D:

 • 1. místo - Štěpán Resler, 8. B
 • 2. místo - Petr Seidler, 9. B
 • 3. místo - Petr Caletka, 9. A
 • 4. místo - Bára Mamulová, 9. A

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

chemol.jpg
Zeměpisné soutěže - 8. ročník

V březnu 2021 - po ukončení tematického celku Evropa - se všichni žáci 8. ročníku zapojili do třídní kola zeměpisné soutěže "Poznej známá místa Evropy". Dva nejlepší soutěžící z každé třídy postoupili do mezitřídní soutěže "Riskuj", kde hájili barvy své třídy.

Konečné pořadí soutěže, kterou připravily paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečková-Wrobelová a Mgr. Petra Ryšková:

 • 1. místo - David Podešva a Štěpán Resler. třída 8. B
 • 2. místo - Vojtěch Zajíc a Jonáš Kwašný, třída 8. F
 • 3. místo - Nikola Bergerová a Richard Pifka, třída 8. A

Vítězným dvojicím blahopřejeme za skvělé zeměpisné znalosti a všem zúčastněným žákům děkujeme za odvahu zúčastnit se a za pozitivní vztah k předmětu zeměpis.

evropa-21.jpg
Projekt UNICEF - Nákup panenky - 7. B

Svou lidskost a štědrá srdíčka ukázali žáci třídy 7. B, kteří se pod vedení paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečkové Wrobelové v rámci zeměpisného tématu "Afrika - Sahel - nejchudší oblast kontinentu" zapojili do projektu humanitární organizace UNICEF - dětského fondu OSN s názvem "Nákup panenky". Koupí panenky tak zabezpečili očkování jednoho dítěte z oblasti Sahel proti šesti smrtelným nemocem. Za tento šlechetný počin získali nejen dobrý pocit z pomoci druhým dětem, ale také poděkování organizace UNICEF, ke kterému se připojujeme i my z naší Bohumínské.

unicef-21.jpg
Olympiáda v jazyce anglickém 2020/2021

Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém v kategorii 2A (8. a 9. ročník) proběhlo ve dvou částech. V únoru 2021 celkem 18 soutěžících řešilo online test zaměřený na slovní zásobu, gramatiku, a čtení s porozuměním. Trojice nejlepších řešitelů postoupila do druhé části - konverzační (konala se začátkem března 2021), kde soutěžící předvedli své konverzační dovednosti při opisu a porovnání obrázků a také fantazii při tvorbě příběhu. Vítěz této kategorie postupuje do okresního kola, které se uskuteční koncem března 2021.

Výsledky školního kola - kategorie 2A:

 • 1. místo - Richard Pifka, 8.A - postup do OK ->  úspěšný řešitel okresního kola
 • 2. místo - Mariana Bartečková, 9.B
 • 3. místo - Nela Golombová, 8.A

Úspěšní řešitelé online testu:

 • Barbora Górná, 8. B
 • Vojtěch Zajíc, 8. F
 • David Podešva, 8. B
 • Petr Caletka, 9. A
 • Jakub Vrobel, 8. F
 • Lucie Vargová, 8. F
 • Damián Prepsl, 8. F
 • Daniela Trojanová, 8. B
 • Lukáš Hlavatík, 8. F

Vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.

ajol-logo.png
Fotopozdravy z jarních prázdnin - únor 2021

Všichni jsme doufali, že se v březnu vrátíme do školy. Že se budeme učit, povídat si, sdílet zážitky, radost, pomáhat si. Že budeme spolu. Místo toho přišla další omezení. Děti si tak aspoň zavzpomínaly na jarní prázdniny, kdy mohly na výlety, do hor, na chaty apod. Mnohé fotky mají informace o navštívených místech, či zajímavé postřehy.

Fotopozdravy z jarních prázdnin (fotogalerie)

jarni-21.jpg
Projekt - Vesmír - 3. ročník

Žáci třetích tříd mají v učebních osnovách vesmír a planety zmíněny jen okrajově. Díky atraktivitě daného tématu se ale paní učitelky spolu s dětmi rozhodly prozkoumat tuto látku podstatně hlouběji. Žákům se téma velmi líbilo, zkoumali ho opravdu podrobně a z mnoha úhlů pohledu. Jejich závěrečné práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a třeba se i něco přiučit.

Projekt - Vesmír (fotogalerie)

vesmir-21.jpg
Zeměpisná olympiáda 2020/2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se konalo online 17. února 2021 (náhradní termín - 24. února 2021). Z naší školy se tohoto kola zúčastnilo celkem 8 žáků, kteří ve 3 kategoriích dosáhli tyto výsledky: 

Kategorie A - 6. ročník:   

 • 05. místo - Vendula Buchtová,  6. B
 • 21. místo - Adriana Górna,  6. A
 • 25. místo - Lukáš SLádek,  6. B

​Kategorie B - 7. ročník: 

 • 10. místo - Anna Sajdoková, 7. A
 • 28. místo - Michal Hartmann, 7. A
 • 35. místo - Kryštof Pyka, 7. A

Kategorie C - 8.-9. ročník: 

 • 11. místo - Petr Seidler, 9. B
 • 24. místo - Daniela Trojanová, 8. B

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo na konci ledna za účasti 31 žáků 6. -  9. ročníku. Soutěžící ve třech věkových kategoriích museli prokázat nejen své vědomosti v testu geografických znalostí, ale také své dovednosti při práci s atlasem. Do okresního kola, které se bude konat v únoru 2021, postoupili tři nejlepší z každé kategorie. 

Kategorie A - 6. ročník:

 • 1. místo - Vendula Buchtová, 6. B - 32 b.
 • 2. místo - Adriana Górna, 6. A - 30 b.
 • 3. místo - Lukáš Sládek, 6. B - 16 b.

 Kategorie B - 7. ročník:

 • 1. místo - Anna Sajdoková, 7. A  - 32 b.
 • 2. místo - Kryštof Pyka, 7. A - 31 b 
 • 3. místo - Michal Hartmann, 7. A  - 30 b.

Kategorie C - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Petr Seidler, 9. B - 43 b.
 • 2. místo - Daniela Trojanová, 8. B - 40 b.
 • 3. místo - Michal Sikora,  8. F - 38 b.

Vítězům i všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

thumbnail_zo-logo-300x234.jpg
Zimní tvoření ve škole - 1. a 2. ročník

Přestože stále pokračuje distanční výuka a žáci 3. - 9. ročníku se vzdělávají online, má naše ZŠ Bohumínská krásnou zimní výzdobu. Vše to zvládly děti 1. a 2. tříd za pomocí jejich paní učitelek, asistentů a paní vychovatelek v družince. A co vše můžete na chodbách, ve třídách a dokonce i venku vidět?

Ledové ozdoby
Žáci 2. C využili mrazivých dnů a vytvořili ledové ozdoby se semínky. Ozdobili jimi školní stromeček a doufají, že jakmile ozdoby začnou tát, přijdou semínka ptáčkům vhod. Měli radost z toho, že mohou pozorovat, jak se voda pomalu mění v led a byli pyšní na své výrobky.

Zimní sporty
Krásná zima vybízející k zimním hrátkám byla inspirací pro vytvoření nádherných postaviček různých sportů. Žáci 2. C se nechali inspirovat sportovci, kteří se připravují na Mistrovství světa. Plastelína nás trochu neposlouchala, proto se některým sportovcům klátí nohy, ale nakonec z toho byl úžasný pohled na vykonané dílo.

Karneval
Proč karneval? Protože je doba karnevalů. Ty sice nemůžeme uskutečnit tak, jak jsme zvyklí, ale udělali jsme si alespoň ve třídách 2. B a 2. C malý třídní karneval. Nejprve jsme si ve škole vytvořili masky. Inspiroval nás článek v angličtině - anglický kocour Otto a myšky Tina, Ruby a myšák Spike. Hráli jsme scénku podobnou pohádce O neposlušných kůzlátkách, jenže myšky kocoura poznaly. Užili jsme si spoustu legrace.

Nenápadný nácvik číslice 8
Děti v 1. C ani neví, že trénují, že se učí psát číslici 8, ono to jde totiž krásně hravou formou. Tučňáci ani netuší, jak prvňáčkům s nácvikem pomohli. A výsledkem jsou krásné obrázky.

Výtvarka je skvělá, když můžeš patlat, matlat
A výsledkem jsou zasněžené stromy. Jak jsme to v 1. C "sněžili?" Přece svými prsty. A to nás fakt baví.

Sněhuláci a zimní příroda
Zima inspirovala žáky k výrobě papírových sněhuláků, kteří posloužili k výzdobě a oživení chodby a třídy. Dále kreslili zimní přírodu, která nás teď všude obklopuje. Děti tvoří i v družině, např. krásná zasněžená okna vytvořená pomocí razítek.

Zimní tvoření (fotogalerie)

ozdoby-2c-21.jpg
1-10 | 11-20 | Vše