Nastavení cookies
Talentmanagement - Roboti na Kamenci 2022

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Talentmanagement 2022 na podporu talentovaných žáků 4. - 8. ročníku, jehož koordinatátorkou se stala Mgr. et Mgr. D. Vilášková. V první fázi proběhlo Mensa testování, kteréhož výsledky nám pomohly se sestavením žákovského týmu. Po vedením lektorů z řad pedagogů školy (Mgr. Z. Martínek, Mgr. J. Čepeláková a Mgr. S. Kyselová) i externího lektora z VŠB začali talentovaní žáci plnit úkoly projektu. Předzákuskem pro starší žáky byla akce VŠB Zlepši si techniku v březnu 2022 a motivační aktivitou pro všechny byly Robohrátky v Planetáriu v Ostravě v dubnu 2022, kde si sestavili své první funkční roboty. Své zkušenosti uplatnili v sestavování dalších robotů již na půdě školy, kde se scházejí každou lichou středu. Poslední výjezdní aktivitou ve školním roku 2021/2022 byl workshop Mechatronika na půdě VŠB TUO v pondělí 20. června 2022, kde naprogramovali vlastní výtvory se stavebnicí Lego Mindstorms, a poslední robotostředa 22. června 2022 byla ve znamení ozobotů a jako lahůdka na závěr i vstup do virtuální reality, kterou si vyzkoušel každý z členů našeho týmu - žáci i lektoři...

Začátek školního roku 2022/2023 a s ním spojené pokračování projektu přinesl změnu místa konání a termínu konání robohrátek ve škole, a to ve čtvrtky. Začalo se s barevným ovládáním ozobotů, ale pak se ke slovu dostaly roboty řady Mindstorm, které pod rukama našich talentů doslova rostly. Velkým zážitkem pak byla exkurze v říjnu 2022 do Pardubic, kde nás přivítali v úspěšné rodinné firmě JHV, která projektuje a vyrábí robotizované výrovní linky a následně i v Technéciu, tedy technickém centru plném technických zajímavostí s možností sestavit si naprogramovat vlastního robota.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

Zlepši si techniku - fotogalerie

Robohrátky - fotogalerie

Roboti na Kamenci - fotogalerie

Mechatronika - fotogalerie

Pardubice - exkurze - fotogalerie

projekt-roboti.jpg
Projekt A - Poznávám své město s kamarády 2022 - 3. ročník

Zamyšlení nad ukončeným projektem pro žáky třetích tříd naší školy.

Poznávání svého města jsme zahájili prohlídkou haldy Emy, kde většina dětí ještě nebyla a byla překvapena párou, která procházela mezi kameny na vrcholu. Rádi si ve škole vyhledali informace na internetu o jejím vzniku. Protože halda je dnes zarostlá vegetací a na první pohled nevypadá jako lidskou činností vytvořený kopec z hlušiny“ (odpadu při těžbě uhlí).

Čekal nás další díl na naší cestě po poznání našeho města, Landek, jako pradávné sídliště lovců mamutů, a také jako důlní expozice v Dole Anselm, kde děti sfáraly do muzejních prostor dolu. S tvářemi zašpiněnými od uhlí se hrdě vraceli do školy.

 Navštívili jsme centrum města Olomouce s jeho kašnami i orlojem a byli jsme se podívat i do areálu olomouckého hradu, kde byl zavražděn Václav III v roce 1306. Celý výlet jsme zakončili procházkou v ZOO na Svatém kopečku, kde jsme viděli i smečku vlků.

Abychom mohli porovnávat, vydali jsme se do ZOO Ostrava, kde jsme měli zajištěnou i výuku o šelmách. Těch dotazů, co děti měly, nebralo konce. Nakonec jsme se projeli vláčkem Safari středem ohrad s odpočívajícími zvířaty. 

Nyní se jen vydat do Planetária v Ostravě – Porubě na Dobrodružnou cestu k planetám a na simulovanou prohlídku letní hvězdné oblohy.

Opět se vrátit na zem a navštívit Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky a zúčastnit se výukového programu Malý antropolog a pokusit se složit z umělých kostí postavu člověka.

Veškeré aktivity jsme mohli udělat díky finanční podpoře, kterou jsme na projekt A získali. Děti byly správně zvídavé a těšily se vždy na další akci. Některé děti by se ani nemohly v takovém rozsahu účastnit na těchto poznávacích projektech. Nejvíc si člověk pamatuje to, co vidí a může si to tzv. osahat, případně si vytvořit svůj názor.

Tímto bych chtěla poděkovat za děti, které získaly mnoho zajímavých zážitků. Zažili mnoho nového a zjistily kolik zajímavých míst je v našem městě. Ví, že je čekají ještě další nepoznané oblasti, které ještě mohou prozkoumat a vyplnit si volný čas. (Mgr. Vladimíra Rutarová)

Děkujeme za poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2022 na realizaci projektu „Poznávám své město s kamarády“, podporující rozvoj kvality školství.

Poznávám své město s kamarády - fotogalerie

projekt-22.jpg
Bo nám to není jedno !!! 2022

Žákovské parlamenty zapojené do projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! si mohly podat žádost na finační podporu svých školních projektů. Nikdo z nás - žáků - zatím žádnou žádost o dotaci netvořil, a tak abychom to vše zvládli, konalo se ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 v SVČ Korunka setkání, které nám mnohé pomohlo zvládnout. V pátek jsme se seznámili s projektovou žádostí a podrobně si vysvětlili její části. Dále jsme se věnovali projektovému týmu, jak by měl vypadat a jaké funkce by si členové měli mezi sebou rozdělit, aby tým fungoval. Večer jsme strávili teambuildingovými aktivitami. V sobotu jsme probírali prezentaci projektu, jakým stylem propagovat, jak nejlépe zaujmout a mít co největší dosah. Závěrečný workshop byl o rozpočtu aktivit. Bylo nám vysvětleno, co je to položkový rozpočet a co jsou uznatelné a neuznatelné náklady. Po celou dobu jsme měli možnost individuálních konzultací. Projekt finančně podporuje město Ostrava.

Závěrem bych chtěl dodat, že ačkoli jsem ze začátku nevěděl, co mám od setkání čekat, tak jsem byl strašně rád, že jsem se ho zúčastnil, protože jsem se za ty dva dny seznámil s úžasnými lidmi, kteří se chtějí posouvat dál, a získal jsem další nezapomenutelné zážitky. (Za školní parlament Jakub Nedvěd, 9. A)

Bo nám to není jedno !!! - fotogalerie

bo 2022.jpg
Znáš svůj kraj 2022

Získat 3. místo v soutěži je pro každého krásný zážitek. To se stalo vybraným žákům 9. ročníku, kteří se 11. listopadu 2022 pod vedení Mgr. Dagmar Sládečkové zúčastnili již 2. ročníku zeměpisné soutěže "Znáš svůj kraj" zaměřené na cestovní ruch Moravskoslezského kraje.

Soutěžní okruhy:

 • 1. zeměpisný kvíz zaměřený na Moravskoslezský kraj
 • 2. prezentace v PowerPointu - zpracování školního výletu do CHKO v Moravskoslezském kraji
 • 3. poznávání specialit, objektů a osobností Moravskoslezského kraje

Sestava soutěžního týmu:

Kateřina Krajíčková, Klára Kaločová, Karel Neuwirth, Tadeáš Malík, Kryštof Pyka, Damián Lach, Jakub Nedvěd

Žákům blahopřejeme, děkujeme za skvělý výkon a vzornou reprezentaci školy!

znas-kraj-22.jpg
Basketbalový turnaj - AHOL

Dne 11. listopadu 2022 jsme se účastnili turnaje basketbalu 3X3 na AHOL Ostrava - Vítkovice. Umístili jsme se na krásném 4. místě ze 7 škol. Náš tým pod vedení Mgr. Jiřího Pilaře byl složen většinou z dívek, ve tvrdé konkurenci chlapců se vůbec neztratil a prokázal příslib do dalších krásných bojů!

Sestava týmu: 

Petr Bárta, Ondřej Osyka, Karolína Papežová, Adriana Górná, Šimová Samantha Šímová, Eiška Polochová

Blahopřejeme a děkujeme za skvělý sportovní výkon!

basket-22.jpg
Mezitřídní sportovní turnaje

Během měsíce září a říjen 2022 se žáci připravovali v hodinách tělesné výchovy na mezitřídní zápasy, které organizovali Mgr. Dagmar Sládečková a Mgr. Jiří Pilař.

 • 6. ročník - vybíjená - 02.11.2022 - vítěz: třída 6. A
 • 7. ročník - vybíjená - 03.11.2022 - vítěz: třída 7. A
 • 8. ročník - přehazovaná - 01.11.2022 - vítěz: třída 8. A
 • 9. ročník - přehazovaná - 24.10.2022 - vítěz: třída 9. A 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za sportovní zážitek a vítězným třídám blahopřejeme!

volejbal-22.jpg
Exkurze - Osvětim - 9. ABF

Zájemci z 9. ročníku se v pondělí 31. října 2022 zúčastnili historicko - poznávací exkurze do polského města Osvětim. Žáci měli možnost projít s místním průvodcem nejdřív táborový komplex Auschwitz I. Po krátkém přesunu si prošli rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (Březinka), který byl zřízen později, roku 1942, na druhé straně města.

Exkurze - Osvětim - fotogalerie

osvetim-22.jpg
Celé Česko čte dětem - Kapuce od mikiny

Celé Česko čte dětem je projekt, který v České republice realizuje obecně prospěšná společnost stejného názvu. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení.

V rámci tohoto projektu vznikla kniha povídek pro náctileté Kapuce od mikiny, do níž napsalo povídky patnáct současných renomovaných autorů, např. Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Petra Soukupová atd. Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je šikana, život s handicapem, závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či laskavost.

Na základě těchto povídek byly zpracovány čtenářské dílny, kdy lektoři s žáky ve dvou vyučovacích hodinách procházejí povídky, hovoří o nich a snaží se poodhalit a rozebrat daný problém. Naši školu v pátek 21. října 2022 navštívila lektorka Martina Mikesková, která společně s žáky četla povídku Viktorie Hanišové To nechceš. Osmáky povídka i lekce zaujala, dokázali hovořit o postavách knihy, o popisovaném problému, přemýšleli o rodině, jejím fungování, odloučení od rodičů, konzumu, šikaně i přátelství.

Kapuce od mikiny - fotogalerie

kapuce-22.jpg
Pythagoriáda 2022/2023 - 45. ročník

V říjnu 2022 se naše škola zapojila do tradiční matematické soutěže Pythagoriáda ve čtyřech kategoriích:

Kategorie - 6. ročník:

 • 1. místo - Matěj Tvardek, 6. A - absolutní vítěz za 2. stupeň
 • 2. místo - Sebastian Filip, 6. A
 • 3. místo - Vojtěch Rohan, Karolína Hartmannová, Anděla Frydrychová, 6. A

Kategorie - 7. ročník:

 • 1. místo - Lukáš Vykoukal, 6. A
 • 2. - 3. místo - Sebastian Jaroslaw Kubiak, 7. A a Kristýna Ryšková, 7. B

Kategorie - 8. ročník:

 • 1. místo - Martin Timco, 8. F
 • 2. místo - Jana Kakalejčíková, 8. A
 • 3. místo - Jan Matuška, 8. F

Kategorie - 9. ročník:

 • 1. místo - Jan Figiel, 9. B
 • 2. místo - Lukáš Mikulenka, 9. F
 • 3. místo - Kateřina Krajíčková, Jan Karel, 9. B a Jakub Nedvěd, 9. A

Blahopřejeme!

pythagoriada.jpg
Dýňobraní - 6. AB

Na naší školní zahradě je krásně podzimně. Stále ještě roste meduňka a dozrávají dýně, které děti v loňském školním roce zasadily. Žáci 6. A a 6. B si v minulém týdnu při sběru dýní užili slunečné počasí. Pak už v rámci pracovních činností zapojili svoji kreativitu a šikovné ruce při dlabání a vyřezávání dýňových dekorací.

Dýňobraní - 6.AB - fotogalerie

dyne-22.jpg
1-10 | 11-20 | Vše
nahoru