Nastavení cookies
CLIL ACROSS THE CURRICULUM

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně a letos i v 5. ročníku 1. stupně základní školy probíhala  výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v naší škole. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 256.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy bravurně zvládl všechny nové výzvy. Za všech okolností se podařilo zabezpečit hlavní myšlenku metody CLIL - plně integrovat výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka a propojit tak jazykovou výuku s výukou vyučovacího předmětu. V tomto školním roce CLIL výuka probíhala na 1. stupni v předmětech přírodověda a vlastivěda a na 2. stupni hlavně v předmětech zeměpis, fyzika, chemie, informatika a dějepis, ale také i v hodinách náhradních - matematika, výtvarná výchova, výchova ke zdraví a přírodopis. Velice zajímavým zpestřením byly projektové vánoční hodiny v nižších ročnících 1. stupně. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při prezenční výuce se používala interaktivní tabule. Všechny nové možnosti výuky metodou CLIL žákům přinesly nové zkušenosti, rozšířily komunikační dovednosti a posílily jejich jazykové kompetence.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

plakát-CLIL-23-24 (2).jpg
clil-24.jpg
Stříbrný olympionik Samuel Mucha

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů. Letošní ODM se konala v Jihočeském kraji 23. - 27. června 2024, kde náš Moravskoslezský kraj měl zastoupení v 218 soutěžích a se ziskem 17 zlatých, 13 stříbrných a 20 bronzových medailí se umístil na 4. místě.

Potěšující zprávou je, že jednu ze stříbrných medailí vybojoval žák naší školy - Samuel Mucha - v cyklistice (MTB XCO) v konkurenci 28 soutěžících a od zlaté medaile ho dělilo pouhých 2,5 sekundy.

Samuel má za sebou úspěšný sportovní rok - ve třech závodech Českého poháru se umístil na prvních třech místech, obhájil vítězství na maratonech (10 km a 20 km), na mezinárodním závodě v Rakousku i na závodech v Praze dojel druhý a vyhrál silniční závod v Krnově. Tyto úspěchy z velkých závodů a další z menších závodů mu zabezpečili místo v reprezentaci ČR, se kterou se účastní nejen Mistrovství ČR, ale také bude naši vlast reprezentovat na Mistrovství Evropy.

Samuel je také výborný žák (prospěl s vyznamenáním) a my mu blahopřejeme ke všem sportovním úspěchům a přejeme hodně  úspěchů bez zranění v dalších soutěžích.

Úspěšný sportovec - fotogalerie

samuel-24.jpg
Finále soutěže k 200. výročí narození Bedřicha Smetany

Ve středu 26. června 2024 proběhlo velké finále soutěže, která oslavovala 200. výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. Celým projektem, který byl zahájen v den výročí jeho narození 2. března, děti provázela paní učitelka Mgr. Liana Svobodová a pan učitel Mgr. Roman Volný.

Žáci se dozvídali zábavnou formou informace a zajímavosti z jeho života a tvorby. To vše pak zužitkovali v jednotlivých disciplinách soutěže. Děti si postupně prošly soutěží vědomostní, poslechovou a výtvarnou, kde sbíraly dílčí body. A právě součet bodů za jednotlivé disciplíny pak určil 15 nejúspěšnějších žáků, kteří se zúčastnili velkého finále.

V něm si děti nejdřív vylosovaly své místo v soutěžním týmu, kde prokázaly schopnost spolupracovat ve skupině, a ukázaly, jak umí využít své nabyté znalosti, dovednosti, ale také kreativitu, či jak hodně se mohou spolehnout na své smysly.

Členové vítězného týmu se nakonec utkali mezi sebou a zabojovali tak o své místo na pomyslném pódiu vítězů:

  • 1. místo - Oskar Hlubek, 6. A
  • 2. místo - Daniel Májovský, 5. A
  • 3. místo - Amálie Tvardková, 5. A

Všem, kteří se do projektu a soutěže zapojili, děkujeme za účast a finalistům a vítězům velmi gratulujeme.

Finále soutěže k 200. výročí narození Bedřicha Smetany - fotogalerie

IMG_7505.jpg
"Šprechtíme" - soutěž

V pátek 21.6 června 2024 proběhla na škole konverzační soutěž z německého jazyka pod názvem " Šprechtíme", které se zúčastnili vybraní žáci 8. ročníku.

Žáci nejdříve mluvili samostatně o sobě, rodině, škole, zájmech a kamarádech, pak odpovídali na doplňující otázky učitele. Hodnotil se samostatný projev, interakce a také mluvnická správnost. Žáci byli velice šikovní a se znalostmi z německého jazyka na téměř stejné úrovni, proto obdrželi všichni cenu za snahu, účast a odvahu. Všem gratulujeme!

 

sprache-24.jpg
Finanční svoboda - projekt

V rámci projektu Finanční gramotnost si mohli žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušet hru Finanční svoboda. Předposlední týden v červnu 2024 se žáci změnili ve fiktivní členy rodiny a finanční poradce, pomáhali rodinám dosáhnou jejich cílů. Seznámili se s pojmy hypotéka na financování bydlení, její nastavení, hledali možnosti zajištění financí na vzdělávání dětí a budovali majetek pro rentu.Naučili se majetek chránit, ať se na kapitálových trzích a v životě rodiny stane cokoliv. Hravou formou si vyzkoušeli vše, co v reálném životě stojí opravdové peníze.

Finanční svoboda - fotogalerie

finsvoboda-24.jpg
Fajna dílna 2024

V průběhu června 2024 měli žáci 8. ročníku opět možnost nakouknout do tajů cechu řemeslnického. Projekt Fajna dílna v DOV Ostrava poskytuje možnost vyzkoušet si svou zručnost v mnohých oborech - drátkování, práce s dřevem, výroba keramiky, šití na šicích strojích, svařování a mnohé další. Žáci si své výrobky - misky, obaly na mobil, srdíčka, stojany na mobil - mohli odnést domů. A že jim šla práce pěkně od ruky potvrdili i zkušení instruktoři dílen, kteří nešetřili slovy chvály na adresu našich žáků. Kdo ví, možná někteří objevili svou budoucí profesi... 

Fajna dílna 2024 - fotogalerie

fajna-8a-24.jpg
Veolia Energy Streetball 2024

Den 18. června 2024 jsme si zpříjemnili krásnou hrou jménem streetball. Počasí nám přálo, zápasů bylo dostatek a taky jsme poznali nové kamarády. Zúčastnili jsme se také doprovodných soutěži. Hlavně chlapci zanechali moc dobrý dojem a opět nasbírali cenné zkušenosti na příští rok.

streetball-24.jpg
Plavání - 2. ABC

Žáci naší školy se již tradičně účastní plaveckého výcviku v areálu Sareza. S využítím nových pedagogických metod a osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti 2. A, 2. B a 2. C vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů.

V červnu si druháčci užili krásné počasí a ve výuce plavání vyzkoušeli vše, co nabízí venkovní bazén. Byla to vlastně už taková příprava na léto a prázdniny.

Plavání - fotogalerie

Plavání venku - fotogalerie

plavani-24.jpg
Univerzita pro ZŠ - workshop - 8. A

V rámci praktického přírodovědného vzdělávání přijali naši osmáci nabídku Přírodovědné fakuty Ostravské univerzity a ve čtvrtek 13. června 2024 zažili dopoledne plné bádání, pokusů, zajímavých informací a soutěží. Celý workshop byl rozdělen do tří částí, každou vedli lektoři z univerzity. Fyzikální část žáky zavedla do profesionální laboratoře a ukázala mezioborové spojení fyziky s biologií. Žáci si vyzkoušeli proces chromatografie, zkoumali extrakty rostlin, sledovali barevné účinky fluorescence a využili své vědomosti v oblasti měření pH.Geografická čast spojila teoretické poznatky o řekách s modelováním řečiště v krajině, nezapomnělo se ani na  ekologií i přírodní katastrofy s vodou souvisejícími. V biologické časti se žáci věnovali mikroskopování trvalých preparátů, a poté pozorování prvoků a daphnií.

Univerzita pro ZŠ - fotogalerie

univerzita-8A-24.jpg
Bohumínská Voice 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 se po roce opět vrátila naše pěvecká soutěž Bohumínská Voice. Organizátorkou byla paní učitelka Mgr. Kateřina Lichá a zúčastnilo se jí celkem 6 soutěžících z 5. - 9. ročníku - 4 děvčata a 2 chlapci. Každý ze soutěžících zazpíval jednu píseň v cizím jazyku, zazněly tak písně anglické a jedna polská. Porota ve složení Mgr. Liana Svobodová, Mgr. Roman Volný, Patrik Nastasi a Mgr. Simona Kyselová měla velmi těžké rozhodování, protože každé vystoupení bylo originální, často doprovázené i pohybovou složkou a nechyběl ani vlastní doprovod kytarou.

Hlas Bohumínské:

  • Valerie Krzáková, 6. B

Odměnou, která byla zakoupená z prostředků SRPŠ, byl dárkový poukaz do kina na libovolný anglický film pro vítěze a všichni soutěžící dostali malé občerstvení.

Bohumínská Voice - fotogalerie

bohuminska-24.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Vše
nahoru