Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Klíč ke vzdělání - šance pro každého "

(k nahlédnutí v kanceláři školy)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Klíč ke vzdělání - šance pro každého - sport "

(k nahlédnutí v kanceláři školy)

Řády školy

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pdf)

Školní preventivní strategie (pdf)

Školní program proti šikanování (pdf)

Minimální preventivní program (pdf)

Vnitřní řád ŠD (pdf)

Úplata za ŠD (pdf)

Organizační řád ŠJ (pdf)

Vnitřní řád ŠJ (pdf)

Návštěvní řád hřistě (pdf)