Nabídka

Aktuální jídelníček - 

Přihlašování / Odhlašování stravy -  každý individuálně - pracovní den předem do 11:00 hod - www.strava.cz

Od 01. 02. 2024 - změna bankovního účtu:

  • nový bankovní účet školní jídelny 1652009339/5500, variabilní symbol se nemění

Od 01. 01. 2024:

  • vzhledem ke zvyšujícím se provozním nákladům na přípravu jídel dochází ke zvýšení částky za režijní náklady. Pokud strávník nebo zákonný zástupce neodhlásí stravu v době nepřítomnosti strávníka ve škole, budou mu doúčtovány režijní náklady nově ve výši 55,- Kč.
  • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
ZŠ - 6-10 let ZŠ - 10-15 let ZŠ - nad 15 let
30,- Kč 34,- Kč 40,- Kč
Neodhlášená strava Neodhlášená strava Neodhlášená strava
85,- Kč 89,- Kč 95,- Kč