Hlavní prázdniny
publikováno: 01.07.2021

Hlavní prázdniny:   01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

Školní družina: mimo provoz

Školní jídelna: mimo provoz

Úřední hodiny sekretariátu: 08:00 - 12:00 hod

leto-21.jpg
CLIL ACROSS THE CURRICULUM
publikováno: 30.06.2021

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2020/2021“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 215.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím...

 

projekt-clil-20-21.jpg
ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE 2021/2022
publikováno: 29.06.2021

Dne 15. listopadu 2021 odstartuje ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  MORAVSKOLSEZKÉHO KRAJE 2021/2022, který je určen nejen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022 a je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky - pro více informací o tomto opatření, prosím přejděte na VÍCE ZDE

veletrh-21.jpg
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
publikováno: 18.05.2021

Od 24. 05. 2021 je školám a školským zařízením upravena povinnost testovat děti, žáky a studenty AG testy - pro více informací o tomto opatření, prosím přejděte na VÍCE ZDE

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečně - leták

minzdrav.jpg
Malujeme kamínky proti rakovině
publikováno: 09.05.2021

Liga proti rakovině letošní 25. ročník Českého dne proti rakovině sice přesouvá na konec září 2021, ale květnovou sbírku přetvořila na symbolickou aktivitu - Kamínky proti rakovině. Pro další informace prosím přejděte na VÍCE ZDE.

Kamínky proti rakovině - informace

cdpr-20-01.jpg
Mimořádné opatření od 25. 02. 2021
publikováno: 24.02.2021
Pro informace o ochranných prostředcích dýchacích cest všech osob ve škole prosím přejděte na VÍCE ZDE.
respirator.jpg
Regionální fotbalová akademie na ZŠ Bohumínská
publikováno: 08.12.2020
Ve školním roce 2020/2021 jsme opět otevřeli třídy pro žáky 7.-9. ročníku, kteří byli vybráni fotbalovou Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje.
akademie-01.jpg
ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity
publikováno: 07.12.2020
Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí.
fakulta-001.jpg
Sportovní hřiště pro veřejnost
publikováno: 06.12.2020
Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.
hriste1.png
1-10
nahoru