Nastavení cookies
Mezitřídní sportovní turnaje

Během měsíce září a říjen 2022 se žáci připravovali v hodinách tělesné výchovy na mezitřídní zápasy, které organizovali Mgr. Dagmar Sládečková a Mgr. Jiří Pilař.

  • 6. ročník - vybíjená - 02.11.2022 - vítěz: třída 6. A
  • 7. ročník - vybíjená - 03.11.2022 - vítěz: třída 7. A
  • 8. ročník - přehazovaná - 01.11.2022 - vítěz: třída 8. A
  • 9. ročník - přehazovaná - 24.10.2022 - vítěz: třída 9. A 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za sportovní zážitek a vítězným třídám blahopřejeme!

volejbal-22.jpg
Basketbalový turnaj - AHOL

Dne 11. listopadu 2022 jsme se účastnili turnaje basketbalu 3X3 na AHOL Ostrava - Vítkovice. Umístili jsme se na krásném 4. místě ze 7 škol. Náš tým pod vedení Mgr. Jiřího Pilaře byl složen většinou z dívek, ve tvrdé konkurenci chlapců se vůbec neztratil a prokázal příslib do dalších krásných bojů!

Sestava týmu: 

Petr Bárta, Ondřej Osyka, Karolína Papežová, Adriana Górná, Šimová Samantha Šímová, Eiška Polochová

Blahopřejeme a děkujeme za skvělý sportovní výkon!

basket-22.jpg
Znáš svůj kraj 2022

Získat 3. místo v soutěži je pro každého krásný zážitek. To se stalo vybraným žákům 9. ročníku, kteří se 11. listopadu 2022 pod vedení Mgr. Dagmar Sládečkové zúčastnili již 2. ročníku zeměpisné soutěže "Znáš svůj kraj" zaměřené na cestovní ruch Moravskoslezského kraje.

Soutěžní okruhy:

  • 1. zeměpisný kvíz zaměřený na Moravskoslezský kraj
  • 2. prezentace v PowerPointu - zpracování školního výletu do CHKO v Moravskoslezském kraji
  • 3. poznávání specialit, objektů a osobností Moravskoslezského kraje

Sestava soutěžního týmu:

Kateřina Krajíčková, Klára Kaločová, Karel Neuwirth, Tadeáš Malík, Kryštof Pyka, Damián Lach, Jakub Nedvěd

Žákům blahopřejeme, děkujeme za skvělý výkon a vzornou reprezentaci školy!

znas-kraj-22.jpg
Bo nám to není jedno !!! 2022

Žákovské parlamenty zapojené do projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! si mohly podat žádost na finační podporu svých školních projektů. Nikdo z nás - žáků - zatím žádnou žádost o dotaci netvořil, a tak abychom to vše zvládli, konalo se ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 v SVČ Korunka setkání, které nám mnohé pomohlo zvládnout. V pátek jsme se seznámili s projektovou žádostí a podrobně si vysvětlili její části. Dále jsme se věnovali projektovému týmu, jak by měl vypadat a jaké funkce by si členové měli mezi sebou rozdělit, aby tým fungoval. Večer jsme strávili teambuildingovými aktivitami. V sobotu jsme probírali prezentaci projektu, jakým stylem propagovat, jak nejlépe zaujmout a mít co největší dosah. Závěrečný workshop byl o rozpočtu aktivit. Bylo nám vysvětleno, co je to položkový rozpočet a co jsou uznatelné a neuznatelné náklady. Po celou dobu jsme měli možnost individuálních konzultací. Projekt finančně podporuje město Ostrava.

Závěrem bych chtěl dodat, že ačkoli jsem ze začátku nevěděl, co mám od setkání čekat, tak jsem byl strašně rád, že jsem se ho zúčastnil, protože jsem se za ty dva dny seznámil s úžasnými lidmi, kteří se chtějí posouvat dál, a získal jsem další nezapomenutelné zážitky. (Za školní parlament Jakub Nedvěd, 9. A)

Bo nám to není jedno !!! - fotogalerie

bo 2022.jpg
Projekt A - Poznávám své město s kamarády 2022 - 3. ročník

Zamyšlení nad ukončeným projektem pro žáky třetích tříd naší školy.

Poznávání svého města jsme zahájili prohlídkou haldy Emy, kde většina dětí ještě nebyla a byla překvapena párou, která procházela mezi kameny na vrcholu. Rádi si ve škole vyhledali informace na internetu o jejím vzniku. Protože halda je dnes zarostlá vegetací a na první pohled nevypadá jako lidskou činností vytvořený kopec z hlušiny“ (odpadu při těžbě uhlí).

Čekal nás další díl na naší cestě po poznání našeho města, Landek, jako pradávné sídliště lovců mamutů, a také jako důlní expozice v Dole Anselm, kde děti sfáraly do muzejních prostor dolu. S tvářemi zašpiněnými od uhlí se hrdě vraceli do školy.

 Navštívili jsme centrum města Olomouce s jeho kašnami i orlojem a byli jsme se podívat i do areálu olomouckého hradu, kde byl zavražděn Václav III v roce 1306. Celý výlet jsme zakončili procházkou v ZOO na Svatém kopečku, kde jsme viděli i smečku vlků.

Abychom mohli porovnávat, vydali jsme se do ZOO Ostrava, kde jsme měli zajištěnou i výuku o šelmách. Těch dotazů, co děti měly, nebralo konce. Nakonec jsme se projeli vláčkem Safari středem ohrad s odpočívajícími zvířaty. 

Nyní se jen vydat do Planetária v Ostravě – Porubě na Dobrodružnou cestu k planetám a na simulovanou prohlídku letní hvězdné oblohy.

Opět se vrátit na zem a navštívit Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky a zúčastnit se výukového programu Malý antropolog a pokusit se složit z umělých kostí postavu člověka.

Veškeré aktivity jsme mohli udělat díky finanční podpoře, kterou jsme na projekt A získali. Děti byly správně zvídavé a těšily se vždy na další akci. Některé děti by se ani nemohly v takovém rozsahu účastnit na těchto poznávacích projektech. Nejvíc si člověk pamatuje to, co vidí a může si to tzv. osahat, případně si vytvořit svůj názor.

Tímto bych chtěla poděkovat za děti, které získaly mnoho zajímavých zážitků. Zažili mnoho nového a zjistily kolik zajímavých míst je v našem městě. Ví, že je čekají ještě další nepoznané oblasti, které ještě mohou prozkoumat a vyplnit si volný čas. (Mgr. Vladimíra Rutarová)

Děkujeme za poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2022 na realizaci projektu „Poznávám své město s kamarády“, podporující rozvoj kvality školství.

Poznávám své město s kamarády - fotogalerie

projekt-22.jpg
Florbalový turnaj - 9. B

Dne 23. listopadu 2022 jsme se účastnili florbalového turnaje v Šenově pro 8.a 9. ročníky. Umístili jsme se na krásném 2. místě z 5 škol. Chyběl kousek a naši borci by vybojovali postup! Na turnaji jsme neokusili hořkost porážky, ale postup z obvodního kola nás stály dvě remízy, kdy právě proti postupujícímu Šenovu jsme vedli již o dvě branky, ale zápas se nám nakonec bohužel nepodařilo dovést do vítězného konce. Nicméně máme za sebou úžasný, povedený turnaj a již teď se těšíme na další turnaje, které budou následovat! 

Sestava družstva: 

Sebastian Berousek, Vojtěch Dobeš, Tafdeáš Malík, Tomáš Mostýn, Karel Neuwirth, Ondřej Osyka, Sebastian Ryška, David Venglář 

florbal-9b-22.jpg
Vánoční jarmark 2022

V úterý 29. listopadu 2022 proběhl na naší škole tradiční Vánoční jarmark. Pro návštěvníky byly v prostorách přízemí a prvního patra připraveny stánky s pestrou nabídkou dárečků, adventní výzdoby, cukroví, sladkého a slaného občerstvení a jiných drobností. Žáci 1. až 9. ročníku s pomocí pedagogů, rodičů, prarodičů, kamarádů a dalších vytvořili adventní věnce, svícny, perníčky, ozdoby a mnoho dalších nejen dekorativních předmětů. Příjemnou atmosféru umocnilo hudební vystoupení žáků naší školy pod vedením paní Dany Urbánkové - Vrchovské za kytarového doporovodu pana učitele Romana Volného a v 17 hodin pak i slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na nádvoří školy.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zdárnému průběhu našeho Vánočního jarmarku.

Vánoční jarmark 2022 - fotogalerie

jarmark-22.jpg
Mikulášská nadílka 2022

Tradice se mají dodržovat, a tak i letos 5. prosince 2022 k nám do školy zavítal Mikuláš se svojí družinou. 

Od první hodiny děti dychtivě naslouchaly, kdo první uslyší řinčení řetězů, které bude oznamovat příchod čerta. Nakonec přišli všichni, nejen čert, ale také Mikuláš s andělem. A samozřejmě nepřišli s prázdnou. Popovídali si s dětmi, zda jsou hodné, či se ještě mohou v něčem zlepšit, vyslechli si písničku nebo básničku a nadílka měla nové majitele.

 Před odchodem ještě Mikuláš dětem připomněl, že na ně stále dohlíží a že se příští rok zase vrátí, aby si ověřil, že děti dodržely slib a byly celý rok hodné.

Mikulášská nadílka 2022 - fotogalerie

mikulas-22.jpg
Druháčci v Divadle loutek Ostrava

Po kolejích jedou vláčky a ve vagoncích vezou pohádky...

Nejvyšší pán železničář touží mít největší lokomotivu na světě a černokněžník Zababa mu přání splní. Pýcha však předchází pád. Lokomotiva je tak veliká, že nemůže jezdit po běžné trati a v jedné ostré zatáčce vykolejí. Nejvyšší pán železničář se díky tomu napravil, co si ale počít s velikánskou rozbitou mašinkou? Zdánlivě bezvýchodnou situaci pomůže zachránit někdo, do koho bychom to vůbec neřekli…

A kdo to byl, to se dověděli naši druháčci, kteří s paní učitelkou Pavlou Farníkovou navštívili Divadlo loutek a zhlédli divadelní představení Pohádky o mašinkách. Děti byly z pohádek nadšené a do školy se vracely plné dojmů. Třeba si tak přečtou i další pohádky z knížky Pavla Naumana Pohádky o mašinkách, která byla inspirací. 

Návštěva divadelního představení byla realizována s finanční podporou statutárního města Ostrava v rámci projektu Školní knihovna na Kamenci.

Druháčci v divadle - fotogalerie

loutky-2r-22.jpg
Ozdravný pobyt 2022 - 7. ročník

Začátkem prosince 2022 se naši sedmáci vydali do horské obce Bílá, aby zde strávili jeden týden na ozdravném pobytu a následně jeden týden pokračovali lyžařským výcvikem. Kromě dopolední výuky pro ně paní učitelky Mgr. Soňa Fajkusová, Mgr. Lenka Maluchová a Mgr. Andrea Tejzrová připravily spoustu zážitkových aktivit a vycházek do okolí. Nad zdravím všech účastníků bystrým okem dohlížela zdravotnice Mgr. Marcela Sliacká.

Hned po příjezdu prozkoumali pramen Smradlavky, Příjemnou víkendovou aktivitou byla návštěva nedaleké obory a poté minitúra zakončená první sněhovou koulovačkou. Nechyběla ani večerní soutěžení smíšených družstev - nejdříve to byly Aktivity, poté sportovní Desetiboj. Zajímavou byla komentovaná prohlídka nedalekého dřevěného kostela Sv. Bedřicha a Lurdské jeeskyňky. Všechny získané informace z vycházek sedmáci zužitkovali během projektu Lesní naučná stezka. Samozřejmě ani Mikuláš na ně nezapomněl a spolu s čertem a andělem se po cestě obcí zastavil s nádílkou i v Horské chatě Bílá, kde byli sedmáci ubytovaní.

První opravdové sněžení prožili na půldenním výletě, kdy zdolali trasu ze Starých Hamrů do Bílé přes Javořinku. Bez úrazu přežili i šiškovou bitvu v lese a využili i možnost hrát společenské hry, či drobná sportovní zápolení. Poslední večer byl v jejich režii, kdy si sami připravili program plný her a zábavy.

Zcela na závěr byli vyhodnoceni vítězi skupinových i individuálních soutěží, které probíhaly průběžně - Aktivity (tým Markéta), Desetiboj (tým Zlobři), Král/Královna matematiky (Radim P. a Kristýna R.), Královny obory (Sofie B. a Eva R.), Královny filmů (Jindřiška U. a Terezie S.), Královny písní (Viktorie P. a Eva R,) a také vyhodnocení pořádku na pokojích o Zlaté prasátko. Sedmáci ocenili své pedagogy a udělili jim tituly Miss animátorka a Top zdravotnice. Další týden už je čekal lyžařský výcvik, ale to je jiný příběh. (Mgr. Simona Kyselová - vedoucí ozdravného pobytu)

Ozdravný pobyt byl realizován za finanční podpory Statutárního města Ostravy!!!

Ozdravný pobyt 2022 - fotogalerie

ozdravak-22.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další >> | Vše
nahoru