Nastavení cookies
Lyžařský výcvik - 7. ročník

V týdnu od 9.12.2022 do 15.12.2022 pokračoval ozdravný pobyt výukou lyžování pod vedením Mgr. Dagmar Sládečkové a s novým týmem pedagogů - Mgr. Jiří Pilař, Mgr. Petra Ryšková, Mgr. Blanka Malá a Bc. Sviderská. Žáci si vyzkoušeli lyžování, jak probíhalo před mnoha lety, protože sněhové podmínky byly začátkem týdne velmi špatné. Nejezdil lyžařský vlek a z toho důvodu žáci vyšlapávali sjezdovku na lyžích. Zaslouží si velkou pochvalu, protože si nestěžovali a lyžování si užívali.  Poslední 2 dny výuka lyžování proběhla již s puštěným vlekem – dvojkotvou, protože sněhové podmínky se velmi zlepšily. 

Výsledky závodu ve slalomu - 1. družstvo:

 • 1. místo - Daniel Janečka
 • 2. místo - Petra Mostýnová
 • 3. místo - Marek Chlebeček

Největší pokrok - 2. družstvo

 • 1. místo - Daniel Válek
 • 2. místo - Matyáš Dokoupil
 • 3. místo - Nela Szurdi

Největší pokrok - 3. družstvo:

 • 1. místo - Sebastian Kubiak
 • 2. místo - Veronika Poradová
 • 3. místo - David Kučera

Lyžařský výcvik byl realizován za finanční podpory Statutárního města Ostravy!!!

Lyžařský výcvik - 7. ročník - fotogalerie

lyzak-22.jpg
Talentmanagement - Roboti na Kamenci 2022

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Talentmanagement 2022 na podporu talentovaných žáků 4. - 8. ročníku, jehož koordinatátorkou se stala Mgr. et Mgr. D. Vilášková. V první fázi proběhlo Mensa testování, kteréhož výsledky nám pomohly se sestavením žákovského týmu. Pod vedením lektorů z řad pedagogů školy (Mgr. Z. Martínek, Mgr. J. Čepeláková a Mgr. S. Kyselová) i externího lektora z VŠB začali talentovaní žáci plnit úkoly projektu. Předzákuskem pro starší žáky byla akce VŠB Zlepši si techniku v březnu 2022 a motivační aktivitou pro všechny byly Robohrátky v Planetáriu v Ostravě v dubnu 2022, kde si sestavili své první funkční roboty. Své zkušenosti uplatnili v sestavování dalších robotů již na půdě školy, kde se scházejí každou lichou středu. Poslední výjezdní aktivitou ve školním roku 2021/2022 byl workshop Mechatronika na půdě VŠB TUO v pondělí 20. června 2022, kde naprogramovali vlastní výtvory se stavebnicí Lego Mindstorms, a poslední robotostředa 22. června 2022 byla ve znamení ozobotů a jako lahůdka na závěr i vstup do virtuální reality, kterou si vyzkoušel každý z členů našeho týmu - žáci i lektoři...

Začátek školního roku 2022/2023 a s ním spojené pokračování projektu přinesl změnu místa konání a termínu konání robohrátek ve škole, a to ve čtvrtky. Začalo se s barevným ovládáním ozobotů, ale pak se ke slovu dostaly roboty řady Mindstorm, které pod rukama našich talentů doslova rostly. Velkým zážitkem pak byla exkurze v říjnu 2022 do Pardubic, kde nás přivítali v úspěšné rodinné firmě JHV, která projektuje a vyrábí robotizované výrovní linky a následně i v Technéciu, tedy technickém centru plném technických zajímavostí s možností sestavit si naprogramovat vlastního robota.

Po listopadovém dokončování a oživování robotů Mindstorm a dalším bloku virtuáílní reality byl měsíc prosinec 2022 doslova nabitý zajímavými aktivitami - nejdříve to byla exkurze do automobilky Hyundai, poté následovala prezentace projektu pro žáky naší školy. Ta se odehrávala na celkem třech stanovištích, kde si žáci mohli nejen prohjlédnout, ale i vyzkoušet práci s roboty Lego Mindstorms, Lego Boost a Ozoboty. Pověstnou zlatou tečkou byla návštěva týmu z Technécia Pardubice. V rámi jejich projektového dne byli naši robotici zasvěceni do problematiky raket - od teorie o nejnovějších kosmických letech, přes praktickou výrobu vlastních miniraket a následně i vystřelování raket na školním hříšti.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

Zlepši si techniku - fotogalerie

Robohrátky - fotogalerie

Roboti na Kamenci - fotogalerie

Mechatronika - fotogalerie

Pardubice - exkurze - fotogalerie

Exkurze Hyundai - fotogalerie

Projektový den pro žáky školy - fotogalerie

Projektový den - Technécium Pardubice - fotogalerie

 

plakát-roboti-22-page-001.jpg
Zeměpisná olympiáda 2022/2023 – 25. ročník

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo na začátkem ledna za účasti 43 žáků 6. -  9. ročníku. Soutěžící ve třech věkových kategoriích museli prokázat nejen své vědomosti v testu geografických znalostí, ale také své dovednosti při práci s atlasem. Do okresního kola, které se bude konat v únoru 2023, postoupili vítězi z každé kategorie. 

Kategorie A - 6. ročník:

 • 1. místo - Lucie Kubáňová, 6. B 

 Kategorie B - 7. ročník:

 • 1. místo - Lukáš Vykoukal, 7. A 

Kategorie C - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Jakub Nedvěd, 9. A

Vítězům i všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

thumbnail_zo-logo-300x234.jpg
První pomoc - 9. AB

Mladí ošetřovatelé druhého ročníku AHOL dnes navštívili své mladší vrstevníky na naší škole, kde žákům devátých tříd připravili workshop v oblasti první pomoci. Deváťáci již po dnešní návštěvě vědí, jak obvázat zlomenou ruku, ošetřit krvácení, popáleniny a další rány či provést resuscitaci. Program doprovázelo stanoviště měření fyziologických funkcí. Všichni jsme si netradiční hodiny před vysvědčením užili a těšíme se zase příště.

První pomoc - 9. AB - fotogalerie

 

zdravoveda-23.jpg
Pololetní vysvědčení

Poslední lednový den se již tradičně stává sváteční chvílí každého žáka. Ne jinak tomu bylo i letos. Během předávání vysvědčení byli spokojeni jak žáci, tak pedagogové, neboť výsledky byly vynikající:

I. stupeň:

 • prospěch s vyznamenáním - 224 žáků
 • samé jedničky - 147 žáků

II. stupeň:

 • prospěch s vyznamenáním - 111 žáků
 • samé jedničky - 32 žáků
Predavani vysvedceni.jpg
OZO - 3. ročník

Dne 2. února 2023 se žáci 3.A zúčastnili výukového programu Ozíci a skládkoobr, který pro ně připravilo OZO Ostrava. Žáci si zábavnou a hravou formou prohloubili a upevnili znalosti o důležitosti třídění odpadu, které využijí i v praxi. Za svou práci byli žáci odměněni malým dárečkem a příjemně stráveným dopolednem.

OZO 3-23.jpg
Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

Žáci naší školy se již tradičně zúčastňuji ve 2. a 3. ročníku plaveckého výcviku v areálu Sareza. Letošní třeťáci šťastně dopluli a stali se zdatnými plavci. Všichni žáci v plaveckém výcviku uspěli a obdrželi mokré vysvědčení. 

Plavání 2-23.jpg
Chemická olympiáda 2022/2023 - školní kolo

I v tomto školním roce se do chemické olympiády zaregistrovali žáci 9. ročníku se zájmem o přírodní vědy. Od října do prosince 2022 se věnovali teoretické přípravě a v lednu absolvovali úlohy praktického kola. Školní kolo - závěrečný test - proběhlo 13. února 2023. Do okresního kola, které se již tradičně koná v SPŠCH Ostrava - Zábřeh v březnu 20232, postoupili tři nejlepší ze školního kola.

Výborného výsledku dosáhl Jakub Nedvěd, který v silné konkurenci soutěžících z ostravských víceletých gymnázií a základních škol svými teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi vybojoval 10. místo. Blahopřejeme k tomuto úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy v této prestižní soutěži.

Úspěšní řešitelé školního kola:

 • Jakub Nedvěd, 9. A - 10. místo v OK
 • Damián Lach, 9. A - postup do OK
 • Jennifer Holanová, 9. B - řešitel OK
 • Josef Ladič, 9. A
 • Tereza Ďurišová, 9. B
 • Sebastian Ryška, 9. B

Blahopřejeme!

Chemická olympiáda - fotogalerie

chemol.jpg
Anglická olympiáda 2022/2023 - školní kolo

Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém v kategoriiích 1A (7. ročník) a  2A (8. a 9. ročník) proběhlo ve dvou částech. V lednu 2023 celkem 22 soutěžících řešilo online test zaměřený na slovní zásobu, gramatiku, a čtení s porozuměním. Nejlepších 10 řešitelů postoupilo do druhé části - konverzační (konalo se začátkem února 2023), kde soutěžící předvedli své konverzační dovednosti při opisu a porovnání obrázků a také fantazii při tvorbě příběhu. Vítězi každé kategorie postupil do okresního kola, které se uskuteční 01. března 2023.

Nejlepší řešitelé školního kola - kategorie 1A:

 • Sebastian Jaroslaw Kubiak, 7.A - postup do OK
 • Lucie Prokšová, 7. A
 • Daniela Lukáčová, 7.A
 • Julie Lasáková, 7. A

Nejlepší řešitelé školního kola - kategorie 2A:

 • Laura Kováčová, 9.A - postup do OK
 • Damián Lach, 9. A
 • Martin Poloch, 9.A
 • Karolína Papežová, 8. A
 • Daniel Šnaur, 9. A
 • Vu Phuong Uyen, 8. A

Vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.

ajol-logo.png
EVVO - Elektrosaurus

V rámci EVVO se žáci 3.A a 3.C pustili v únoru 2023 do plnění úkolu "Najdi Elektrosaura". Tento úkol byl zaměřen na téma třídění a recyklace elektra. Žáci se pustili do pátrání po starých, nepoužívaných nebo nefunkčních elektrospotřebičích, které se bez užitku povalují v domácnostech. Diskutovali nad tím, jak k vysloužilým elektrospotřebičům přistupují doma v jejich rodinách. Připomněli si, že vysloužilý elektrospotřebič nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak – pokud ho předáme k recyklaci, poslouží nám jako zdroj cenných surovin. Výstupem byl pracovní list, na kterém měli roztřídit, kam které vysloužilé elektrospotřebiče patří. Naši třeťáci to zvládli a získali poděkování organizátorů.

Poděkování (pdf)

elektrosaurus-23.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další >> | Vše
nahoru