Dopravní hřiště 2020 – 2. a 4. oddělení

Děti ze školní družiny zahájily akci „Jedeme na zelenou!“. Navštívily dětské dopravní hřiště na ul. Orebitská v Ostravě, kde si s pomocí strážníků MP vyzkoušely jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. Děti z 2. i 4. oddělení si dopravní hřiště moc užily a těší se na příště.

Dopravní hřiště 2020 – 2. a 4. oddělení

sd-hriste-20.jpg
Vyhlídková věž 2020 – 2. a 3. oddělení

V září 2020 si děti prohlédly Ostravu z výšky. Navštívily  vyhlídkovou věž Nové radnice. Počasí jim přálo a děti tak měly možnost vidět své domečky, školu a jiná zajímavá místa Ostravy z ptačí perspektivy.

Vyhlídková věž 2020 – 2. a 3. oddělení

sd-vyhlidka-20.jpg
Halda Ema 2020 – 2. oddělení

Ve středu 16. září 2020 využily dětí školní družiny krásné počasí a vyrazily na Haldu Emu. Cestou hledaly poklady permoníků a společně plnily úkoly. Cesta jim rychle utíkala a za chvíli byly nahoře. Prohlédly si Ostravu, daly si malou svačinku a hurá zpátky do školy.

Halda Ema 2020 – 2. oddělení (fotogalerie)

sd-halda-20.jpg
ZOO Ostrava 2020 – 2. oddělení

Děti školní družiny se v úterý 22. září 2020 vydaly za zvířátky do ostravské ZOO. Hned u startu viděly krmení pandy červené, která je u dětí velmi oblíbená. Také musely nakrmit stále hladové kozy a pohladit si morčátka. U hrochů si počkaly, až vystrčí hlavu z vody mladý hrošík a koukly na krátké představení opic. Počasí přálo a děti si ZOO opravdu užily.

ZOO Ostrava 2020 – 2. oddělení (fotogalerie)

sd-zoo-20.jpg
O Ohnivý pohár – 1. kolo

Ve školní družině jsme zahájili náš celodružinový turnaj „O Ohnivý pohár“, který se tento rok ponese v duchu Harryho Pottera. A co bylo prvním úkolem? Každé oddělení mělo nakreslit svůj erb, který bude nosit s sebou na další soutěže. Někdo pracoval na jednom výtvoru dohromady, jiní si jich vytvořili více. Nakonec se ze všech erbů udělala výstava na hřišti školy a každé oddělení si je šlo postupně prohlédnout. Bylo těžké vybrat jeden nejlepší, protože bylo vidět, že každý si dal se svým dílem velkou práci, proto se vítězem této první soutěže stali všichni.

O Ohnivý pohár – 1. kolo (fotogalerie)

sd-turnaj-1-20-300x225.jpg
Družinka on-line – 1. oddělení

Během této nelehké doby se s dětmi odpoledne scházíme alespoň on-line a společne si něco vyrábíme, kreslíme a hrajeme hry. Děti z 1. oddělení si vyrobily Listíka, duhovou kočku a jiné podzimní postavičky. Připojte se k nám…

general-sd-20.jpg
Drakiáda 2020 – 1./2. ročník

Poslední listopadový týden jsme si užili Drakiádu odděleně – v Komenského sadech a v okolí školy. Přinesli jsme si vlastního draka a pak už jsme se jen snažili dostat ho nahoru, a hlavně ho tam udržet co nejdéle. Počasí nám přálo a draci krásně lítali. Však se můžete podívat, jakou jsme z toho měli radost – v rouškách by úsměv nebylo vidět, tak jsme si ho přimalovali. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přibalili draka a těšíme se na další Drakiádu.

Drakiáda 2020 – 1./2. ročník (fotogalerie)

sd-draci-20-150x150.jpg
O Ohnivý pohár – 2. kolo

V listopadu 2020 proběhlo druhé kolo celodružinového turnaje s názvem „Záchrana učitelů z Bradavic“. Na začátku dostaly děti dopis od Voldemorta spolu s mapou, kde byla zakreslena cesta, po které se mají vydat. Po trase bylo vyznačeno 6 okruhů různých barev, které měly dětem pomoci najít odpovědi na šest hádanek. Děti byly moc šikovné a ukázaly nám, že umí číst v mapě a znají skvěle okolí školy. Odpovědi na zapeklité hádanky našly rychle, a tak zachránily všechny učitele z Bradavic. Jak se jim to líbilo, se můžete podívat sami.

O Ohnivý pohár – 2. kolo (fotogalerie)

sd-turnaj-2-20-150x150.jpg
Advent 2020

Prosincové toulky se neobejdou bez adventní procházky do míst prozářených vánoční atmosférou, proto děti ze školní družiny zavítaly nejen k vánočnímu stromečku před Novou radnicí, ale i na vánočně vyzdobené Masarykovo náměstí v Ostravě.

Advent 2020 (fotogalerie)

sd-vanoce-1-20-225x300.jpg
O Ohnivý pohár – 3. kolo

V 3. kole celodružinového turnaje si děti vyzkoušely připravit Vánoce v Bradavicích. Nejdříve musely ulovit kapra, pak zabalit dárky, nastrojit stromeček, udělat vánočku a nakonec najít zlaté prasátko. Rozhodující byl čas. Oddělení, které všechny úkoly splnilo nejrychleji, zvítězilo.

O Ohnivý pohár – 3. kolo (fotogalerie)

bradavice-3.jpg
Posezení u vánočního stromečku

Nejkrásnější svátky v roce si užily i děti ve školní družině. Společně poseděly u vánočního stromečku, ochutnávaly cukroví, povídaly si o vánočních zvycích a tradicích a některé z nich si i vyzkoušely. Když pak zazvonili maminky, ani se jim nechtělo domů.

Posezení u vánočního stromečku (fotogalerie)

Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok.

stromecek-20-225x300.jpg
Vánoční jarmark 2020 – poděkování

Od středy 9. prosince do úterý 15. prosince 2020 u nás na škole proběhl vánoční jarmark – tak trošku netradičně, než tomu bývalo v předešlých letech. Jsme rádi, že se nám ho, vzhledem k aktuální situaci, povedlo uskutečnit.

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k jeho zdárnému průběhu. Velký dík patří kreativním rodičům, prarodičům a příbuzným za krásné výrobky a také osobní účast, našim dětem, kteří se aktivně a s nadšením zapojily do vyrábění, Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu, žákům ze školního parlamentu (N. Sněhotové, M. Černé, V. Košťálové, P. Caletkovi a M. Caletkovi) za pomoc při prodeji a také pedagogům a vedení naší školy za vstřícnost.

Doufáme, že jste si domů odnesli nějaký pěkný dáreček a načerpali trochu předvánoční atmosféry.

Vánoční jarmark 2020 (fotogalerie)

Kolektiv školní družiny ZŠ Bohumínská

Vánoční jarmark 2020 – poděkování
Ptačí hodinka - 1. a 4. oddělení

Děti 1. a 4. oddělení školní družiny se v pátek 08. ledna 2021 zapojily do celorepublikového vědeckého výzkumu “Ptačí hodinka“, který je již třetím rokem vyhlašován Českou ornitologickou společností a je zaměřen na sčítání ptactva. Nejdříve si děti připomněly druhy ptáčků, které můžeme v okolí školy spatřit, poté jim připravily opravdické ptačí pamlsky a nakonec je s pomocí dalekohledů a atlasu ptáků na školní zahradě v časovém limitu jedné hodiny identifikovaly a pozorovaly. Výsledky našeho sčítání nakonec zapsaly do on-line formuláře a odeslaly. „Ptačí hodinka“ byla zábavná i poučná a děti se cítily důležitě, vždyť se z nich na chvíli staly opravdoví vědci!

Ptačí hodinka (fotogalerie)

sd-ptáci-21-1.jpg
Zimní olympiáda 2021

Letos nám počasí přálo a na naši družinovou zimní olympiádu, která se konala v týdnu od 18. do 22. ledna 2021, napadl i pořádný sníh. A jak probíhala?

Každá třída jednotlivě soutěžila ve 4 disciplínách. První z nich byl biatlon – děti projížděly stanovený úsek na hřišti školy na lyžích a poté běžely ke stanovišti se střelbou, kde se tenisovými míčky trefovaly na cíl. Dále se utkaly v souboji „psích spřežení“, kdy táhly svého spolužáka/spolužačku na saních a musely s ním/s ní projet určitou dráhu. Jako alternativou hokeje, který neodmyslitelně k zimní olympiádě patří, si naši malí sportovci vyzkoušeli ovládání hokejky střelbou pukem či míčkem do brány. Poslední disciplínou byl sjezd na bobech na čas.  

Všichni účastníci si se zápalem soutěžení užívali a jako odměnu dostali papírovou medaili, kterou předem každý pro své kamarády z jiné třídy vyrobil, a také malou čokoládku. V každé třídě byli podle výsledků vybráni vítězové, kteří také dostali sladkost, diplom a medaili. Už se těšíme na další olympiádu příští rok!

Zimní olympiáda (fotogalerie)

olympiada-21.jpeg
Oslava prvního vysvědčení - 1. C

Předávání historicky prvního vysvědčení ve škole si zaslouží pořádnou oslavu, proto si ve čtvrtek 27. ledna 2021 děti z 1. C  spolu s paní učitelkou H. Čížkovou a paní vychovatelkou M. Novotnou připravily pro tento účel zdravé pohoštění  - slané tyčinky, domácí müsli tyčinky a čokoládové fondue.

sd-oslava-21.jpg
Bradavické slavnosti zimního slunovratu na Kamenci

Lednové kolo naší celodružinové soutěže O ohnivý pohár Harryho Pottera se inspirovalo zimou a naši soutěžící z prvních a druhých ročníků se tentokrát utkali v souboji o nejrychlejší sněhovou vločku. Úkolem každého účastníka tohoto magického klání byla dofoukat svou zlatou vločku do cíle v co nejkratším čase  - a všichni malí kouzelníci se za vítězství svého týmu bili ze všech sil. Nic naplat, první může být jen jeden a tentokrát můžeme blahopřát 2. oddělení, přesněji dětem z 1. B třídy.

Zimní slunovrat (fotogalerie)

sd-hvezdy-21.jpg
Pexesový král

V naší školní družině jsme uspořádali turnaj ve stolní hře Pexeso. Soutěž byla rozdělena do několika kol, ze kterých vzešlo 6 vítězů z každé třídy, kteří se stali „Pexesovým králem“. Výherci byli oceněni diplomem a malou odměnou. A kdo byli ti nejlepší v této hře?

  • 1. A  - Přemek Š. 
  • 1. B  - Julie G.
  • 1. C  - Cyril T.
  • 2. A  - Eliška S.
  • 2. B  - Michal M.
  • 2. C  - Sabina D.

Pexesový král (fotogalerie)

sd-pexeso-21.jpg
Čarodejnický klobouk

Při páté hře našeho celodružinového turnaje jsme ještě využili toho, že nám zimní počasí dopřálo dostatek sněhu a my mohli postavit tak trochu jiné sněhuláky. Jelikož se naše celoroční hra line v duchu Harryho Pottera, měli naši malí čarodějové z prvních a druhých tříd za úkol postavit co nejvyšší kouzelnický klobouk ze sněhu a to v časovém limitu patnácti minut. A kdo vykouzlil ten nejvyšší a jak to celé dopadlo? První místo získalo 1. oddělení, jejichž klobouk měřil krásných 86cm. 2. oddělení skončilo na druhém místě, třetí místo obsadilo 5. oddělení, 4. oddělení se umístilo na čtvrtém místě a na pátém místě 3. oddělení.

 

Čarodějnický klobouk (fotogalerie)

sd-klobouk-21.jpg
Kouzelnický maškarní karneval

Jednou z tradičních aktivit, která nesmí v celoročním plánu naší školní družiny chybět, bývá velký maškarní ples. Vzhledem ke stávajícím podmínkám však letos nebylo možné tuto oblíbenou akci uskutečnit. Abychom však o ni nepřišli úplně, udělali jsme si bál aspoň v jednotlivých třídách. A to ve středu 24. února 2021.

Aby nám karneval zapadl do našeho celoročního konceptu ve stylu Harryho Pottera, nebyl jen tak obyčejný, ale bradavický! Děvčata, chlapci i jejich paní vychovatelky se proměnili v nejrůznější kouzelníky a kouzelnice a společně si užili odpoledne plné zábavy, her, soutěží a písniček, v němž samozřejmě nemohla chybět ani přehlídka masek a spousta dalších aktivit.

Poděkování patří i rodičům, kteří svým dětem pomohli s výrobou či obstaráním kostýmů.

Maškarmí bál (fotogalerie)

 

sd-karneval-21.jpg
Den Země 2021

22. duben – to je den, kdy se slaví Den Země. Program v naší školní družině však v tomto duchu probíhal celý týden.

Nejdříve byly děti seznámeny s tím, jaký odpad do jaké popelnice patří, následně plnily úkoly v ekologické hře, ve které se ukázalo, jak by správně odpad roztřídily. Na školní zahradě a hřišti hledaly kartičky s otázkami a luštily tajenku. Dále vyráběly plakáty s popelnicemi, ke kterým lepily vystříhané produkty z reklamních letáků či si společně s paní vychovatelkami nasadily rukavice, vzaly pytle a šly vysbírávat odpadky kolem naší školy a v nedalekém parku.

Malí ekologové byli do aktivit zapálení a určitě se mnozí ohledně této tematiky dozvěděli spoustu nových informací.

Den Země (fotogalerie)

sd-denzeme-21.jpg
Kouzelnický Den dětí

Prvního června se slaví Mezinárodní den dětí a v naší školní družině jsme si ho užili soutěžním odpolednem. Ne však jen tak obyčejným, ale přímo kouzelnickým. Paní vychovatelky i děti si oblékly kostýmy čarodějnic a čarodějů a v areálu školy se pustily do plnění nejrůznějších úkolů.

Celkem se procházelo pěti stanovišti. Na prvním skládaly magické zrcadlo, dále si vyzkoušely slalom na košťatech, překonávaly překážkovou dráhu se žábou na lopatě, kterou měly následně umístit do pece, nebo házely kroužky na kouzelnické klobouky. Na pátém stanovišti se pustily do krmení mláďátek sovy Hedviky z Harryho Pottera.

Za každý splněný úkol dostali malí kouzelníci a kouzelnice razítko na svou soutěžní kartičku, kterou pak v družině vyměnili za sladkou odměnu. Den dětí jsme oslavili, jak se patří!

Kouzelnický Den dětí - fotogalerie

sd-kouzla-21.jpg
Famfrpal 2021

Naší poslední celodružinovou hrou byl zápas ve hře Famfrpál, která je známá z Harryho Pottera. My jsme ji však měli trošku poupravenou. Celkem se odehrálo 10 zápasů. Každé oddělení mělo ve svém týmu jednoho brankáře, dále pět hráčů v poli, dva vybíječe, jednoho hledače Zlatonky a ostatní děti byly fanoušky (podrobná pravidla jsou níže).

Celý turnaj byl velice vyrovnaný a napínavý. Vítězství nakonec vybojovalo 1. oddělení. Na výsledky se můžete podívat v přiložené tabulce. Naše malé kouzelníky a kouzelnice hra moc bavila. A jelikož se v tomto školním roce jednalo o poslední turnaj, na konci měsíce nás všechny čeká slavnostní vyhlášení oddělení, které získá Ohnivý pohár! Které to bude? Kdo získal za celý rok nejvíce bodů? Nechte se překvapit.

Pravidla turnaje - (pdf)

Famfrpál - fotogalerie

 

sd-pohar-21-1.jpg
Jedeme na zelenou

Ve středu 16. června 2021 děti školní družiny ukončily na dětském dopravním hřišti akci "Jedeme na zelenou!". Aby dostaly průkaz malého cyklisty, měly za úkoly zvládnout jízdu zručnosti, poznat a dokreslit dopravní značky, ale hlavně se pohybovat (jak pěšky, tak na kole) po dopravním hřišti, aniž by porušily pravidla silničního provozu. Na vše dohlíželi strážníci MP Ostrava. Všechny děti to zvládly na výbornou a už se těší, až vyrazí s rodiči na výlet.

Jedeme na zelenou (fotogalerie)

sd-zelena-21.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru