Nastavení cookies
Kariérový poradce

Mgr. Petra Ryšková

email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • pondělí a čtvrtek – 07:00-08:00 hod
 • nebo dle domluvy

 

ostrava-projekt.jpg

https://www.ostrava.cz/cs

kp-foto.jpg
projekt-kariera.jpg
Činnost kariérového poradenství je zaměřena:
 • na potřeby jednotlivých žáků a tříd
 • na pomoc žákům a rodičům při vzdělávání a budoucí volbě střední školy a povolání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti kariérového poradenství
 • na zajištění skupinové návštěvy žáků v informačním a poradenském středisku úřadu práce a poskytnutí informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • na návštěvy SŠ se žáky (dle nabídky), domluva termínů pro zájemce SŠ k návštěvě naší školy ve třídách devátých ročníků
 • na profesní orientaci
 • předávání všech dostupných informací ohledně SŠ
 • kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
Náplň práce kariérového poradce:
 • sledování trendů a predikce trhu práce
 • spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti
 • účast na jednáních pracovních skupin, kulatých stolů, workshopů a vzdělávacích aktivit v rámci pilotního projektu kariérového poradenství
 • definice potřeb žáků v oblasti kariérového poradenství
 • příprava programu exkurzí
 • testování žáků (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového poradenství
Kariérové poradenství

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě

adresa: Velká 10, Moravská Ostrava

e-mail: ips@ot.mpsv.cz

tel: 950 143 109-110

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2021/2022

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 (pdf)

 

Časový harmonogram přijímacího řízení - 2021/2022

do 30. září 2021

 • Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2021

 • Uchazeči podají přihlášky řediteli střední školy.
 • Uchazeči obdrží zápisový lístek ve své ZŠ

do 31. října 2021

 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení.

od 02. ledna do 15. ledna 2022

 • Talentové zkoušky do oboru středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 02. ledna do 15. února 2022

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

od 15. ledna do 31. ledna 2022

 • Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 20. ledna 2022

 • Sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči.

od 05. února do 15. února 2022

 • Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení na konzervatoři.

do 20. února 2022

 • Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání bez talentových zkoušek

do 31. ledna 2022

 • Ředitel školy vyhlásí 1. kolo u oborů vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení.

do 1. března 2022

 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy.

do 15. března 2022

 • Uchazeči obdrží zápisový lístek ve své ZŠ.

od 12. dubna do 28. dubna 2022

 • Konání školních přijímacích zkoušek do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány.

od 22. dubna do 30. dubna 2022

 • Konání školních přijímacích zkoušek do oboru vzdělání s výučním listem.
Termíny jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté obory

12. dubna 2022 (úterý)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

13. dubna 2022 (středa)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

do 28. dubna 2022

 • Vyhodnocení JPZ a předání výsledků středním školám (řádný termín).

do 30. dubna 2022

 • Zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy.
Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2022 (úterý)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

20. dubna 2022 (středa)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

10. května 2022 (úterý)

 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2022 (středa)

 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
Seznam školských zařízení v kraji, informace o přijímacím řízení

 

Mgr. Petra Ryšková, kariérový poradce

nahoru