Nastavení cookies
Kariérový poradce

Mgr. Petra Ryšková

email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • individuálně po předchozí domluvě

 

ostrava-projekt.jpg

https://www.ostrava.cz/cs

Aktuálně - Přijímací řízení na střední školy 2023/2024 v kostce
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
pro obory vzdělání s talentovou zkouškou pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
do 30. listopadu 2023 01. - 20. března 2024

 

 

 

 

 

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
čtyřleté obory obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. řádný termín 12. dubna 2024 1. řádný termín 16. dubna 2024
2. řádný termín 15. dubna 2024 2. řádný termín 17. dubna 2024
pro všechny obory
1. náhradní termín 29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na střední školy 2023/2024 - viz níže

Činnost kariérového poradenství je zaměřena:
 • na potřeby jednotlivých žáků a tříd
 • na pomoc žákům a rodičům při vzdělávání a budoucí volbě střední školy a povolání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti kariérového poradenství
 • na zajištění skupinové návštěvy žáků v informačním a poradenském středisku úřadu práce a poskytnutí informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • na návštěvy SŠ se žáky (dle nabídky), domluva termínů pro zájemce SŠ k návštěvě naší školy ve třídách devátých ročníků
 • na profesní orientaci
 • předávání všech dostupných informací ohledně SŠ
 • kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
Náplň práce kariérového poradce:
 • sledování trendů a predikce trhu práce
 • spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti
 • účast na jednáních pracovních skupin, kulatých stolů, workshopů a vzdělávacích aktivit v rámci pilotního projektu kariérového poradenství
 • definice potřeb žáků v oblasti kariérového poradenství
 • příprava programu exkurzí
 • testování žáků (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového poradenství
Kariérové poradenství

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě

adresa: Velká 10, Moravská Ostrava

e-mail: ips@ot.mpsv.cz

tel: 950 143 109-110

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2023/2024

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024 (MŠMT)

 

Časový harmonogram přijímacího řízení - 2023/2024

do 30. září 2023

 • Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

do 30. listopadu 2023

 • termín podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

od 1. února do 20. února 2024

 • termín podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Řádné termíny JPZ:

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)

 • 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St)

 • víceletá gymnázia

 

Náhradní termíny JPZ:

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

 • 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

 

Školní přijímací zkoušky:

od 2. ledna do 15. ledna 2024

 • talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění

od 15. ledna do 31. ledna 2024

 • talentové zkoušky na konzervatořích

od 2. ledna do 15. února 2024

 • talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou

od 15. března do 23. dubna 2024

 • školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

od 26. dubna do 5. května 2024

 • pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

 

Další důležitá data 1. kola:

10., 13. a 14. května 2024

 • nahlížení do spisu

15. května 2024

 • ředitel školy zveřejní výsledky 1. kola (ve škole a v informačním systému)

 

Termíny 2. kola přijímacích zkoušek

20. května 2024

 • zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

do 24. května 2024

 • termín podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024

 • termín pro 2. kolo talentové a školní přijímací zkoušky

 

Další důležité data 2. kola:

18., 19. a 20. června 2024

 • nahlížení do spisu

21. června 2024

 • ředitel školy zveřejní výsledky 2. kola
Seznam školských zařízení v kraji, informace o přijímacím řízení

 

Mgr. Petra Ryšková, kariérový poradce

nahoru