Nastavení cookies
Kariérový poradce

Mgr. Petra Ryšková

email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • individuálně po předchozí domluvě

 

ostrava-projekt.jpg

https://www.ostrava.cz/cs

Aktuálně - Přijímací řízení na střední školy 2022/2023 v kostce
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
pro obory vzdělání s talentovou zkouškou pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
do 30. listopadu 2022 do 01. března 2023

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
čtyřleté obory obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. řádný termín 13. dubna 2023 1. řádný termín 17. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023 2. řádný termín 18. dubna 2023
pro všechny obory
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na střední školy 2022/2023 - viz níže

Činnost kariérového poradenství je zaměřena:
 • na potřeby jednotlivých žáků a tříd
 • na pomoc žákům a rodičům při vzdělávání a budoucí volbě střední školy a povolání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti kariérového poradenství
 • na zajištění skupinové návštěvy žáků v informačním a poradenském středisku úřadu práce a poskytnutí informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • na návštěvy SŠ se žáky (dle nabídky), domluva termínů pro zájemce SŠ k návštěvě naší školy ve třídách devátých ročníků
 • na profesní orientaci
 • předávání všech dostupných informací ohledně SŠ
 • kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
Náplň práce kariérového poradce:
 • sledování trendů a predikce trhu práce
 • spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti
 • účast na jednáních pracovních skupin, kulatých stolů, workshopů a vzdělávacích aktivit v rámci pilotního projektu kariérového poradenství
 • definice potřeb žáků v oblasti kariérového poradenství
 • příprava programu exkurzí
 • testování žáků (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového poradenství
Kariérové poradenství

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě

adresa: Velká 10, Moravská Ostrava

e-mail: ips@ot.mpsv.cz

tel: 950 143 109-110

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2022/2023

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 (MŠMT)

 

Časový harmonogram přijímacího řízení - 2022/2023

do 30. září 2022

 • Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2022

 • Uchazeči podají přihlášky řediteli střední školy.
 • Uchazeči obdrží zápisový lístek ve své ZŠ

do 31. října 2022

 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení.

od 02. ledna do 15. ledna 2023

 • Talentové zkoušky do oboru středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 02. ledna do 15. února 2023

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

od 15. ledna do 31. ledna 2023

 • Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 20. ledna 2023

 • Sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči.

od 05. února do 15. února 2023

 • Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení na konzervatoři.

do 20. února 2023

 • Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání bez talentových zkoušek

do 31. ledna 2023

 • Ředitel školy vyhlásí 1. kolo u oborů vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení.

do 1. března 2023

 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy.

do 15. března 2023

 • Uchazeči obdrží zápisový lístek ve své ZŠ.

od 12. dubna do 28. dubna 2023

 • Konání školních přijímacích zkoušek do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány.

od 22. dubna do 30. dubna 2023

 • Konání školních přijímacích zkoušek do oboru vzdělání s výučním listem.
Termíny jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté obory

13. dubna 2023 (čtvrtek)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

14. dubna 2023 (pátek)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

do 28. dubna 2023

 • Vyhodnocení JPZ a předání výsledků středním školám (řádný termín).

do 30. dubna 2023

 • Zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy.
Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

17. dubna 2023 (pondělí)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

28. dubna 2023 (úterý)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

10. května 2023 (středa)

 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2023 (čtvrtek)

 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
Seznam školských zařízení v kraji, informace o přijímacím řízení

 

Mgr. Petra Ryšková, kariérový poradce

nahoru