Plán ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy v oblasti výukových a výchovných problémů. Pracoviště plně respektuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů. Poradenské služby jsou na naší škole zajištěny výchovným poradcem, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a kariérovým poradce.