Projekty


Podpora cizojazyčné výuky 2020/2021


Podpora cizojazyčné výuky 2019/2020


Rozvoj kariérového poradenství 2019/2020


Profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity pro žáky – II.


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III (aktuální odkaz na stránku)

FB – Inkluze v Ostravě


Ozdravný pobyt pro žáky 2018/2019


Primární prevence na ZŠ 2019


Volnočasové aktivity v roce 2019


Provoz hřišť a sportovišť 2019


Projekt Edison 2019


ITI – Modernizace učeben ZŠ Bohumínská


Volnočasové aktivity v roce 2018


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí


Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava

Naše škola se zapojila do projektu „Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01646. V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám přírodovědné učebny a k pořízení nových výukových pomůcek a nezbytného nábytku, dále bylo pořízeno nové ICT vybavení. Tento projekt se spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Více informací zde.


Zkoumejme moderně aneb Zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje

Na realizaci projektu se naší škole podařilo získat finanční podporu ve výši 2 339 291,- Kč z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem bylo zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty a popularizace fyziky a chemie. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014 a v jeho rámci bylo modernizováno vybavení laboratoře fyziky a chemie, žáci se zúčastnili mnoha exkurzí s technickou a přírodovědnou tématikou a pro nejlepší z nich byl zorganizováno 4 – denní vědecké soustředění za účasti lektorů VŠ.

Zvídavá laboratoř – exkurze

Žáci 6. – 9.ročníku naší školy se ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 zúčastnli série vzdělávacích exkurzí zaměřených na určité tematické okruhy z učiva fyziky a chemie. Tato klíčová aktivita byla nazvána „Co ve škole nevidíme“. Každá skupina – třída se během projektu zúčastnila dvou exkurzí, tzn. každý žák cílové skupiny navštívil v rámci projektu čtyři lokality. Poznatky z exkurzí zpracovali žáci na připravené pracovní listy, které si založili do svého portfolia a ty sloužíjako doplněk probíraných tematických celků – jejich konkrétní využití v praxi.

Vzdělávací exkurze pro žáky 6.ročníku

 • Sklárny Karolinka a výrobna svíček
 • Výrobna svíček UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka Škoda Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 7.ročníku

 • Hvězdárna a planetárium Praha
 • Klementinum Praha
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka Škoda Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 8.ročníku

 • Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
 • Papírna ve Velkých Losinách
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka ŠKODA Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 9. ročníku

 • IQ Park Liberec
 • Automobilka ŠKODA Mladá Boleslav
 • Ruční papírna ve Velkých Losinách
 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice
 • Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Zvídavá laboratoř – fyzikálně-chemické soustředění

12. – 15.5.2014 se 30 vybraných žáků 6. – 9.ročníku v rámci projektu „Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje“ zúčastnilo čtyřdenního fyzikálně chemického soustředění, které se konalo v hotelu KAM v Malenovicích. Program, na kterém se podíleli odborní lektoři a vyučující fyziky a chemie, byl připraven ve spolupráci s katedrou chemie PřF Ostravské univerzity a Střední školou elektrotechnickou v Ostravě. Hlavní náplní programu, který byl rozdělen na chemickou a fyzikální část, byly odborné přednášky, laboratorní práce a cvičení, tvorba modelů a pomůcek, exkurze v závodě Tatra Kopřivnice a automobilovém muzeu. Mezi nejzajímavější části programu patřily: přednáška paní Doc. Marie Solárové „Chemie v laboratoři a doma“ se spoustou zajímavých demonstračních pokusů, chemické divadelní představení „O chemihurce“, přednáška o významu a užití fotovoltaických článků, předvedení modelů fotovoltaické a větrné elektrárny, ukázky robotů, včetně možností využití softwaru k jejich programování apod. Žáci prováděli chemické pokusy v rámci laboratorní práce věnované tématu voda, připravili bublinové roztoky, vytvořili si modely horkovzdušných balónů, píšťalek, centrifugy. Děvčata i chlapci se seznámili se základy elektrotechniky, zvládli techniku pájení
a samostatně si sestrojili jednoduchý klopný obvod pomocí elektrotechnických součástek, který v závěru všem fungoval. Zajímavá byla i návštěva závodu Tatra v Kopřivnici a prohlídka automobilového muzea.

Zvídavá laboratoř v Kameňáku zde


Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Od 1.10.2014 je naše škola zapojena do nového projektu, který vytvořila Ostravská univerzita v Ostravě a v současnosti je v něm přihlášeno téměř 50 škol regionu Severní Moravy a Slezska. Název projektu je „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0009.Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských základních a středních škol. Poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory chceme v rámci projektu dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ostrava_lg3


Komentáře nejsou povoleny.