Projekty


Profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity pro žáky – II.


Ozdravný pobyt pro žáky 2018/2019


Primární prevence na ZŠ 2019


Volnočasové aktivity v roce 2019


Provoz hřišť a sportovišť 2019


Projekt Edison 2019


ITI – Modernizace učeben ZŠ Bohumínská


Volnočasové aktivity v roce 2018


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava (aktuální odkaz na stránku)

FB – Inkluze v Ostravě


Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava

Naše škola se zapojila do projektu „Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01646. V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám přírodovědné učebny a k pořízení nových výukových pomůcek a nezbytného nábytku, dále bylo pořízeno nové ICT vybavení. Tento projekt se spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Více informací zde.


Zkoumejme moderně aneb Zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje

Na realizaci projektu se naší škole podařilo získat finanční podporu ve výši 2 339 291,- Kč z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem bylo zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty a popularizace fyziky a chemie. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014 a v jeho rámci bylo modernizováno vybavení laboratoře fyziky a chemie, žáci se zúčastnili mnoha exkurzí s technickou a přírodovědnou tématikou a pro nejlepší z nich byl zorganizováno 4 – denní vědecké soustředění za účasti lektorů VŠ.

Zvídavá laboratoř – exkurze

Žáci 6. – 9.ročníku naší školy se ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 zúčastnli série vzdělávacích exkurzí zaměřených na určité tematické okruhy z učiva fyziky a chemie. Tato klíčová aktivita byla nazvána „Co ve škole nevidíme“. Každá skupina – třída se během projektu zúčastnila dvou exkurzí, tzn. každý žák cílové skupiny navštívil v rámci projektu čtyři lokality. Poznatky z exkurzí zpracovali žáci na připravené pracovní listy, které si založili do svého portfolia a ty sloužíjako doplněk probíraných tematických celků – jejich konkrétní využití v praxi.

Vzdělávací exkurze pro žáky 6.ročníku

 • Sklárny Karolinka a výrobna svíček
 • Výrobna svíček UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka Škoda Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 7.ročníku

 • Hvězdárna a planetárium Praha
 • Klementinum Praha
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka Škoda Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 8.ročníku

 • Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
 • Papírna ve Velkých Losinách
 • IQ Park Liberec
 • Automobilka ŠKODA Mladá Boleslav

Vzdělávací exkurze pro žáky 9. ročníku

 • IQ Park Liberec
 • Automobilka ŠKODA Mladá Boleslav
 • Ruční papírna ve Velkých Losinách
 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice
 • Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Zvídavá laboratoř – fyzikálně-chemické soustředění

12. – 15.5.2014 se 30 vybraných žáků 6. – 9.ročníku v rámci projektu „Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje“ zúčastnilo čtyřdenního fyzikálně chemického soustředění, které se konalo v hotelu KAM v Malenovicích. Program, na kterém se podíleli odborní lektoři a vyučující fyziky a chemie, byl připraven ve spolupráci s katedrou chemie PřF Ostravské univerzity a Střední školou elektrotechnickou v Ostravě. Hlavní náplní programu, který byl rozdělen na chemickou a fyzikální část, byly odborné přednášky, laboratorní práce a cvičení, tvorba modelů a pomůcek, exkurze v závodě Tatra Kopřivnice a automobilovém muzeu. Mezi nejzajímavější části programu patřily: přednáška paní Doc. Marie Solárové „Chemie v laboratoři a doma“ se spoustou zajímavých demonstračních pokusů, chemické divadelní představení „O chemihurce“, přednáška o významu a užití fotovoltaických článků, předvedení modelů fotovoltaické a větrné elektrárny, ukázky robotů, včetně možností využití softwaru k jejich programování apod. Žáci prováděli chemické pokusy v rámci laboratorní práce věnované tématu voda, připravili bublinové roztoky, vytvořili si modely horkovzdušných balónů, píšťalek, centrifugy. Děvčata i chlapci se seznámili se základy elektrotechniky, zvládli techniku pájení
a samostatně si sestrojili jednoduchý klopný obvod pomocí elektrotechnických součástek, který v závěru všem fungoval. Zajímavá byla i návštěva závodu Tatra v Kopřivnici a prohlídka automobilového muzea.

Zvídavá laboratoř v Kameňáku zde


Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Od 1.10.2014 je naše škola zapojena do nového projektu, který vytvořila Ostravská univerzita v Ostravě a v současnosti je v něm přihlášeno téměř 50 škol regionu Severní Moravy a Slezska. Název projektu je „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0009.Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských základních a středních škol. Poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory chceme v rámci projektu dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ostrava_lg3


Komentáře nejsou povoleny.