Školní družina


Plánované akce          Realizované akce          Dokumenty ŠDPřihlášky do ŠD – šk. rok 2019/2020

Přihlášky do školní družiny na šk. rok 2019/2020 odevzdávejte ve Školní družině nebo na sekretariátu školy nejpozději do 21. června 2019. Děkujeme.Informace o ŠD

Vedoucí vychovatelka: Irena Klozová
Vychovatelé: Mgr. Soňa Balonová, Mgr. Markéta Mikulíková, Monika Novotná, Bc. Zuzana Sviderská


Kontakt:
E-mail: druzina@zsbohuminska.cz
Telefon: 725853123


Provoz školní družiny:

 • Ranní provoz: pondělí – pátek 06,00 – 07,40 hod. – příchod dětí do 7.10 hod.
 • Odpolední provoz: pondělí – pátek 11,25 – 16,30 hod.

Konzultační hodiny:

 • osobní jednání s vychovatelkami – denně od 11.00 – 11.20h.
 • telefonické hovory – denně od 06.00 – 07.30h, v době konzultačních hodin a od 15.00 – 16.30h.
 • během hlavní zájmové činnosti povede vychovatelka hovor s rodičem pouze o aktuálním zdravotním stavu žáka

Organizace školní družiny:

 • Školní družina je součástí základní školy.
 • Je v provozu již před vyučováním od 6,00 do 7,40 hodin.
 • Odpoledne navazujeme na ukončení vyučování podle rozvrhu hodin od 11,25 hod.
 • Dětem i rodičům jsme k dispozici do 16,30 hodin.
 • Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 160,- Kč.

Oddělení školní družiny:

ŠD má pět oddělení, kolektivy jsou tvořeny většinou podle věku:

 • I. oddělení: Irena Klozová – vedoucí vychovatelka
 • II. oddělení: Bc. Zuzana Sviderská
 • III. oddělení: Mgr. Soňa Balonová
 • IV. oddělení: Monika Novotná
 • V. oddělení: Mgr. Markéta Mikulíková

Další informace:

 • ŠD nachází se v pavilonu ŠJ v prvním poschodí. S budovou školy je propojena spojovací chodbou. Pro svou činnost využívá pět místnosti. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. Pro vychovatelky je k dispozici kabinet.
 • Výhodou ŠD je její poloha. Do centra města je minimální vzdálenost, park J.Á.Komenského skýtá mnoho možností rekreačních aktivit dětí – vybavený dětský areál, rozsáhlé travnaté plochy a pískoviště. V dosahu je krytý bazén SARÉZA, který využíváme celoročně. Také se zúčastňujeme různých programů na Černé louce. V dosahu městské dopravy je ZOO, Slezskoostravský hrad, lokalita Landek s naučnou stezkou, Hornické muzeum.
 • Mezi silné stránky práce ŠD patří vstřícnost vedení školy k aktivitám školní družiny, velmi dobrá spolupráce s vyučujícími, všemi zaměstnanci školy a rodiči. Ve výchovně vzdělávací činnosti je stanoven pravidelný denní rytmus a řád, který je však dostatečně flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.
 • Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně.
 • Zájmové zaměstnání dětí zajišťuje pět vychovatelek, které mají potřebné pedagogické vzdělání. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích, tělovýchovné činnosti, základy práce na PC, výtvarné, pracovní a hudební činnosti.

Dokumenty a formuláře ke stažení – zde


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.