Nastavení cookies
Školní psycholog

PhDr. Lic. Dagmar Pleva

email: dagmar.pleva@zsbohuminska.cz
telefon: +420 602 636 333

 

Konzultační hodiny:

  • na základě osobní, telefonické nebo e-mailové domluvy

 

Pozice „Školní psycholog“ v naší škole je financována z projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, registrační číslo CZ.23.61/0.0/0.0/19_075/0013577.

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Poskytuje standardní poradenské služby především při prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží žáků. Zabývá se interpersonálními vztahy a řešením konfliktních situací ve škole.
Školní psycholog běžně nerealizuje individuální diagnostiku žáka – toto pouze na základě žádosti a individuálního souhlasu zákonných zástupců!

 

Generální informovaný souhlas s činností školního psychologa (pdf)

Náplň práce
  • možnost prevence, poradenství a diagnostiky při výchovných a vzdělávacích problémech žáků
  • systematická skupinová a individuální psychologická pomoc při zvládání zátěžových situací charakteristických pro školní prostředí
  • příprava a realizace adaptačních a herních programů pro žáky
  • depistáž problémových jevů mezi jedinci a v třídních kolektivech
  • podpora žáků při odstranění překážek ve vzdělání a rozvoji specifických kognitivních schopností
  • podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování
  • konzultační hodiny / individuální poradenství /pro učitele rodiče i žáky
návod-01.png
návod-02.png
návod-03.png
Mandaly

V souboru najdeš několik mandal, které si můžeš vytisknout a vybarvit (pdf)

Spoustu dalších mandal najdeš na https://www.free-mandalas.net/

sps-01.png
sps-02.png
sps-03.png
nahoru