Sociální pedagog

Mgr. Šárka Kapková

email: sarka.kapkova@zsbohuminska.cz

mobil: +420-725 123 100 // +420-596 241 739

 

Konzultační hodiny:

  • pondělí a pátek - na základě osobní, telefonické nebo e-mailové domluvy
  • úterý - 13:00-17:00 hod - na základě osobní, telefonické nebo e-mailové domluvy

 

Pozice „Sociální padegog“ v naší škole je financována z projektu „Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.", registrační číslo CZ.02.02XX/00/22_002/0000615.

Sociální pedagog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.