Výchovný poradce

Mgr. Blanka Malá

email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny:

  • středa - 07:20-07:50 hod
  • nebo dle domluvy

Výchovný poradce je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje se školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.

Náplň práce – nejdůležitější oblasti
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o talentované a nadané žáky
  • včasné odhalování problémových projevů chování ve škole, prevence nezdravých vztahů v třídních kolektivech
  • spolupráce s OSPOD, PPP
  • vedení žáků k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování
  • motivace žáků k úspěšnému ukončení započatého studia
  • aktivní podpora procesu profesní orientace
Specifické vývojové poruchy učení, chování

Pedagogicko – psychologická poradna – odloučené pracoviště O. – Poruba

adresa: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba

www: http://www.ppp-ostrava.cz/

telefon: 553 810 750 – 1

e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

Vady řeči, poruchy autistického spektra

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

adresa: Kpt. Vajdy, Ostrava

telefon: 596 768 131; 723026353

e-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

nahoru